Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

A JA CI RADZĘ WYBIERZ ZAKON WOLNOŚCI SYNA BOŻEGO!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NIE na Tablicach Kamiennych!

 

Są dwie góry.


edną z nich jest góra Synaj.


Tam, Mojżesz otrzyma Prawa i Przepisy mówiące o tym jak postępować względem Pana Boga YHWH a także względem bliźniego. Schodzi więc z góry by powiadomić o Boskich Naukach lud izraelski.


Mojżesz, o którym mowa powyżej, z rozkazu Bożego wyznacza brata swego Aarona na pierwszego arcykapłana Starego Przymierza.
Mijają lata i zgodnie z zarządzeniem Bożym wybierani są arcykapłani, by sprawować najdoskonalszą posługę najpierw w Namiocie Zgromadzenia a później w Świątyni zbudowanej przez Salomona, jak również w tzw. Drugiej Świątyni po zesłaniu babilońskim.


Owi najwyżsi kapłani (arcykapłani), wchodzili jeden raz w roku do miejsca najświętszego w świątyni by sprawować ofiary za siebie i za lud Boży.


est i druga Góra!


Wspomina o niej autor Listu do Hebrajczyków  w rozdziale 12.
Ta góra nazywa się 
Syjon. To Jeruzalem Niebiańskie, Mieszkanie Zbawiciela, Boga Ojca i Bożych Aniołów.
Z tej Bożej Góry schodzi z Ojcowskimi Przykazaniami Boży Syn, z Prawem wypisanym  
NIE na Tablicach Kamiennych lecz na Tablicach Serca.Pan Jezus umiera. Zasłona świątynna oddzielająca miejsce święte od najświętszego, rozdziera się od góry do dołu. Droga do Miejsca Najświętszego, do Nieba, zostaje otwarta.
Poprzez Swoją Śmierć na krzyżu znosi Pan Jezus Przepisy Starego Przymierza i wprowadza Zakon Ducha.


On Sam zaś, "staje się" Najwyższym Arcykapłanem Nowego Przymierza a cały Lud Boży zostaje "rodem kapłańskim", ludem nabytym Krwią Pana Jezusa.  
Od tej pory Boży Duch kieruje zgromadzeniami ludzi wierzących. Wyznaczani są starsi zborów (biskupos) i zgromadzeń jak również ich pomocnicy.


I to wszystko!

  Są dwie Góry, są dwa Zakony. Jeden Zakon rodzi w niewolę. To Zakon "wprowadzony przez Mojżesza".
Drugi Zakon to Zakon ustanowiony przez Pana Jezusa. Ten Zakon, Zakon Ducha a nie litery, daje wolność Bożemu Ludowi.


Są dwie Góry, dwa Zakony i dwie Świątynie.
Zakon Mojżesza to Namiot Zgromadzenia lub Świątynia Salomona.
Zakon Syna Bożego to Świątynia Niebiańska, "Dom nie ręką uczyniony".


Ty Czytelniku musisz wybrać:  Świątynia ziemska albo Świątynia Niebiańska.


Ty Czytelniku musisz wybrać:


Rodzaj kapłański oparty na zasadach starotestamentowych lub rodzaj kapłański duchowy, gdzie Arcykapłanem Nowego Przymierza jest Pan Jezus a ludzie wierzący są rodzajem kapłańskim i nie istnieję żadni inni ludzcy pośrednicy.


Spytasz: W takim razie co z kapłaństwem wprowadzonym w kościele katolickim?

Odpowiem: Radzę w tej sprawie zasięgnąć porady Najwyższego Arcykapłana Nowego Przymierza, którym Jest Pan i Bóg, Jezus Chrystus.


Będąc natarczywy zadasz jeszcze raz pytanie: W takim razie co z kapłaństwem wprowadzonym w kościele katolickim?!  No dobrze, odpowiadam wprost:


Ten rodzaj kapłaństwa nie ma nic wspólnego z Nauką Pana Jezusa i Boga Ojca!


KOMENTARZE

 • @ALL
  LICZY SIĘ ZAKON WPROWADZONY PRZEZ PANA JEZUSA A NIE PRZEZ MOJŻESZA!

  "(17) Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa". 

  Ewangelia według Jana 1/17

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  https://m.neon24.pl/cce7683f20180d6161cb8e3a905b3705,14,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  DZIŚ ! PRAWO MOJŻESZA STRACIŁO MOC !!! DZIŚ ! OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO / NOWY TESTAMENT / I NIKT Z LUDZI TEGO ZMIENIĆ NIE MOŻE !!!

  Pan Jezus wznosi Stare Prawo i wprowadza Nowe Prawo i to jeszcze doskonalsze .

  Oto przychodzę , aby wypełnić wolę twoją . Znosi więc pierwsze , aby ustanowić drugie . Do Hebrajczyków 10,9 .

  Ja wybieram prawo z góry Syjon z samego Nieba od Boga Żywego . Są to dwa Przykazania miłości , które przyniósł Pan Jezus od Boga Ojca .

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka . List Pawła do Efezjan 2,15 .
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Prawo , które przyniósł Mojżesz z góry Synaj już dawno temu przestało obowiązywać . Teraz , dziś obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł z samego nieba z góry Syjon, sam Pan Bóg Jezus Chrystus i zapieczętował to Prawo swoją krwią przelewając ją na krzyżu za ludzi wierzących i tylko za tych , którzy uwierzyli w sercu swoim w Niego i w Jego przyjście .

  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia . list do Hebrajczyków 9,12 .

  Prawo to , zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego , i to właśnie Nowe Przymierze , obowiązuje po dzień dzisiejszy .

  Ofiara Pana Jezusa , którą złożył sam Pan Bóg , na krzyżu przelewając swoją drogocenną krew za rodzaj ludzki , przewyższa ofiary starotestamentowe.
 • @jassy27 19:23:46
  Ty radzisz, lew radzi or Grzegorz radzi, Szaweł radzi, Saul radzi, Paweł radzi. Dużo was! To już cała rada! Ciało nauczycielskie i sanhedryn!

  Pewnie byście też coś w kwestii ukrzyżowania uradzili, jak to było przed wiekami. I Piłat byłby się ugiął, mimo iż go własna żona ostrzegała.
 • @jassy27
  NOWE PRAWO PRZEWYŻSZA STARE!

  Napisałeś:

  "Prawo to, zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego i to właśnie Nowe Przymierze, obowiązuje po dzień dzisiejszy .

  Ofiara Pana Jezusa, którą złożył sam Pan Bóg na krzyżu przelewając swoją drogocenną krew za rodzaj ludzki, przewyższa ofiary starotestamentowe".

  Tymczasem nic nie dodam!

  https://m.neon24.pl/cce7683f20180d6161cb8e3a905b3705,14,0.png
 • Dziś Prawo Mojżesza stracił o moc .
  I tych przykładów w Piśmie Świętym jest dużo więcej . Wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie . Wystarczy wziąć do ręki Pismo Święte i sprawdzić co tam jest napisane i nie trzeba wcale słuchać ludzi , wyznań czy organizacji , a raczej Pana Boga Jezusa Chrystusa , bo to w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania .

  Krew zwierzęcia , nic nam nie pomoże , a przede wszystkim nie zgładzi naszych grzechów . Krew Pana Jezusa , gładzi grzechy i oczyszcza nas z grzechów . Jest to najdoskonalsza krew , którą przelał na krzyżu Pan Jezus za rodzaj ludzki .

  Trzeba tylko wybrać dobrze , krew zwierzęcia czy krew Pana Jezusa . Stare Prawo czy Nowe Prawo .

  Szkoda i jest to bardzo przykre , że tak mało ludzi to widzi i rozumie . To Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana , że bez Niego człowiek nic uczynić nie może ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie .Ew. Jana 15,5 .
  Mojżesz , o Panu Jezusie ;

  Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie . V Księga Mojżeszowa 18,15 .

  Dziś prawo Mojżesza straciło moc i jest to litera . Nowe przymierze to duch , który ożywia , to tablice serc mięsistych , a nie tablice kamienne z którymi przyszedł Mojżesz .
 • @jassy27 19:48:40
  Nie wypełniasz Prawa wolności, nie naśladujesz Mistrza! Jesteś słaby. Tak jak słaby był Paweł. Dziś grzeszysz, jutro zaczniesz znów grzeszyć i będziesz wymagał od innych, by podobnie jak ty grzeszyli. Tym surowsza kara czeka cię na Sądzie Chrystusa! Wiedz już dziś o tym! Przypomnę ci o tym jutro!
 • @Oracz
  PYTANIA DO CIEBIE!

  Napisz, czy kiedykolwiek bezpośrednio pomodliłeś się do Pana Jezusa Chrystusa!

  Albo inaczej: Czy kiedykolwiek powiedziałeś Panu Jezusowi bezpośrednio, że Go kochasz?

  Albo jeszcze inaczej: Czy kiedykolwiek podziękowałeś Panu Jezusowi bezpośrednio za to, że uratował Ci życie?

  Myślę, że te pytania nie są trudne...

  https://m.neon24.pl/cce7683f20180d6161cb8e3a905b3705,14,0.png
 • @57KerenOr 20:50:50
  Nie jesteś godny by mnie o takie rzeczy pytać! Bo jesteś łamiącym Prawo wolności! Bo zachęcasz dzień po dniu, do łamania Prawa wolności!
 • @Oracz
  NIE JESTEM GODNY POWIADASZ?

  Ooooooooooooo! Chłopie przecież to nie o mnie chodzi, tylko o Twoje wyznanie wiary. A raczej w tym wypadku chodzi o brak Twojego wyznania wiary!

  Ja kocham Pana Jezusa...
  Modlę się bezpośrednio do Niego!
  Wielokrotnie Synowi Boga Ojca podziękowałem za to, że uratował mi życie...

  Z Twojego wpisu wnioskuję, że:

  1/ Nie kochasz Pana Jezusa...
  2/ Nie modlisz się bezpośrednio do Niego...
  3/ Nie podziękowałeś Mu za uratowanie Ci życia...

  Jakże chciałbym w tych trzech punktach się mylić!

  https://m.neon24.pl/1522d3228a70621874b6cd287f7bfddc,14,0.png
 • @57KerenOr 21:14:53
  Jesteś słaby, skoro nie zrozumiałeś nic z Nauki Chrystusa. Dodatkowo jesteś beznadziejnie słaby, bo nawet nauki swojego faryzeusza nie znasz, co ci już nie raz wykazałem. Jesteś słaby, jutro będziesz zapewne jeszcze słabszy! Nie znasz nauki, a bawisz się w nauczyciela. To nie jest dobra zabawa, bo to się źle dla ciebie skończy!
 • @Keren Jassy
  TEN GOŚĆ ZOSTAŁ JUŻ DAWNO ZWAŻONY!

  Oracz, dawno zostałeś zważony, takie nędzne wypociny i epitety typu słaby , nauki faryzeusza czy jakiekolwiek , widzę że lubisz jak jest to w twoim zwyczaju, jeszcze brakuje byś ludzi nazywał po imieniu jak to robiłeś z Janem Pawłem, blogierem.

  Ludzie twojego pokroju, zostali tu już zważeni i na dzień dzisiejszy jesteś zwykłym krzykliwym chłopcem, który zapewne chce zaistnieć, musisz nauczyć się jeszcze, zwykłego ludzkiego obycia, bo widzę waść żeś więcej przebywał ze zwierzętami niż z ludźmi, cóż poczekamy aż nauczysz się grzeczności, dopiero potem pogadamy o Piśmie Świętym!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Oracz
  A TY NIE CHCESZ ORACZ DO PANA JEZUSA SIĘ POMODLIĆ! TO WIELKI BŁĄD!

  Kolego Oracz, napisałeś do mnie:

  "Jesteś słaby, skoro nie zrozumiałeś nic z Nauki Chrystusa". 

  Na początku powiem, że nie masz najmniejszego zamiaru pomodlić się do Pana Jezusa. Przejrzałem komentarze. Zatem wnioskuję, że osobiście Zbawicielowi nie podziękowałeś za to, że dał Ci szansę zbawienia umierając na krzyżu!

  No ale skoro tak, to...tak!

  Zauważ co powiedział Pan Jezus:

  "(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (40) ale mimo to DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE, aby mieć żywot".

  Ewangelia według Jana 5/39, 40 Przekład Warszawski

  Zatem Oracz, badasz Pisma ponieważ myślisz, że znajdziesz w nich żywot wieczny ale do Pana Jezusa nie chcesz się bezpośrednio pomodlić? Czyli w powyższym wersecie Syn Boży mówi również o Tobie.

  Z drugiej strony patrząc Pan Jezus nazwany jest Oblubieńcem, czyli Mężem a ludzie wierzący Oblubienicą. Co z Ciebie za Oblubienica, że nie chcesz bezpośrednio odezwać się w modlitwie do swego Oblubieńca? Krucho coś z Twoją wiarą! Zatem gdybyś zasiadł do stołu z Synem Bożym to milczałbyś?

  Nie odezwałbyś się do Niego żadnym słowem? Zobacz: Apokalipsa 3/20! Pan Jezus puka do Twojego serca a Ty jak masz zamiar Go do swojego serca zaprosić nie wypowiadając w Jego kierunku żadnego słowa?

  Chłopie, chłopie, Ty nie jesteś człowiekiem miłującym Syna Boga Ojca! Zmień się... Napraw swoje życie... Pomódl się do Pana Jezusa. Powiedz Mu o swoim problemie, ponieważ masz potężny problem! Nie kochasz własnego Męża!

  No bo jak można nazwać żonę która nie rozmawia z Oblubieńcem? Złą żoną, bezapelacyjnie, złą żoną. Tak czynisz TY, tak czynią Świadkowie... chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach!

  https://m.neon24.pl/1522d3228a70621874b6cd287f7bfddc,14,0.png
 • @57KerenOr 00:26:36
  Nie ty jesteś od wykazywania mi błędu, ale Bóg. Jesteś tylko i wyłącznie kłamcą na usługach księcia tego świata - szatana. Wiesz doskonale że kłamiesz, bo udowodniłem to dziesiątki razy. Proponowałem nawet za nazwanie ciebie kłamcą, byś oddał sprawę do sądu (ludzkiego). Wiesz dlaczego tego zrobić nie możesz. Właśnie dlatego że jesteś kłamcą.
  Kochasz kłamstwo i kochasz oszustwo, bo twoim ojcem jest ojciec kłamstwa i oszustwa, oraz zabójca - szatan. Zostaje ci już tylko kłamać na okrągło, bez ustanku, w nadziei że zwiedziesz kogokolwiek, np utwierdzisz w kłamstwie tutejszych ŚJ. Nie ma przy tym znaczenia że powiesz część prawdy, np o bezsensie słuchania ich ciała kierowniczego, skoro sam jesteś tak samo zwodniczym ciałem kierowniczym. Jesteś słaby i co raz słabszy. Dziś jesteś słabszy niż byłeś wczoraj. I tak teraz będzie każdego dnia. Słabniesz i słabnie razem z tobą twój pan - szatan!
 • @Oracz
  NIE POTRAFISZ...

  No cóż, potwierdził się tylko fakt, że nie potrafisz wyznać Syna Bożego przed drugim człowiekiem.

  No i najgorszą rzeczą w Twoim życiu jest brak bezpośredniej modlitwy do Zbawiciela. Nie może człowiek zwać się człowiekiem wierzącym, jeżeli nigdy nie zwraca się do Swojego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa!

  To tymczasem koniec...

  https://m.neon24.pl/1522d3228a70621874b6cd287f7bfddc,14,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY