Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie!

 

Katolicy, nie wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie wierzą Bogu Ojcu, Który Syna Swego Dał...


Ale czyż nie dlatego właśnie przestałem należeć do tej fałszywej organizacji? Czyż nie dlatego Pan Jezus uwolnił mnie od tej ludzkiej władzy? 
Władzy która miotała moim rozumem i moim sercem.

Apostoł Paweł uczy, że przeklętym jest ten kto głosi inną Ewangelię. Zatem papieże inną Ewangelię głoszą bezapelacyjnie. To, o czym mówią jest fałszywą Ewangelią więc oni sami są fałszywymi prorokami i pewnego dnia za swoje nauki odpowiedzą.

Uczniowie i uczennice Zbawiciela nieugięcie powinni zwiastować Pana Jezusa Chrystusa i tylko Pana Jezusa Chrystusa. Należy zgadzać się z Wolą Boga Ojca. Trzeba być Woli Ojcowskiej posłusznym!

 

 
 

Apostoł Paweł pisze:

"(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Judejczykiem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 

 
 (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! (16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? 

 
(17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. (19) Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada: Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. (20) A Izajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. (21) A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego".

 
List Apostoła Pawła do Rzymian 10/9-21 


  O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!  Zatem o kim zwiastować ma człowiek Dobrą Nowinę?

O Marii?
O papieżu Janie Pawle II który każdego dnia poniżał i obrażał Majestat Pana Jezusa?
O papieżu Janie Pawle II, który w podzięce za uratowanie życia słał wota fatimskiemu bożkowi?

Kto umarł na Krzyżu? Pan Jezus! 
Kto odpuścił ludowi wybranemu wszystkie grzechy?
Tylko Pan Jezus! Lub powiem inaczej: Tylko Bóg Ojciec, Który przyjął wonność Ofiary Swojego Syna.
Czym różnią się katolicy od pogan z Kanaanu?
Czym różnią się od kapłanów egipskich?
Czym różnią się od greckich czcicieli bóstw?


  O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Tak uczy Paweł! Czy ma na myśli Dobrą Nowinę o Bożym Synu, czy o Marii?

Katolik chyba tego nie wie ale ja powiem: 

Oczywiście, że Paweł myśli o Panu Jezusie i dlatego przez niektórych ludzi jest za to znienawidzony.

 
Ale, jeśli on, uczeń Pana Jezusa  został niesłusznie poniżony i obrażony, to i uczniowie i uczennice Chrystusowi powinni również cierpieć dla Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Nie ze względu na Pawła a ze względu na Naukę, którą głosi. A Nauka ta nie pochodzi od mądrości ludzkiej tylko opowiadali Ją i nadal opowiadają, ludzie wszystkich czasów którym pomaga Duch Boży, Duch Chrystusowy!

 KOMENTARZE

 • @
  TYLKO NAUKA PANA JEZUSA A NIE KATOLICKA TRADYCJA!

  "(18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) UCZĄC JE PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKIEGO, CO WAM PRZYKAZAŁEM. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".

  Ewangelia według Mateusza 28/18-20

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  // Katolicy, nie wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie wierzą Bogu Ojcu, Który Syna Swego Dał... //

  Tak i jest to prawda , katolicy nie wierzą Bogu Ojcu i Panu Jezusowi . Katolicy mają swojego bożka /Marię ? / do której się modlą i przed , którą padają na kolana .

  A przecież Bóg Ojciec tylko Syna swego dał i posłał do ludzi , nikogo innego .

  // O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! //

  Tak , każdy uczeń czy uczennica Chrystusowa , zwiastują dobrą nowinę , tylko o Panu Jezusie , a nie o Marii , papieżu czy innych wymyślonych przez ludzi .

  Każdy uczeń czy uczennica Chrystusowa , w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje , tak jakby upominał sam Pan Jezus ,a nie człowiek . Uczniowie Chrystusowi są jednomyślni tzn. są myśli Chrystusowej , posiadają wszyscy tego samego Ducha , Ducha Chrystusowego .

  A jeśli , ktoś tu z czytający , czegoś nie rozumie , to ja zawszę radzę , każdemu człowiekowi , aby zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa . To Pan Jezus wam lepiej wytłumaczy ode mnie .

  Każdy uczeń Chrystusowy posiada w sobie Ducha od Pana Jezusa , Ducha Prawdy , którego świat nie posiada i nie zna . Dlatego , że świat nie jest myśli Chrystusowej , świat odrzuca Ojcowski dar , którym jest nikt inny jak tylko Pan Jezus Chrystus Zbawiciel .

  Lecz gdy przyjdzie On , Duch Prawdy , wprowadzi was we wszelką prawdę , bo nie sam od siebie mówić będzie , lecz cokolwiek usłyszy , mówić będzie , i to , co ma przyjść , wam oznajmi . On Mnie uwielbi , gdyż z Mego wezmie i wam oznajmi . Ew. Jana 16,13 .

  I nikt z ludzi tego nie zmieni , człowiek prawdziwie wierzący , Chrystusowy , posiada od Pana Jezusa , Opiekę Bożą czyli Ducha Świętego , którego otrzymał od Najwyższego Arcykapłana .

  Jeden z uczni Pana Jezusa Paweł ,gdy przemawiał przed królem Agryppą powiedział ;

  Ponieważ jednak Opieka Boża / Duch Święty / czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego , ostałem się , dając świadectwo małym i wielkim , nie mówiąc nic ponad to , co powiedzieli prorocy i Mojżesz , że się stanie . Dzieje Apostolskie 26,22-23 .

  Piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny o Panu Jezusie .
 • Nauka ludzka to droga do nikąd!
  KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY . List Pawła do Rzymian 10,11 .

  ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO ; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI . AMEN . List Pawła do Rzymian 11,36 .

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA ; Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być ZBAWIENI . Dzieje Apostolskie 4,12 .
 • @jassy27
  PAPIEŻE SZERZĄ NAUKI NIEZGODNE Z NAUKĄ PANA JEZUSA!

  „9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, 
  a nie trwa w nauce [Chrystusa], 
  ten nie ma Boga. 
  Kto trwa w nauce [Chrystusa], 
  ten ma i Ojca, i Syna. 

  10 JEŚLI KTOŚ PRZYCHODZI DO WAS 
  I TEJ NAUKI NIE PRZYNOSI, 
  NIE PRZYJMUJCIE GO DO DOMU 
  I NIE POZDRAWIAJCIE GO, 
  11 albowiem kto go pozdrawia, 
  staje się współuczestnikiem jego złych czynów”.

  2 List Jana 1/9-11 Biblia Tysiąclecia

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1088

  http://m.neon24.pl/73a42a573879f1755cfceac6b70df216,13,0.png

  Pod powyższym adresem widnieje przypis do wersetu 9. Czytelnik znajdzie go po prawej stronie szpalty. Owe katolickie wytłumaczenie brzmi:

  „Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa”.

  No właśnie! Oczywiście chodzi między innymi o nauki typu:

  1/ Modlitwy wstawiennicze do Marii
  2/ Bałwochwalstwo
  3/ Kradzież Bożych Przykazań
  4/ Chrzest niemowląt
  (…)!

  PS

  Jassy27!

  Dziękuję za wpis i odniesienie się do cytatów Biblijnych z Nowego Przymierza!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 18:11:39
  /// PAPIEŻE SZERZĄ NAUKI NIEZGODNE Z NAUKĄ PANA JEZUSA! ///

  Tak masz rację , przez tych kłamców i oszustów , miliardy ludzi na całym świecie jest wprowadzana w błąd i przez nich miliardy ludzi zginie . Dlatego , że nie uwierzyli Panu Jezusowi tylko swoim nauczycielą i swoim organizacją czy religią , które wcale nie prowadzą do Pana Jezusa , tylko do nikąd.

  Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek . Nauka papieży jest niezgodna z Nauczaniem Pana Jezusa .
 • @jassy27
  EGOIŚCI!

  witaj jassy27

  Można by tutaj przytoczyć pewien fragment z Ewangelii według Jana. To Słowa Pana Jezusa:

  „(18) Kto mówi we własnym imieniu, TEN SZUKA WŁASNEJ CHWAŁY. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości". 

  Ewangelia według Jana 7/18 Biblia Tysiąclecia

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Głosząc fałszywe nauki, papieże, biskupi, księża, katecheci, katechetki, zakonnice, zakonnicy i wszelkiej maści katoliccy nauczyciele, dbają tylko i wyłącznie o własną chwałę. Rozsiewają często nauki pogańskie i... po prostu, heretyckie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  GŁOSIĆ POWINNIŚMY EWANGELIĘ NA PODSTAWIE NAUKI PANA JEZUSA I BOGA OJCA A NIE WEDŁUG TRADYCJI LUDZKIEJ, JAK TO CZYNIĄ PAPIEŻE I BISKUPI!

  „(11) Jeśli kto mówi, NIECH MÓWI JAK SŁOWO BOŻE. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen".

  1 List Apostoła Piotra 4/11 Biblia Warszawska


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @jassy27 . KerenOr
  Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga . Nie chodzi o ciało , przecież Bóg jest Duchem , ale o duszę.

  Grzech Adama zerwał przymierze z Bogiem i ściągnął śmierć dla naszej duszy .
  Bóg za wszelką cenę chciał odnówić to przymierze .
  Powiedział , że dokończy swoje dzieło nie siłą i mocą , ale Duchem .
  I właśnie w Chrystusie jest ten Duch odnowy , nie w Marii czy w innym człowieku .

  Chrystusowi już bez żadnej zasłony oglądają chwałę Bożą w obliczu Chrystusa, który jest obrazem Boga .


  Upodabniają się do Chrystusa pod wpływem Ducha .

  W Chrystusie zasłona niszczeje !! Czy można tak powiedzieć o Marii albo o JP II ?

  Maria nie jest pośrednikiem pomiędzy Chrystusem a człowiekiem . Tym pośrednikiem i odnowicielem zerwanego kiedyś przymierza z Bogiem , jest Jezus Chrystus !!!
  Do odnowienia przymierza potrzebny jest Duch , a On jest tylko w Chrystusie ...
 • @57KerenOr Jassy!
  TRUDNE DO WYOBRAŻENIA!

  I pomyśleć ilu ludzi przez prawie dwa tysiące lat zostało oszukanych, ilu ludzi umarło myśląc że ich wiara jest tą prawdziwą.

  Kiedy myślę o tym , nie ma chyba gorszego kłamstwa na tym świecie, jak oszukiwanie ludzi i dawanie im fałszywej nadziei !

  Dlatego już dawno temu, zrozumiałem słowa Jana , kiedy wypowiada się podczas objawienia, określając pewne wyznanie ; matką wszystkich wszetecznic i obrzydliwości ziemi, matkę leżącą na siedmiu pagórkach!

  Jaka straszna musi być kara dla tych, którzy przez nieprawość tłumią prawdę!

  Nie ma i nie było gorszej instytucji która by tak ZAKPIŁA Z NAUK BOGA OJCA I BOGA SYNA.

  Nie ma i nie było gorszej instytucji która by tak ZAKPIŁA SOBIE Z LUDZI!

  ''O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! ''

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz jassy27 Adamus...
  GDYBYM NADAL LUDZIOM CHCIAŁ SIĘ PRZYPODOBAĆ, NIE BYŁBYM SŁUGĄ CHRYSTUSOWYM!

  „(6) Dziwię się, że tak prędko DAJECIE SIĘ ODWIEŚĆ od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż INNEJ NIE MA; SĄ TYLKO PEWNI LUDZIE, KTÓRZY WAS NIEPOKOJĄ I CHCĄ PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ. 

  (8) ALE CHOĆBYŚMY NAWET MY ALBO ANIOŁ Z NIEBA ZWIASTOWAŁ WAM EWANGELIĘ ODMIENNĄ OD TEJ, KTÓRĄ MYŚMY WAM ZWIASTOWALI, NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: JEŚLI WAM KTOŚ ZWIASTUJE EWANGELIĘ ODMIENNĄ OD TEJ, KTÓRĄ PRZYJĘLIŚCIE, NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY! 

  (10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? BO GDYBYM NADAL LUDZIOM CHCIAŁ SIĘ PRZYPODOBAĆ, NIE BYŁBYM SŁUGĄ CHRYSTUSOWYM. (11) A oznajmiam wam, bracia, że EWANGELIA, KTÓRĄ JA ZWIASTOWAŁEM, NIE JEST POCHODZENIA LUDZKIEGO; (12) albowiem NIE OTRZYMAŁEM JEJ OD CZŁOWIEKA, ANI MNIE JEJ NIE NAUCZONO, LECZ OTRZYMAŁEM JĄ PRZEZ OBJAWIENIE JEZUSA CHRYSTUSA”.

  List Apostoła Pawła do Galatów 1/6-12

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ: JESTEŚCIE PRZYJACIÓŁMI MOIMI, JEŻELI CZYNICIE TO, CO WAM PRZYKAZUJĘ!

  http://m.neon24.pl/864a8b6a9888db0a63c39539f41dc3a1,13,0.png

   „1) JA JESTEM prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. (2) Każdą latorośl, która WE MNIE nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (3) Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. (4) WYTRWAJCIE WE MNIE, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we MNIE TRWAĆ NIE BĘDZIECIE. 

  (5) Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. KTO TRWA WE MNIE, A JA W NIM, ten przynosi owoc obfity, ponieważ BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ. (6) Ten, KTO WE MNIE NIE TRWA, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. (7) Jeżeli WE MNIE TRWAĆ BĘDZIECIE, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (8) Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i STANIECIE SIĘ MOIMI UCZNIAMI. (9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ!

   (10) Jeśli będziecie zachowywać MOJE PRZYKAZANIA, BĘDZIECIE TRWAĆ W MIŁOŚCI MOJEJ, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (14) WY JESTEŚCIE PRZYJACIÓŁMI MOIMI, JEŻELI CZYNICIE TO, CO WAM PRZYKAZUJĘ. 

  (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (16) NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI, I BY OWOC WASZ TRWAŁ - ABY WSZYSTKO DAŁ WAM OJCIEC, O COKOLWIEK GO POPROSICIE W IMIĘ MOJE. (17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo JA WAS WYBRAŁEM SOBIE ZE ŚWIATA, dlatego was świat nienawidzi. 

  (20) PAMIĘTAJCIE NA SŁOWO, KTÓRE DO WAS POWIEDZIAŁEM: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. (21) Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (22) Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. (23) Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. (24) Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 

  (25) Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu. (26) Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. (27) Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”.

  Ewangelia według Jana 15/1-27

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY