Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

APOSTOŁ PIOTR OBNAŻA TWOJE KŁAMSTWO ORACZ!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

UMIŁOWANY NASZ BRAT PAWEŁ!

 

Ad vocem tekstu Kolegi Oracza pt: „O tym jak Paweł zrodził lwa"!

 

Wpis Oracza Czytelnik znajdzie pod adresem:

 

https://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa 

Twoja nienawiść do Apostoła Pawła jest raczej tutaj na Neonie dobrze znana więc nie będę zbyt dużo pisał w tym miejscu, tylko przejdę do meritum!

 

Otóż masz, (jak zwykle), wiele pretensji do Bożego Apostoła i jak sądzę w podanych przez Ciebie cytatach owe pretensje wyraziłeś!

 

ednak ja nie od tego chcę zacząć ponieważ uważam, iż ten kto kpi sobie z Mocy i Potęgi Syna Bożego, nie może dobrze rozeznać spraw dobrych od złych. Biorąc więc pod uwagę przyrzeczenie Mistrza wnioskuję, że skoro jesteś stanowczym przeciwnikiem modlitw skierowanych do Zbawiciela to nie możesz zrozumieć Pawłowych Listów mówiących o zniesieninu nauk Starego Zakonu!

 

Otóż obecnie chcę postawić przeciwko Twoim oskarżeniom osobę Apostoła Piotra, który wyraźnie pisze w swoim Liście, że postać Apostoła Pawła należy traktować poważnie a jego wpisy czytać uważnie, ponieważ nie są one łatwe do zrozumienia, czego dobitnym przykładem jesteś Ty sam!

 

auważmy w poniższym fragmencie pełne miłości słowa Apostoła Piotra na temat Apostoła Pawła:

 

"(13) Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. (14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również  umiłowany nasz brat Paweł  według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę".

 

2 List Apostoła Piotra 3/13-16 Biblia Tysiąclecia

 

https://www.biblia.info.pl/biblia.html

 

  Kto ma rację: Ty Oracz czy jednak ktoś mądrzejszy od Ciebie? Oczywiście tym mądrzejszym od Ciebie jest Apostoł Piotr, który nazywa Pawła bratem nie tylko swoim ale i innych ludzi wierzących! To on ma rację a Ty się mylisz! 

KOMENTARZE

 • @ALL
  NIE JESTEM GRZEGORZEM!

  Tymczasem wpis mniej ważny!

  Od jakiegoś czasu Kolega Oracz strzela z kapiszonów jak nikt inny na tym Portalu. Otóż według Niego, posiadam dwa nicki na Neonie. Pierwszym jest „57KerenOr” a drugim ponoć „Grzegorz” (zapewne Oracz ma na myśli pseudo "60grzegorz").

  No cóż, to raczej łatwe jest do sprawdzenia. A tymczasem warto spytać kogoś z Adminów! To nie jest duży wysiłek!

  Jednak... No cóż, powiem to kolejny raz: Nie jestem Grzegorzem!


  https://s6.ifotos.pl/img/NOWY-LEW-_qsaanxp.png
 • Szybko przechodzisz między reformatorem nauki Jezusa
  do nauki Jezusa, a to błąd podstawowy. Paweł głosił swoją naukę opartą na nauce Jezusa, choć jak już ci kilka razy udowodniłem nauka ta przez uczniów Jezusa i Jego brata została odrzucona.

  II list piotra przez znaczącą liczbę biblistów uznany jest za dzieło któregoś z uczniów Pawła, gdyż opisuje te same fakty, które opisano w liście Judy, a w tym wyraźnie powiedziano iż powstał gdy Apostołowie już nie żyli, tak więc tym listem nie możemy niczego udowadniać. Musisz poszukać inne argumenty. Nie wchodzę w polemikę między Wami,, stwierdzam tylko fakty dotyczące dowodów w dyskusji.
 • @Zawisza Niebieski
  SIŁA ARGUMENTÓW ZAWISZY N.

  Napisałeś do mnie:

  "Musisz poszukać inne argumenty".

  Dlaczego? Czy dlatego, że tak powiedział Zawisza Niebieski? Żartujesz sobie chyba!

  No i dodam od siebie, że pseudo "Zawisza Niebieski", którym posługujesz się na Neonie jest niewystarczające do tego byś udowodnił, że faktycznie nim jesteś.

  "Musisz poszukać innych argumentów"! Mam nadzieję, że zrozumiałeś aluzję!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112291/nowy_lew_wzor_100__small.png
 • @ALL
  ZBAWIENI JESTEŚCIE ORAZ... KRÓLESTWO BOŻE JEST WAS! APOSTOŁ PAWEŁ POPIERAŁ NAUKĘ BOŻEGO SYNA! Oracz nie mówi... prawdy!

  „Ale nas ZBAW ode Złego”!

  Oracz w komentarzu do Barbary pod adresem zaznaczonym w moim artykule ma pretensję do Apostoła Pawła pisząc:

  "Meandry absurdu jakim jest GWARANCJA ZBAWIENIA KAŻDEGO I WSZYSTKICH, jest właśnie efektem podtrucia fałszywą nauką Pawła. Po to szatan go (powołał?, zwiódł?). I miał on też wpływ na prawdziwych apostołów.
  Jednak, można to wychwycić, nie podaje on nauk Chrystusa, i na każdym kroku wybija się w pychę".

  http://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa

  http://m.neon24.pl/1181b226d7c74b423db544b692f476b6,13,0.jpg

  Nieprawda, Oracz po prostu Apostoła Pawła nie rozumie. Paweł pisał listy do zborów, do ludzi wierzących i dlatego również używał zwrotu „zbawieni jesteście" w czasie teraźniejszych. Grecki wyraz "soteria" to nie tylko zbawienie ale również wybawienie i uratowanie od podszeptów szatana. To zaiste normalny język Biblijny jest, ponieważ jeżeli przestaliśmy służyć naukom szatana to znaczy, że Syn Boży nas uratował, czyli ZBAWIŁ.

  Syn Boży zbawił ludzi wierzących tu i teraz a najdoskonalsze wybawienie z ciała śmierci będzie w przyszłości. Dlatego Nauka Biblijna na temat zbawienia mówi w czasie teraźniejszym i w czasie przyszłym: "Zbawienie jesteście" oraz "zbawieni będziecie"!

  Paweł pisząc na temat zbawienia w czasie teraźniejszych "zbawieni jesteście", poparł Naukę Pana Jezusa. Przecież Syn Boży również użył czasu teraźniejszego: "Królestwo Boże JEST w was" a nie powiedział Syn Boga Ojca, że "Królestwo Boże będzie w was dopiero w przyszłości" choć przecież ludzie wierzący modlą się "Przyjdź Królestwo Twoje"!

  Zatem jak się okazuje i Syn Boży, i Apostoł Paweł głosili taką samą naukę w tym względzie. Tak samo jak "Królestwo Boże" które jest w ludziach wierzących obwarowane jest wytrwaniem w Słowie Syna Bożego, tak samo również określenie Pawłowe "zbawieni jesteście" pisane w czasie teraźniejszym obwarowane jest zastrzeżeniem: "Jeśli wytrwacie w wierze".

  Dowód znaleziony "u Apostoła Pawła":

  "  (21) I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, (22) teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, (23) JEŚLI TYLKO WYTRWACIE W WIERZE, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą". 

  List do Kolosan 1/21-23

  Zakończenie:

  Kłamstwem jest stwierdzenie Oracza, że Paweł pisał o „GWARANCJI ZBAWIENIA KAŻDEGO I WSZYSTKICH”! Wyraźnie Apostoł zaznaczył: „JEŚLI TYLKO WYTRWACIE W WIERZE”.
  Zatem Apostoła Pawła nie powołał szatan jak konkluduje Oracz, tylko Pan Jezus Chrystus Ojcowski Syn!

  No ale bardzo trudno jest w tym względzie przekonać Oracza o słuszności Pawłowych zamierzeń, ponieważ jego uwaga jaką kieruje względem Pawła jest tak potężnie negatywna, że aż krew Mu wrze z nienawiści.

  No cóż! Wiara nie jest pisana wszystkim!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 00:07:44
  Listy kanonu w znacznym stopniu nie pisali ci, którym je przypisano.
  W starożytności inaczej pojmowano prawa autorskie. Autor listu, jak II listu ap. Piotra, czy też listu Judy, nie są ci ludzie, a późniejsi uczniowie. Ludzie, wywodzący się ze środowiska nawróconych z pogan, dlatego nie można opierać się na tych pismach, twierdząc iż Piotr bezwzględnie popierał Pawła. Tak nie było, stąd nie żartuję a mówię to, co mówi nam Biblia, ale nie tak wprost, a mówi to tylko tym, którzy poza czytaniem słów Biblii okiem dzisiejszego człowieka portafi zrozumieć myślenie tych, którzy te teksty napisali. Dlatego wielokrotnie powtarzam, by czytać Biblię trzeba poznać jak myśleli ci ludzie, co teksty kanonu Biblii napisali.

  Mógłbym sam napisać, możliwe, że kiedyś napiszę, ale wiem, że bezmyślnie odrzucisz to, dlatego podrzucę ci tekst napisany przez człowieka, który biblistyką zajmuje się zawodowo.
  http://www.verbasacra.pl/archiwum/piotrpoz-t.htm
  Poczytaj, może zrozumiesz jakie błędy popełniasz.
 • @Zawisza Niebieski
  TYMCZASEM NIE MAM CI WIĘCEJ NIC DO POWIEDZENIA. TYLE RAZY PODWAŻAŁEŚ BIBLIĘ JAKIMIŚ DOMYSŁAMI, ŻE MAM DOSYĆ ROZMOWY Z TOBĄ!

  Swego czasu napisałeś mi, że nigdzie w Nowym Przymierzu Pan Jezus nie jest nazwany Synem Bożym a gdy podałem cytaty na ten temat to zwiałeś! Był moment, że podważałeś Moc Stwórczą Pana Jezusa Chrystusa.

  Innym razem nie podobało Ci się postępowanie Pana Boga w Starym Przymierzu.

  Nie Zawiszo... Nie mam na razie ochoty...

  Cześć!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 17:05:33
  Problem w tym, że to nie ja swoje wymysły tu pokazuję, bo jak widzisz tym razem nie oparłem się na swojej wiedzy a podałem ci opracowanie biblisty, człowieka zawodowo zajmującego się Biblią, naukow, a więc i z uwzględnieniem kultury i rozumienia spraw tamtych ludzi. To ty próbujesz tu swoje widzenie Biblii, zupełnie oderwane od realiów czasów, w których Pisma powstawały jako "prawdę" przekazywać. Ale nic, już nie będę się w tej sprawie pod tym tekstem wypowiadał, znajdę chwilę czasu, to omówię dlaczego II listu Piotra nie można uważać, za wyrażenie myśli Piotra a tylko za wyrażenie myśli chrześcijanina piszącego ten tekst już po śmierci Piotra w środowisku nawróconych z pogaństwa, który swoje Pismo Piotrowi przypisał.
 • @ALL
  JEDNAK OJCÓW MACIE NIEWIELU!

  Cały czas ad vocem:

  https://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa

  Innym zagadnieniem, którego Oracz nie rozumie jest kwestia duchowego ojcostwa!

  Pisze:

  "1Kor 4:15 Bo choćbyście mieli DZIESIĘĆ TYSIĘCY NAUCZYCIELI w Chrystusie, TO JEDNAK OJCÓW MACIE NIEWIELU; wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie".

  I od razu Oracz dodaje:
   
  "Tymczasem słowa Chrystusa przekazane przez apostoła Mateusza, które każdy powinieneś znać i wcielić w życie:
   
  Mt 23,9 „NIKOGO TEŻ NA ZIEMI NIE NAZYWAJCIE WASZYM OJCEM; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus"”.

  http://m.neon24.pl/7224440a4c8c14602bd319de9987eed8,13,0.png

  No cóż, zapewne nikt Apostoła Pawła nie nazywał ojcem w kontekście Ewangelii według Mateusza 23/9 ale Oracz wie swoje! Nikt również nie nazwał go mistrzem.

  A o czym tak faktycznie mówi Paweł? Zauważmy co Apostoł stwierdza pisząc do Koryntian: "OJCÓW MACIE NIEWIELU"! Z kontekstu wynika, że Paweł jednak nie tylko sobie przypisuje ową nazwę "ojciec". Byli również i inni o których Oracz... nie wspomniał ani jednym słówkiem!

  Otóż Paweł nie był li tylko głosicielem Ewangelii Bożej. Z jego listów wręcz bije chęć opieki i doglądania zborów Bożych. On nie był tylko nauczycielem lecz zachowywał się jak ojciec doglądający trzody Bożej! Traktował swoich współbraci z różnych zborów rozsianych po Europie jak własne dzieci, które zrodził przez naukę Ewangeliczną dla Mistrza!

  Tak! Kto nie rozumie niechaj wie, że nie tylko Boże Słowo wypowiadał swoimi ustami Apostoł Paweł lecz zachowywał się jak ojciec, który wychowuje własne dzieci! (patrz: 1 List do Koryntian 4:14!).

  Czy takim postępowaniem Apostoł Paweł zaprzeczył mowie Pana Jezusa wyrażonej w Ewangelii według Mateusza 23/9?

  Nie! Bez dwóch zdań: NIE!

  PS

  Gdyby uczepić się litery słowa wypowiedzianego przez Bożego Syna to uczniom i uczennicom Chrystusowym nie wolno jest nazywać ojcami także własnych... ojców ponieważ Pan Jezus wyraźnie mówi: „NIKOGO TEŻ NA ZIEMI NIE NAZYWAJCIE WASZYM OJCEM”.

  Takie rozumowanie to oczywista bzdura ale niektórzy w różnych kwestiach mają różne wątpliwości!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr
  KŁÓCĘ SIĘ I NIE MOGĘ ZROZUMIEĆ...

  Zauważyłeś że prawie każdy wypowiadający się tu człowiek, po dłuższej rozmowie przytacza za wzór do naśladownictwa jakiegoś , bądź to biblistę, ojca kościoła, czy jakiegoś innego omylnego ''ludzia''.

  Zachodzę w głowę jak w ogóle można powoływać się na kogoś kto Pismo interpretuje według własnego poglądu.

  Nie pasuje im Paweł, nie pasuje Piotr, NIE PASUJE PAN JEZUS!

  Nie pasujesz ty, nie pasuje ja, nie pasują inni, sumując, NIE PASUJE IM NAUKA BIBLIJNA, tak więc mamy do czynienia z ludźmi którzy przez swą nieprawość, tłumią prawdę.

  Zadaję sobie pytanie; czy na początku nie popełniliśmy błędu, polegającym na tym, że trzeba było pisać o podstawach , czyli o roli Pana Jezusa i Jego posłannictwa a nie zabierać się za cięższe tematy, skoro oni podstaw nie znają.

  Nie znają bo nie otrzymali tego co Zbawiciel Daje, a skoro nie otrzymali, to do tego rodzaju tematów nie dorośli.

  Jak mówi jeden z apostołów, oni powinni zapragnąć niesfałszowanego Duchowego Mleczka aby wzrastać, dopiero później, można rozpocząć mocniejsze tematy, oczywiście jak będzie im dane.

  Wybacz, ale jeśli się nie zna podstaw, to jak można rozmawiać z nimi o poważniejszych tematach, to tak jakby nauczyciel w szkole próbował pierwszoklasiście tłumaczyć lekcje z klasy ósmej.

  Depczą to co Święte, bo nie ma w nich Bożego Posiewu, to chmury pędzone lada wiatrem.

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @All @60grzegorz
  ZOSTAW TAM DAR SWÓJ PRZEZ OŁTARZEM, A NAJPIERW IDŹ I POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM SWOIM. POTEM PRZYJDŹ I DAR SWÓJ OFIARUJ"!

  Oracz nadmienia:

  "Paweł czuł się na siłach poprawiać i ganić prawdziwych apostołów, szydzić z nich nazywając ,,arcyapostołami", ale miał czelność poprawiać samego Nauczyciela tj Chrystusa!
   
  Galacjan 5:14 Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
   
  Czy tak faktycznie nauczał Chrystus? Sprawdzamy i..
   
  Mt 22,34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»8 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
   
  Więc jednak nie jedno przykazanie dotyczące miłości do bliźniego. Najważniejsza jest miłość do Boga! A dopiero z niej wynika miłość do bliźniego. Drobiazg, prawda?".

  https://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa


  Przerwijmy Oraczowi!

  Żałość człowieka ujmuje jak się czyta tego typu niedorzeczności. Apostoł Paweł bardzo dobrze wiedział, że Pan Bóg jest ważniejszy od człowieka i wiedział, że zawsze należy stawiać Go na Pierwszym Miejscu. Bez dwóch zdań zgadzał się z Mową Syna Bożego, który postawił jasno i precyzyjnie, że Najważniejsze jest Przykazanie dotyczące miłości względem Pana Boga a kolejne, miłości względem bliźniego.
  Oracz, jak to Oracz, zarzuca Pawłowi, że ów kłamie ponieważ (podobno) Apostoł postawił miłość do Pana Boga na drugim miejscu!

  Przeczytaj Czytelniku cały 5 rozdział Listu do Galatów:

  Jakże ważny werset 14:

  "Albowiem CAŁY ZAKON STRESZCZA SIĘ W TYM JEDNYM SŁOWIE, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego".

  No cóż, słusznie Paweł to zauważył! I przyznaję mu całkowitą rację!

  Paweł ma pretensję do tych członków Galackiego zboru, którzy POD POZOREM CHRYSTUSOWEJ wolności grzesznie dogadzają swojemu ciału. Ma pretensję do tych, którzy nie postępują według Ducha Bożego tylko według cielesnych pożądliwości.
  I prawdę Apostoł pisze, że cały Zakon (względem bliźniego) streszcza się następująco: "Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego".

  Tak, to jest podstawowe Przykazanie dotyczące... bliźniego! Dlatego Paweł podkreśla:

  "Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili". 

  Zatem hmmm... Zatem Paweł miał wyraźny powód by niesfornym Galacjanom mówić o II Bożym Przykazaniu a nie o Pierwszym, ponieważ zgodnie z nauką Zbawiciela nie chciał rzucać pereł przed wieprze!

  Takie wymyślone przeze mnie Pawłowe zdanie:

  "Jak mogę mówić wam o Pierwszym Przykazaniu czyli o miłości względem Pana Boga, skoro sami siebie nienawidzicie i obrażacie!?".

  Paweł mówił inaczej niż Pan Jezus? Wolne żarty!

  PS

  List do Galatów 2/17:

  "(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i MY SAMI OKAZALIŚMY SIĘ GRZESZNIKAMI, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie".

  Co musiało się dziać w zborach Galackich skoro uczniowie Boży biegli dobrze lecz ktoś im przeszkodził? Wszeteczeństwo? Kłamstwo?

  Dlaczego dali się odwieść od Chrystusowej Nauki? Dlaczego jedni drugich obrażali i jedni drugich kąsali?

  Dlaczego Paweł postawił przed ich oczami najpierw Przykazanie Drugie? No cóż, po prostu chciał być posłuszny swojemu Zbawicielowi, który dawno temu Powiedział:

  "(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (23) JEŚLI WIĘC PRZYNIESIESZ DAR SWÓJ PRZED OŁTARZ i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) ZOSTAW TAM DAR SWÓJ PRZEZ OŁTARZEM, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj"!

  Ewangelia według Mateusza 5/22-24

  Zatem jeśli chcesz ofiarować Panu Bogu Dar zgodnie z Pierwszym Przykazaniem, to NAJPIERW załatw sprawę z Twoim bliźnim zgodnie z Przykazaniem Drugim!
  Potem staw się przed Panem by ofiarować Mu swój dar. Inaczej ów dar... nie zostanie przyjęty!

  Niektórzy Galacjanie nie byli gotowi by Panu Bogu złożyć swój dar, ponieważ jedni drugich kąsali, nienawidzili i obrażali...

  Paweł powiedział inaczej niż Pan Jezus? Nie! Pan Jezus nie chce ofiary jeśli jedni z drugimi się kłócą i skaczą sobie do oczu. Zgodnie z Nauką Pana Jezusa postąpił również Apostoł Paweł, który zauważył, że niektórzy Galacjanie nie są godni by mówić im o Najdoskonalszych Sprawach Chrystusowych!

  Oracz, Oracz... Ty również nie chcesz wierzyć w to co Mówi Bóg Ojciec, Syn Boży i Jego Apostołowie!

  PS

  Grzegorz napisał:

  „Jak mówi jeden z apostołów, oni powinni zapragnąć niesfałszowanego Duchowego Mleczka aby wzrastać, dopiero później, można rozpocząć mocniejsze tematy, oczywiście jak będzie im dane.

  Wybacz, ale jeśli się nie zna podstaw, to jak można rozmawiać z nimi o poważniejszych tematach, to tak jakby nauczyciel w szkole próbował pierwszoklasiście tłumaczyć lekcje z klasy ósmej.

  Depczą to co Święte, bo nie ma w nich Bożego Posiewu, to chmury pędzone lada wiatrem".

  Może nie dosłownie ale właśnie o tym pisałem!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • Mateusza 7:23
  "...wtedy im powiem, nie znam wasz czyniciele bezprawia" użyte tutaj słowo anomia to przymiotnik od słowa Nomos czyli prawo (TORAH) tak pisze sam Paweł w 1 Kor. 9:20-21. Luter odrzucił List Jakuba, bo sam przyznawał, że jest napaścią na nauki Pawła. Jezus do zboru w Efezie mówi "wiem że doświadczyłeś apostołów, którzy nimi nie są" Obj.2:2
  W 2 Tym 1:15 Paweł pisze, że wszyscy z Azji odwrócili się od niego. Efez był stolicą Azji-zachodniej Turcji. Paweł głosił nauki Balaama, był fałszywym apostołem.A czy nie dzięki niemu przetrwała dobra nowina wśród pogan? Jakuba 1:1 gdzie zamieszkują potomkowie Izraela nie mylić z domem Judy? Ich liczba jak piasek morski, czyli śmiało można mówić o setkach milionów. Przy końcu dni Dom Judy znów będzie jedno z Domem Izraela.
 • @domin99
  PAWEŁ NIE BYŁ ZWOLENNIKIEM NAUK BALAAMA!

  Napisałeś:

  "Paweł głosił nauki Balaama, był fałszywym apostołem".

  Łatwo jest tak napisać! Kilka kliknięć w klawiaturę i odpowiedź gotowa. Jednak czy ta odpowiedź jest zgodna z prawdą to już jest inna sprawa!

  W swoim artykule odniosłem się do wpisu Oracza. Dodałem pod tekstem kilka komentarzy. Może mógłbyś w jakiś sposób odnieść się do moich wpisów a nie tylko stwierdzać: "Paweł był złym Apostołem bo... był złym!".

  Po prostu napisz dlaczego uważasz, że Apostoł Paweł był fałszywym Apostołem. No i tymczasem nie interesuje mnie postawa Lutra. Nie jest mi z nim po drodze!
  Chciałbym, żebyś Ty osobiście (tak od siebie) mi napisał dlaczego masz pretensje do Pawła!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 10:26:45
  To są detale co podałeś Paweł nazywa święte Prawo wolności TORAH,przekleństwem....
 • @domin99
  NIE MA JAK TO RZECZOWA DYSKUSJA!

  Świetna odpowiedź człowieku. Może Ci się nie chce pisać? Powiedz czy masz problem w tym temacie, to wyrzucę Twoje komentarze, żebyś się nie przemęczał!

  Domin poproszę o cytat z Biblii i wyrażenie swojego zdania! Raczej na tym polega dyskusja, nie uważasz?


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 10:56:48
  No ale jaka rzeczowa dyskusja? Ja podaję cytaty Jezus sam mówi, że w Efezie byli fałszywi apostołowie,a Paweł sam przyznaje, że został odrzucony przez prawdziwych apostołów a Ty mówisz że sobie tak napisałem. Balaam był prorokiem Bożym, który zaczął głosić sprzeczne nauki z Torah,twierdził, że można spożywać pokarmy ofiarowane bożkom tak jak Paweł. Zakładając, że Pawłowi ukazał się Jezus, co mu powiedział w dziejach apostolskich? Masz się udać do miasta tam zostaniesz pouczony przez Prawdziwych apostołów,ale on nie przyjął ich nauk i głosił własną ewangelię tak jak Balaam głosił własne nauki.
 • @57KerenOr 10:56:48
  nie wiem czy wiesz ale Lew to symbol Plemienia Judy ;-) Rodzaju 49:9,Obj. 5:3.
 • @domin99
  PROSZĘ CIĘ PODAJ WRESZCIE TEN CYTAT I WYRAŹ WŁASNE ZDANIE NA TEN TEMAT!

  Mam taką propozycję! Napisałeś powyżej: "Paweł nazywa święte Prawo wolności TORAH, przekleństwem".

  Żeby nie skakać po "setkach" tematów podaj cytat z Biblii, wskaż werset i odnieś się do tego fragmentu. Później dopiero możemy, (jeśli chcesz) rozpatrywać sprawy dalej!

  Wiem, że lew to duchowa nazwa Pana Jezusa.

  Mój avatar przedstawia lwa który jest potomkiem lwa afrykańskiego a może berberyjskiego albo somalijskiego! Kto wie czy nie masajskiego albo perskiego! Zresztą podaję ciekawy adres:

  https://fanowska-krol-lew.fandom.com/pl/wiki/Podgatunki_lw%C3%B3w

  Ale nie wiem, czy mógłby za avatara służyć mi gołąb albo baranek lub owieczka. To również stworzenia występujące w Biblii!

  Cześć!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @domin99
  KOLEJNA PAPUGA.

  Napisałeś:

  //nie wiem czy wiesz ale Lew to symbol Plemienia Judy ;-) Rodzaju 49:9,Obj. 5:3.//

  Naprawdę!?

  Wiesz co, powiedzieć takie coś Kerenowi, to jak powiedzieć matematyczce w szkole: a pani wie, że dwa plus trzy jest pięć!?


  Keren, tak więc, czytając niektóre wypowiedzi nie sposób odczytać, że mamy do czynienia z kompletnymi biblijnymi laikami, którzy tylko chcą zaistnieć.

  Być może to co napiszę zabrzmieć dość mocno, ale ja osobiście wolę zostać głupcem, niż być przemądrzałym.

  Domin99 zacznij od podstaw, naprawdę dobrze radzę tobie, zacznij od podstaw a nie słuchaj ...

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @57KerenOr 11:46:44
  Bardzo chętnie odpowiem no ale ja będę odpowiadał a Ty będziesz zadawał pytania? Trochę nie fair.....Czy zgadzasz się, z tym, co napisałem, że w Mateusza 7:23 anomia znaczy bezprawie (bezTory), jeżeli uważasz inaczej chętnie zapoznam się z Twoim podejściem.
  A co do zwierząt ja mam w Herbie rodowym Baranka i jestem z tego dumny, bo czy nie my Polacy jesteśmy potomkami Scytów i Sarmatów a czy to nie te ludy były rozproszonymi 12 plemionami Izraela? Bo przecież do nich został posłany Mesjasz?
 • @domin99
  BEZPRAWIE!

  Tak, sprawdziłem: Wyraz grecki "ανομιαν" (anomian) według Portalu "Oblubienica" oznacza "bezprawie" lub "nieprawość"!

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/7/verse/23/param/1/version/TR

  ***

  Według Grecko - Polskiego Nowego Testamentu wyraz ten również oznacza "bezprawie"!

  A jeśli chodzi o Słownik Grecko - Polski to także słowo "ανομιαν" oznacza „bezprawie” lub „nieprawość”!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 12:23:49
  Czy zgodzisz się że było dane ludzkości tylko jedno prawo od Boga?
 • @domin99
  DWA BOŻE PRAWA: STARE I NOWE!

  Praw i Rozkazów Bożych było wiele, natomiast jedno tylko Prawo dawniej liczyło się najwięcej: Prawo Zakonu nadane izraelitom na Górze Synaj przez Pana Boga, za pośrednictwem Mojżesza! Prawo to zostało zatwierdzone krwią baranka. Było to Przymierze, które nazywamy "Starym".

  Pan Jezus umierając na krzyżu zatwierdził Prawo Nowe (Nowe Przymierze). W momencie Śmierci Syna Bożego zasłona świątynna oddzielająca Miejsce Święte od Najświętszego rozdarła się... To symbol zakończenia starych "Mojżeszowych" obyczajów i wprowadzenia Nowych Duchowych Praw zatwierdzonych Drogą Krwią Baranka Bożego!

  Pośrednikiem Starego Przymierza BYŁ Mojżesz!
  Pośrednikiem Nowego Przymierza JEST Pan Jezus, Boży Syn!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a112780/100_poprawiony_na_eioba.jpg
 • @57KerenOr 13:13:13
  A co na to słowo Boże?
  Jeremiasza 31
  "Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. 32.Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana."

  Nowe przymierze zacznie się dopiero jak kara na Izrael dobiegnie końca,gdy Dom Judy i Izraela połączy się znowu.
  W 712 roku p.n.e padły ostatnie wojska Izraela i od tego roku należy liczyć
  karę na dom Izraela 390 lat. Ezechiela 4:3-4.Jak czytamy w Biblii Izrael miał twardy kark i nie nawrócił się do Boga. Kara ta była pomnożona razy 7 Ks. Kapłańska 26:18. A więc kara ta wynosi 2730 lat.Po prostej kalkulacji -722+2730 + rok zerowy oraz należy dodać 4 lata ponieważ Jezus urodził się 4 r. p.n.e wychodzi rok około 2022. Izrael żyje w rozproszeniu między poganami i oddaje się bałwochwalstwu i pijaństwu.
 • @domin99
  "TO JEST KREW MOJA NOWEGO PRZYMIERZA"!

  Cytat 1:

  "Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; Albowiem to jest KREW MOJA NOWEGO PRZYMIERZA, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów".

  Ewangelia według Mateusza 26/27, 28

  *

  Cytat 2:

  "Potem wziął kielich, podziękował, dał i pili z niego wszyscy. I rzekł im: To jest KREW MOJA NOWEGO PRZYMIERZA, która się za wielu wylewa".

  Ewangelia według Marka 14:23-24

  *

  Cytat 3:

  "Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to NOWE PRZYMIERZE WE KRWI MOJEJ, która się za was wylewa".

  Ewangelia według Łukasza 22:20 

  *

  Cytat 4:

  "Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to NOWE PRZYMIERZE WE KRWI MOJEJ; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 11:25 

  Właśnie fragment który przytoczyłeś był zapowiedzią Nowego Przymierza wprowadzonego przez Pana Jezusa. Pod tym Prawem powinni być nie tylko izraelici ale i wszyscy poganie, którzy wszczepieni są w drzewo Izraela (zobacz: List do Rzymian 11)!

  Na zaproponowany przez Ciebie fragment z Księgi Jeremiasza z rozdziału 31 powołuje się autor Listu do Hebrajczyków w rozdziale 8, (koniecznie zobacz).

  Ów autor na temat Starego i Nowego Przymierza kończy swój wywód słowami:

  "(13) Ponieważ zaś mówi o NOWYM, PIERWSZE UZNAŁ ZA PRZESTARZAŁE; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia".

  Zatem PIERWSZE PRZYMIERZE zostało przedawnione...
  Obowiązuje NOWE PRZYMIERZE wprowadzone przez Pana Jezusa!

  Dlatego więc Pan Jezus Chrystus Powiedział:

  " To jest krew moja NOWEGO PRZYMIERZA, która się za wielu wylewa".

  Przymierze Stare zatwierdzone zostało krwią zwierzęcia...

  Przymierze Nowe zatwierdzone jest Krwią Pana Jezusa Chrystusa – Baranka Doskonałego i Ostatecznego!

  Nie masz racji pisząc, że "Nowe przymierze ZACZNIE SIĘ...".
  Nowe Przymierze rozpoczęło się z chwilą Śmierci Pana Jezusa!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @57KerenOr 14:52:23
  Ofiara Chrystusa jest kluczowa w odpuszczeniu grzechów Izraela i Judy i jest początkiem nowego przymierza, które dopełni się po ponownym przyjściu Mesjasza. Dlaczego jeszcze Jezus nie przyszedł? Ponieważ kara na Izrael musi się wypełnić, a potem Juda zapłacze, nad którego tym przebili, gdy ujrzą Syna przychodzącego w chwale, a co powie potomkom Izraela, którzy odrzucają Prawa Boże, czyli Torę?
 • @domin99
  NOWE PRZYMIERZE zawarte Z IZRAELEM DUCHOWYM TAK Z IZRAELITÓW JAK I Z POGAN, ZATWIERDZONE JUŻ ZOSTAŁO Z CHWILĄ ŚMIERCI PANA JEZUSA NA KRZYŻU!

  Obowiązuje ONO od mniej więcej 30 roku naszej ery... Stare Prawo jest nieaktualne.

  Powtórzę się:

  Nowe Przymierze już obowiązuje i już jest w sercach wybranych synów ludzkich. Ofiara z Ciała Syna Bożego jest Ostateczna i niepodlegająca jakimkolwiek dopracowaniom.

  Napisałeś powyżej:

  "Nowe przymierze ZACZNIE SIĘ DOPIERO jak kara na Izrael dobiegnie końca, gdy Dom Judy i Izraela połączy się znowu".

  Napisałeś także:

  "OFIARA CHRYSTUSA jest kluczowa w odpuszczeniu grzechów Izraela i Judy i JEST POCZĄTKIEM NOWEGO PRZYMIERZA".

  http://m.neon24.pl/1577dcb4fcb45c8e977aa7b40dcfa78e,13,0.png Musisz więc się zdecydować, ponieważ z jednej strony piszesz że "Nowe przymierze ZACZNIE SIĘ DOPIERO jak kara na Izrael dobiegnie końca" a w innym miejscu zauważasz, że "Ofiara Chrystusa jest kluczowa w odpuszczeniu grzechów Izraela i Judy i jest POCZĄTKIEM NOWEGO PRZYMIERZA".

  Pierwsze Twoje stwierdzenie jest nieprawdziwe a drugie, różniące się od PIERWSZEGO, jest słuszne!

  I... wydaje mi się, że raczej nie sprawdzasz moich komentarzy skierowanych do Ciebie, z Zapisem Biblijnym!

  PS

  No cóż, ja życzę izraelitom by odrzucili Prawo Boże wyrażone w przepisach zakonnych a przyjęli do swoich serc Nowe Prawo Chrystusowe. Zresztą, tak zadecydował Bóg Ojciec, Któremu Syn Boży złożył Ofiarę Przebłagalną z własnego Ciała.


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @57KerenOr 16:15:51
  No cóż mamy zapis biblijny jasno potwierdzający iż uczniowie Jezusa przestrzegali Prawa Tory po śmierci Mesjasza ,to samo dowody historyczne np. Homilie Clementa czy Petra Pistula, Pawel był uznawany za arcywroga Kościoła Jerozolimskiego i odrzucili go w całej azji, a Ty będziesz dalej powatarzał, że jest jakieś nowe prawo i tak w kółko
  "Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem"

  Czy umieści prawo w ich sercach(nowych-odmienionych)? czy nowe prawo w ich sercach
  pozdrawiam , polecam ciekawa lekturę Triumf Chrześcijaństwa,Barta Erhmana nie doszła by do mnie dobra nowina, gdyby nie Paweł.....głosił dzielnie wśród Pogan dobrą nowinę
 • @domin99
  JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA TEMAT ZNIESIENIA STAREGO ZAKONU MOŻE CI WYTŁUMACZYĆ LEPIEJ ODE MNIE JEST PAN JEZUS CHRYSTUS - BOŻY SYN!

  Pozdrawiam!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @57KerenOr 18:01:31
  a przecież moje przykazania nie sa ciężkie, zapewniał Bóg,wpisz sobie 613 przykazań Mojżeszowych to są proste nakazy np nie będziesz pałał nienawiścią do sędziego...
 • @
  Nie wystarczy znać wersetów biblijnych na pamięć , no ale warto je znać i jest to dobre , ale przede wszystkim trzeba je rozumieć , i Zakon Boży, człowiek prawdziwie wierzący nosi w sercu swoim !!!

  A żeby je rozumieć , do tego potrzebny jest Zbawiciel Pan i Bóg Jezus Chrystus , Błogosławiony Syn Boga Ojca , a nie człowiek , czy jakiś nauczyciel ze świata , czy jakiś uczony ze świata !!!

  Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna Pana Jezusa i to w nim ukrył wszystkie skarby mądrości i poznania . Poznanie i zrozumienie daje Pan Jezus , a nie człowiek !!!

  Pan Jezus powiedział w ewangelii ;
  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  /Ew. Mateusza 11,28-30 /

  Ten kto nosi w sercu swoim Pana Jezusa i Jego Zakon Święty , ten ma życie , poznanie i zrozumienie .
  Dlatego nie wystarczy tylko czytać Pismo Święte , ale trzeba poprosić i modlić się do Pana Jezusa o poznanie i zrozumienie Jego Nauki . Pan Jezus powiedział ; BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE / Ew. Jana 15,5 /

  Badacie Pisma , bo sądzicie , że macie w nich żywot wieczny …………………….. / Ew . Jana 5,39 /


  Ja jestem DROGA I PRAWDA I ŻYWOT …………………. / Ew. Jana 14,6 /
 • @domin99
  NIEPRAWDĄ JEST, ŻE OBOWIĄZUJE DZISIAJ STARE PRAWO!

  Zawsze należy dobrze czynić. Jednak Zakon Duchowy zapisany jest w ludzkich sercach na Tablicach Mięsistych a nie na Tablicach Kamiennych! (zobacz: 2 List Apostoła Pawła do Koryntian 3)!

  Zakon Duchowy wprowadzony przez Syna Bożego zamyka się w Dwóch Przykazaniach Miłości, które w istocie nie są ciężkie, ponieważ jarzmo Pana Jezusa jest wdzięczne i lekkie.

  Choćby tych Zakonnych Przykazań było 7000 to i tak WSZYSTKIE zamykają się w Dwóch Przykazaniach Miłości, miłości do Pana Boga i miłości do bliźniego.

  Krew Pana Jezusa została przelana za wybrany rodzaj ludzki i wyraźnie Zbawiciel zaznacza, że "to jest krew Nowego Przymierza", a nie Starego. NOWEGO!

  Nieprawdą jest, że obowiązuje Stare Prawo. No chyba, że ktoś za ofiarę i zatwierdzenie tegoż Prawa uznaje krew zwierzęcia a nie krew Pana Jezusa. Ja takiej nauki nie uznaję. Krew Syna Bożego przelana na krzyżu jest drogocenna i cenniejsza niż krew baranka. Jeżeli ktoś chce służyć Zakonowi to nie ma w nim znajomości Prawd Bożych! Jeżeli ktoś chce służyć Zakonowi to nie pojmuje co tak w istocie Syn Boży ZROBIŁ przychodząc na ziemię!

  Nie tylko nie należy pałać nienawiścią do sędziego ale do nikogo! Czcić należy Pana Boga z całego serca i ze wszystkich sił, i z całej mocy a bliźniego swego kochać jak siebie samego. Na tych Dwóch Przykazaniach opiera się całe nasze życie!

  Uczniowie Pana Jezusa odwiedzali przykładowo synagogę w sobotę nie dlatego, że przestrzegali sabat według Zakonu tylko dlatego, że w sabat była najlepsza możliwość do głoszenia Ewangelii... To Pan Jezus jest Panem Sabatu ponieważ od Śmierci Zbawiciela sabat literalnie obchodzony stracił swoją ważność ale nie tylko sabat lecz WSZYSTKIE STAROZAKONNE ZAPISY PRAWA MOJŻESZOWEGO.

  Tak jak wspomniałem wcześniej: Ty nie sprawdzasz moich komentarzy z Nauką Pana Boga!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @domin99
  W KTÓRYM MIEJSCU APOSTOŁ PAWEŁ TORĘ NAZYWA PRZEKLEŃSTWEM?

  Skoro "porozmawialiśmy" na temat Zakonu a JASSY27 POTWIERDZIŁ CYTATAMI, iż przede wszystkim to Syn Boga Ojca może nam odkryć Swoje Tajemnice, powróćmy do zagadnienie poprzedniego!

  Napisałeś do mnie:

  "Paweł nazywa święte Prawo wolności TORAH, przekleństwem.... ".

  . http://m.neon24.pl/78668ca7fa2db6b83303897a890558bf,13,0.png

  Podaj cytat na poparcie Twoich słów i odnieś się do Niego! Wtedy i ja postaram się odpowiedzieć na Twój komentarz.


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @Oracz
  GUBISZ SIĘ KOLEGO ORACZ! SPRAWA KONWERSJI U PAWŁA!

  „Konwersja (z łac. convertere - zmienić) – zmiana wyznania w obrębie religii chrześcijańskiej lub przejście z innej religii na chrześcijaństwo. Osoba zmieniająca wyznanie chrześcijańskie to konwertyta".

  Najpierw piszesz:

  "A'propos mężobójców (zabójców), przecież Paweł ,,przed konwersją"* mordował uczniów Chrystusa!".

  Gwiazdka przy wyrażeniu "przed konwersją" sugeruje, że gdzieś u dołu Twojego Artykułu znajdę dopisek. To normalna czynność pisarska.

  Zatem szukając słów dodatkowych do zaznaczonego kawałka tekstu zauważyłem takie Twoje Oracz uzupełnienie na samym końcu artykułu:

  "*Konwersji Pawła nie było"!

  https://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa

  Zatem najpierw piszesz, że Apostoł Paweł mordował uczniów Chrystusa "przed konwersją" a potem w uzupełnieniu stwierdzasz, że "konwersji Pawła nie było"!

  Może jeszcze raz:

  Najpierw uznajesz, że Paweł był konwertytą czyli tym, który przeszedł z judaizmu na wiarę Chrystusową a potem stwierdzasz, że u Pawła konwersja nie nastąpiła?

  Trochę się pogubiłeś Kolego. Ja to nawet bym napisał, że pogubiłeś się bardzo mocno!

  http://m.neon24.pl/278e77c8b840c4e0891bde0fa3fdbb98,13,0.png Podsumowaniem "filozoficznej sprawy" w omawianym fragmencie są dwa ważne zdania:

  1/ Paweł był konwertytą
  2/ Paweł nie był konwertytą

  Cześć!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @ORACZ
  UCZEŃ ZBAWICIELA – APOSTOŁ PAWEŁ, NIE BYŁ DUCHOWYM MORDERCĄ!

  Do zagadnienie poruszonego przez Ciebie na stronie:

  http://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa

  *

  Wiedziałem Kolego Oracz, że nic na mnie nie masz i mieć nie możesz, ponieważ od najdawniejszych lat stronię od chamskiego zachowania.

  Czasami nakładam bana, ale nie za jakieś tam „fiku miku”. Jeżeli ktoś podaje cytaty (i tutaj mam moją osobę na myśli) a inny wyrywa myśl z kontekstu ( i tutaj Ciebie mam na myśli), i w dodatku kpi sobie ze Spraw Bożych, no to owszem taki ktoś na czas jakiś zbanowany u mnie zostanie. No i mam takie prawo zagwarantowane Regulaminem. Hmmm... Jednak z chamstwem Kolego Oracz moje zachowanie nie ma nic wspólnego.

  No dobrze... Dlaczego nadal nazywasz mnie Grzegorzem, skoro nim nie jestem? Dlaczego nie zasięgniesz rady Adminów, którzy mają lepszy przegląd sytuacji od Ciebie?

  Czy wreszcie zauważysz rzecz taką, że nie jestem Grzegorzem tylko ciągle mi dopasowujesz łatkę oszusta? Tak Kolego Oracz. Jeżeli posiadam dwa nicki to raczej jestem oszustem, nie uważasz? A jeżeli Grzegorzem nie jestem to kto tutaj serwuje znamiona chamstwa, ja, czy Ty który nie piszesz prawdy?

  Ale dajmy spokój... I tak jeszcze zapewne wielokrotnie napiszesz bzdurę, mówiąc, że jestem Grzegorzem.

  Co się zaś tyczy Twojego komentarza! I owszem Boży Apostoł Paweł przed nawróceniem uśmiercał fizycznie ale stwierdzenie Twoje mówiące o tym, że po nawróceniu zaczął mordować duchowo jest kłamstwem. To, że go nie rozumiesz, to nie oznacza, że był on fałszywym Apostołem i wprowadzał ludzi w błąd!

  Taki mały przykład o którym kiedyś pisałeś. Zarzuciłeś Pawłowi, że uczy, iż uczynki nie mają żadnego znaczenia. I był podany (przez Ciebie albo przeze mnie) cytat: z Listu do Galacjan 2:

  " (15) My jesteśmy Judejczykami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, (16) wiedząc wszakże, że CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, A NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, PONIEWAŻ Z UCZYNKÓW ZAKONU NIE BĘDZIE USPRAWIEDLIWIONY ŻADEN CZŁOWIEK". 

  No i Twoje oskarżenia Pawła są niesłuszne (pisałem już o tym do Ciebie), ponieważ Apostoł Paweł nie mówi do Galacjan o uczynkach "codziennego dobrego zachowania się", tylko o uczynkach WYNIKAJĄCYCH Z ZAKONU!

  I oczywiście (powtórzę) Apostoł Paweł miał rację! Z uczynków ZAKONU nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek! Ten kto będzie obchodził starotestamentowy sabat nie zostanie usprawiedliwiony. Ten kto będzie kultywował starozakonną Dziesięcinę, nie zostanie usprawiedliwiony....

  Napisałeś w komentarzu:

  "Analiza tego czego Paweł nauczał, dowodzi że był prowadzony przez przeciwnika Boga. Wystarczy zobaczyć jakie przykazanie w/g Pawła było jedynym i najważniejszym. A człowiek który jest po konwersji dokonanej przez Boga, myśli o sprawach Boga prawie bez ustanku. Czyli BOGA MA NA PIERWSZYM MIEJSCU w życiu i takie jest najważniejsze przykazanie!".

  Odpowiedziałem Ci na to oskarżenie 28.09.2019. Zobacz wyżej!


  Komentarzowi dałem szeroki tytuł:

  "ZOSTAW TAM DAR SWÓJ PRZEZ OŁTARZEM, A NAJPIERW IDŹ I POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM SWOIM. POTEM PRZYJDŹ I DAR SWÓJ OFIARUJ"!

  Napisałeś:

  "Paweł nazywa święte Prawo wolności TORAH, przekleństwem....".

  Nadal czekam za tym byś przytoczył mi ten fragment w którym Apostoł Paweł nazwał Torę przekleństwem z dodaniem własnego komentarza na ten temat!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • ORACZ
  MUSZĘ NIESTETY NAPISAĆ, ŻE TYMCZASEM JESTEŚ KŁAMCĄ ORACZ!

  Napisałeś u Siebie:

  "Musisz spojrzeć w lustro Keren or Grzegorz, zanim zaczniesz pouczać innych. Nie jesteś uczniem Chrystusa, ale jesteś nauczycielem fałszywych nauk Pawła. A ja nie będę się tobą zajmował. Bo to nie moja rola".

  http://doskonalenie.neon24.pl/post/150865,o-tym-jak-pawel-zrodzil-lwa#comment_1587440

  ***

  No widzisz Kolego Oracz, jednak nie masz żadnych argumentów na swoją obronę. Na siłę byście chcieli zniszczyć ucznia Chrystusowego jakim był Apostoł Paweł. Nie rozumiecie wielu cytatów Biblijnych. Oskarżyłeś Pawła o to, że uczył, iż uczynki nie są ważne. Ja napisałem, że o uczynki wynikające z Zakonu Pawłowi chodziło a nie o uczynki w ogóle! Podałem na to dowód Biblijny...

  Boli Cię to, że staram się przekazać Ci fakty Biblijne? Może nie jesteś do Tego przyzwyczajony? Może to Ty uważasz, że jesteś od pouczania innych? Być może ale póki co, oskarżyłeś Apostoła Pawła o to, że "Paweł nazywa święte Prawo wolności TORAH, przekleństwem", NO I NIE POTRAFISZ POPRZEĆ SWOICH OSKARŻEŃ ŻADNYM CYTATEM Z BIBLII.

  Napisałem już kiedyś, że strzelasz z kapiszonów. Ale masz prawo przerwać dyskurs. Kolejny zresztą. Może już piąty albo dziesiąty. Zatem do następnego razu. Bezapelacyjnie spotkamy się na Neonie gdy będziesz obrażał Boga Ojca i Jego Syna choć wolałbym byś tego nie robił. Najlepszym wyjściem dla każdego człowieka jest modlitwa do Syna Bożego o zrozumienie Jego Słów!

  PS

  Nazywanie mnie przez Ciebie bez przerwy Grzegorzem dobitnie świadczy o tym, że z Tobą jest coś nie tak!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a117042/lew.png
 • @57KerenOr
  NO WIDZISZ!

  A to się nam dostało, a to nam się oberwało po łapkach, ach jak nam wstyd, masz może gdzieś lustro Keren !?

  Warto by było przyznać się do winy, powiemy Oraczowi prawdę, niech wie, że Keren i Grzegorz oraz Jurand ze Spychowa, to właśnie my i przepraszamy Oracza że tak go oszukaliśmy:-)

  Co do Zbyszka z Bogdańca, to na razie mu nic nie powiemy, bo nie ma co dawać mu całej ręki.

  Co do osoby Pawła, to dajmy sobie z tymi ich diabelskimi wywodami spokój, i tak to podepczą.

  Żal mi tego Oracza ale widzę że ''madam'' Trzcińska ma jeszcze większe problemy z sobą, ona raczej z tych którzy wolą swe racje przedstawiać w obrazkach, by nadrabiać w kiepskiej mowie.

  No cóż, życzymy im wszystkiego najlepszego a przede wszystkim , spokoju w te długie jesienne wieczory, które co niektórych mogą wprowadzić w zły nastrój , czego świadkami jesteśmy od lata, nie tylko tego lata.:-)

  Brzydal Grzegorz życzy im wszystkiego najlepszego.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  TAK! DLA MNIE I DLA WIELU BRACI I SIÓSTR, PAWEŁ JEST APOSTOŁEM SYNA BOŻEGO!

  No cóż, wiedzieliśmy przecież, że Oracz argumentów nie ma żadnych. Może przyjdzie taki moment, że ktoś z nich zrozumie... Zresztą, Oracz nie ma najmniejszego zamiaru pomodlić się do Syna Bożego. Pan Jezus ma widocznie powód, żeby na tym Portalu było tak a nie inaczej. "Beze mnie nic uczynić nie możecie" – Powiedział Zbawiciel. Wybór i powołane należy do Niego a nie do nas czy do jakiegokolwiek człowieka.

  Ciekawy werset tutaj zaproponuję. Apostoł Paweł powiedział:

  "(1) Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie? (2) JEŻELI NAWET NIE JESTEM APOSTOŁEM DLA INNYCH, DLA WAS NA PEWNO NIM JESTEM. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 9/1, 2

  Pani Trzcińska to temat na pracę magisterską a może i na dwie!

  Pozdrawiam!


  http://www.eioba.org/files/user15283/a190473/135.png
 • Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli....
  2 list Piotra został odrzucony przez Kalwina, ponieważ uważał, że list ten jest napaścią na nauki Pawła.
  Prawidłowe tłumaczenie słowa z 2 Piotra 3:16-17 gdy mowa o rzeczach trudnych to błędne tłumaczenie słowa DYSNOETAS, czyli rzeczy bez sensu!!!! Paweł głosił nauki samo wykluczające się.
  Lucian używa tego samego słowa DYSNOETAS aby opisać głupoty fałszywych proroków.
  "niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie" czyli Paweł zwodził uczni Jezusa aby nie przestrzegali prawa,świętego prawa wolności jak nauczali prawdziwi apostołowie Jezusa.
 • @domin99
  PROPONUJĘ CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM NAWET WŁASNE TEKSTY. NIEDŁUGO TO DOSTANIECIE JAKIEŚ WYPRYSKI NA TWARZY, PONIEWAŻ AŻ TAK NIENAWIDZICIE PAWŁA!

  Napisałeś:

  "Paweł zwodził uczni Jezusa aby nie przestrzegali prawa".

  No cóż, Twoja znajomość Nauki Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo znikoma. Z chwilą Śmierci Syna Bożego Stare Prawo przestało obowiązywać na rzecz Prawa Nowego. Testament dopiero ważny jest, gdy ten, kto Testament uczynił - umrze.

  Zatem z chwilą Śmierci Syna Bożego zasłona świątynna oddzielająca Miejsce Święte od Miejsca Najświętszego rozdarła się. To jest definitywny symbol końca Starego Prawa.

  Nie znasz Domin Ewangelii. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział wyraźnie: "To jest Krew Moja NOWEGO PRZYMIERZA!".

  Zatem Syn Boży JUŻ PRZED PAWŁEM powiedział, że umiera "za Nowe Przymierze" zawarte z Ludem Bożym.

  No ale Ty widocznie nadal uważasz, że krew baranka (zwierzęcia) jest równorzędna z Krwią Baranka Bożego. Bardzo błądzisz i obrażasz Majestat... Boga Ojca!

  https://m.neon24.pl/cce7683f20180d6161cb8e3a905b3705,14,0.png
 • @57KerenOr 13:27:18
  Powtarzasz w kółko o tej zasłonie jakby to miało obalić nauki Jezusa i jego uczniów
  Jerome
  "W Ewangelii napisanej hebrajskim pismem nie czytamy, że zasłona świątyni była rozdarta, ale że zadziwiająco duże nadproże świątyni zawaliło się." (Zobacz także Epist. 20.5) (Jerome, List 120 do Hedibii)
  Jerome

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY