Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

MOJŻESZ, STAROTESTAMENTOWY BOSKI POŚREDNIK!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

CZŁOWIEK MUSI ZASTANOWIĆ SIĘ, CO WYBRAĆ: PRAWO MOJŻESZA, CZY PRAWO PANA JEZUSA, SYNA BOGA OJCA!?

 

``(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.(16) Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,(17) Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.(18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.(19) Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.``

5 Księga Mojżesza 18:15-19 (Księga Powtórzonego Prawa)

 http://www.biblia.info.pl/biblia.php (Biblia Warszawska)

Powyższe słowa są bardzo mocne, ponieważ jest to ciekawy przykład porównania Mojżesza do Pana Jezusa Chrystusa.

Tak jak w Starym Zakonie lud izraelski miał bezwzględnie słuchać Mojżesza, który pomimo wszystko, był pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem, a człowiekiem, tak w Nowym Przymierzu, Pan Jezus schodząc nie z Góry Synaj, a z samego Nieba, Jest Najdoskonalszym Pośrednikiem Ojcowskim.

Zresztą, to wybranie Mojżesza na przywódcę ludu izraelskiego, potwierdzone jest niejako i w Nowym Przymierzu:

``(5)WSZAK I MOJŻESZ BYŁ WIERNY JAKO SŁUGA W CAŁYM DOMU JEGO, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane,(6)lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję``

List do Hebrajczyków 3: 5, 6

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

To, że Mojżesz miał poprowadzić lud izraelski i tak jest Boskim Wybraniem, co wcale nie usprawiedliwia niewiary wielu izraelitów. Nikt, nawet sama Miriam, jego siostra, nie miała prawa podważać decyzji Mojżesza, lecz tylko bezpośrednio sądził go Pan Bóg YHWH!

Dlaczego piszę tutaj o Miriam? Zapewne wiedzą wszyscy, co ją spotkało, gdy sprzeciwiła się Mojżeszowi!

To szalenie ważne wybranie Mojżesza, widzimy także z innej wypowiedzi Pana Boga:

``(1) I rzekł Pan do Mojżesza: OTO USTANAWIAM CIĘ BOGIEM DLA FARAONA, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.(2) Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie mówił do faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej.``

2 Księga Mojżesza 7/1, 2(Księga Wyjścia)

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

Mojżesz BOGIEM dla faraona! To zaiste dziwne i niespotykane słowa…

Ale to nie wszystko:

``(13) Ale on rzekł: Proszę, Panie, poślij kogo innego!(14) Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić; a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim.(15) Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a Ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić.(16) On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, A TY BĘDZIESZ DLA NIEGO JAKBY BOGIEM.

2 Księga Mojżesza 4 : 13-16 (Księga Wyjścia)

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

W rzeczy samej, nawet Pismo głosi, że nie było takiego jak Mojżesz, któryby rozmawiał z Panem Bogiem ``twarzą w Twarz``:

``(10) I NIE POWSTAŁ JUŻ W IZRAELU PROROK TAKI JAK MOJŻESZ, Z KTÓRYM BY PAN OBCOWAŁ TAK BEZPOŚREDNIO,(11) przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem i wszystkimi jego sługami, i całą jego ziemią,(12) i przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela.

5 Księga Mojżesza 34/10-12 (Księga Powtórzonego Prawa)

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

*

Na moment powrócę do Twojej wypowiedzi Barbaro, której dość często używasz.

Piszesz:

`` (19) I mówili do Mojżesza:
Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (Wyj.20:19)
To jest według mnie bardzo ważne zdanie, ponieważ informuje nas o tym, że ci którzy Boga nie chcą słuchać bezpośrednio, ci którzy chcą mieć własnego pośrednika, właśnie ci oskarżają Boga o to że jest zabójca.
Mówią, ze trzeba należeć do jakiegoś przywódcy religijnego, jego słuchać, aby mieć życie.``

Nie jestem przekonany, że Mojżesza, jako pośrednika, pomiędzy Panem Bogiem YHWH, a człowiekiem, można przyrównać do ``jakiegoś przywódcy``. Lud izraelski, owszem, wielokrotnie wykazywał swoją niewiarę, lecz Mojżesz potrafił się nawracać po upadkach, dzięki Łasce Zbawiciela, oczywiście.

Mojżesz  przynosi Prawa wypisane na Dwóch Tablicach Kamiennych z Góry Synaj, ale Pan Jezus z Góry Syjon przynosi Doskonalsze Prawa Ojcowskie niż otrzymał Mojżesz. Są to Boże Rozkazy Wypisane na Tablicach Serc.

Zatem to porównanie Mojżesza, jako Boskiego pośrednika, z Panem Jezusem Chrystusem, ukazuje nam również słabość Starego Prawa, a zarazem WIELKOŚĆ Duchowego Prawa Nowego Przymierza.

Prawo przyniesione z Samego Nieba, jest Prawem doskonalszym i przewyższającym Prawo przyniesione z Góry Synaj, przez człowieka!

Jeszcze raz zatem cytat:

``(19) I mówili do Mojżesza:
Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!``(Wyj.20:19)

Bardzo ważna jest tutaj odpowiedź Pana Boga YHWH zaznaczona w Księdze Powtórzonego Prawa:

``(24) i rzekliście: Oto Pan, nasz Bóg, ukazał nam swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też jego głos spośród ognia. Dzisiaj widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka i on żyje. (25) Dlaczego więc teraz mamy umrzeć? Pochłonie nas bowiem ten wielki ogień! Jeżeli nadal będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga, pomrzemy! (26) Któż bowiem ze śmiertelnych, kto słyszał głos żywego Boga, przemawiającego spośród ognia, tak jak my, zachował życie?

(27) RACZEJ TY SIĘ ZBLIŻ I WYSŁUCHAJ WSZYSTKIEGO, CO POWIE PAN, NASZ BÓG, i ty powiesz nam wszystko, co Pan, nasz Bóg, powie do ciebie, a posłuchamy i wykonamy to, (28) i wysłuchał Pan głosu waszych słów do mnie, I RZEKŁ PAN DO MNIE: SŁYSZAŁEM GŁOS SŁÓW TEGO LUDU, KTÓRE MÓWILI DO CIEBIE, I DOBRE BYŁO TO, CO MÓWILI. (29) Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.

(30) IDŹ, POWIEDZ IM: WRÓĆCIE DO SWOICH NAMIOTÓW! (31) LECZ TY POZOSTAŃ TU ZE MNĄ a powiem ci wszystkie przykazania, ustawy i prawa, których będziesz ich nauczał, i będą je pełnili w ziemi, którą im dam w posiadanie.`` (5/24-31)

http://www.biblia.info.pl/biblia.php (Biblia Warszawska)

Mojżesz i Pan Jezus, to Najważniejsi Przedstawiciele Dwóch Zakonów. Mojżesz, jako człowiek, niedoskonały i ułomny staje się z Woli Pana Boga, wodzem, królem i… Bogiem dla izraelitów i Egipcjan.

Pan Jezus, Najdoskonalszy Ojcowski Pośrednik, Boży Syn, Przynosi Zakon z Samego Nieba, Wypisany nie na Tablicach Kamiennych, a na Tablicach Serc Ludzkich…

Tenże Pan Jezus, Najdoskonalszy Ojcowski Pośrednik, Boży Syn, Umiera i zmartwychwstaje dając nam, zwykłym śmiertelnikom obietnicę Żywota Wiecznego!

Lud Starego Przymierza, otrzymał Tablice Kamienne, z Których czerpał Boską Naukę. Tablice te jak wiemy z Góry Synaj przyniósł Mojżesz.

Lud Nowego Przymierza, otrzymał Boże Prawa Wypisane na Tablicach Serc.

Tablice te, z Góry Syjon, z Samego Nieba, przyniósł Pan Jezus.

Człowiek zaś musi zastanowić się, co wybrać: Prawo Mojżesza, czy Prawo Pana Jezusa, Syna Boga Ojca!?

 

 

Nie można porównać tych Dwóch Zakonów, tak jak w istocie marnym porównaniem jest przyrównanie człowieka do Pana Jezusa Chrystusa.

Ludzie wierzący Nowego Przymierza, z odkrytym obliczem podchodzą do Majestatu Ojcowskiej Chwały,  przez Pośrednictwo Jego Syna!

W Starym Przymierzu, ten Drogocenny Klejnot Pośrednictwa, dzierżył w swoich rękach lichy człowiek, zwany Mojżeszem.

 

KOMENTARZE

 • @Keren
  Witaj!

  Napisalam:

  `` (19) I mówili do Mojżesza:
  Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (Wyj.20:19)
  To jest według mnie bardzo ważne zdanie, ponieważ informuje nas o tym, że ci którzy Boga nie chcą słuchać bezpośrednio, ci którzy chcą mieć własnego pośrednika, właśnie ci oskarżają Boga o to że jest zabójca.
  Mówią, ze trzeba należeć do jakiegoś przywódcy religijnego, jego słuchać, aby mieć życie.``


  Musze to wyjasnic, bo wyrazilam sie nieprecyzyjnie, bo nie chodzilo mi o Mojzesza, lecz o reakcje ludu.

  Nie chodzilo mi o przyrownanie Mojzesza do jakiegos przywodcy religijnego, bo Mojzesz byl wybrany przez Boga.

  Tego nie mozna powiedziec o przywodcach religijnych, bo sa samozwancami.

  Mojzesz spelnil polecenie Boga, przekazal Izrelitom, ze maja przyjsc pod Gore i przyszli.
  Ale jaka jest ich reakcja?

  ``(19) I mówili do Mojżesza:
  Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać!
  Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!
  (20) Mojżesz rzekł do ludu:
  Nie bójcie się!
  Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli.`` W(yj.20:19,20)

  Czy Bog Wiedzial, ze tak zareaguja?
  Wiedzial, bo Bog Wie wszystko.

  Co nie zmienia faktu, ze wtedy, Izraelici odrzucili bezposrednie sluchanie Boga, to byla ich wola, bo to nie wyszlo z inicjatywy Boga.
  A uzasadnili swoja samowole klamstwem, bo Mojzesz zyl mimo, ze Bog do niego Mowil.

  Bog wielokrotnie mowil do czlowieka i ci ludzie zyli. Nawet do bratobojcy Kaina mowil Bog.
  Bezposrednie sluchanie Boga nie zabija!

  Oni wtedy pod Gora, odrzucili bezposrednie sluchanie Boga i wlasnie dlatego Przykazania Boga, byly zapisane na tablicach kamiennych, a nie na tablicach ich serc.

  Wlasnie z tego powodu dostali Prawo Mojzeszowe. Wszystkie bunty Izraelitow sa konsekwencja wlasnie tego odrzucenia bezposredniego sluchania Boga.
  Dostaja Sedziow, domagaja sie krola..., bo Boga odrzucaja.

  Do dnia dzisiejszego ludzie, ktorzy bezposrednio nie sluchaja Boga, nie maja 10 Przykazan zapisanych w sercach.

  Dla nich dalej jest ´prawo Mojzeszowe´, np. przepisy Prawa Karnego.
  To prawo jest dla przestepcow.
  Ci ludzie nawet jesli nie kradna, to tylko ze strachu, ze zostana scigani i ukarani.

  Ludzie, korzy mowia, ze wierza w Boga i uwazaja, ze moga w wojnie, lub obronie zabijac, sa Izraelem cielesnym, bo nie maja w sercach zapisane 10 Przykazan.

  A Izrael cielesny nie jest prawdziwym Izraelem.
  Izrael cielesny wydal Zbawiciela na smierc.

  Prawdziwy Izrael, to duchowy Izrael. Aby byc prawdziwym Izraelem, trzeba Boga sluchac bezposrednio, czyli sluchac Jezusa Chrystusa.

  Niestety katolicy, protestanci, swiadkowie..., sa izraelem cielesnym i ciagle odrzucaja Boga.

  I czy nie oskarzaja oni Boga mowiac, ze jesli nie beda sluchali swoich przywodcow religijnych, lecz BEZposrednio Zbawiciela, to nie beda zbawieni, czyli pomra ???

  Przeciez wlasnie tak mowia!

  KrK mowi, ze tylko w KrK jest zbawienie!
  Tym KrK udawadnia, ze jest antychrystem, bo stawia siebie w miejsce Jezusa Chrystusa.

  Pozdrawiam!
 • @Skanderbeg 15:38:17
  Napisales:
  //
  Twój cytat świadczy raczej o lęku. Mówcy uznali, że są zbyt słabi, aby móc stanąć z Bogiem twarzą w twarz. Albo niegodni.
  //

  Tak, w oderwaniu od Biblii sam jedyny, ten fragment moze byc rozumiamy roznorodnie, zaleznie od naszej fantazji...

  Ale jesli wezmiemy pod uwage cale Pismo, to wtedy nie dojdziemy do wniosku, ze to byl lek, ze czuli sie niegodni...

  Bo na jakiej podstawie twierdzili, ze pomra jesli beda sluchac Boga?
  Czy nie wiedzieli, ze Mojzesz slucha Boga i zyje???

  Czy uwazali, ze skoro Bog wzywa ich pod Gore, by SLUCHALI Go, to Bog chce ich smierci???


  Pytasz:
  //
  A św. Piotr był samozwańcem? I jego następcy też?
  //

  A czy nie wiesz, ze to Pan Jezus powolal apostola Piotra???
  Innych apostolow TEZ powolal Pan Jezus, by glosili Ewangelie.

  I glosza Ewangelie, NIGDY nie przestali, beda glosic do konca tego swiata!
  Kiedy czytamy Slowo Boga, sluchamy Jezusa Chrystusa.
  Stajemy sie uczniami Zbawiciela.

  Jesli natomiast czytamy KKK stajemy sie uczniami czlowieka watykanskiego, ktory PRZECZY Slowu Boga, wywyzsza sie, stawia siebie w miejscu Zbawiciela, a kazdy kto to robi, jest zwany antychrystem.
  Dlatego wielu jest antychrystow.

  Jezus Chrystus jest JEDEN!


  Nastepnie napisales:
  //
  A co do przykazania "nie zabijaj". Dosłownie jest "nie morduj". Po prostu chodzi o tłumaczenie. Zabijanie w samoobronie, na wojnie, egzekucja-na to wszystko są inne słowa.
  //

  Pan Jezus tlumaczy to najlepiej:

  (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
  Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
  (22) A Ja wam powiadam:
  Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
  (Mat.5:21,22)

  (38) Słyszeliście, że powiedziano:
  Oko za oko i ząb za ząb!
  (39) A Ja wam powiadam:
  Nie stawiajcie oporu złemu.
  Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
  (40) Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
  (41) Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! (42) Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
  (43) Słyszeliście, że powiedziano:
  Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
  (44) A Ja wam powiadam:
  Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?
  Czyż i celnicy tego nie czynią?
  (47) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
  (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mat.5:38-48)


  Kogo Pan Jezus, lub Jego apostolowie zabili???
  Na kim wykonywali egzekucje???
  Kogo zabili w samoobronie???


  Pytasz:
  //
  To kto w takim razie słucha Boga bezpośrednio? Chyba ty, skoro rzucasz "antychrystem".
  //

  Tak, naleze bezposrednio do Pana Jezusa.

  Od kiedy zaczelam studiowac Slowo Boga, zrozumialam jak bardzo KrK i inne instytucje religijne klamia i wmawiajac, ze w nich jest zbawienie sa antychrystami!


  Napisales:
  //
  A teraz o Kościele. T słowo pochodzi od greckiego słowa "ecclesia", czyli "zgromadzenie". Czasem określa się tak "ludzi powołanych". ...
  //

  Zgromadzenia sa rozne.
  Byly zgrozmadzienia PZPR..., sa zrozmadzenia gdzie CZLOWIEK, a NIE Bog zwoluje ludzi na Jasna Gore..., i zgrozmadzaja sie.

  Lecz nie jest to zgromadzenie Boga, bo nie Bog ich zwoluje, lecz ludzie.

  Aby byc ekklesia Boga, BOG musi wywolac, zwolac, ze swiata, do Boga, do Swego Krolestwa:

  1577 ekklēsía(from 1537 /ek, "out from and to" and 2564 /kaléō, "to call") – properly, people called out from the world and to God, the outcome being the Church (the mystical body of Christ) – i.e. the universal (total) body of BELIEVERS whom GOD CALLS out from the world and into His eternal kingdom.

  [The English word "church" comes from the Greek word kyriakos, "belonging to the Lord" (kyrios). 1577 /ekklēsía ("church") is the root of the terms "ecclesiology" and "ecclesiastical."]
  http://concordances.org/greek/1577.htm


  (4) Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, (5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1P.2:4,5)

  (22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
  Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.
  (23) Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
  (24) Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
  (25) A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
  (26) To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
  (27) Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i NIE potrzebujecie pouczenia od NIKOGO, ponieważ JEGO namaszczenie POUCZA was o WSZYSTKIM.
  Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.
  Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
  (28) Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.
  (29) Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. (1Jan.2:22-29)


  Napisales:
  //
  Oczywiście, Kościół to nie jedno czy drugie wyznanie, tylko wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa. Kościół jest uniwersalny, a na niego składają się Kościoły lokalne (np. katolicki, prawosławny,itd).
  //

  Pan Jezus przeczy twym slowom:

  (21) Nie każdy, który Mi mówi:
  Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
  (22) Wielu powie Mi w owym dniu:
  Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
  (23) Wtedy oświadczę im:
  Nigdy was nie znałem.
  Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się NIEprawości! (24) (Mat.7:21-24)  Twierdzisz:
  //
  Kościół jest również apostolski, czyli ma wielowiekową tradycję począwszy od apostołów. Ale to dotyczy wspólnot, które uznają kapłaństwo (czyli są spadkobiercami apostołów i nigdy od tego nie odeszli)
  //

  Kaplanstwo? Jakie kaplanstwo???
  Przysiega na wiernosc papiezowi, jest sluzba dla czlowieka, a NIE Boga!

  Wielokwiekowa tradycje mieli rowniez ci, ktorzy wydali Zbawiciela na smierc, bo nie Slowo Boga bylo dla nich wazne, ale tradycja i nauki ludzi, ich przywodcow religijnych.

  Na koniec pytanie, ktore Apostolowie postawili: rozsadz sam, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać ludzi niż Boga?

  Ja slucham Boga, bo nie moge Go nie sluchac.
 • @Skanderbeg
  NIE SĄDŹCIE, ŻE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚĆ PRAWO ALBO PROROKÓW!

  Witaj!

  Piszesz, że Pan Jezus mówił, że nie przyszedł znieść Starych Praw. Zapewne powołujesz się na cytat z Ewangelii według Mateusza, zatem w tym miejscu ten fragment przypomnę:

  ``(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. NIE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚĆ, ALE WYPEŁNIĆ. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.``

  Ewangelia według Mateusza 5/17-19

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Jeszcze raz! Pan Jezus Mówi:

  ``Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. NIE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚĆ, ALE WYPEŁNIĆ.``

  Masz rację! Pismo Święte wyraźnie potwierdza Twoje słowa. Przyjście Pana Jezusa nie znosi Prawa, ani Proroków. Przyjście Pana Jezusa na ziemię wypełnia wszystkie proroctwa, które wypowiedzieli o Nim Boscy uczniowie. Mam tutaj na myśli proroka Izajasza, Zachariasza, a nawet Mojżesza, którzy o Zbawicielu przepowiadali.

  Pan Jezus Swoim Przyjściem, Życiem i Śmiercią, Wypełnił każdą nawet ``najmniejszą literkę Zakonu``.

  Jednak mylisz się, sądząc, że Przepisy Starego Prawa, ``Prawa Mojżeszowego``, są nadal ważne, ponieważ Skanderbeg, to nie przyjście Pana Jezusa znosi ``Prawo Mojżesza``, a JEGO ŚMIERĆ!

  Wszak wiesz zapewne o tym, że każdy testament ważny jest z chwilą śmierci, a nie jest on ważny wtedy, gdy ten, który testament sporządził, nadal żyje.

  Zatem Pan Jezus Swoją Śmiercią otworzył dla ludu Bożego, DROGĘ NOWĄ i Żywą. (List do Hebrajczyków 10/19-22)!

  Ale co ja tutaj będę pisał… Niech przemówi na przykład autor wymienionego wyżej Listu:

  ``(16) Gdzie bowiem jest testament, tam MUSI BYĆ STWIERDZONA ŚMIERĆ TEGO, KTÓRY GO SPORZĄDZIŁ; (17) BO TESTAMENT JEST PRAWOMOCNY Z CHWILĄ ŚMIERCI, A NIE MA NIGDY WAŻNOŚCI, DOPÓKI ŻYJE TEN, KTO GO SPORZĄDZIŁ.`` (9:16, 17)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Jak więc widzisz, to ŚMIERĆ Zbawiciela znosi Prawa i Przepisy Starozakonne!

  Zresztą, musisz o czymś wiedzieć!

  W Ewangelii według Mateusza, jest wyraźnie zaznaczone, że z chwilą Śmierci Pana Jezusa, zasłona Świątyni Starozakonnej, oddzielająca MIEJSCE ŚWIĘTE OD NAJŚWIĘTSZEGO (ŚWIĘTEGO ŚWIĘTYCH), rozdarła się od góry do dołu.

  Jest to symbol dla ludu wierzącego, mówiący o tym, że od tej pory każdy człowiek wierzący ma dostęp do najświętszego miejsca, a nie tylko wybrany człowiek, jak to było za czasów Mojżesza.

  To Pan Jezus sprawuje Funkcję Najwyższego Kapłana, a lud wybrany, otwartym obliczem spogląda, aż poza zasłonę, czyli do Samego Nieba!

  Polecam w tym miejscu każdemu człowiekowi, by ze spokojem i modlitwą do Pana Jezusa, przeczytał wspaniały List do Hebrajczyków. Tam wyraźnie autor mówi, o zniesieniu przepisów Prawa Mojżeszowego.

  Zresztą, w tym temacie, nie mniej godnym Listem, jest Pawłowa epistoła do Galatów.

  Na koniec, wspomniany fragment z Ewangelii według Mateusza.

  ``(50) Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. (51) I OTO ZASŁONA ŚWIĄTYNI ROZDARŁA SIĘ NA DWOJE, OD GÓRY DO DOŁU, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, (52) i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; (53) i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.`` (27/50-53)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Tak! Bezapelacyjnie Śmierć Pana Jezusa Znosi Przepisy Starego Prawa!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @Skanderbeg 15:38:17
  Napisałeś:

  //Oczywiście, Kościół to nie jedno czy drugie wyznanie, tylko wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa. Kościół jest uniwersalny, a na niego składają się Kościoły lokalne (np. katolicki, prawosławny,itd).
  Kościół jest również apostolski, czyli ma wielowiekową tradycję począwszy od apostołów. Ale to dotyczy wspólnot, które uznają kapłaństwo (czyli są spadkobiercami apostołów i nigdy od tego nie odeszli).//
  ...........................................................................

  W jednym masz na pewno rację, kk jest na pewno uniwersalny. I nie zależy mu na Nauce Zbawiciela. Co do spadkobierców apostołów to tyle mają wspólnego ze sobą co Kaczor Donald z Szarikiem. Co zaś się tyczy tego, jak piszesz: ...i nigdy od tego nie odeszli...to masz rację, bo nie odeszli od nieprawości, mordowania duchowego, deptania Nauk Zbawiciela, wprowadzania ludzi w błąd, zasiadania i uprawiania nierządu z wieloma wyznaniami(ekumenia).

  Na tym właśnie polega starożytny i nowożytny uniwersalizm kk.

  Sądzę, że ty nie znasz w ogóle Biblii, a może znasz lepiej historię, to poczytaj więc o INKWIZYCJI, TAM DOPIERO ZOBACZYSZ WSPANIAŁĄ I WIELOWIEKOWĄ TRADYCJĘ, KUNSZTU MORDOWANIA I ZABIJANIA, W IMIĘ BOŻE. Tylko w jakie imię!?

  Bo na pewno nie, w Tego, Który Powiedział: NIE ZABIJAJ !

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @
  Napisałeś Keren:

  //W Ewangelii według Mateusza, jest wyraźnie zaznaczone, że z chwilą Śmierci Pana Jezusa, zasłona Świątyni Starozakonnej, oddzielająca MIEJSCE ŚWIĘTE OD NAJŚWIĘTSZEGO (ŚWIĘTEGO ŚWIĘTYCH), rozdarła się od góry do dołu.

  Jest to symbol dla ludu wierzącego, mówiący o tym, że od tej pory każdy człowiek wierzący ma dostęp do najświętszego miejsca, a nie tylko wybrany człowiek, jak to było za czasów Mojżesza.

  To Pan Jezus sprawuje Funkcję Najwyższego Kapłana, a lud wybrany, otwartym obliczem spogląda, aż poza zasłonę, czyli do Samego Nieba!//
  ...........................................................

  Bardzo podoba mi się te ,,spojrzenie,, na Starozakonną Zasłonę, która rozdarła się i przestała zakrywać To, co jest za nią. Tak więc, jeśli Pan Nasz i Bóg Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem, to nie ma już żadnych pośredników, tylko bezpośrednio ZWRACAMY SIĘ do Pana Jezusa.
  To On, Jest poza tą Zasłoną i to Jego, ta Starotestamentowa LITERA, zasłaniała.

  Czyli spoglądając na to oczyma Pawła:

  ,,16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy
  według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa
  według ciała, to teraz już nie znamy.
  17. Tak wiec, jeśli ktoś jest w Chrystusie,
  nowym jest stworzeniem; stare przeminęło,
  oto wszystko stało się nowe.
  2 Koryntian 5

  Tak więc jeśli znałem Pana Jezusa według ciała, tak od tamtej pory(śmierci) Znam Go Jako Tego Najwyższego Kapłana, (BOGA) Który Zasiadł po Prawicy Swego Ojca i Wysłuchuje tych, którym również zasłona na oczach OPADŁA, bo poznali Prawdziwy Kierunek.

  I tu przytoczę kierunek, jakim posłużył się Natchniony Duchem Świętym, SZCZEPAN:

  59. I kamienowali Szczepana, który się
  modlił tymi słowy: PANIE JEZU, przyjmij ducha
  mego. Dz. Ap. 7

  Pozdrawiam !

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY