Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

U ŚWIADKÓW… WSZYSTKO PO STAREMU!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

OJCIEC bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz WSZELKIE SĄDZENIE POWIERZYŁ SYNOWI!

 

Wpadła mi w ręce ``Strażnica`` z 1 kwietnia tego roku.

Dla tych, którzy nie wiedzą, dodam, że jest to czasopismo Świadków… chodzących od domu do domu, z nauką, która częstokroć nie ma nic wspólnego, z Nowym, czy Starym Testamentem.

Zatem wertując kolorowe i przyciągające oko kartki, zastanawiałem się nad tym, czy cokolwiek zmieniło się, w wyżej wymienionym wyznaniu!

Oprócz kilku bałwochwalczych stron, z rysunkami przedstawiającymi ponoć Pana Jezusa, oraz ``dowodów`` na to, iż mędrców ze wschodu, przybywających do Betlejem z darami, prowadził szatan, ``odkryłem`` ważny dla Świadków… artykuł.

Chcę tutaj wyraźnie nadmienić, że ów artykuł, jest w zasadzie skierowany do przedstawicieli brooklyńskiej organizacji, ponieważ uczy on, jak  odpowiednio  pokierować rozmową, by udowodnić, np. nieznającemu Ewangelii katolikowi, że Pan Jezus, nie jest Bogiem.

Fragment tejże rozmowy zamieszczam poniżej, a cały tekst Czytelnik znajdzie pod adresem:

 http://ifotos.pl/zobacz/ok--karin_rwxarrs.jpg/

 

 

Karina, przedstawicielka Świadków…, zadaje Bożenie pytanie:

``Gdyby Jezus był Bogiem, czy nie należałoby oczekiwać, że Jego uczniowie będą o tym otwarcie mówić?``

Na zdawkową odpowiedź katoliczki Bożeny, Karina kontynuuje:

``A jednak w BIBLII nie ma żadnej wzmianki, żeby czegoś takiego uczyli…``.

Tutaj przerwę kłamliwy wywód Kariny, by udowodnić, że jednak uczniowie Zbawiciela i Jego prorocy, wspominali o Bóstwie Mesjasza. Powiem więcej, w Biblii znajdują się także teksty, gdzie zaznaczono, Stwórczą i Boską Moc, Syna Boga Ojca.

Zacznę od cytatu z Pierwszego Listu Apostoła Piotra 1: 11, by wykazać, że w prorokach Starego Przymierza, był Duch Pana Jezusa. Inaczej mówiąc, to Syn Boży kierował ludem Bożym, Izraelem, a królowie, czy posłańcy, mieli wykonywać Jego Wolę.

Najpierw cytat, z Biblii Tysiąclecia:

``11 Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał DUCH CHRYSTUSA, KTÓRY W NICH BYŁ i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.``

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_P/

 

Oddany przeze mnie, wielkimi literami, fragment z cytatu, wyraźnie mówi, że Duch PANA JEZUSA, był także w prorokach Starego Przymierza.

A teraz, lekko pokrętny przekład Świadków…:

``11 Ciągle dociekali, na którą albo na jaką porę duch w nich wskazywał w związku z Chrystusem, gdy zawczasu świadczył o cierpieniach czekających Chrystusa oraz o późniejszych rzeczach chwalebnych.``

http://www.watchtower.org/p/biblia/1pe/chapter_001.htm

 

*

Zatem powiadasz Karino, że w Biblii nie ma żadnej wzmianki mówiącej o Bóstwie Bożego Syna? Nic na ten temat nie mówili Chrystusowi Posłańcy?

Hm… Czyli jesteś w błędzie!

 

PROROK IZAJASZ!

``6 Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, POTĘŻNY BÓG, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.`` (9/6)

http://www.watchtower.org/p/biblia/isa/chapter_009.htm

 

APOSTOŁ TOMASZ!

``28 Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: „Mój Pan i MÓJ BÓG!”

(Ewangelia według Jana 20:28)

http://www.watchtower.org/p/biblia/joh/chapter_020.htm

 

APOSTOŁ JAN

``1 Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i SŁOWO BYŁ BOGIEM.``

(Ewangelia według Jana 1:1)

http://www.watchtower.org/p/biblia/joh/chapter_001.htm

 

``18 Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; JEDNORODZONY BÓG *, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.``

(Ewangelia według Jana 1:18)

http://www.watchtower.org/p/biblia/joh/chapter_001.htm

 

APOSTOŁ PAWEŁ

``8 Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, a nie według Chrystusa; 9 gdyż właśnie w nim mieszka CIELEŚNIE CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI.``

http://www.watchtower.org/p/biblia/col/chapter_002.htm

List do Kolosan 2/8, 9

 

*

Niektórzy ludzie, czytający Nowe Przymierze, rzekliby, że Apostoł Paweł, także w Liście do Tytusa i do Filipian, ogłasza wszystkim, że Pan Jezus Jest Bogiem.

Cytuję:

 

``13 oczekując szczęśliwej nadziei i CHWALEBNEGO UJAWNIENIA SIĘ WIELKIEGO BOGA ORAZ NASZEGO WYBAWCY, CHRYSTUSA JEZUSA,``. (do Tytusa 2:13)

http://www.watchtower.org/p/biblia/tit/chapter_002.htm

 

``5 Zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było też u Chrystusa Jezusa, 6 który chociaż ISTNIAŁ W POSTACI BOŻEJ, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu.`` (do Filipian 2:5, 6)

http://www.watchtower.org/p/biblia/php/chapter_002.htm

 

Starczy tych dowodów, chociaż… nie byłbym sobą, gdybym nie przytoczył,  jednego dowodu na to, że i sam Mojżesz służył Panu i Bogu YHWH, którym Był Mesjasz!

 

List do Hebrajczyków 11:23-26

 

``23 Dzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecię było piękne, i nie bali się rozkazu króla. 24 Dzięki wierze MOJŻESZ, gdy dorósł, nie chciał być nazywany synem córki faraona, 25 lecz wybrał poniewieranie z ludem Bożym, a nie zaznawanie tymczasowej uciechy z grzechu, 26 ponieważ  ocenił HAŃBĘ CHRYSTUSOWĄ jako bogactwo większe niż skarby Egiptu; bo uważnie wypatrywał wypłacenia nagrody.``

 

Hm… Mojżesz i Pan Jezus.

I pomyśleć, że ten Boży prorok, PANA, z którym rozmawiał, zawsze nazywał BOGIEM!

W moim artykule przypomniałem tylko mały fragment nauki płynącej z Pisma Świętego. Nie podałem cytatów, stwierdzających to, że Stwórcą człowieka, ba, całego Kosmosu, jest również Pan Jezus. Nie zaznaczyłem tutaj Woli Ojcowskiej, która to Wola, kieruje nas właśnie do Pan Jezusa.

Pominąłem mnóstwo dowodów mówiących o tym, że człowiek, powinien służyć Boskiemu Synowi, powinien przed Nim ``padać na kolana`` i kierować do Niego swoje modlitwy.

 

Może tylko jeszcze jeden cytat, na zakończenie.

``22 OJCIEC bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz WSZELKIE SĄDZENIE POWIERZYŁ SYNOWI, 23 aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. KTO NIE SZANUJE SYNA, TEN NIE SZANUJE OJCA, który go posłał.``

Ewangelia według Jana 5/22, 23

http://www.watchtower.org/p/biblia/joh/chapter_005.htm

 

Podsumowanie:

Pan Jezus Jest Oblubieńcem, a ludzie wierzący, nazwani są Oblubienicą.

W jakim małżeństwie, oblubienica, nigdy bezpośrednio nie odzywa się do swojego oblubieńca?

Czy może znasz odpowiedź na to pytanie?

Podpowiem Ci Czytelniku. Jest takie wyznanie, a przedstawiciele tegoż wyznania, chodząc od drzwi, do drzwi, trują śmiertelnym jadem swoich rozmówców.

To właśnie ONI, nigdy bezpośrednio nie modlą się do Swojego Wybawiciela. Nie uklękną, zadumani nad swoim życiem i nie powiedzą Panu Jezusowi, zwykłego:``DZIĘKUJĘ!``

Powiedzą za to, to słowo, sąsiadce, która pożyczy im cukier, oraz mechanikowi, który naprawi ich samochód.

Jednak bezpośrednio do Pana Jezusa, Który chce ratować ich życie, nigdy tych dziękczynnych słów, nie wypowiedzą.

Zrobiłby to Apostoł Paweł, Piotr, czy łotr wiszący na krzyżu.

Zrobiłby to każdy, kto czuje respekt przed Majestatem i Słowami Boga Ojca.

Ale nie Karina i podobni do niej fałszywi prorocy, którzy dzwoniąc od drzwi do drzwi, przychodzą do Was z uśmiechem szatana na swoich ustach!

--

*Niektóre przekłady, zamiast ``JEDNORODZONY BÓG``, posiadają słowa, ``JEDNORODZONY SYN``.

 

KOMENTARZE

 • ...
  A czym Ty sie roznisz od 'Swiadkow'?

  Twierdzisz ze Jezus jest Bogiem.

  Twierdzisz ze mowi to zawrtosc Biblii.

  Tweirdzisz ze Biblia nie zawiera sprzecznosci.

  Czy napewno?

  Sprzecznosci, jest sporo, jeszcze wiecej niespojnosci.

  Ale Ty, gloszacy 'Dogmat' mowiacy ze Jezus jest Bogiem, wydajesz sie nie zauwazac tych sprzecznosci.

  A sam uderzasz slowem w tych ktorzy zle interpretujaBiblie...
 • @eonmark 18:13:27
  "Tweirdzisz ze Biblia nie zawiera sprzecznosci..."

  Slowo Boga NIE zawiera sprzecznosci!

  Natomiast ludzie, pod wplywem szatana widza sprzecznosc. Bez szatana nikt nie widzialby sprzecznosci.

  Ty myslisz, zes taki madry, bo ty twoim 'rozumem' dojdziesz do Prawdy?

  A teraz , na chwile zastanow sie, co to twoj rozum?
  Czy masz TWOJ rozum?
 • KerenOr
  Dobry budujący artykuł!!!
  Tego nam potrzeba.
 • @bar-bara 21:11:10
  Barbaro,
  wedlug Ciebie w Bibli nie ma sprzecznosci.

  Twierdzisz ze otrzymalas poznanie i nie widzisz sprzecznosci.

  Powtarzam, sprzecznosci jest bardzo wiele, nie zobaczy ich ten kto nie chce ich widziec.

  Kazdy kto 'studiuje' Biblie, albo sam siebie oklamuje, albo oklamuje innych z premedytacja, kiedy twierdzi ze Ksiegi sa spojne...

  Jak chcesz to podam Tobie sporo przykladow.
 • @
  Witam

  20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym.

  21. Dzieci, wystrzegajcie sie fałszywych
  bogów. 1Jana 5


  Zawsze lubiłem ten werset, zawiera on w sobie wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do Zbawienia. W bardzo prosty i łatwy sposób pokazuje nam prawdziwe Oblicze Zbawiciela, jak również, KIM NAPRAWDĘ JEST PAN JEZUS!

  Cóż , 21 werset jest najlepszym dowodem na to, że póśjcie do kogokolwiek innego, jest pójściem do bożków.

  Pan Jezus jest Jedynym Bogiem, Który pewnego dnia, Zaprowadzi swe owce przed Oblicze Swego Ojca i Mu je przedstawi.

  A wszyscy ci którzy sądzą inaczej, nie otrzymali, nie poznali tego, który Jest Prawdziwy, Który Jest Życiem Wiecznym, i Bogiem.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • Korekta cytatu
  List do Hebrajczyków 9:23-26


  ``23 Dzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecię było piękne, i nie bali się rozkazu króla. 24 Dzięki wierze MOJŻESZ, gdy dorósł, nie chciał być nazywany synem córki faraona, 25 lecz wybrał poniewieranie z ludem Bożym, a nie zaznawanie tymczasowej uciechy z grzechu, 26 ponieważ ocenił HAŃBĘ CHRYSTUSOWĄ jako bogactwo większe niż skarby Egiptu; bo uważnie wypatrywał wypłacenia nagrody.``

  Powyższy cytat jest w Hbr.11,23-...
 • @eonmark
  Powiedziałeś;
  „Powtarzam, sprzecznosci jest bardzo wiele, nie zobaczy ich ten kto nie chce ich widziec.”

  A ja Ci powiem…, że zobaczy sprzeczności ten kto ich szuka!!

  Mateusza 13;
  „(12) Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.”
 • @60grzegorz 00:16:51
  Witaj!

  Podales bardzo dobry werset:

  "20. WIEMY też, że Syn Boży przyszedł i
  DAL nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. ''

  Wlasnie o to chodzi, ze rozum-zrozumienie tego, ze On jest Bogiem dostajemy od Niego. Nie jest to z nas, lecz pochodzi od Niego.
  Dlatego tez Powiedzial, beze Mnie NIC nie mozecie.
  W jaki sposob Swiadkowie J. nie zwracajac sie do Niego, moga to zrozumiec?
  Nie moga, bo chca BEZ Niego otrzymac zrozumienie, a bez Niego NIC nie mozemy.
 • @slapek 10:08:45 do @eonmark
  A ja Ci powiem…, że zobaczy sprzeczności ten kto ich szuka!!

  >>> to nie jest kwestia 'szukania' tylko alegorycznego, niedoskonałego w formie, zapisu wielu treści biblijnych.
 • @von Finov
  MOJŻESZ SŁUŻYŁ PANU JEZUSOWI!

  Oczywiście, oczywiście! Dzięki za korektę. Znam ten cytat od wielu lat i bardzo dobrze wiem, że zapisany jest w Liście do Hebrajczyków 11, ale niestety, nie zauważyłem pomyłki.

  Tym bardziej dziękuję za przypomnienie, ponieważ nie lubię kogokolwiek wprowadzać w błąd.

  Fragment, który powieliłeś, jest wspaniałym dowodem na to, że Panem i Bogiem Starego Przymierza, rozmawiającym za pośrednictwem Swojego Anioła z Mojżeszem, był nie kto inny, a Pan Jezus Chrystus.

  Szybko, więc naprawiam pomyłkę, ale proponuję, byś swojego komentu nie usuwał.

  Dobrze jest czasami parokrotnie przypomnieć ważne cytaty Biblijne!

  57KO


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @57KerenOr 16:31:02 do @von Finov
  Fragment, który powieliłeś, jest wspaniałym dowodem na to, że Panem i Bogiem Starego Przymierza, rozmawiającym za pośrednictwem Swojego Anioła z Mojżeszem, był nie kto inny, a Pan Jezus Chrystus.

  >>> to karkołomna dedukcja :) !
 • @a1a 23:07:46
  I czym popierasz twoja wypowiedz?
 • @a1a 23:07:46
  20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym.

  21. Dzieci, wystrzegajcie sie fałszywych
  bogów. 1Jana 5

  Wybacz a1a, doskonale rozumiem czemu nie pasuje Tobie to, że Pan Jezus Jest Bogiem. W tym całym zakłamanym świecie, szatan ma jedno zadanie, za wszelką cenę poniżyć Syna Bożego.

  Ty należysz do tych, którzy nie poznali Zbawiciela, nie masz Bożego poznania, więc będziesz myślał tak, a nie inaczej. Jeśli masz w sobie trochę pokory, ukłoń się przed Nim, może cię Obdarzy zrozumieniem, byś kiedyś rzekł: ON JEST TYM, JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGIEM, WYZNACZONYM PRZEZ SWEGO OJCA.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 23:54:23
  Napisales do a1a,

  ---"Jeśli masz w sobie trochę pokory, ukłoń się przed Nim, może cię Obdarzy zrozumieniem,... "---

  Klania sie Bogu czlowiek, swoim zyciem, swoim pstepowaniem wobec bliznich oraz wobec calego Stworzenia z jakim dzieli ta niezwykla, chwilowa podroz.
 • @60grzegorz 23:54:23
  ---"ON JEST TYM, JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGIEM, WYZNACZONYM PRZEZ SWEGO OJCA."---

  Czy Ty widzisz co sam piszesz?

  Jedyny prawdziwy Bog wyznaczony przez swego Ojca?

  A powiedz prosze, czy Bog jest jeden, jest ZYWY i stworzyl ludzi na wlasne podobienstwo?

  Jezeli odpowiesz twierdzaco, to jak to mozliwe ze Bog jest w trzech osobach?

  Wiem, powiesz ze Bog moze wszystko.
  I zgadzam sie jak najbardziej.
  Ale Biblijny Bog jakos nie moze wszystkiego, bo naprzyklad musi 'schodzic' na ziemie i sprawdzac czy 'sluchy' o sodomie i gomorze, ktore Go 'doszly' sa prawdziwe.


  A wiesz moze ze Jezus jest nazwany Lwem Judy?
  Wiesz.

  A wiesz ze sztan jest rowniez nazwany Lwem?

  Jezus powiedzial, ze tak jak zostal wywyzszony Waz na pustyni, przez Mojzesza z polecenia Pana, tak samo trzeba wywyzszyc Syna Czlowieczego...

  Wywyzszony Waz i Wywyzszony Syn Czlowieczy...?

  Gwiazda poranna - Lucyfer...STARY TESTAMENT.
  Gwiazda poranna - Jezus...Nowy Testament.

  Przy okazji...
  Dlaczego eksponujesz BLYSKAWICE?

  Czyzbys nie wiedzial czyjego przyjscia zapowiedzia byla?
 • KerenOr
  Dziękuję.
  I proszę, nie ustawaj w pisaniu.
  pozdrawiam.
 • @eonmark 04:45:25
  Na temat Pana Jezusa, mego Boga, napisałem tutaj.

  http://60grzegorz.nowyekran.pl/post/44799,pan-jezus-wlasciciel-ogromnego-majatku

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @bar-bara 23:26:54
  Karen napisał: "MOJŻESZ SŁUŻYŁ PANU JEZUSOWI!"

  >>>>Ja tylko postawiłem duży znak zapytania. :)
  Raczej trzeba by zapytać czym popiera swoje wnioski KerenOr, bo w cytowanym przez niego fragmencie nie ma słowa 'Jezus', by wyciągnąć wniosek, że ..Mojżesz służył Jezusowi.

  Bo Chrystus ma odrębne znaczenie, szersze od osobowego Jezusa, i nie są to zamienne , ani tożsame pojęcia.
 • @60grzegorz 23:54:23
  Wybacz a1a, doskonale rozumiem czemu nie pasuje Tobie to, że Pan Jezus Jest Bogiem. W tym całym zakłamanym świecie, szatan ma jedno zadanie, za wszelką cenę poniżyć Syna Bożego.

  Ty należysz do tych, którzy nie poznali Zbawiciela, nie masz Bożego poznania, więc będziesz myślał tak, a nie inaczej. Jeśli masz w sobie trochę pokory, ukłoń się przed Nim, może cię Obdarzy zrozumieniem, byś kiedyś rzekł: ON JEST TYM, JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGIEM, WYZNACZONYM PRZEZ SWEGO OJCA.

  >>> Nie wiem co i jak rozumiesz, ale widzę, że snujesz domysły odnośnie tego co niby mi pasuje lub nie ? :)
  Twój cytat z listów Pawła ma być dowodem ?
  To czy Jezusowi przypiszemy boskość czy też 'jedynie' (!?) bycie Wybranym Nauczycielem, w żaden sposób go nie poniża, bo tak czy owak mamy tutaj wzorzec.

  A moja uwaga poczyniona do Kerena, dotyczyła jedynie kwestii nad-interpretowania konkretnego zapisu, w którym brak słowa Jezus.
 • @eonmark 04:45:25 do @grzegorz60
  Jedyny prawdziwy Bóg wyznaczony przez swego Ojca?

  >>> tak to wymaga wykładu teologicznego dla zrozumienia.. ;), koncepcja bliska równie pogmatwanej koncepcji trójcy św w katolicyzmie..
 • @a1a 09:17:35
  Nie, to nie jest takie trudne, jeśli się zna Wolę Boga Ojca, jeśli się wie kim Jest Pan Jezus.

  W żadnej mierze nie koliduje to z zapiskami Świętych Ksiąg. Do tego, potrzebne jest coś, co wielu z was nie ma, a bazując na swych świeckich wywodach, nie mając prawdziwego zrozumienia, przyrównujecie to, to katolickiej trójcy. Z reguły w życiu tak jest, że jeśli człowiek tego nie pojmuje swym rozumem, najlepiej i najłatwiej powiedzieć mu; //koncepcja bliska równie pogmatwanej koncepcji trójcy św w katolicyzmie..// lub coś w tym stylu.

  Co zrobi człowiek, by wybrnąć z sytuacji której nie rozumie, co zrobi by zachować swą twarz? Wszystko zrobi, by zaistnieć, choć na chwilę.

  Właśnie tego, teraz tu doznaję w wielu przypadkach.

  http://60grzegorz.nowyekran.pl/post/44799,pan-jezus-wlasciciel-ogromnego-majatku

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @a1a 09:17:35
  ''Jedyny prawdziwy Bóg wyznaczony przez swego Ojca?

  >>> tak to wymaga wykładu teologicznego dla zrozumienia.. ;), koncepcja bliska równie pogmatwanej koncepcji trójcy św w katolicyzmie..''

  Nie, nie trojca.

  Ale moze powinienes sie zastanowic nad przyczyna grzechu, ktory przyszedl na swiat?
  Dlaczego to Bog musial dac okup?
  Dlaczego dajacy okup musial byc 'krewnym' ludzi?

  Nie wiem czy pamietasz, ale jest w 'Starym Testamencie', jesli jakis Izraelita wpadl w dlugi i sprzedal sie w niewolnictwo, to TYLKO jego krewny mogl go wykupic PRZED Jubileuszem (bo w roku jubileuszowym stawal sie wolnym). Wtedy wykupiny nalezal do swego krewnego.

  Bog jest Zbawicielem, ale by umrzec za grzech musial byc w smiertelnym ciele. Musial byc bardzo podobny do nas (oprocz grzechu), naszym 'krewnym'.
  W 'Starym Testamencie' jest tez mowa, ze za szkody np. zwierzecia (byka, barana) odpowiada ich wlasciciel. Rowniez, jesli ktos wykopie studnie i nie zabezpieczy jej i zwierze, wpadnie do tej studni, wtedy wlasciciel odpowiada.
  A kto jest wlascicielelm nas ludzi?

  Bog jest Zbawicielem, a NIE czlowiek!

  Bog ma wiele imion (cech charakteru).
  Pisze, ze jest naszym Lekarzem, ale czy bedac naszym Lekarzem, przestaje byc naszym Stworca?
  Czy wedlug ciebie, to tez wymaga wykladu teologicznego, bo przypomina katolicka trojce?
 • @bar-bara 11:24:00
  Napisałaś bar-baro:

  //Bog ma wiele imion (cech charakteru).
  Pisze, ze jest naszym Lekarzem, ale czy bedac naszym Lekarzem, przestaje byc naszym Stworca?
  Czy wedlug ciebie, to tez wymaga wykladu teologicznego, bo przypomina katolicka trojce?
  .................................................................

  Bardzo trafne spostrzeżenie.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • Bracia i Siostry Chrześcijanie!
  Mateusza 7 rozdział;
  „(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.”


  Może już czas żebyście i Wy zaczęli zadawać swoim oponentom pytania!
  Niech i oni dadzą coś z siebie niech zaczną szukać odpowiedzi na Wasze pytania, a nie tylko czekają na „gotowca” z Waszej strony.
  Przykładowo;

  @Panie a1a, proszę powiedzieć;
  Kto kwiatom powiedział, albo w jaki sposób się o tym dowiedziały, żeby przyciągnąć owady, to należy wydzielać zapach ?
  Inne;
  Czy drzewa potrafią myśleć, jak Pan uważa?
  Pewnie człowiek podważający Boże Prawa i Porządek z łatwością odpowie na moje pytanie?
  Czekam!!
 • @a1a 09:17:35
  a1a,
  grono wzajemnej adoracji, bedzie glosilo nieprawde z wielka zarliwoscia...
  Zadne argumenty, ktore mowia ze klamstwa wynosza na piedestal, nie jest w stanie zatrzymac niektorych przed demagogia, przed robieniem wody z mozgu.

  Beda glusi na Prawde, w zamian, z klamstwa uczynia swiatlo.
  Nieprawde wspierac mozna jedynie taktyka.
  Jaka to taktyka, widzisz.

  Ucieczka od podstawowych pytan, w ktorych zawiera sie esencja Prawda, jaka jest Bog.
  W zamian zarzuty o braku wiary, bez zadnych dowodow na ich sformulowanie.

  'Mojzesz rozmawial z Jezusem'...obluda nie zna granic, kiedy cel tak wazny, a 'wygrana' tak blisko...


  Bog jest wielki i w przciwienstwie do tego co klamcy probuja uczynic prawda, nie jest tyranem, chwiejnym w postanowieniu, ktory kaze miazdzyc niemowleta a jednoczesnie nazywac siebie Bogiem Milosci, ktory daje warunki, by wyprzec sie Milosci by stac sie jego uczniem, a nazywa siebie prawda i zbawieniem.
  Bog nie potrzebuje posrednikow z ludzmi.
  Bog ukochal cale swoje stworzenie i nie jest Bogiem zemsty ani zazdrosci.
 • @60grzegorz 09:07:32
  A JHWH to tez Twoj Bog?

  Czy JHWH i Jezus to jeden i ten sam Bog?

  A jezeli tak, to gdzie w ST mozna znalezc informacje o tym ze Bog i Jezus to jeden Bog, i ze Bog to 1 w 3?
 • @slapek 12:21:48
  Na podstawowe pytania , odpowiadasz pytaniami o 'kwiaty i drzewa'...zamiast szczerosci jest taktyka...


  Psy i Swinie powiadasz panie Slapek...

  Niech wiec bedzie, dla Ciebie mozemy byc psami i swiniami.

  Czy to strach przed Prawda sprawia, ze tak bardzo zaprzeczasz temu w co tak bardzo wierzysz, Dobry Chrzescijaninie?
 • @slapek 12:21:48
  Drogi Slapku dyskusja dotyczy stwierdzenia Kerena : "Mojżesz służył Panu Jezusowi"
  a potem logiki zdania:
  "Jedyny prawdziwy Bóg wyznaczony przez swego Ojca"

  A Ty o drzewach i owadach chcesz porozmawiać ? :)
  To otwórz u siebie taki temat ;)
 • @eonmark
  „Psy i Swinie powiadasz panie Slapek...”
  „Niech wiec bedzie, dla Ciebie mozemy byc psami i swiniami"
  Jeżeli czujesz się psem i świnią w rozumieniu Biblijnym, to co mi do tego. Skoro tak czujesz to pewnie tak jest.
  Tu mój osąd nie ma znaczenia, jeżeli nie potrafisz uszanować „pereł” .
  Dlaczego nie podajesz tego co jest piękne wspaniałe w Piśmie, tylko cały czas próbujesz podważać wiarygodność Słowa Bożego ?
  Czy niema nic chwalebnego w Piśmie, co zrobiło na Tobie wrażenie?
 • @a1a
  Ja na twoje pytania odpowiedziałem!
  Teraz czas na Ciebie.
  Czeka na twoje odpowiedzi!
 • @slapek 15:37:45
  ---"„Psy i Swinie powiadasz panie Slapek...”
  „Niech wiec bedzie, dla Ciebie mozemy byc psami i swiniami"
  Jeżeli czujesz się psem i świnią w rozumieniu Biblijnym, to co mi do tego. Skoro tak czujesz to pewnie tak jest.
  Tu mój osąd nie ma znaczenia, jeżeli nie potrafisz uszanować „pereł” ."---


  Dalej brniesz Milosierny Chrzescijaninie.

  Wkladasz w moje usta Slowa ktore sam wypowiedziales.

  Czy to godne istoty ktora zarliwie wierzy w Boga, ktorego nazywa Miloscia?

  "Jeżeli czujesz się psem i świnią w rozumieniu Biblijnym, to co mi do tego. Skoro tak czujesz to pewnie tak jest."

  Lepiej sie czujesz, kiedy juz ublizyles drugiemu czlowiekowi z prostego powodu...z frustracji jaka wywolalem u Ciebie swoimi pytaniami a przed ktorymi uciekasz...?
 • @slapek 15:37:45
  --"Dlaczego nie podajesz tego co jest piękne wspaniałe w Piśmie, tylko cały czas próbujesz podważać wiarygodność Słowa Bożego ?"---

  Dla mnie liczy sie Prawda i jej szukam i ja doceniam.


  ---"Czy niema nic chwalebnego w Piśmie, co zrobiło na Tobie wrażenie?"---

  Jest mnostwo Prawdy i wspanialosci w Pismie.
  Tak, zrobilo to na mnie wrazenie.

  Nie zamierzam jednak ignorowac drugiej strony, z racji tego zadaje pytania nie tylko innym, ale przedewszystkim samemu sobie.

  Bog jest Sprawiedliwy. Bog jest Miloscia. Bog kocha wszystkie swoje dzieci.
  Bog uczy.Bog sprawdza.Bog przebacza.
 • @eonmark
  ---"„Psy i Swinie powiadasz panie Slapek...”
  „Niech wiec bedzie, dla Ciebie mozemy byc psami i swiniami"
  Jeżeli czujesz się psem i świnią w rozumieniu Biblijnym, to co mi do tego. Skoro tak czujesz to pewnie tak jest.
  Tu mój osąd nie ma znaczenia, jeżeli nie potrafisz uszanować „pereł” ."---


  Dalej brniesz Milosierny Chrzescijaninie.”

  Zadam Ci jeszcze raz to samo pytanie;
  Czy czujesz się psem i świnią w rozumieniu Biblijnym?
  Jeżeli się tak czujesz, to co mi do tego?
  Natomiast jeżeli się nie czujesz, to dlaczego nie szanujesz/podważasz/powodujesz spory/ podajesz niesprawdzone informację itd.. „pereł”.
  Chyba rozumiesz znaczenie słowa „perły”? Jeżeli nie to tłumacze; chodzi o Ewangelię.
 • @eonmark 14:57:13
  ''Bog jest wielki i w przciwienstwie do tego co klamcy probuja uczynic prawda, nie jest tyranem, chwiejnym w postanowieniu, ktory kaze miazdzyc niemowleta a jednoczesnie nazywac siebie Bogiem Milosci, ktory daje warunki, by wyprzec sie Milosci by stac sie jego uczniem, a nazywa siebie prawda i zbawieniem.
  Bog nie potrzebuje posrednikow z ludzmi.
  Bog ukochal cale swoje stworzenie i nie jest Bogiem zemsty ani zazdrosci.''  A kto twierdzi, ze: Bog jest tyranem, chwiejnym w postanowieniu, ktory kaze miazdzyc niemowleta, ktory daje warunki, by wyprzec sie Milosci by stac sie jego uczniem, lub ze jest Bogiem zemsty, lub zazdrosci?

  Ja tak nie twierdze, bo Slowo Boga tak nie mowi, chociaz tak wlasnie zapisano.
  Czytajac pewne fragmenty Biblii, az sie prosi, by wolac do Boga: Boze dlaczego tak napisano?
  Bo wlasnie do zrozumienia tego co zapisano, niezbedny jest Pan Jezus. Dopiero po poznaniu Go mozemy zrozumiec Biblie, on daje rozum, zrozumienie
  Napisano, Dam sie wam znalesc jak bedziecie Mnie szukac calym sercem....
  Sami NIC nie mozemy.

  Bog nie potrzebuje posrednikow, Bog nie potrzebuje nikogo.
  Ale my ludzie potrzebujemy!
  Kogo?
  BOGA!
  Bog dal nam Swe Slowo, Jezus Chrystus jest zwany Slowem Boga, ale nie tylko, bo jest tez Emmanuel, czyli Bog z nami...
  Kazde imie w biblijnym znaczeniu okresla ceche charakteru, dlatego Bog ma wiele imion.


  Piszesz o Prawdzie, a przeciez Jezus Chrystus jest Prawda i Droga i Zyciem.


  Napisales:
  ''Mojzesz rozmawial z Jezusem'...obluda nie zna granic, kiedy cel tak wazny, a 'wygrana' tak blisko...'

  A kto wedlug ciebie rozmawial z Mojzeszem?
  Przeciez Jezus Chrystus jest Slowem Boga.
  Czy nie wiesz, ze przez Slowo wszystko sie stalo?
  Bog powiedzial 'niech powstanie...', i powstalo.
  Ile widzisz moich cech charakteru (imion)?
  Na pewno kilka, ale nie wszystkie.
  Powiedzmy ze widzisz moje negatywne cechy, a wiec klotliwosc, zadziornosc, pyskatosc...

  Ale moje dzieci widza inne cechy: milosc, opiekunczosc, stanowczosc, wiedza, ze ich nigdy nie opuszcze, ze zawsze moga na mnie liczyc...

  Zobacz ile imion (cech charakteru) mam ja jedna.

  A Wszechpotezny Stworca wszystkiego ma wedle ciebie jedno tylko imie?


  Nie wszystko jest latwe dla nas do zrozumienia. Na przyklad nieskonczonosc jest wlasciewie dla nas niezrozumiala.
  To Bog przedstawiajac sie nam mowi, ze jest Alfa i Omega, poczatkiem i koncem, poniewaz my nieskonczonosci (wiecznosci) nie rozumiemy.
 • @
  PAN JEZUS, JEST OBIECANYM CHRYSTUSEM!

  Dyskusja, która toczy się na tej stronie, nie dotyczy, ani Mojżesza, ani jakiegokolwiek z uczniów Pana Jezusa. Właściwie, to jest egzamin z wiary. Nie, dlatego, że ja ów temat napisałem, ale dlatego, że Mesjasz, dla niektórych jest tylko zwykłym, doskonałym człowiekiem, lub ewentualnie Bożym Synem, ale z atrybutami ograniczonej władzy.

  Źle napisałem. Dla niektórych z Was, Pan Jezus, nie jest wcale Chrystusem (Mesjaszem)!

  To nieważne, że dokładnie spełniły się proroctwa starotestamentowych pisarzy. To nieważne, że Apostołowie wybrani przez Zbawiciela, dostrzegli w Nim, obiecanego przed wiekami Chrystusa.

  To nieważne, że Bóg Ojciec ustanowił Pan Jezusa, Pomazańcem. Ważne, by zadawać dziesiątki dziwnych pytań.

  Słusznie, zatem napisane jest w Drugim Psalmie:

  ``2 Królowie ziemi powstają
  i władcy spiskują wraz z nimi
  przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi…`` (2/2)

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/2.php


  I ja, w Synu Bożym dostrzegłem Chrystusa. Oczywiście, nie moja to zasługa, lecz Jego, ponieważ bez Niego, jak uczy Pismo, ``nic uczynić nie możemy``.

  Przykład: Psalm 22:2

  ``2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? ``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/22.php


  To samo zdanie, padło z Ust Ukrzyżowanego Mesjasza. Zapisano je w Ewangelii według Mateusza 27:46.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/27.php

  Ale to mało. W wymienionym wyżej Psalmie 22, padają słowa:

  ``9 "Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
  niechże go wyrwie, jeśli go miłuje".

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/22.php


  Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, podobne słowa, słyszymy pod krzyżem:

  ``43 Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym" ``.

  Ew. wg Mateusza 27/43

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/27.php

  Czy wersety Biblijne, które przytoczyłem, mogą przekonać kogokolwiek? Nie, jeżeli tego kogoś, nie nawróci Boży Syn!

  Ile jeszcze podać cytatów, które odnoszą się tylko do Pana Jezusa? Dziesięć, pięćdziesiąt?

  Ile podać trzeba dowodów na to, że Boży Syn Jest Mesjaszem?

  Załóżmy, że kilka:

  Ew. wg Jana 1:40, 41

  ``40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: "ZNALEŹLIŚMY MESJASZA" - TO ZNACZY: CHRYSTUSA.``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/

  To za mało!

  Ew. wg Mateusza 16:16

  ``16 Odpowiedział Szymon Piotr: "TY JESTEŚ MESJASZ, Syn Boga żywego".``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/16.php

  Ew. wg Mateusza 16: 20

  `` 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że ON JEST MESJASZEM.``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/16.php

  Czy dość już dowodów na to, że Pan Jezus, jest Chrystusem?

  Nie?

  Zatem może jeszcze jeden:

  Ewangelia według Jana 4/25, 26

  ``25 Rzekła do Niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko". 26 POWIEDZIAŁ DO NIEJ JEZUS: "JESTEM NIM JA, KTÓRY Z TOBĄ MÓWIĘ".``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/4.php

  *

  W Pierwszym Liście do Koryntian 10/1-4, czytamy:

  ``1 Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - TO BYŁ CHRYSTUS.``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/10.php

  MOJŻESZ I PAN JEZUS!

  Ale zaraz, zaraz, skąd wiem, że owym Chrystusem, opisanym powyżej, jest, ten Pan Jezus, o którym mówił Piotr, Sam Zbawiciel, czy Jan Zanurzający i inni uczniowie Pana?

  To proste przecież. W każdym swoim Liście, Paweł wyraźnie zaznacza, że jest Apostołem, lub sługą, Chrystusa Jezusa. To, chyba wystarczający dowód!

  Zadajmy sobie teraz pytanie, czy zdanie: ``Jedyny prawdziwy Bóg wyznaczony przez swego Ojca", jest logiczne?

  Oczywiście, ponieważ to Bóg Ojciec, wyznaczył Swojego Syna, do głoszenia Jego Woli, prawda?

  A, że Pan Jezus Jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, to rzecz niepodlegająca dyskusji.

  Jedynym Prawdziwym Bogiem, według Nowego Przymierza Jest Bóg Ojciec, a także Jedynym Prawdziwym Bogiem jest Pan Jezus, Któremu Bóg Ojciec przekazał całą swoją władzę.

  Dowód:

  Bóg Ojciec, Jedynym Prawdziwym Bogiem - Ew. wg Jana 17:3

  Syn Boży, Jedynym Prawdziwym Bogiem - 1 List Jana 5:20

  Pytanie tylko, czy człowiek, ta licha marna istota, w to wierzy!?

  PS

  Jak rozumiecie Psalm 110/1. Szczególnie chodzi mi o to, kto w zaproponowanym przeze mnie cytacie, jest Panem Dawida?


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @slapek 16:25:21
  Napisalem w punktach biblijne sprzecznosci.
  Nie odniosles sie do zadnego z tych punktow.
  Osmieszasz sam siebie dalej ublizajac.

  Rozumiem ze skonczyly sie argumenty, nim sie wogole zaczely.

  Mozesz udowodnic ze te 5 punktow w ktorych zamiescilem przyklady sprzecznosci, nimi nie sa?

  A strategie obron przed Prawda prezentujesz identyczna do instytucji kosciola:

  Demagogia zmieszana z 'belkotem intelektualnym'.
 • @57KerenOr 20:47:34
  Witaj!


  Pytasz:
  "Jak rozumiecie Psalm 110/1. Szczególnie chodzi mi o to, kto w zaproponowanym przeze mnie cytacie, jest Panem Dawida?"


  "...Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.


  Pytasz:
  "Ile jeszcze podać cytatów, które odnoszą się tylko do Pana Jezusa? Dziesięć, pięćdziesiąt?"

  Na niedowiarkow cytaty ze Slowa Boga NIE dzialaja. Bo oni chca 'dowodow'.

  Przypomina mi sie przypowiesc o Lazarzu, ktora przytaczano w twojej notce: "BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU! (Niebezpieczny przecinek)",(wtedy wmawiali, ze ludzie zaraz po smierci wedruja do nieba)

  A ta przypowiesc jest wlasnie o niedowiarkach (a NIE o tym, ze ludzie nie umieraja, lecz ida do raju):

  "(29) Lecz Abraham odparł: MAJA Mojżesza i Proroków, NIECHZE ich słuchają.
  (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.
  (31) Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków NIE słuchają, to choćby kto z UMARLYCH powstał, NIE uwierzą." (Luk.16:29-31)

  I NIE wierza!

  Jest takie polskie przyslowie, w ktorym ja widze prawde biblijna, ze 'madrej glowie, dosc po slowie' i tak wlasnie jest.

  Madrosc dostajemy od Boga, dlatego madrej glowie dosc po Slowie !

  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 16:27:43
  ---"A kto twierdzi, ze: Bog jest tyranem"---

  " Powstał szatan2 przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. 2 Rzekł więc Dawid do Joaba i do książąt ludu: «Idźcie, a policzcie Izraela od Beer-Szeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę...
  ... I nie podobała się ta rzecz Bogu, więc ukarał Izraela. 8 I rzekł Dawid do Boga: «Zgrzeszyłem bardzo tym, czego dokonałem. Lecz teraz daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie». 9 I odezwał się Pan do Gada, "Widzącego" Dawidowego, tymi słowami: 10 «Idź i oświadcz Dawidowi te słowa: To mówi Pan: Przedkładam ci trzy rzeczy, wybierz sobie jedną z nich, a spełnię ci ją». 11 Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego: «To mówi Pan: Wybierz sobie: 12 albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące porażek od twoich wrogów, podczas gdy miecz nieprzyjaciół twoich będzie cię ścigał, albo też trzy dni miecza Pańskiego i zarazy w kraju, przy czym Anioł Pański będzie szerzył spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć Temu, który mnie posłał». 13 I rzekł Dawid do Gada: «Jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadnę raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę». 14 Zesłał więc Pan zarazę na Izraela i padło z Izraela siedemdziesiąt tysięcy ludzi. 15 I posłał Bóg Anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć, lecz gdy ten dokonywał zniszczenia, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła-niszczyciela: «Wystarczy! Cofnij twą rękę!»"

  Bog wydal rozkaz zabicia 70 000 ludzi, za to ze 'zawinil Dawid' bo chcial policzyc swoj Narod.Jednak po przedstawieniu Dawidowi 3 mozliwosci kary, ten wybral wykonanie kary przez Boga, liczac na jego Milosierdzie.
  To co zrobil Bog wstrzasnelo Dawidem...

  Naprawde , gdybym mial podac przyklady wyrokow smierci z rak Boga, za przewinienia czest blache, byla by to bardzo dluuuga lista.


  A nie kaze miazdzyc niemowlat?

  " Każdy odszukany będzie przebity,
  każdy złapany polegnie od miecza.
  16 Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach,
  ich domy będą splądrowane,
  a żony - zgwałcone. "

  "Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone2.
  Nad noworodkami się nie ulitują,
  ich oko nie przepuści także niemowlętom. "


  To jest Bog Milosci?

  Barbaro,
  pdoalem 5 przykladow(doslownie czubek gory) sprzecznosci Biblijnych.
  Jak uwazasz ze sie myle, to odnies sie do nich punkt po punkcie, z przykladami.
  Potrafisz?

  ---"A kto twierdzi, ze: Bog jest tyranem, chwiejnym w postanowieniu, ktory kaze miazdzyc niemowleta, ktory daje warunki, by wyprzec sie Milosci by stac sie jego uczniem, lub ze jest Bogiem zemsty, lub zazdrosci?

  Ja tak nie twierdze, bo Slowo Boga tak nie mowi, chociaz tak wlasnie zapisano.
  Czytajac pewne fragmenty Biblii, az sie prosi, by wolac do Boga: Boze dlaczego tak napisano?
  Bo wlasnie do zrozumienia tego co zapisano, niezbedny jest Pan Jezus"---


  'Slowo Boga' tak nie mowi...?
  Naprawde?
  ---"chociaz tak wlasnie zapisano"---

  Czy Ty piszesz rozumiejac sama siebie?


  Takie cos, jak powyzej to kpina, belkot.

  Ty do niczego sie konkretnie nie odnosisz, tylko powtarzasz te same formulki...ze trzeba miec zrozumienie, ze sa 'jakby sprzecznosci'...ze dopiero Jezus pozwala nam zrozumiec ze 'jakby sprzecznosci' nie sa sprzecznosciami...ze trzeba miec 'nie swoj' rozum, a rozum od Boga...

  Jak chcesz przepchnac to co Tobie odpowiada, to uzywsz konkretnych przykladow, cytatow, jak odnosisz sie do konkretnych pytan, ktore sa niewygodne, zaczynasz swoj demagogiczny belkot.

  A tak przy okazji:

  Dlaczego Jezus nazwal siebie GWIAZDA PORANNA co jest synonimem LUCYFERA ?
  I dlaczego Sw. Piotr w swoim 2 liscie napisal:

  "Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali7 jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. "
 • @eonmark 20:53:08
  "Napisalem w punktach biblijne sprzecznosci."

  NIE, napisales czego ty nie rozumiesz i nie zrozumiesz, zanim nie zwrocisz sie o rozum-zrozumienie Slowa Boga do Boga, bo to Jego Slowo.

  Jak my ludzie mozemy zrozumiec Slowo Boga, bez Boga, lecz tylko naszym rozumem?
  To niemozliwe, bo Bogiem NIE jestesmy, choc szatan chce abysmy tak wlasnie mysleli, ze bedziemy jak Bog, Boga nie SLUCHAJAC, lecz robiac wbrew Bogu.

  Podam teraz przyklad z naszego zycia:
  Czy jak czytasz np. Ksiazke Telefoniczna w poszukiwani jakiegos Kowalskiego i masz watpliwosci..., to czy nie kontaktujesz sie bezposrednio z autorem ksiazki - czy nie dzwonisz do Biura Numerow i nie pytasz ich?
  Z pewnoscia tak robisz, bo na to wskazuje logika, by zwracac sie do autora ksiegi-slowa.
  Bog jest caly czas dostepny, dla tych, ktorzy do Niego sie zwracaja.

  Jesli widzisz sprzecznosci w Slowie Boga, to na co czekasz?
  Zwroc sie do Boga, a da ci zrozumienie.
  Bo jesli sie do Niego NIE zwracasz, to znaczy, ze NIE wierzysz w Boga.

  A jesli myslisz, ze sam zrozumiesz Slowo Boga, BEZ pomocy Boga, to dales sie zwiesc.
  Ale nic straconego, bo Bog wiernie na ciebie czeka, wiec zawsze mozesz powiedziec: Boze widze sprzecznosci, pomoz mi zrozumiec.
 • @eonmark
  Dlaczego nie podajesz z jakiej Księgi, z jakiego rozdziału jest dany cytat?
  Mam na myśli ostatni list do Barbary.
 • @bar-bara 22:13:04
  Barbaro,
  i znowu manipulujesz.
  Pisalem nie raz, ze kazdy z nas dostal Prawde od Boga.
  Kazdy.
  Jezeli czlowiek, ze szczeroscia dziecka, pragnie wiedziec co jest w otaczajacym go swiecie prawda a co klamstwem, to wasnie od Boga dostaje poznanie.

  Prawda jaka otrzymalem od Boga, kwestionuje Biblie, jako 'absolutne slowo Boga' ktore jest Prawdziwe.
  W zamian, zobaczylem sprzecznosci, zeby nie powiedziec klamstwa.

  Te sprzecznosci tam sa i nie zmieni to nawet Twoj najwznioslejszy 'belkot'.


  Nie wiesz co odpowiedziec na konkretne przyklady sprzecznosci, bo doskonale wiesz, ze to sa SPRZECZNOSCI.
  A kiedy bys to przyznala, wtedy cala Twoja 'dzialalnosc' starcila by swoj 'kierunek'.

  Probujesz przedstwic Siebie, jako Ta ktora rozumie, bo Bog dla Tobie zrozumienie, ale nie chcesz sie tym 'zrozumieniem' podzielic.

  Skoro pominelas GWIAZDE PORANNA...

  Prosze o konkrety.Jedno pytanie.Odpowiesz na to jedno pytanie?

  Co bylo pierwsze ZWIERZETA czy CZLOWIEK, wedlug Slowa Boga?
 • @slapek 22:14:33
  Przepraszam,
  Masz racje, powinienem byl podac koordynaty,

  Cytat jaki podalem odnosnie wydania rozkazu zabicia 70 000 przez JHWH, za 'przewinienie Dawida' pochodzi z 1 Ksiegi Kronik, akapit 21.
 • @eonmark
  W jakiego boga wierzysz? Jak ma na imię Twój bóg?
  Skoro napisałeś, że wierzysz w boga, ale nie wierzysz że Jezus jest Bogiem.
  Czy Twój bóg odda za Ciebie życie? Czy tylko wymaga Twojego życia dla siebie?
 • @bar-bara 22:13:04
  P.S:

  "Jak my ludzie mozemy zrozumiec Slowo Boga, bez Boga, lecz tylko naszym rozumem?
  To niemozliwe, bo Bogiem NIE jestesmy, choc szatan chce abysmy tak wlasnie mysleli, ze bedziemy jak Bog, Boga nie SLUCHAJAC, lecz robiac wbrew Bogu."

  Tak, masz racje, szatan powiedzial ze otworza nam sie oczy i staniemy sie tacy jak Bogowie - ELOHIM...

  Ale,

  "5 Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
  błąkają się w ciemnościach:
  cała ziemia chwieje się w posadach4.
  6 Ja rzekłem: Jesteście bogami
  i wszyscy - synami Najwyższego5.
  7 Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
  jak jeden mąż, książęta, poupadacie». "
  Psalm 82, 5-8

  " I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?6 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić - 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?" "
  Jan 10, 31-40

  Jezus mowi ze pismo nazywa bogami tych do ktorych skierowane jest Slowo Boze - a Pisma nie mozna odrzucic...

  Dlaczego Jezus nazwal siebie Gwiazda Poranna?
 • @slapek 15:45:21
  Ja na twoje pytania odpowiedziałem!
  Teraz czas na Ciebie.
  Czeka na twoje odpowiedzi!

  >>> Pragnę zauważyć, ze rozmawiamy u KerenOr'a i na nie zadawałem Tobie 'tutaj' pytań :)
  Wyskoczyłeś z 'wykrzyknikami' jak Filip z konopi ;)
 • @eonmark 21:40:49
  Podales niektore typowe przyklady niezrozumienia Boga i Jego Slowa.


  Ale teraz odpowiedz mi na pytania z naszego zycia.
  Czy jesli twoje dziecko wybije okno sasiadowi, lub przebije opony w jego samochodzie, to czy twoje dziecko bedzie opowiedzialne?
  Czy tez TY jako Ojciec zaplacisz za szkody twojego nieposlusznego dziecka, czy na czeku dla sasiada bedzie imie twojego dziecka, czy tez twoje?

  Ale jesli ty placisz, za szkode twego dziecka, czy znaczy, zes TYS wybil okna sasiadowi, czys tys mu opony przebil?
  Ale tak na papierze stoi.
  I teraz jakis czytajacy papiery i czeki powie, oj Eonmark wybijal okna i przebijal opony samochodowe, co za podly gosc, a udaje sprawiedliwego...

  Czy NIE rozumiesz, ze Bog bierze na siebie odpowiedzialnosc za wszystkie nasze grzechy, za grzech SWIATA?

  Nie tylko Powiedzial Jam to uczynil, kazal..., w tzw Starym Testamencie, ale na krzyzu zaplacil - CZYNEM potwierdzil w Nowym Testamencie!
  Za nasze szkody - grzechy NIE ma czeku!

  Na tym polega, ze Bierze On nasze grzechy na Siebie.
  Najpierw Slowem, a potem czynem - krzyzowa smiercia!  A teraz przemysl co znaczy Gniew Boga. W liscie do Rzymian 1 jest wedlug mnie bardzi dostepnie opisany Gniew Boga.


  Popros Pana Jezusa o zrozumienie, a On da tobie w dawce odpowiedniej.
 • @slapek 22:32:01
  ---"W jakiego boga wierzysz?---


  Poprostu jest, otoczyl nas swoim Majestatem Stworzenia, ktorego jestesmy wyjatkowa czescia, i tchnal w nas Prawde, ktora zawarta jest w rdzeniu naszego jestestwa. Ta Prawda mowi nam ze Milosc jest kluczem do Swiadomej Wiecznosci.
  Wszystko, braterstwo, prawosc, sprawiedliwosc, od milosci pochodza.

  ---"Jak ma na imię Twój bóg?"---

  Dla mnie, Bog nie ma imienia.

  ---"Czy Twój bóg odda za Ciebie życie? Czy tylko wymaga Twojego życia dla siebie?"---

  Czy Bog moze stracic zycie, skoro wlasnie zyciem jest.
  Bog nie potrzebuje zapelniac silosow zyciem owieczek. Nie traktuje zycia jak 'pokarmu'...
 • @57KerenOr 20:47:34
  Jedynym Prawdziwym Bogiem, według Nowego Przymierza Jest Bóg Ojciec, a także Jedynym Prawdziwym Bogiem jest Pan Jezus, Któremu Bóg Ojciec przekazał całą swoją władzę.

  >>> Czyli mamy dwóch prawdziwych Bogów wg Ciebie, Ojca i Jezusa ?
 • @bar-bara 22:53:02
  ---"Podales niektore typowe przyklady niezrozumienia Boga i Jego Slowa.

  Ale teraz odpowiedz mi na pytania z naszego zycia."---

  Barbaro,
  ja chetnie rowniez odpowiem na pytania, jezeli takie masz, ale nie bede z Toba dalej prowadzil dialogo, jezeli nie odpowiesz na jedno pytanie, ktore juz zadalem, a na ktore nie odpowiedzialas.

  Co zostalo stworzone najpierw, ZWIERZETA, czy CZLOWIEK, wedlug Slowa Bozego?
 • @bar-bara 16:27:43
  "bo Slowo Boga tak nie mowi, chociaz tak wlasnie zapisano."

  >>> skoro zapisano w Biblii , a wg.. Ciebie tak nie mówi Słowo Boga , to czyje słowa zawiera zapis biblijny?
 • @eonmark
  Widzę, że zaczynasz rozmawiać normalnie, odpowiedziałeś na moje pytania. Czas żebym ja odpowiedział na Twoje.
  Co do tych zabitych z winy Dawida to wiesz że Bóg dał im ( Izraelitom ) takie polecenie/przykaz że nie mogą siebie liczyć ( Jutro znajdę gdzie to jest i zapodam ). Dawid musiał znać ten przykaz, ale dlaczego dał się ” pobudził ” szatanowi tego nie wiem.
  Dlaczego zginęli ci którzy zginęli, według jakiego kryterium Bóg „wybierał” tego ja nie jestem w stanie Ci powiedzieć. Mogę tylko spekulować że wszyscy Izraelici znali ten przykaz, a pomimo to się nie buntowali jak przyszedł rachmistrz.
  Tyle na początek.
 • @slapek 23:28:27
  Przykaz mogl byc wazny.
  Jednak czy tak nalezalo ukarac?

  Zabijajac dziesiatki tysiecy ludzia za to ze dali sie policzyc...

  Rozumiesz ze gryzie sie to z okresleniem Bog Milosci...

  Moze dla Ciebie jest to wporzadku, ale ja tego nie rozumiem.
 • @60grzegorz 23:37:45
  Czy cos to zmieni kiedy powiesz ze Eliasza, porwal do Nieba OGNISTYM RYDWANEM JHWH czy poprostu BOG.

  FAkt pozostaje ten sam.
  Ognisty Rydwan porwal Eliasza do Nieba.
 • @eonmark 23:38:02
  Slapek do eonmark:

  //---"Jak ma na imię Twój bóg?"---

  Eonmark rzekł:

  Dla mnie, Bog nie ma imienia.

  ..........................................................

  Chłopie, jeśli Bóg nie ma Imienia, to przykazań też nie ma, ani święć się Imię Twoje, ani nie wzywaj Imienia Boga nadaremno. Widzę że należysz do tych, którzy jak oni myśląc , wyrzucili z II wyd. Biblii Tysiąclecia, Imię Jahwe, i zastąpili wyrazem Pan.

  Bo im to przeszkadzało! Jak Tobie, pewnie też.

  Dużo bzdur już czytałem, ale to przeszło moje najgorsze oczekiwania. Teraz wiem, jak wielką zasłonę masz na oczach, i wcale nie dziwię się że wiele nie rozumiesz.

  Mimo to, proś Zbawiciela o pomoc, proś, by przemył i otworzył twe oczy.

  ..najpierw szukajcie Królestwa Bożego a reszta będzie wam...

  Pozdrawiam

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Grzegorz
  Witaj Grzegorz!
  Spróbujmy podać Mu „linę”, wyczuwam szczere chęci poznania Boga Prawdziwego.
  Nie zaszkodzi udzielić pomocy, każdy z nas potrzebował i nadal potrzebuje pomocy.
  Dlatego i Jemu spróbujmy pomóc w imieniu naszego Zbawiciela, oczywiście jeżeli sam będzie tego chciał.
 • @a1a 23:06:24
  ''"bo Slowo Boga tak nie mowi, chociaz tak wlasnie zapisano."

  >>> skoro zapisano w Biblii , a wg.. Ciebie tak nie mówi Słowo Boga , to czyje słowa zawiera zapis biblijny?''

  Swietne pytanie!

  A czy wiesz, ze Chrystus mowil w przypowiesciach, ABY NIE zrozumieli?


  "(10) A gdy był sam, PYTALI Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.
  (11) On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, (12) aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.
  (13) I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?"


  "(10) Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do NICH?
  (11) On im odpowiedział: Wam DANO poznać TAJEMNICE królestwa niebieskiego, im zaś NIE dano.
  (12) Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.
  (13) Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami NIE widzą i otwartymi uszami NIE słyszą ani NIE rozumieją.
  (14) Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
  Słuchać będziecie, a NIE zrozumiecie, patrzeć będziecie, a NIE zobaczycie. " (Mat.13:10-14)

  Chcesz zrozumiec Slowo Boga TWOIM rozumem?
  A gdzie Bog mowi, ze cos mozemy BEZ Niego?
  Tak szatan glosi.
 • @eonmark
  „Moze dla Ciebie jest to wporzadku, ale ja tego nie rozumiem.”

  Widzisz - na tym polega wiara, Ty jesteś człowiek „cielesny” i wszystko chcesz „brać” na ludzki rozum, ale przecież nie możesz porównywać myślenia Boga do myślenia człowieka. Bóg zna przyszłość i widocznie należało tak postąpić ja postąpił. Człowiek nie może znać wszystkich planów, zamierzeń, Boga. Ja po prostu ufam Swojemu Ojcu Niebieskiemu ( jak małe dziecko swojemu dobremu tatusiowi ) że to co robi/wybiera rozwiązanie jest najwłaściwsze/najlepsze dla mnie, bo jakżeż może być inaczej?
  Na temat omawianego zdarzenia wiemy tylko, że zginęli jacyś ludzie nie wiemy czy byli coś winni czy też niewinni. Ty powiesz że Bóg to tyran bo za grzech Dawida zginęli niewinni ludzi, ja natomiast powiem że musiała być jakaś uzasadniona wina tych ludzi skoro zginęli. Ty moją wypowiedz nazwiesz ślepą wiarą, ja nazywam to zaufaniem do Boga. Tym się różni wiara od niewiary.
  Czy Bóg musi nam zdradzać / tłumaczyć wszystko ? Czy dalibyśmy radę wszystkie Boże sprawy pojąć ? Wątpię.
 • @eonmark 22:58:31
  "Co zostalo stworzone najpierw, ZWIERZETA, czy CZLOWIEK, wedlug Slowa Bozego?"


  Czytales Biblie, wiec wiesz co Slowo pisane mowi, ale jesli chcesz znac Slowo Zywe, to musisz poznac Pana Jezusa.

  Ale zobacz na ten fragment:

  "(11) rzekł: Niechaj ziemia wyda ROSLINY zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak.
  (12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (13) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.
  (14) A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.
  (16) Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło DNIEM, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. (Rodz.1:1-18)

  A teraz zjawiaja sie 'medrcy, i mowia, jak mogl Bog najpierw stworzyc rosliny, ktore potrzebuja swiatla slonca, a potem dopiero slonce....bla, bla, bla...

  Papiez sie podporzadkowal teologii ewolucji, wyrazil to w jakims tam swoim pismem

  Bog Mogl bo jest Wszechmogacy, On daje zycie...


  Czy powstales (narodziles sie) bo chciales?
  Dlaczego sie narodziles? Po co?

  Wiele malzenstw jest bezdzietnych, a jednak ty sie narodziles.
  I dlaczego w tej rodzinie, a nie w innej i dlaczego dopiero niedawno?
  Przeciez ludzie na ziemi sa bardzo dlugo.
  Dlaczego urodziles sie bialy, a nie czarny?

  Czy wiesz?
 • @slapek 00:55:18
  WIEM ŻE SĄ TU LUDZIE, KTÓRYM BARDZO ZALEŻY NA TYM, BY PRAWDĘ POZNAĆ. PROBLEM NASTĘPUJE WTEDY, KIEDY MUSZĄ ZACZĄĆ SŁUCHAĆ, i niewielu jest takich którzy chcą to robić.

  Linia głoszenia nie jest sprawą łatwą, bo z reguły głoszący odbierany jest jako ten zarozumialec, wszystko wiedzący. I po pewnym czasie, większość odchodzi od niego, wyczuwając w nim pogardę, bo źle odnosi się do ludzi. Sprawdźcie to z Ewangelią.

  ZAPEWNIAM CIEBIE SLAPEK, że tak właśnie jest, ale Pan Mój Wie, że inaczej być nie może. Nie ma innego sposobu, nie ma tolerancji, głaskania i pójścia na ustępstwo,TEGO PAN JEZUS NIE NAUCZAŁ. Trzeba umieć wybrać, kto jest ważniejszy, Pan Jezus, czy człowiek.

  Nie dziwię się wcale, że nie znajduję zrozumienia wśród ludzi, nie znajduję bo i Pan Mój, nie znalazł tego. Inaczej Jego chwały by nie ukrzyżowali.

  Jedno jest pewne, człowiek powinien mówić, wzrost Daje Zbawiciel. Wielu z was, chciałoby dostać zrozumienie, natychmiast, tak , natychmiast. Ilu z was PROSIŁO ZBAWICIELA O POMOC, ILU?

  Ilu cierpliwie czekało? Ilu?
  Ja czekałem prawie trzydzieści lat. Trzydzieści prawie następnych lat to potrzeba wyrzeczeń i rośnięcie w wierze, walka, walka, i jeszcze raz walka z tymi, którzy MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT.

  Skoki w tematach, nie dokończone rozmowy, nerwy, wyzwiska, tylko dlatego że wielu chciało szybo pojąć to, na co pracuje się długo, to tylko zależy od Pana Jezusa.

  Slapek, mam pytania do ciebie, Kim dla Ciebie Jest Pan Jezus? Bóg Ojciec, Bóg Syn, dwie osobne Istoty Duchowe(żadna trójca)?
  Czy jesteś na tym etapie poznania Bożego Syna, że powiesz MU, Panie Jezu, Jesteś Moim Bogiem? Panem, Zbawicielem, Wybawcą, Synem Boga Ojca, w końcu, tym od Którego Zależy moje życie? Modlisz się do Niego?

  Czemu to piszę, powiem: TO JEST POCZĄTEK NAUKI, te pytania, jeśli komuś sprawiają trudność, nie może dalej iść, nie może dalej podejmować innych tematów. Te pytania slapek, to: PRAWIDŁOWY START NA DUCHOWEJ DRODZE, NA KTÓREJ STOI ZBAWICIEL. TO POCZĄTEK NOWEJ DROGI. Jeśli tego ludzie nie zrozumieją, są na innej drodze.

  Ze swej ,,ZAROZUMIAŁEJ STRONY,, chcę powiedzieć, że bardzo bym chciał by wszyscy ludzie, do poznania prawdy doszli z pomocą Zbawiciela. Lecz czy to się stanie, wie tylko Pan Jezus.

  Pozdrawiam

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @eonmark 22:58:31
  ''Barbaro,
  ja chetnie rowniez odpowiem na pytania, jezeli takie masz, ale nie bede z Toba dalej prowadzil dialogo, jezeli nie odpowiesz na jedno pytanie, ktore juz zadalem, a na ktore nie odpowiedzialas.

  Co zostalo stworzone najpierw, ZWIERZETA, czy CZLOWIEK, wedlug Slowa Bozego?"

  Zwierzeta. Ale jakie ma to znaczenie, bez zrozumienia?
  Zadne!
  Przeciez Wszechmogacy mogl zrobic wszystko odwrotnie i to nie ma dla mnie znaczenia.
  Czy bede sie gnebila pytaniami: czy najpierw Stworzyl On slonce, czy najpierw ksiezyc?
  A jakie ma to znaczenie dla nas?
  Zadne!


  Slowo Boga mowi :
  "(24) Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
  (26) A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!
  (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rodz.1:24-27)

  Jest tez inny przekaz biblijny o Stworzeniu.
  Tylko jakie ma to znaczenie bez Boga?
  Zadne.
 • @bar-bara 00:57:51
  Barbaro,
  nadal nie odpowiedzialas...

  Pismo Swiete mowi:

  a.Zwierzeta zostaly stworzone najpierw, pozniej czlowiek
  b.Zwierzeta zostaly stworzone pozniej, najpierw stworzono czlowieka.

  Wiemy ze prawidlowa odpowiedz moze byc tylko jedna.
  Dlaczego wiec znajdujemy obydwie?

  Autor cos pomylil?
  Ktos sprawdza czy patrzymy i widzimy?

  Barbaro,
  nie ma sprzecznosci?

  Jezeli odpowiesz ze nie, oznaczac to bedzie ze nie jestes szczera wobec samej siebie i innych.

  I prosze nie mieszaj w to wiary, bo wiara jest jak obosieczny miecz, zleuzyta zaslepia czlowieka i prowadzi na manowce.
  Historia gatunku ludzkiego jest tego swiadkiem.
 • @a1a 23:06:24
  Czy wiesz co znaczy Zywe Slowo?

  Czy wiesz dlaczego Pan Jezus mowil w przypowiesciach, by NIE zrozumieli?


  Podam ci przyklad z zycia, podobny podalam Ezawowi.
  Jak moj starszy syn chcial koniecznie dotknac goracego pieca, po wielu: nie, nie, nie... dozwolilam mu, aby sie przekonal, ze to zle dla niego.

  Dozwolilam mu oparzyc sie, udajac ze nie widze co on robi, oparzyl sie w najmniej rozgrzanej czesci pieca.Ja szkode oparzenia ''uleczylam''.

  Czyli moj syn poznal najpierw martwe NIE, NIE..., a potem zywe slowo 'NIE'.

  Ja wiem, ze to koslawy przyklad, ale to jedyny, ktory mam teraz 'pod reka'.
 • @eonmark 01:45:13
  Zadajesz mi, wierzacej w Boga pytanie, a potem piszesz:
  "prosze nie mieszaj w to wiary,''.
  ???
  Badz konskwentny i skoro chcesz znac odpowiedz niewerzacych, zadawaj im to pytanie!

  My wierzacy w Boga nawet jesli sie 'poprztykamy', to wierzymy w Boga i predzej czy pozniej, jesli tylko Bog jest w nas, dostaniemy to samo zrozumienie (nie mowie tu o przywodcach religijnych i ich wyznawcow, lecz o ludziach wierzacych w Boga).
 • @eonmark
  Miałem Ci dzisiaj zapodać gdzie w Biblii jest opisana sprawa policzenia się Izraelitów, próbowałem na szybko, ale nie znalazłem musiałbym poświęcić sporo czasu na szukanie. Podejrzewam że Ty znasz ten zakaz i będzie to tylko „ strata” czasu dla mnie. Jeżeli nie znasz to kiedyś przy okazji, dzisiaj nie mam za wiele czasu - Sorry.
  Wracając do tych ludzi co zginęli ”przez ” Dawida, jedno z bardzo wielu możliwości może być, że zostali ukarani za winy ojców!
  Wiesz, że jak Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu to jedynym Bogiem i Królem nad nimi miał być tylko sam Bóg Prawdziwy, żadnego króla ludzkiego nie powinni byli ustalać nad sobą.
  Jednak oni zapragnęli mieć króla ludzkiego nad sobą ( tak jak miały to wszystkie narody wokół ) Bogu to się nie spodobało, ale się zgodził jednocześnie przestrzegając/ uprzedzając co ich czeka, pomimo to nie chcieli słuchać Boga.
  I teraz moja spekulacja w tej sprawie; może ci co zginęli w czasach Dawida, byli prawnukami tych którzy najbardziej optowali za tym, żeby ustanowić nad sobą króla, wbrew Woli Boga. W taki oto sposób za winy ojców konsekwencje ponieśli wnukowie, podobnie jak Adam i Ewa zgrzeszyli, a my ponosimy konsekwencje.
  .
  Możliwości może być bardzo wiele, dlatego musimy zaufać Bogu że On wybierze najlepsze rozwiązanie dla nas.
  Czy to jest sprawiedliwe? Przecież to Bóg ustala zasady we wszechświecie, i czy Tobie/ mnie się to podoba czy nie – TO TY SAM MUSISZ ZDECYDOWAĆ.
  Bóg powiedział jasno ( nawet najmniejsze dziecko prawdopodobnie słyszało o Bogu ) JERZELI CHCECIE BYĆ ZEMNĄ, TO MUSICIE PRZESTRZEGAC MOICH PRAW. Nie chcesz przestrzegać Bożych Praw, to musisz się liczyć z tym ze zginiesz.
  Bóg może Ci powiedzieć – jeżeli jesteś taki hardy albo „,twardego karku”, To stwórz swój własny wszechświat i tam będziesz ustalał własne zasady, jeżeli potrafisz. Ten świat Ja stworzyłem i Ja tu ustalam zasady.
  Zaznaczam że są to tylko MOJE spekulacje.
 • @slapek 09:51:34
  Witam

  //Możliwości może być bardzo wiele, dlatego musimy zaufać Bogu że On wybierze najlepsze rozwiązanie dla nas.
  Czy to jest sprawiedliwe? Przecież to Bóg ustala zasady we wszechświecie, i czy Tobie/ mnie się to podoba czy nie – TO TY SAM MUSISZ ZDECYDOWAĆ.
  Bóg powiedział jasno ( nawet najmniejsze dziecko prawdopodobnie słyszało o Bogu ) JERZELI CHCECIE BYĆ ZEMNĄ, TO MUSICIE PRZESTRZEGAC MOICH PRAW. Nie chcesz przestrzegać Bożych Praw, to musisz się liczyć z tym ze zginiesz.
  Bóg może Ci powiedzieć – jeżeli jesteś taki hardy albo „,twardego karku”, To stwórz swój własny wszechświat i tam będziesz ustalał własne zasady, jeżeli potrafisz. Ten świat Ja stworzyłem i Ja tu ustalam zasady.
  Zaznaczam że są to tylko MOJE spekulacje.//

  ...........................................................................

  Nie, to nie są twoje spekulacje, to co opisałeś, to PRAWDA!

  Śmiało można rzec; ...co ma glina do garncarza, który ją ulepi...

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @eonmark
  „a.Zwierzeta zostaly stworzone najpierw, pozniej czlowiek
  b.Zwierzeta zostaly stworzone pozniej, najpierw stworzono czlowieka.

  Wiemy ze prawidlowa odpowiedz moze byc tylko jedna.
  Dlaczego wiec znajdujemy obydwie?”
  I znów widzę, że wyciągnąłeś wnioski jak człowiek cielesny. Co byś powiedział jakby się okazało, że dwie odpowiedzi są prawidłowe? Pewnie jesteś mocno zdziwiony?
  Dla Boga, niema nic niemożliwego.
  Zobacz; nie wiem jak jest w omawianym przypadku, nie zastanawiałem się nad tym, ale zastanawiałem się nad innym „ czy jest piekło czy niema piekła ?”
  Otóż; Znam wersety które mogą mówić, że piekło jest i znam wersety które mogą mówić że piekła niema, wychodzi z tego sprzeczność?. Zauważyłem zażarte dyskusję na ten temat, każdy udowadnia że tylko on ma rację, jednocześnie mało kto bierze pod uwagę że oba „stronnictwa” mogą mieć jednocześnie rację, dziwne nieprawdaż?
  Dlaczego tak spekuluję; Jeżeli piekło/otchłani/gehenn istniej ale tylko do ponownego przyjścia Jezusa bądź do sądu ostatecznego, bądź do końca 1000 letniego panowania Jezusa - to jednak istnieje.
  Następnie piekło z grzesznikami i wężem, zostanie „zlikwidowane” definitywnie przez Boga, i już nigdy nie powróci, to może świadczyć, że piekła niema.
  W taki prosty sposób oba stronnictwa mogą mieć rację.
  Należy brać pod uwagę również oś czasu, a nie tylko „suche ” wersety.
  Zaznaczam że są to tylko moje przemyślenia/ wnioski wyciągnięte na podstawie mojej wiedzy Biblijnej.
 • @eonmark 23:38:02
  Pytasz:
  ''Przykaz mogl byc wazny.
  Jednak czy tak nalezalo ukarac?

  Zabijajac dziesiatki tysiecy ludzia za to ze dali sie policzyc...

  Rozumiesz ze gryzie sie to z okresleniem Bog Milosci...

  Moze dla Ciebie jest to wporzadku, ale ja tego nie rozumiem.''  Widzisz, to jest pierwszy krok w dobrym kierunku.

  Pytania, ale NIE kierowane do ludzi, lecz do Boga!
  Wolaj do Boga, szukaj Go z calego serca, calym rozumem, cala dusza, a da sie znalesc i odpowie.
  Ale trzeba czekac cierpliwie z ufnoscia-pewoscia, ze On odpowie.

  Bardzo dobrze napisal 60Grzegorz:

  "Ja czekałem prawie trzydzieści lat."

  Z mojego doswiadczenia moge powiedziec tyle, ze jesli czegos w Biblii nie rozumiem, to 'siedzi' to u mnie jakby w sercu.
  Z drugiej strony nie mam, az tak wielu pytan. Czasem jak czytam innych to dziwie sie, ze maja tak wiele pytan.

  Jak zaczelam czytac tzw.Stary Testament, to mialam WIELKIE problemy czytajac o rzeziach, gdzie ludzie padali w tysiacach..., bo nie moglam tego pogodzic z charakterem Pana Jezusa, bo mialam w sercu:

  "(30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy." (Jan.10:30)

  Ale moge ci powiedziec, ze w Biblii jest odpowiedz (jej czastka), a pelnie odpowiedzi dostajemy od Boga.

  Mysle, ze dobrym poczatkiem jest zrozumienie czym jest GNIEW BOGA. Wedlug mnie najlepiej opisany jest w Liscie do Rzymian.
  Bo widzisz, bez zrozumienia czym jest gniew Boga, niewiele zrozumiemy, nie tylko z Biblii, ale wogole.

  Popatrz papiez zadal glupie pytanie w Auschwitz, zapytal gdzie byl Bog!
  Gdyby ten nieszczesnik znal Slowo Boga NIE zadalby takiego pytania!  Wszyscy znamy historie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, czyli miast, ktore zostaly zniszczone. Ale pytanie polega na tym, jak do tego doszlo, kto zniszczyl te miasta?

  "(8) Jakże cię mogę PORZUCIC, Efraimie, i jak OPUSCIC ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę ROWNAC z Admą i uczynić podobnym do Seboim?
  Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności.
  (9) NIE chcę, aby wybuchnął płomień MEGO GNIEWU..."(Oz.11:8,9)

  Jak Bog sie gniewa?
  Co wtedy sie dzieje?

  Wtedy Bog dozwala nam, by pragnienia naszego serca, NA NAS sie spelnily.
  Bog NIE niszczy, Bog NIE zabija, to my sie zabijamy, to my sluchamy szatana, ktory jest ZABOJCA od poczatku!
  Bog tylko dozwala, czyli giewa sie.
  Podobnie jak ja dozwolilam mojemu synowi oparzyc sie, PO TO, aby zrozumial, ze jak mama mowi NIE, to nalezy sluchac bezwzglednie!


  W Biblii sa opisane rozne sytuacje, kiedy Bog BIERZE na SIEBIE wine za smierc ludzi, ale wnikliwe czytanie Biblii, pozwala nam zauwazyc, ze to ludzie sami na siebie sciagaja nieszczescia, tylko dlatego, ze Boga NIE sluchaja, ze zle sa pragnienia ich serc.


  Czy to Bog wywolal ostatnie dwie wojny swiatowe?
  Czy to Bog powiedzial Polakom: chwyccie za bron i BRONCIE SIE i zabijajcie Niemcow i Rosjan, bo Ja was NIE obronie???

  Nie, Bog tak nie mowi!
  Szatan tak mowi!

  Bog mowi: nastaw drugi policzek i zwroc sie do Mnie, a Ja cie OBRONIE, bo Jestem Wszechmogacy!

  Katolicy jeszcze nie pojeli, ze wierzyc w Boga znaczy NIE wierzyc w samoobrone!
  Bog powiedzial: NIE zabijaj!

  W jakiego boga wierza katolicy, skoro ten ich bozek nie potrafi nawet ich obronic i oni sami musza sie bronic zabijajac innego czlowieka?

  Nie wierza oni w Boga!
  Wierza w szatana!
  Bo o naszej wierze nasze czyny swiadcza, bo wiara bez uczynkow jest martwa.
 • Grzegorz !!
  „Slapek, mam pytania do ciebie, Kim dla Ciebie Jest Pan Jezus? Bóg Ojciec, Bóg Syn, dwie osobne Istoty Duchowe(żadna trójca)?
  Czy jesteś na tym etapie poznania Bożego Syna, że powiesz MU, Panie Jezu, Jesteś Moim Bogiem? Panem, Zbawicielem, Wybawcą, Synem Boga Ojca, w końcu, tym od Którego Zależy moje życie? Modlisz się do Niego?”

  Jestem na tym etapie że mogę powiedzieć tak jak Ty to przedstawiłeś;
  „Czy jesteś na tym etapie poznania Bożego Syna, że powiesz MU, Panie Jezu, Jesteś Moim Bogiem? Panem, Zbawicielem, Wybawcą, Synem Boga Ojca, w końcu, tym od Którego Zależy moje życie? Modlisz się do Niego?””

  Tak mogę powiedzieć i tak mówię.

  Grzegorzu!
  Poniżej zacytuję twoje słowa, w których wyczuwam rozżalenie!
  „Ilu cierpliwie czekało? Ilu?
  Ja czekałem prawie trzydzieści lat. Trzydzieści prawie następnych lat to potrzeba wyrzeczeń i rośnięcie w wierze, walka, walka, i jeszcze raz walka z tymi, którzy MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT.”
  Mnie „dochodzenie” do tej wiedzy Biblijnej którą posiadam zajęło chyba około ośmiu lat ( nigdy niemiało to dla mnie znaczenia, przecież mądrość nie mierzy się w latach).
  Czy były to dla mnie jakieś wielkie wyrzeczenia? hmmm, jawiem…… chyba nie, zresztą i teraz nie są. Zmieniły się tylko radykalnie priorytety w moim życiu, na pierwszym miejscu postawiłem Boga i Królestwo Boże, każdą czynność staram się rozpatrywać pod tym kątem. Czy to się Bogu może podobać czy nie, a jak wiesz niema tego dużo, dziesięć przykazań na początek wystarczy + modlitwa, i czytanie Biblii „ od deski do deski” z szczerą prośbą o zrozumienie.
  Przestałem zabiegać o „marności tego świata” co nie znaczy, że chodzę w worze pokutnym co to to nie.
  Ale to jest nie istotne.
  Powiedziałeś cytuje;
  „MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT”
  Uważaj! Żebyś nie był zgorszony! Niektórzy mogą być zbawieni w „ pięć minut”. Przypomnę Ci „dobrego łotra” to inni mogą posiądź wiedzę Biblijna w „pięć minut” na którą Ty poświęciłeś tyle lat i wyrzeczeń.
  Jak Sam za mną potwierdzisz, że dla Boga niema nic niemożliwego, nieprawdaż!
  Przypomnę Ci przypowieść Jezusa o najemnych robotnikach winnic.

  Mateusz 20;
  (1)Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. (2) Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. (3) Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, (4) i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. (5) Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. (6) Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? (7) Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! (8) A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! (9) Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. (10) Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. (11) Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, (12) mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. (13) Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? (14) Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. (15) Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? (16) Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

  Tymi najemnymi robotnikami jesteśmy My Ty ja i inni.
  Dlatego przestrzegam!!, żebyś nie był zgorszony, że tacy przykładowi Panowie jak; eonmark, albo a1a - mogą dostać taką samą zapłatę co Ty, chociaż się nie napracowali.

  Myślę że przyjmiesz moją uwagę z zrozumieniem.
  Pozdrawiam.
 • @eonmark 14:59:56
  Napisałeś do mnie:

  A JHWH to tez Twoj Bog?

  Czy JHWH i Jezus to jeden i ten sam Bog?
  A jezeli tak, to gdzie w ST mozna znalezc informacje o tym ze Bog i Jezus to jeden Bog, i ze Bog to 1 w 3?
  ....................................................................................

  Dlaczego Stary Testament, zobaczmy co mówi Nowy o Starym Testamencie:

  21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Jan 14

  Nie sądzisz że warto się nad tym zastanowić, Pan Jezus Mówi, że PRZYKAZANIA SĄ JEGO, a wy myślicie że to Bóg Ojciec Dał je, ciekawe nie? Okazuje się, że Pan Jezus, a wierzę Mu, Mówi to, co Jest Prawdą.

  PRZYKAZANIA SĄ JEGO, ON JE DAŁ MOJŻESZOWI. Posłuchaj tego wersetu, może Cię naprowadzi na coś, o czym nigdy nie myślałeś, powiem zarozumiale, nikomu nawet się nie śniło , że Biblijnym, JESTEM KTÓRY JESTEM, JAK RÓWNIEŻ YHWH, oraz skałą Duchową która towarzyszyła Mojżeszowi, JEST PAN JEZUS.

  Posłuchaj więc obiecany werset:

  Jana 9

  54 Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", 55 ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. 56 Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się». 57 Na to rzekli do Niego Izraelici: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» 58 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». 59 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
  .......................................................................

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM
  ..........................................................
  ...ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję...
  ........................................................

  Nie odpowiadaj mi eonmark, mi odpowiedź nie jest potrzebna, proszę cię tylko o to, byś PROSIŁ ZBAWICIELA O POMOC, W ZROZUMIENIU TEGO.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @slapek 12:00:04
  Ja mówię o prawdziwym poznaniu, nie o przyszywaniu się, sprawę łotra znam, inne też.

  Nie wiem jednak czy przeczytałeś dobrze;
  napisałem:
  Skoki w tematach, nie dokończone rozmowy, nerwy, wyzwiska, tylko dlatego że wielu chciało szybo pojąć to, na co pracuje się długo, to tylko zależy od Pana Jezusa.

  TAK, szybkość i zrozumienie zależy od Pana Jezusa. Chyba przeoczyłeś to.

  Napisałem:

  //że powiesz MU, Panie Jezu//

  Zobacz swoje posty, czy tak mówisz i piszesz. Od wczoraj do dzisiaj minęła prawie doba. Zmieniłeś się, rozumiesz o czym piszę czy nie?

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @
  Co do rozżalenia, nic mylnego, jednemu Pan Daje tyle, innemu tyle, ważne jest, by w ogóle dostać!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • Grzegorz.
  Grzegorz!
  Widzę, że „przyjąłeś” moją uwagę z „zrozumienie”.
 • @slapek 12:21:47
  A ja mam nadzieję, że Pan Jezus, Zostanie uwielbiony w sercu Twoim, i nie będziesz Mu już mówił na ty.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • Grzegorz.
  „ Ja mówię o prawdziwym poznaniu, nie o przyszywaniu się, sprawę łotra znam, inne też.”

  Mówiąc w ten sposób, twierdzisz, że to co masz osiągnąłeś własną ciężką pracą, że nie dostałeś wielkiego daru wiary od Boga.

  Kim że Ty jesteś, żeby oceniać, kto ma prawdziwe poznanie a kto nie ma, kim że Ty jesteś powiedz nam?
  Czujesz się lepszy od reszty robotników najemnych winnicy? A jakimż to prawem?
  Czy nie będzie Ci wypłacona zapłata ( oczywiście jeżeli dokończysz biegu ) na którą zgodziłeś się trzydzieści czy sześćdziesiąt lat temu?
  Co Tobie do tego, że Łaskawy Bóg da komuś zrumieni w pięć minut?
  Powiem ci jeszcze.
  Kogo Bóg kocha tego doświadcza.
 • @Grzegorz
  „A ja mam nadzieję, że Pan Jezus, Zostanie uwielbiony w sercu Twoim, i nie będziesz Mu już mówił na ty.”
  Proszę mnie zacytować gdzie to zauważyłeś??
  Czekam!
  Ja się nie obrażę, i nawet Ci podziękuję.
 • @eonmark 21:40:49
  Kto zabil Saula?

  "(4) I odezwał się Saul do swego giermka: Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego.

  (14) a nie radził się Pana; ON więc ZESLAL na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. "(1Kr.10:4,14)


  Kto zabil pierworodnych w Egipcie?

  "(12) Tej nocy przejdę przez Egipt, ZABIJE wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - JA, Pan.

  (23) A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i NIE POZWOLI NISZCZYCIELOWI wejść do tych domów, aby was ZABIJAL." (Wyj.12:12,23)


  Dlaczego tak napisano?
  Abysmy czytajac zwracali sie o zrozumienie do BOGA!
  Podobnie jak Apostolowie zwracali sie NIE jeden do drugiego, lecz do Pana Jezusa!

  Dlatego, nie pytaj sie mnie, lecz Boga, bo to Jego Slowo i On daje zrozumienie.

  Ja, czy inny czlowiek mozemy ci zwrocic na cos uwage, ale zrozumienia nie mozemy dac, bo Bogiem nie jestesmy!

  Jak ja rozumiem te cytaty, czy widze w nich sprzecznosc?
  Nie, nie widze, ale kiedys widzialam.

  Bog nikogo nie zabija!
  My ludzie, w swej olbrzymiej glupocie sami siebie zabijamy!
  Bog bierze tylko nasze grzechy na siebie!

  Podam taki przyklad z zycia:
  Jak zolnierz stoi na warcie, to wszystko co nieprzyjaciel zrobi na jego warcie, jest jego wina.
  Czy ten zolnierz zrobil to wszystko, czy nieprzyjaciel?

  Podobnie jest w Slowie Boga.


  Piszesz:

  "Jak chcesz przepchnac to co Tobie odpowiada, to uzywsz konkretnych przykladow, cytatow, jak odnosisz sie do konkretnych pytan, ktore sa niewygodne, zaczynasz swoj demagogiczny belkot."

  Pewnie tak to wyglada.
  Ale problem jest w tym, ze ja nie jestem nauczycielem.

  Poza tym, nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawe, ale poruszasz tematy, ktore wymagaja wielu cytatow biblijnych, a wiec tasiemcowych wpisow.
  I nie wiem dlaczego domagasz sie odpowiedzi ode mnie, czy innych ludzi, skoro Pan Jezus czeka na twoje pytania i wyjasni ci najlepiej!
 • @slapek 10:40:09
  ---"„a.Zwierzeta zostaly stworzone najpierw, pozniej czlowiek
  b.Zwierzeta zostaly stworzone pozniej, najpierw stworzono czlowieka.
  Wiemy ze prawidlowa odpowiedz moze byc tylko jedna.
  Dlaczego wiec znajdujemy obydwie?”

  I znów widzę, że wyciągnąłeś wnioski jak człowiek cielesny. Co byś powiedział jakby się okazało, że dwie odpowiedzi są prawidłowe? Pewnie jesteś mocno zdziwiony?
  Dla Boga, niema nic niemożliwego."---


  Slapek,
  Bog jest Wszechmocny z definicji.
  Kiedy zaczniemy jednak szafowac Boza Wszechmoca na lewo i prawo, by uzasadnic to czego nie rozumiemy mozemy dojsc do wielkich Absurdow, i czesto ludzie dochodza, tak jak Ty, Slapku, przed chwila.

  Spojrz:

  W starym Testamencie, Gwiazda Poranna to Lucyfer.
  W Nowym Testamencie, Gwiazda Poranna to Jezus.

  Idac Twoja beztroska droga Bozej Wszechmocy, analogicznie powiemy, ze obie mozliwosci moga byc prawdziwe.
  Co wtedy sie okazuje?

  Ze Lucyfer to Jezus. Oboje sa Gwiazda Poranna. Oboje sa Jednym.

  Ale bylby to Absurd.

  Wiec z ta Boze Wszechmoca, i naszym uzywaniem jej kiedy chce sie nia z ostatecznosci zatkac jakas dziure, trzeba miec umiar.
 • @bar-bara 14:12:43
  "A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i NIE POZWOLI NISZCZYCIELOWI wejść do tych domów, aby was ZABIJAL."

  Widzisz Barbaro, ja widze tutaj kolejne sprzecznosci.

  Albo Bog Biblijny jest Wszechmogacy, tak wiec i wszechwiedzacy, wiec po co jemu krew na drzwiach, nie wie kto gdzie mieszka?

  Pewnie napiszesz ze to nie dla Pana, tylko dla niszcyciela potrzebne, ale niszcyciel przychodzi od Boga, nie dostal widzenia, kto i gdzie.
  Poza tym jest napisane ze bedzie przechodzil Pan, a przechodzi niszczyciel ( tu przyznam, ze moze byc to rozumiane jako przenosnia)


  "I nie wiem dlaczego domagasz sie odpowiedzi ode mnie, czy innych ludzi, skoro Pan Jezus czeka na twoje pytania i wyjasni ci najlepiej!"

  Wiesz Barbaro.
  Jestes bardzo inteligentna i wiesz.

  Ale napisze.

  Zeby sprawdzic czy to co mowisz jest tym w co wierzysz, czy poprostu klamiesz.
 • @eonmark 21:20:33
  Opowiadasz glupoty!
  Mam tego szczerze dosc!

  Widzisz Boga w technologii, ale w Slowie Boga NIE wiedzisz?

  Technologia posluguje sie czlowiek (na swoja zgube zreszta)!

  Czy Bog potrzebuje technologii?

  Wielkie, krzyczace: NIE!
 • @bar-bara 21:31:24
  ---"Widzisz Boga w technologii, ale w Slowie Boga NIE wiedzisz?"---

  Barbaro,
  Jest raczej dowrotnie.
  Bog i technologia troche mi nie pasuja razem.
  Myslalem ze wyrazam sie jasno.
  Dlatego miedzyinnymi, mam watpliwosci wzgledem Bibli...

  Wlasnie ten fakt, ze Bog, Stworca Wszechrzeczy, mialby poslugiwac sie technologia, mnie niepokoi.
  Bog moze wszytsko, i Slapek pewnie powie ze moze i poslugiwac sie technologia...: )

  Nie moge jednoznacznie wykluczyc, ze Bog naprzyklad nie posluguje sie 'magia technologii' , ale ciezko mi to byloby zaakceptowac.

  Stad miedzyinnymi moje watpliwosci.


  Natomiast,
  W Slowie Biblijnym, widze rownierz Boga.
  Zachwyca mnie wiele fragmentow.
  Zdumiewa precyzyjna trafnosc w wielu miejscach.

  Biblia mnie zachwycala kiedy czytalem ja wlasnie we fragmentach.
  Po przeczytaniu calej zaczalem miec watpliwosci.

  Poniewaz wszystko jest ostatecznie od Boga, to nawet jezeli Biblia jest zmanipulowana, nadal w jakims stopniu przemawia przez nia Bog.

  To jest moja odpowiedz.
 • @eonmark 21:29:14
  ''Widzisz Barbaro, ja widze tutaj kolejne sprzecznosci.

  Albo Bog Biblijny jest Wszechmogacy, tak wiec i wszechwiedzacy, wiec po co jemu krew na drzwiach, nie wie kto gdzie mieszka?

  Pewnie napiszesz ze to nie dla Pana, tylko dla niszcyciela potrzebne, ale niszcyciel przychodzi od Boga, nie dostal widzenia, kto i gdzie.
  Poza tym jest napisane ze bedzie przechodzil Pan, a przechodzi niszczyciel ( tu przyznam, ze moze byc to rozumiane jako przenosnia)''  Zadajesz ciagle cielesne pytania, ale to nie szkodzi, bo mam cielesne odpowiedzi.

  Ja dla mego syna (trzy-czterolatka wtedy) bylam wszechwiedzaca i wszechmogaca i dlatego zaczal dozwalac.

  Postanowil dotknac palcem goracego pieca.

  Czy ja wiedzialam co sie stanie jak on dotknie goracego pieca?
  Oczywiscie, ze wiedzialam, bo kazdy dorosly wie.
  Wiec dlaczego dozwolilam mu w kontrolowanych przeze mnie warunkach dotnac sie pieca i sparzyc paluszka?

  Bo w mojej mocy mialam odwrocenie skutkow jego nieposluszenstwa i wiedzialam, ze on wtedy zrozumie, ze jesli mama mowi NIE rob tego, to on bedzie pamietal ze sie sparzyl jak mamy (ktora chce mu tylko dobrze) nie sluchal!


  Mozes mi zadawac pytania i ja moge ci odpowiadac w nieskonczonosc...

  Ale czy o to ci chodzi?
  Czy chcesz znac MOJE odpowiedzi?
  Pewnie nie.

  Czego zatem chcesz?
  Bo to wlasnie otrzymasz (pragnienia serca...).
  Pamietasz, ja tak czesto pisze o gniewie Boga z Listu do Rzymian 1:18...

  Chcesz Prawdy, to zwroc sie do Prawdy!
  Ja Prawda NIE jestem.

  Jesli dam ci odpowoedz i bedzie ona mylna. (bo moze, bom omylnym czlowiekiem, a nie Bogiem).., to co wtedy zrobisz?
  Pamietaj, ze kazdy czlowiek JEST OMYLNY!
 • @slapek
  OMAWIANY WYRAZ ODDZIELIŁEM MYŚLNIKAMI I użyłem dużej litery.
  ..............................................................

  @eonmark
  W jakiego boga wierzysz? Jak ma na imię Twój bóg?
  Skoro napisałeś, że wierzysz w boga, ale nie wierzysz że J-E-Z-U-S jest Bogiem.
  Czy Twój bóg odda za Ciebie życie? Czy tylko wymaga Twojego życia dla siebie?
  ……………………………………………………..
  @eonmark

  (..) Otóż; Znam wersety które mogą mówić, że piekło jest i znam wersety które mogą mówić że piekła niema, wychodzi z tego sprzeczność?. Zauważyłem zażarte dyskusję na ten temat, każdy udowadnia że tylko on ma rację, jednocześnie mało kto bierze pod uwagę że oba „stronnictwa” mogą mieć jednocześnie rację, dziwne nieprawdaż?
  Dlaczego tak spekuluję; Jeżeli piekło/otchłani/gehenn istniej ale tylko do ponownego przyjścia J-E-Z-U-S-A bądź do sądu ostatecznego, bądź do końca 1000 letniego panowania J-E-Z-U-S-A - to jednak istnieje. (…)

  @grzegorz60

  Grzegorzu!
  Poniżej zacytuję twoje słowa, w których wyczuwam rozżalenie!
  „Ilu cierpliwie czekało? Ilu?
  (…) Powiedziałeś cytuje;
  „MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT”
  Uważaj! Żebyś nie był zgorszony! Niektórzy mogą być zbawieni w „ pięć minut”. Przypomnę Ci „dobrego łotra” to inni mogą posiądź wiedzę Biblijna w „pięć minut” na którą Ty poświęciłeś tyle lat i wyrzeczeń.
  Jak Sam za mną potwierdzisz, że dla Boga niema nic niemożliwego, nieprawdaż!

  Przypomnę Ci przypowieść J-E-Z-U-S-A o najemnych robotnikach winnic.
  …………………………………………..

  Nie masz co się denerwować, ja nie rzucam słów na wiatr, a jeśli o czymś mówię, to wiem o czym.

  Dalej nie szukałem, po co.
  ...............................................................
  Napisałeś: Proszę mnie zacytować gdzie to zauważyłeś??
  Czekam!
  Ja się nie obrażę, i nawet Ci podziękuję.
  .............................................................
  Mnie nie dziękuj, mnie nie obraziłeś, Panu oddaj pokłon. Panu powiedź Pan.

  Pozdrawiam

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @bar-bara 22:10:01
  ---"Pamietaj, ze kazdy czlowiek JEST OMYLNY"---

  Oczywiscie Barbaro,

  Moze wlasnie to mogloby wytlumaczyc biblijne sprzecznosci...

  Szkoda ze tak ciezko nazwac rzeczy po imieniu.
  Chcialem skonfrontowac fakt istnienia sprzecznosci z tym co mowicie.
  Zadac pytania i zobaczyc jakie beda odpowiedzi.Czy bedziecie mieli podobne uwagi jak ja i wiele innych osob.

  Jednak nie potrafiliscie w zwykly, prosty sposob, uczciwie przyznac - tak, widzimy, sa sprzecznosci, i nie wiemy dlaczego.

  Wtedy moznaby dalej, sprobowac sie zastanowic, skad moga wynikac, dlaczego jest ich tak sporo.

  Az tyle i tylko tyle.

  Barbaro,
  ostatecznie, Bog wie wszystko i widzi wszystko.
  Pozdrawiam, dobranoc.
 • @eonmark 00:37:32
  "Szkoda ze tak ciezko nazwac rzeczy po imieniu.
  Chcialem skonfrontowac fakt istnienia sprzecznosci z tym co mowicie.
  Zadac pytania i zobaczyc jakie beda odpowiedzi.Czy bedziecie mieli podobne uwagi jak ja i wiele innych osob.

  Jednak nie potrafiliscie w zwykly, prosty sposob, uczciwie przyznac - tak, widzimy, sa sprzecznosci, i nie wiemy dlaczego.

  Wtedy moznaby dalej, sprobowac sie zastanowic, skad moga wynikac, dlaczego jest ich tak sporo."


  Jak to nie potrafie?
  Przeciez wyraznie powiedzialam, ze KIEDYS widzialam sprzecznosci w Biblii, a TERAZ nie widze.
  Napisalam tez dlaczego teraz nie widze sprzecznosci.
  Albo przeczytales nieuwaznie, albo nie zrozumiales co napisalam (zreszta Keren, Grzegorz, Slapek..., napisali to rowniez).

  Zatem napisze jeszcze raz, wszystkie sprzecznosci biblijne, ktore widzisz 'znikna' jak zwrocisz sie o zrozumienie do Pana Jezusa.

  Natomiast jesli bedziesz uparcie staral sie sam zrozumiec bedziesz ciagle widzial sprzecznosci.
  Wydaje mi sie, ze (nieswiadomie) 'uczepiles' sie slow, ze Jezus Chrystus jest Synem, jest Bogiem, wiec jak moze byc 'dwoch' Bogow, skoro jest tylko Jeden... Kiedys mialam podobne do twoich mysli.

  Nie wiem czy pomoze ci to w zrozumieniu, ale rozwaz: jezyk biblijny jest innym od naszego wspolczesnego. W Biblii sa slowa, ktore znacza cos innego niz w naszym wspolczesnym jezyku.

  Pan Jezus jest Bogiem, jest naszym Panem i wladca. Musimy Go poznac, aby zrozumiec Slowo Boga, wole Boga, Boga...

  ''(30) JA i Ojciec JEDNO jesteśmy.'' (Jan 10:30)

  Szawla (ktory swietnie znal Pismo, malo tego znal lepiej niz ty czy ja, bo znal w j. hebrajskim, rozumial hebraizmy, ktorych my nie rozumiemy...) w Pawla zmienilo POZNANIE Pana Jezusa.
  Nie poznasz Boga inaczej jak TYLKO poprzez Pana Jezusa.
  Taka jest WOLA Boga.

  Widzisz, tzw. Zydzi chca poznac Boga, ale NIE poprzez Pana Jezusa i ich 'medrcy'- rabini pisza Talmudy. I ile rabinow, tyle talmudow, bo z miejsca nie moga ruszyc.

  Zastanow sie, jesli ich medrcy juz tyle wiekow nie moga zrozumiec Biblii, bo chca zrozumiec swoim rozumem, to czy nie powinienes sie na ich bledach uczyc?
  Po co powtarzac ich bledy?
  Czy ty tez odrzucasz tzw. Nowy Testament? Oni odrzucaja i tkwia w martwym punkcie.
  Bo jesli nie odrzucasz, to dlaczego nie zwracasz sie do Boga o zrozumienie?
  A jesli sie zwracasz, to czekaj cierpliwie, a ON da ci zrozumienie.
  Nie wazne jak dlugo bedziesz czekal, wazne jest, ze sie do Niego zwracasz i masz pewnosc-wiare, ze On da ci zrozumienie.
  To wlasciwie jest najwazniejsze.
 • @bar-bara 13:40:32
  //JA i Ojciec JEDNO jesteśmy.'' (Jan 10:30)//

  -------
  "Kiedy osiągamy w umyśle milczenie, wówczas dostępujemy mocy, a wszystko staje się jednością – Bogiem.
  „Zamilknijcie a poznacie boską moc”. Rozproszona moc – to szum, milczenie zaś jest mocą ześrodkowaną.
  Jeżeli przez koncentrację skupiamy wszystkie nasze siły w jednym punkcie, wówczas w milczeniu obcujemy z Bogiem – jesteśmy jedno z Nim, z Jego wszechmocą.
  Na tym polega boskie dziedzictwo człowieka. „Ja i Ojciec – Jedno Jesteśmy”.
 • @a1a 21:18:47
  ""Kiedy osiągamy w umyśle milczenie, wówczas dostępujemy mocy, a wszystko staje się jednością – Bogiem.
  „Zamilknijcie a poznacie boską moc”. Rozproszona moc – to szum, milczenie zaś jest mocą ześrodkowaną.
  Jeżeli przez koncentrację skupiamy wszystkie nasze siły w jednym punkcie, wówczas w milczeniu obcujemy z Bogiem – jesteśmy jedno z Nim, z Jego wszechmocą.
  Na tym polega boskie dziedzictwo człowieka. „Ja i Ojciec – Jedno Jesteśmy”."


  To dlaczego Apostolowie NIE dostali Ducha milczenia!
  Dlaczego Pan Jezus caly czas nie milczal?


  Zamilknac, nie lamentowac mieli Izraelici na pustyni, kiedy Egipcjanie na rydwanach ich gonili!
  Wtedy Mozeszesz powiedzial, zeby siedzieli cicho, bo Bog Bedzie ich BRONIL!
  I tak sie stalo!

  Nie wiem czy wiesz, ze mamy swiadczyc o Panu Jezusie, ale wlasnie mamy to robic.
  Zreszta na wszystko jest czas, jest czas milczenia, jest czas mowienia.

  Jak sie modle, wtedy milcze - z ludzmi nie rozmawiam.
 • @bar-bara 21:39:03
  To dlaczego Apostołowie NIE dostali Ducha milczenia!
  Dlaczego Pan Jezus cały czas nie milczał?

  >>> nie chodzi tu o milczenie w sensie nie-mówienia.
  Mózg może pracować z rożną częstotliwością drgań fal mózgowych, co rejestruje np: aparatura EEG, tworząc zapis w cyklach na sekundę (Hz - hercach).
  Badania wskazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest ściśle stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje.
  Fale mózgowe podzielone na cztery zakresy: ALPHA, BETA, THETA, DELTA, GAMMA.

  BETA - częstotliwość fal mózgowych od 14 do około 30Hz, to najzwyklejszy całkowity stan przytomności umysłu.
  Człowiek jest wtedy skupiony na świadomości zewnętrznej, odbiera bodźce z otoczenia za pomocą swoich pięciu zmysłów, jego umysł NIE JEST 'milczący'

  ALPHA - częstotliwość fal mózgowych od 7 do 14Hz - większość ludzi zapada w sen.
  Charakteryzuje on wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową i inne fenomeny.
  Towarzyszy przede wszystkim medytacji i lekkiemu snu.
  W tym stanie znajdujemy się zawsze na krótko przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także czasem w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych.
 • @a1a 10:03:20
  :)
  Tak, wiem nauka (nie kazda) doszla nareszcie do tego..., co Slowo Boga mowi nam juz od tysiecy lat.
  Gdzies czytalam, ze naukowcy stwierdzili, ze zmiana myslenia (wierzenia), jest w stanie nawet zmienic w jakims stopniu nasze DNA.
  Nie wiem czy zmienia nasze DNA (bo genetykiem nie jestem), ale wiem ze Slowa Boga, ze 'rodzimy sie na nowo' w Jezusie Chrystusie. On nas zmienia.

  Tyle, ze nauka NIGDY nie bedzie Slowem Boga.

  Ale racja jest (przynajmniej w moim wypadku), ze gdy przebywam ze Slowem Boga mam to co w j. hebrajskim nazywa sie 'szalom' (nie jestem zydowka, podaje to slowo, bo najlepiej okresla to co w polskim zajmuje wiele zdan).
  Jestem wplywowa, poddaje sie wplywowi Slowa Boga, Bogu.

  Natomiast jak przebywam z ludzmi, to roznie na mnie dzialaja ich slowa.
  Nie to, ze odciagaja mnie od Boga, bo to niemozliwe, ale dzieje sie cos bardzo dziwnego.

  Mianowicie, jesli ateista, ktory ani nie zna Slowa Boga, ani nie twierdzi, ze zna, czy wierzy..., mowi nonsensy biblijne, wtedy jego slowa wzbudzaja u mnie tylko wspolczucie.

  Ale jesli tzw. wierzacy (katolik, czy Swiadek J., lub inny) mowi NIEzgodnie ze Slowem Boga i zwodzi tym innych, wtedy (choc mam wspolczucie), to jego antybiblijne slowa wzbudzaja u mnie silna reakcje i czuje potrzebe reakcji.
  Czy to dobre czy zle nie potrafie ocenic.
  Wiem tylko, ze nie umiem milczec, jak slysze nieprawde o Bogu.

  Natomiast jak slysze nieprawde w matematyce i w innych dziedzinach nie wzbudza to we mnie reakcji.
 • @Grzegorz
  Moja wypowiedź.

  "W jakiego boga wierzysz? Jak ma na imię Twój bóg?
  Skoro napisałeś, że wierzysz w boga, ale nie wierzysz że Jezus jest Bogiem.
  Czy Twój bóg odda za Ciebie życie? Czy tylko wymaga Twojego życia dla siebie?”

  Twoja wypowiedz podobno prawidłowa! Ja nie widzę różnicy.

  „@eonmark
  W jakiego boga wierzysz? Jak ma na imię Twój bóg?
  Skoro napisałeś, że wierzysz w boga, ale nie wierzysz że J-E-Z-U-S jest Bogiem.
  Czy Twój bóg odda za Ciebie życie? Czy tylko wymaga Twojego życia dla siebie?”
  ………………………………………………….
  Moja wypowiedz.

  „Otóż; Znam wersety które mogą mówić, że piekło jest i znam wersety które mogą mówić że piekła niema, wychodzi z tego sprzeczność?. Zauważyłem zażarte dyskusję na ten temat, każdy udowadnia że tylko on ma rację, jednocześnie mało kto bierze pod uwagę że oba „stronnictwa” mogą mieć jednocześnie rację, dziwne nieprawdaż?
  Dlaczego tak spekuluję; Jeżeli piekło/otchłani/gehenn istniej ale tylko do ponownego przyjścia Jezusa bądź do sądu ostatecznego, bądź do końca 1000 letniego panowania Jezusa - to jednak istnieje.”

  Twoja wypowiedz- ponoć właściwa.

  „@eonmark

  (..) Otóż; Znam wersety które mogą mówić, że piekło jest i znam wersety które mogą mówić że piekła niema, wychodzi z tego sprzeczność?. Zauważyłem zażarte dyskusję na ten temat, każdy udowadnia że tylko on ma rację, jednocześnie mało kto bierze pod uwagę że oba „stronnictwa” mogą mieć jednocześnie rację, dziwne nieprawdaż?
  Dlaczego tak spekuluję; Jeżeli piekło/otchłani/gehenn istniej ale tylko do ponownego przyjścia J-E-Z-U-S-A bądź do sądu ostatecznego, bądź do końca 1000 letniego panowania J-E-Z-U-S-A - to jednak istnieje. (…)
  …………………………………………..
  Moja wypowiedz.

  „„MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT”
  Uważaj! Żebyś nie był zgorszony! Niektórzy mogą być zbawieni w „ pięć minut”. Przypomnę Ci „dobrego łotra” to inni mogą posiądź wiedzę Biblijna w „pięć minut” na którą Ty poświęciłeś tyle lat i wyrzeczeń.
  Jak Sam za mną potwierdzisz, że dla Boga niema nic niemożliwego, nieprawdaż!
  Przypomnę Ci przypowieść Jezusa o najemnych robotnikach winnic.”

  Twoja wypowiedz ponoć właściwa, tylko nie wiem dlaczego zrobiłeś

  jakiś „kolaż” z mojej wypowiedzi.
  „Grzegorzu!
  Poniżej zacytuję twoje słowa, w których wyczuwam rozżalenie!
  „Ilu cierpliwie czekało? Ilu?
  (…) Powiedziałeś cytuje;
  „MĄDROŚĆ BOŻĄ CHCIELI NABYĆ W PIĘĆ MINUT”
  Uważaj! Żebyś nie był zgorszony! Niektórzy mogą być zbawieni w „ pięć minut”. Przypomnę Ci „dobrego łotra” to inni mogą posiądź wiedzę Biblijna w „pięć minut” na którą Ty poświęciłeś tyle lat i wyrzeczeń.
  Jak Sam za mną potwierdzisz, że dla Boga niema nic niemożliwego, nieprawdaż!

  Przypomnę Ci przypowieść J-E-Z-U-S-A o najemnych robotnikach winnic.”
  ………………………………………………..
  ...................................................
  ...................................................
  Wytłumacz mi Człowieku - jak przysłowiowej „krowie na rowie” gdzie Ty widzisz w moich wypowiedziach; powiedziałeś „A ja mam nadzieję, że Pan Jezus, Zostanie uwielbiony w sercu Twoim, i nie będziesz Mu już mówił na ty.”
  Napisz mi, gdzie Ty widzisz to co mi bezpodstawnie zarzucasz?
 • @eonmark
  „Bog jest Wszechmocny z definicji.
  Kiedy zaczniemy jednak szafowac Boza Wszechmoca na lewo i prawo, by uzasadnic to czego nie rozumiemy mozemy dojsc do wielkich Absurdow, i czesto ludzie dochodza, tak jak Ty, Slapku, przed chwila.”

  Tutaj to już mnie rozbawiłeś pięknie, powiedziałeś; „, by uzasadnic to czego nie rozumiemy”.
  Żeby człowiek był taki rozumny, to by drugiego człowieka nie zabijał, nie okradał, nie cudzołożył itd..

  Za bardzo wierzysz w ludzki rozum Panie kolego. Wiesz! kiedyś byli tacy „wielcy naukowcy” którzy twierdzili, że ziemia ma kształt banana! Ciekawi mnie jak współcześnie nazwiesz tych wielkich naukowców którzy, to wszystko chcieli brać ludzkim rozumem, i wyszło im że nie może być inaczej tylko ziemia musi mieć kształt banana. Zachowujesz się w podobny sposób.
  Powiedz mi - właściwie to co człowiek rozumie z otaczającego go świata? Co jest Twoim zdaniem pewne, na 100% że tak jest, jak to ludzie rozumieją, i widzą.
 • @eonmark
  „"A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i NIE POZWOLI NISZCZYCIELOWI wejść do tych domów, aby was ZABIJAL."

  Widzisz Barbaro, ja widze tutaj kolejne sprzecznosci.

  Albo Bog Biblijny jest Wszechmogacy, tak wiec i wszechwiedzacy, wiec po co jemu krew na drzwiach, nie wie kto gdzie mieszka?

  Pewnie napiszesz ze to nie dla Pana, tylko dla niszcyciela potrzebne, ale niszcyciel przychodzi od Boga, nie dostal widzenia, kto i gdzie.”
  ………………………………………….
  Znów złe wnioski wyciągnąłeś drogi Panie.
  Zadam Ci pytanie, co się stał z Izraelita który nie zastosował się do nakazu Boga?
  Jak sobie odpowiesz logicznie na moje pytanie, to może dowiesz się również – komu – była potrzebna krew na drzwiach, Bogu, niszczycielowi , czy Izraelitom.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY