Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Stwierdzenie papieskie, że Maria po narodzeniu Pana Jezusa nadal pozostała dziewicą jest niemądre.

 

Jak już wielokrotnie wspomniałem, Maria była wspaniałą, wybraną przez Pana Boga kobietą. Zgodnie z Wolą Najwyższego urodziła Pana i Boga Jezusa Chrystusa w sposób taki, w jaki kobieta rodzi dziecko.

Mówiąc językiem Starego Przymierza, Syn Boży otwierał jej żywot rodząc się jako pierworodny.

Stwierdzenie papieskie mówiące o tym, że jakoby Maria po narodzeniu Pana Jezusa nadal pozostała dziewicą jest po prostu niemądre.

 

 

Mówię również czasami o tym, że Maria kochała pewnego mężczyznę, któremu na imię było Józef. I nie tylko o duchową miłość tutaj chodzi ale także o miłość cielesną. Zatem nie opierała się owa miłość tylko na spojrzeniach i zalotach tych dwojga. Każdy bardzo dobrze wie o czym teraz napiszę!

 

Pan Bóg powiedział by rodzaj ludzki się rozmnażał. Zatem Wolą Najwyższego było by Ziemia nie tylko rodziła owoc wszelkiego rodzaju lecz przede wszystkim by potomkinie Ewy wydawały na świat swoje potomstwo!

 


 

Nie inaczej było z Marią! Józef oczywiście nie przystępował do niej aż do momentu narodzenia Pana Jezusa ale owszem w późniejszym czasie owi małżonkowie kochali się miłością prawdziwą i bezgraniczną!

 

godnie z Prawem Bożym opisanym wyżej, Józef z Marią mieli dzieci o czym wspomina Ewangelia.

 

Skoro tematem mojej pracy jest także przedstawienie Marii jako kobiety wybranej lecz omylnej jak każdy z nas, to w tym miejscu napomknę o jednym zdarzeniu wskazującym na słabość Marii. Niestety pewnego dnia szatan podszedł tą wybraną kobietę. Każdemu się to zdarza i zdarzyło się to także jej.


Otóż, gdy Syn Boży przemawiał do ludu, gdy objawiał innym wspaniałe i niedościgłe Boskie Tajemnice, Maria chciała Mu w tym przeszkodzić.  Być może wydawało się jej, że ma Mu coś ważnego do powiedzenia. Być może wstydziła się w tym momencie jego słów tak jak wstydzili się niektórzy inni jej krewni.

 

Powiadomił więc Syna Bożego ktoś stojący z boku: "Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić". 

 

I wyobraźcie sobie odpowiedź Pana Jezusa. I przez moment wsłuchajcie się w panującą wokół ciszę. Być może wszystkie spojrzenia w tym momencie zawisły na Osobie Syna Bożego! Być może obecni tam ludzie mocno nadstawili uszu by usłyszeć odpowiedź.

Może niejeden z nich był pewny, że Ten, który opowiada różne dziwne rzeczy wstanie i spokojnie uda się do kobiety, która chce z Nim rozmawiać!

 

ednak nie! Powietrze przeszył świst słów Zbawiciela i wtargnął w najgłębsze zakamarki serc słuchaczy: "Któż jest moją matką? I kto to bracia moi?  I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!  Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką".

 

  No cóż, w tym momencie tą odpowiedzią Maria została zrównana ze wszystkimi ludźmi wierzącymi. W tym momencie Syn Boży  nie przyłożył wagi do Marii jako do osoby, która Go urodziła. W tym momencie nie uznał jej synów za swoich krewnych z "którymi się wychował!".

Wykazał za to Pan Jezus stanowcze niezadowolonie z ich postępku, ponieważ chcieli Mu przeszkodzić w głoszeniu Dobrej Nowiny o Jego Posłannictwie od Boga Ojca!

 

Chociaż Maria i jej synowie popełnili błąd... Chociaż podszedł ich zły duch, to ich postępowanie niech będzie dla nas ostrzeżeniem gdy będziemy chcieli przedkładać sprawy ludzkie nad Sprawy Boże!

 


 

Napisałem na początku: "Maria była wspaniałą wybraną przez Pana Boga kobietą lecz także była omylna jak każdy z nas!".

 

Gdy piszę, że Maria "była omylna jak każdy z nas", to  mam na myśli ludzi wierzących  w Pana Jezusa i Boga Ojca oraz postępujących zgodnie z Boską Nauką. Nie myślę w tym miejscu natomiast o tych, którzy bałwanami, figurami i ludzkimi ustawami Pana Jezusa i Boga Ojca obrażąją!


 

KOMENTARZE

 • Maria była omylną kobietą , jak każdy człowiek !
  Maria i Józef byli , kochającym się małżeństwem , a owocem ich miłości były ich dzieci . Nieprawdą jest , że Maria była wieczną dziewicą . Oczywiście jest to kłamstwo i wymysł nauczycieli katolickich .

  Maria po urodzeniu Pana Jezusa , urodziła Józefowi jeszcze synów i córki , więc jak mogła być wieczną dziewicą ? Jest to absurd wymyślony przez katolików , tak to jest jak ludziska wierzą człowiekowi i nauce ludzkiej , a z Panem Bogiem się nie liczą i nie słuchają Pana Jezusa i Jego Nauki .

  Skąd mają o tym wiedzieć katolicy i inne wyznania , jeśli nie czytają Pisma Świętego i na dodatek nie sprawdzają tego co głoszą ich nauczyciele , czy mówią prawdę czy nie ?

  Katolicy są szpece od kłamstw i wymyślania , różnych historyjek na tematy związane z Marią , która na pewno po urodzeniu Pana Jezusa , nie była dziewicą . Ludzie przebudźcie się i przejrzyjcie na własne oczy , komu zawierzacie i w co wierzycie , Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać .
 • ...
  Dodam tylko , że sytuacja którą opisujesz mówi o tym , iż liczy sie macierzyństwo duchowe a nie to z krwi i kości .
  Każdy z chwilą chrztu w imieniu Jezusa Chrystusa przechodzi pod wychowawstwo Jego Samego . Jego rodzina to Bóg i Jego Syn i inni bliźni Chrystusowi .
  Wszyscy wypelnieni tym samym Duchem, który płynie z Jednego Źródła .
  Co to Marii to mam takie wrażenie , że w czasie zmartwychwstania będzie stała z nami ramię w ramię .
  Rzeczywiście Chrystus pokazuje w tej sytuacji , że Maria to człowiek tak jak my , a wiadomo że rangi autorytetu człowiek nie może posiadać , takiej aby być pośrednikiem między Chrystusem a ludźmi , tak jak to sobie wymyślił kościół katolicki .
 • @Adamus...
  RANGA AUTORYTETU!

  Napisałaś:

  "Co to Marii to mam takie wrażenie, że w czasie zmartwychwstania będzie stała z nami ramię w ramię.

  Rzeczywiście Chrystus pokazuje w tej sytuacji, że Maria to człowiek tak jak my, a wiadomo że rangi autorytetu człowiek nie może posiadać, takiej aby być pośrednikiem między Chrystusem a ludźmi, tak jak to sobie wymyślił kościół katolicki".

  To prawda! Nie istnieje dodatkowe pośrednictwo pomiędzy Panem Jezusem a ludźmi dotyczące np. modlitwy. Człowiek powinien bezpośrednio zwrócić się w modlitwie do Syna Bożego, ponieważ Bóg Ojciec Uczynił Pana Jezusa SWOIM POŚREDNIKIEM, (Ewangelia według Jana 14/6)!

  I co ważne: Pan Jezus nie jest Pośrednikiem pomiędzy LUDŹMI a Bogiem Ojcem! Pan Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy BOGIEM OJCEM a ludźmi!

  Cytat:

  "(5) Albowiem jeden jest Bóg, JEDEN TEŻ POŚREDNIK MIĘDZY BOGIEM A LUDŹMI, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie".

  1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2/5 Biblia Warszawska

  Zatem w rzeczy samej pod względem wybawienia "Maria to człowiek taki sam jak my"!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27
  SZPECE OD KŁAMSTWA!

  Napisałeś:

  "Katolicy są szpece od kłamstw i wymyślania, różnych historyjek na tematy związane z Marią, która na pewno po urodzeniu Pana Jezusa, nie była dziewicą. Ludzie przebudźcie się i przejrzyjcie na własne oczy, komu zawierzacie i w co wierzycie, Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać".

  Tak! Papieże, biskupi, księża, katechetki, katecheci, zakonnicy, zakonnice i inni różnej maści działacze katoliccy są mistrzami we wprowadzaniu ludzi w błąd!

  Ci (nie boję się tego powiedzieć), oszuści, na każdym kroku poniżają Majestat Boga Ojca oraz Boga Syna windując Marię do rangi królowej Aniołów. Papieży nie interesuje Nauka płynąca z Ewangelii lecz własny czubek nosa!

  Ci (i znowu to powiem), egoiści, umiłowali własną chwałę i zaparli się Chwały Zbawiciela!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  IPSA CONTERET - ONA ZMIAŻDŻY ci głowę...

  http://www.eioba.org/files/user15283/ipsa_conteret.jpg

  Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego nienawidzi Słowa Bożego! 
  Papieże nigdy nie pałali miłością do Ewangelii a nieuzasadniona Biblijnie, wręcz bałwochwalcza miłość do Marii - zresztą wspaniałej, wybranej Izraelitki - doprowadziła do tego, że dopuścili się zafałszowania Biblijnego tekstu.
  Fragment, który mam na myśli we wszystkich dostępnych przekładach brzmi podobnie dlatego przytoczę go na podstawie Biblii Polskiej z katolickim przekładem Apokryfów.

  Rzekł Pan Bóg do węża: 

  "I Ustanowię nieprzyjaźń między tobą, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem, ONO zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę".

  Genesis 3: 15, str. 11 

  Powyższy werset mówi wyraźnie, że potomstwo Ewy, które przez Pana Boga nazwane jest określeniem "ONO", zdepcze głowę węża.

  Jednak w przekładzie z łaciny dokonanym przez księdza Jakuba Wujka, zaproponowany przeze mnie cytat jest zniekształcony a co za tym idzie, jego treść jest całkowicie niezgodna z Duchem Ewangelii.

  Oto on:

  "Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą: i między nasieniem twym, a nasieniem jej, ONA zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej".

  Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, tom I, z łacińskiego na język Polski przełożone przez księdza d. Jakuba Wujka, Genesis 3:15

  "Wujkowe" (a przede wszystkim Hieronimowe) przetłumaczenie ma zasugerować czytelnikowi, że jedyną osobą która zetrzeć może głowę węża, czyli szatana, jest nie kto inny tylko Maria która na podstawie owego fałszywego wersetu staje się wtedy współodkupicielką ludzkości.
  Sprytna zmiana rodzaju, to kamuflaż iście "godny" przywódców zza spiżowej bramy!

  Zatem, krótko podsumowując, łaciński przekład Biblii (Vulgata), którym przez wieki posługiwał się Kościół Katolicki w bardzo ważnym miejscu został zmieniony!
  Powie ktoś: To niewielki problem, jeden błahy wyraz: "Ona"! O co kruszyć kopie!?

  Otóż na pewno jest o co kruszyć kopie ! 

  Jeżeli ktoś uzna, że potomkiem Ewy który zdeptał głowę węża był (jest)  Pan Jezus, ("ONO" potomstwo zmiażdży) a inny na podstawie Wulgaty dojdzie do wniosku, że potomkiem Ewy jest Maria ("ONA" zmiażdży), to wręcz zaistnieje tutaj sprzeczność pod względem wiary a być może świadome fałszerstwo z którego po wiekach Kościół katolicki musiał się wycofać!

  W Biblii Tysiąclecia, w dopisku do Księgi Genesis 3:15 po prawej stronie szpalty widnieje następujący przypis:

  "...Wulgata utrwaliła to Maryjne tłumaczenie WPROWADZAJĄC ZMIANĘ RODZAJU "ONA ZMIAŻDŻY" (zetrze)…

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3

  Wulgata wprowadziła zmianę rodzaju? Kiedyś ktoś postanowił zmienić cytat Biblijny? Jakieś ludzkie próchno zadecydowało o tym i nazwało Pana Boga kłamcą? Jakieś ludzkie próchno zadecydowało o tym, że to nie Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel, lecz Maria odniosła zwycięstwo nad siłami zła? I pomyśleć, że przez ponad trzy wieki z ambon katolickich a także z niektórych tzw. protestanckich upajano się cytatem, który nigdy nie istniał! Ponad trzy wieki, od roku 1599…

  Przytoczę teraz łaciński fragment tegoż tekstu:

  "Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius IPSA CONTERET caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius...".

  http://www.thelatinlibrary.com/bible/genesis.shtml

  Znajdziesz go również tutaj: 

  http://vulsearch.sourceforge.net/html/Gn.html
   
  Ipsa conteret: "ONA zmiażdży".
  Oto potworne oszustwo papieży i biskupów. Oto śmiech szatana z ambon katolickich i… niektórych protestanckich.

  Odebrać Panu Jezusowi cześć i chwałę, to jedyny cel papieży i biskupów.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 19:41:25
  "Błąd w przekładzie łacińskim powstał na skutek zinterpretowania występującego w tekście hebrajskim spółgłoskowym hebrajskiego zaimka osobowego rodzaju męskiego הוא [hw’] jako zaimka osobowego rodzaju żeńskiego, który normalnie ma formę היא [hî’], jednakże w Pięcioksięgu zawsze zapisywany jest dokładnie tak samo jak zaimek osobowy rodzaju męskiego הוא, tzw. qerê perpetuum, co oznacza, że uczeni żydowscy zwani masoretami , dodali do niego samogłoski wskazujące na to, iż jest to zaimek osobowy rodzaju żeńskiego. Jest to interpretacja słuszna, gdyż łączą się z nim formy czasownikowe 3 osoby rodzaju żeńskiego. W omawianym miejscu zaimek ten trzeba zinterpretować jako męski (w języku polskim jego odpowiednikiem w tym przypadku będzie zaimek w rodzaju nijakim, bo rzeczownik "potomstwo" jest w języku polskim rodzaju nijakiego [w języku hebrajskim nie ma rodzaju nijakiego]), gdyż łączący się z nim czasownik jest rodzaju męskiego."
 • @57KerenOr 19:41:25
  Sprawdź też czym jest system techniczny "Qere–Ketib".
 • @57KerenOr 22:07:25
  Tia... na grekę... nie wiesz co piszesz, nie rozumiesz co czytasz... idealny przewodnik duchowy z Ciebie Kerenie.
 • @kimur
  http://m.neon24.pl/f7c318571bf6f9ce23882b457d64f300,13,0.jpg


  EFEKT OSTATECZNY: NIEPRAWIDŁOWE PRZEŁOŻENIE HIERONIMA NA ŁACINĘ A TAKŻE POWIELANIE TEJŻE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ JAKUBA WUJKA, CZYLI KPINY Z BOGA OJCA, KTÓRY SYNA SWEGO NAM DAŁ. KPINY Z PANA JEZUSA PONIEWAŻ TO ON JEST POTOMKIEM DEPCZĄCYM GŁOWĘ WĘŻA!

  No i to byłoby tyle!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @kimur
  PO PROSTU PRZEINACZENIE. Oczywiście chodziło o łacinę a nie o grekę!- POPRAWIŁEM!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 22:27:51
  Tego rodzaju błędów w przekładzie Hieronima jest więcej . Sama ostatnio odkryłam coś, co nie daje mi spokoju .
 • @Adamus...
  TŁUMACZENIA!

  Właśnie dlatego by "uniknąć błędów" w dzisiejszych czasach raczej na szeroką skalę nie korzysta się z przekładu przekładu.

  Ale to nie jest wykładnikiem. Po prostu katoliccy tłumacze jak i protestanccy w niektórych sytuacjach nie mają najmniejszego zamiaru dostosować się np. do kopii greckich!

  I przykładowo w Dziejach Apostolskich 11/26 zamiast wyrazu "chrześcijanie" powinien być wyraz "Chrystusowi" lub "Pomazańcowi".

  Zamiast "błogosławionych" w Ewangelii według Mateusza 5 powinno użyć się słowa "szczęśliwi"...

  Edycja Pawła zaproponowała „szczęśliwych” ale napotkała na dość stanowczy opór katolików.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @kimur
  A TERAZ JA MAM PYTANIE DO CIEBIE! TAK POZA TEMATEM. WOLNO PRZECIEŻ MI ZADAĆ CI PYTANIE, PRAWDA?

  http://m.neon24.pl/ad5e5d25227491555cddfa21f97fe25e,13,0.png

  Czy Pan Jezus od momentu śmierci do momentu zmartwychwstania przebywał CAŁY CZAS w grobie?


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 00:42:51
  " Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała*. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus." Jezus Kerenie był wtedy na budowie:) uznając, że Jezus jest Bogiem, wykluczasz tym samym Jego pobyt w jakimkolwiek grobie w roli lokatora, w grobie leżało ludzkie ciało Jezusa czekające na... no na co Kerenie czekało ludzkie ciało Jezusa? Oczywiście zajęcia budowlana nie wykluczają Kerenie innej aktywności Jezusa, Twój Bóg jeździ rowerem, pływa pod żaglami, kopie piłkę, daje nadzieję... i wszystko to robi naraz, pracowity jest Kerenie Twój Bóg. Każda rewizja Biblii znajduje w tekście rewidowanym błędy, tak jest od 1500 lat, tylko Tobie wszystko wydaje się proste... byt określił Twoją świadomość Kerenie:))... to kto w końcu Kerenie wskrzesił tego Jezusa?:)) "A JA"? Co to za jeden?
 • @Adamus... 22:44:43
  U Hieronima jest cała masa błędów, cała masa błędów jest w tekście starołacińkim, który Hieronim rewidował, cała masa błędów jest w innych przekładach sprzed Hieronima, w Targumach, w Septuagincie... i tak od wtedy, do dziś. Człowiek jest omylny...
 • @kimur
  CHCESZ WYLECIEĆ Z MOJEGO BLOGA?

  Zadałem proste pytanie. Zbyt trudne dla Ciebie jest stwierdzenie, że Pan Jezus naprawdę umarł i od momentu złożenia w grobie do momentu zmartwychwstania przebywał właśnie tam w grobie? Nie stać Cię na Taką odpowiedź? To może na taką odpowiedź Cię stać: Pan Jezus umarł prawdziwie i zmartwychwstał. Nie było Go przez około 3 dni. Nie żył! Nie miał żadnej działalności. A po tym okresie Bóg Ojciec Go wzbudził!

  Napisałeś:

  "Oczywiście zajęcia budowlana nie wykluczają Kerenie innej aktywności Jezusa, Twój Bóg jeździ rowerem, pływa pod żaglami, kopie piłkę, daje nadzieję i wszystko to robi naraz, pracowity jest Kerenie Twój Bóg".

  Chcesz wylecieć z mojego bloga? Jeśli tak to niedużo Ci brakuje!

  Ps Zadajesz pytanie: „To kto w końcu Kerenie wskrzesił tego Jezusa?" Pana Jezusa Chrystusa który leżał w grobie wskrzesił Bóg Ojciec! Napisałem o tym powyżej!

  Nie znasz pojęcia: BÓG! Pan Jezus jest Bogiem. Jest Stwórcą Nieba i Ziemi (Ewangelia według Jana 1/10). I to, że umarł na krzyżu było zrezygnowaniem ze Swojej Boskiej Mocy ale to wcale nie oznacza, że przestał Syn Boży w tym momencie być BOGIEM. Wcale nie oznacza, że Pan Bóg nie leżał w grobie!

  Ty również nie poznałeś widzę CHWAŁY BOŻEJ, która została ukrzyżowana i uznajesz, że umarł zwykły człowiek! (1 List Apostoła Pawła do Koryntian 2/8)!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  JAK ZWYKLE , TYPOWO KATOLICKA ODPOWIEDŹ!

  Co taki katecheta Kimurek, może na te tematy wiedzieć, jak się ma przed oczyma katolickie świerszczyki to chłop tumanieje.

  Zastanawiające jest to, że chłopina widzi błędy u nas, u Hieronima i pewnie wszędzie a nie widzi u siebie, co robi z mózgiem ta organizacja.

  Kimur , jak tam z sublimowaną metamorfozą u ciebie, jeszcze trwa!?

  U mnie za te szydery , już by wyleciał !

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @57KerenOr
  JESZCZE TAK NIE NAPISAŁEM...

  Ale czytając raz jeszcze te Kimurowskie bohomazy, stawiam diagnozę, która mówi mi, że ten człowiek ma poważne zachwiania swojej psychiki, czyżby skutek długotrwałego przebywania sam na sam:-)


  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @kimur
  PAN JEZUS BĘDĄC W CIELE BYŁ BOGIEM MOCNYM!

  "(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, BÓG MOCNY, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju". 

  Izajasz 9/5

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @kimur
  TOMASZ NAZWAŁ PANA JEZUSA BOGIEM!

  "(24) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (25) Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. (26) A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!

   (27) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i BÓG MÓJ! (29) Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

  Ewangelia według Jana 20/24-29

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @kimur 07:12:23
  Napisałeś ,że byt określił świadomość Kerena . A ja się z tym nie zgodę . Nie wiem co Keren na to .
  Byt , normy tego świata określają świadomość człowieka cielesnego , który należy do świata . Inaczej ma się sprawa z człowiekiem wywołanym przez Boga , ponieważ jego świadomość określa Chrystus . A jak pewnie wiesz , On nie był z tego świata !!! Czyli normy i system wartości nie były Jego . Wręcz głosił normy odwrotne .

  Reasumując człowiek posiadający Ducha Chrystusowego , ma w sobie coś takiego co pozwala mu zdemaskować fałsz czy błąd . Czy to w człowieku czy w pisanym tekście.

  Oprócz tych oczu fizycznych , ma oczy duchowe .

  Dlatego dwie osoby patrząc się na to samo będą widzieć inaczej !!!
 • @Adamus...
  PAN JEZUS CIELEŚNIE BYŁ BOGIEM!

  Mam nadzieję, że Pan Jezus Chrystus pozwoli mi obierać właściwe zagadnienia. Priorytetowe w tym względzie są sprawy tyczące Boga Ojca oraz jego Syna a potem dopiero sprawy dotyczące mojej hmmm... osoby!

  Zatem kwestia śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego a także Jego Boskości w ciele ludzkim jest bardziej ważna od odpowiedzi na pytanie jakie motywy kierują moim postępowaniem. Ty masz rację pisząc, że "człowiek posiadający Ducha Chrystusowego, ma w sobie coś takiego co pozwala mu zdemaskować fałsz czy błąd. Czy to w człowieku czy w pisanym tekście".

  Jednak czy kimur to rozumie będąc daleko od Pana Jezusa Chrystusa?
  Napisałaś jeszcze do kimura: "Inaczej ma się sprawa z człowiekiem wywołanym przez Boga, ponieważ jego świadomość określa Chrystus. A jak pewnie wiesz, On nie był z tego świata"

  No właśnie nie jestem przekonany czy kimur wie w ogóle, o czym piszesz. On raczej nie wie kim był (jest) Pan Jezus Chrystus, skoro odrzuca Jego Bóstwo według ciała.

  Chrystus oznacza Pomazańca lub Namaszczonego przez Boga Ojca. Jeżeli ktoś uważa, że Pan Jezus na ziemi przez około 30 lat nie był Panem Bogiem, to taki ktoś daleki jest od poznania Prawd Bożych!
  Zatem Syn Boży, Bóg i Pomazaniec przyszedł w ciele. Powtórzę: Jeżeli ktoś uważa inaczej to w takim człowieku nie przebywa Duch Chrystusowy!

  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 15:55:05
  Zgadzam sie z tym co piszesz ! Rozumiem i jestem wypełniona tą prawdą .
  Jednak po co w takim razie Kimur wchodzi w dyskusję ??
  To mi przypomina dyskusję chirurga z Panią ze sklepiku za rogiem o chirurgii , rzecz jasna. O tym już pisałam .
  Dobrze kiedyś powiedział yassy27 , że wielu pustych gadułów tu na neonie .
 • @Adamus...
  WITAM, PO CO WCHODZI W DYSKUSJĘ PYTASZ!?

  To są właśnie ci którzy w każdy, dosłownie każdy dostępny i podstępny sposób będą robili wszystko by zemścić się na tych, którzy obrażają ich wyznanie.

  Można cofnąć się trochę by zobaczyć jak zachowywał i zachowuje się kościół katolicki względem tych którzy mają mu dużo do zarzucenia, bo lista tych wybryków jest naprawdę duża.

  Kimur to ich człowiek zakłócający pewien porządek, jemu nie zależy na prawdzie, czyli czyste odbicie watykańskiej moralności.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY