Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

FAUSTYNA, CZY PAN JEZUS? - Oto jest pytanie! List do F.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Myślałem, że oddasz palmę pierwszeństwa Mojemu Zbawicielowi do samego końca artykułu.

 

Spodobał mi się tytuł Twojego artykułu: "Śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia".
Również jestem tego samego zdania. Dodam, że Śmierć Zbawiciela była Najdoskonalszą Ofiarą jaką Syn Boży Złożył na Ołtarzu ku miłej wonności dla Boga Ojca.

 

Nie było i nigdy nie będzie doskonalszej ofiary.
Śmierć Syna Bożego znosi Literę Starego Zakonu a wprowadza Nowe Prawo, Prawo Ducha.


Jak powiada autor Listu do Hebrajczyków, "(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć  ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament".

(9/16, 17)


 

(…) Jednak powyższe moje dywagacje, jak mniemam, są jedyną łączącą nas nicią.


Myślałem, że oddasz palmę pierwszeństwa Mojemu Zbawicielowi do samego końca Twojego artykułu. Niestety, miałem jak się okazuje płonne nadzieje.
Zgrabnie brylujesz między jakimiś niezgodnymi z Ewangelią wizjami Faustyny a objawieniami pastuszków z Fatimy.


Powiem Ci, ale to tak między nami, że papieże i biskupi wymyślili wiele nauk które są zaprzeczeniem Słów zapisanych w Biblii. No ale skoro nie masz znalezionych w Piśmie Świętym dowodów na objawienia Maryjne to myślę, że wiesz o czym piszę!

 

am Ci radę! Jeżeli chcesz wypowiadać się na temat wiary to zaczerpnij swoją wiedzę z Pisma Świętego ale przedtem poproś Syna Bożego o zrozumienie zawartych tam słów. Nie Marię, nie Faustynę lecz tylko zwróć się w modlitwie do Jedynego Ojcowskiego Wysłannika - Pana Jezusa Chrystusa.

 

eżeli tego nie zrobisz, to tytuł Twojego artykułu pozostanie tylko i wyłącznie pustosłowiem.


Pozdrawiam!

KOMENTARZE

 • @ALL
  SYN BOGA OJCA JEST STWÓRCĄ!

  "(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE".

  List Apostoła Pawła do Kolosan 1/15, 16

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  *

  BÓG OJCIEC STWORZYŁ WSZECHŚWIAT "RĘKĄ SYNA BOŻEGO"!

  "(1) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, PRZEZ NIEGO TEŻ STWORZYŁ WSZECHŚWIAT. (3) Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, PODTRZYMUJE WSZYSTKO SŁOWEM SWEJ POTĘGI, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

  (4) On o tyle stał się wyższym od Aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. (5) Do którego bowiem z Aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.

  (6) Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: NIECH MU ODDAJĄ POKŁON WSZYSCY ANIOŁOWIE BOŻY! (7) Do Aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. (8) DO SYNA ZAŚ: TRON TWÓJ, BOŻE na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego NAMAŚCIŁ CIĘ, BOŻE, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.

  (10) Oraz: TYŚ, PANIE, NA POCZĄTKU OSADZIŁ ZIEMIĘ, DZIEŁEM TEŻ RĄK TWOICH SĄ NIEBIOSA. (11) One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje, (12) i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą. (13) Do któregoż z Aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. (14) Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?".

  List do Hebrajczyków 1/1-14

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  https://m.neon24.pl/f971371a70e8a73f8a98bc2c8deb3805,14,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM MOJŻESZA I PROROKÓW!

  „(1) Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, (2) i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] MOJŻESZA, w obłoku i w morzu; (3) wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy (4) i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, A TA SKAŁA - TO BYŁ CHRYSTUS".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10/1 – 4

  *

  DUCH CHRYSTUSOWY W PROROKACH!

  „(10) Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania PROROCY - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. (11) Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał DUCH CHRYSTUSA, KTÓRY W NICH BYŁ i przepowiadał cierpienia /przeznaczone/ dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. (12) Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie".

  1 List Apostoła Piotra 1/10-12

  https://m.neon24.pl/f971371a70e8a73f8a98bc2c8deb3805,14,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS JEST BOGIEM MOCNYM I DORADCĄ!

  "(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: PRZEDZIWNY DORADCA, BÓG MOCNY, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju".

  Izajasz 9/5

  *

  „PAN MÓJ I BÓG MÓJ” – WYZNANIE APOSTOŁA TOMASZA SKIEROWANE DO PANA JEZUSA!

  "(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

  (22) Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (24) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (25) Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.

  (26) A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! (27) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. (28) Tomasz MU ODPOWIEDZIAŁ: Pan mój i BÓG MÓJ!".

  Ewangelia według Jana 20/19-28

  https://m.neon24.pl/f971371a70e8a73f8a98bc2c8deb3805,14,0.png
 • @ALL
  BÓG OJCIEC DAŁ RODZAJOWI LUDZKIEMU TYLKO PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

  "(11) On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. (12) I NIE MA W ŻADNYM INNYM ZBAWIENIA, GDYŻ NIE DANO LUDZIOM POD NIEBEM ŻADNEGO INNEGO IMIENIA, w którym moglibyśmy być zbawieni".

  Dzieje Apostolskie 4/11, 12...

  https://m.neon24.pl/f971371a70e8a73f8a98bc2c8deb3805,14,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYWOTEM!

  "(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA I PRAWDA, I ŻYWOT, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, TYLKO PRZEZE MNIE".

  Ewangelia według Jana 14/5, 6

  https://m.neon24.pl/f971371a70e8a73f8a98bc2c8deb3805,14,0.png
 • @57KerenOr
  ...STARE PRZEMINĘŁO OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE!

  Napisałeś:

  //Również jestem tego samego zdania. Dodam, że Śmierć Zbawiciela była Najdoskonalszą Ofiarą jaką Syn Boży Złożył na Ołtarzu ku miłej wonności dla Boga Ojca.

  Nie było i nigdy nie będzie doskonalszej ofiary.
  Śmierć Syna Bożego znosi Literę Starego Zakonu a wprowadza Nowe Prawo, Prawo Ducha.

  Jak powiada autor Listu do Hebrajczyków, "(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament". (9/16, 17)//

  .......................................................................

  Pozwoliłem sobie na skopiowanie i wklejenie twojej wypowiedzi, ponieważ zawiera ona jak dla mnie, to wszystko, co człowiek Chrystusowy powinien wiedzieć, ale i rozumieć!

  Powtórzmy zatem to, co wielu ludzi nie rozumie:

  //Śmierć Syna Bożego znosi Literę Starego Zakonu a wprowadza Nowe Prawo, Prawo Ducha.//

  Oraz:

  //Nie było i nigdy nie będzie doskonalszej ofiary.//

  ''Złota Krew'' Pana Jezusa przelana na krzyżu, Dała nam możliwość wejścia w Nowy Zakon i NOWE ZROZUMIENIE NAUK, oparte już nie na zewnętrznym wyznawaniu Boga( celebra) a na Duchowym Oddawaniu Czci, Panu Jezusowi!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  BELKA W OKU!

  To dziwne, tytuł przekorny, rzekłbym, że zawarte w nim pytanie jest li tylko wyzwaniem by stwierdzić, że Syn Boga Ojca jest ważniejszy od Faustyny. Tylko tyle i nic więcej.
  I z tym widać ludziska mają spory problem.

  Kompletna indolencja!

  Wyobraź sobie taką sytuację: Jestem na, powiedzmy, weselnej zabawie i ktoś krzyczy mi w twarz "no kto jest ważniejszy Faustyna czy Pan Jezus?". Wrzasnąłbym, że Pan Jezus! Krzyknąłbym, że ważniejszy jest Syn Boga Ojca.

  Hmmm... Same jedynki z wyzwania KerenOra. Bo że to było swoiste wyzwanie... No bez dwóch zdań! Samiuteńkie jedynki. I co ważne: Nikt nie ma odwagi "wysmyczyć" jakiegoś artykułu kontrującego.

  Czyżby brak argumentów? Zapewne!

  Dzięki za komentarz! Pozdro!

  https://m.neon24.pl/b87ed33ba8faf0e9b9ee6f0a1a50bb67,14,0.png
 • @
  Nikt nie może przyjść do Mnie , jeśli go nie pociągnie Ojciec , który mnie posłał , a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym . Ew. Jana 6,44 .

  Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca , jedni i drudzy w jednym duchu . List Pawła do Efezjan 2,18.

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca , kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który go posłał . Ew. Jana 5,23 .

  Wolą Boga Ojca jest ……….. ; aby wszyscy ludzie , na całej kuli ziemskiej , słuchali Pana Jezusa i Jego Nauczania , aby pokłon oddali Panu Jezusowi , aby do Niego się modlili , aby wszelką troskę złożyli na Niego , aby Jemu ,Panu Jezusowi oddali cześć i chwałę .

  Ojcowski rozkaz brzmi ………. ; Ten jest Syn mój umiłowany , Jego słuchajcie . Ew. Marka 9,7 . Nikogo innego nie posłał Bóg Ojciec , tylko Pana Jezusa !!!

  Pan Jezus powiedział ;
  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego , i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić .

  Pójdzcie do mnie wszyscy , którzy jesteście spracowani i obciążeni , a Ja wam dam ukojenie .

  Wezcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych . Albowiem jarzmo moje jest mile , a brzemię moje lekkie . Ew. Mateusza 11,27-30 .

  On zaś rzekł ; Błogosławieni są raczej Ci , którzy słuchają SŁOWA BOŻEGO i strzegą go . Ew. Łukasza 11,28 .

  A kto was słucha , Mnie słucha , a kto wami gardzi , Mną gardzi . A kto Mną gardzi , gardzi tym , który Mnie Posłał . Ew. Łukasza 10,16 .


  KTO SIĘ ZA DALEKO ZAPĘDZA I NIE TRZYMA SIĘ NAUKI CHRYSTUSOWEJ , NIE MA BOGA .KTO TRWA W NIEJ , TEN MA I OJCA , I SYNA . II List Jana 1,9 .
 • @jassy27
  TYLKO SŁOWO!

  No co jak mogę dodać do tych wersetów Biblijnych, które zaprezentowałeś? Nic! Po prostu: Nic!
  Zgadzam się z nimi bez dwóch zdań!

  https://m.neon24.pl/b87ed33ba8faf0e9b9ee6f0a1a50bb67,14,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY