Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

OJCZE NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE…

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bardzo ważną rzeczą tutaj jest to, że ani Bóg Ojciec, ani Syn Boży, nie ustanawiają jakichkolwiek dodatkowych pośredników, ani ludzi, do których należałoby się modlić, czy prosić o wstawiennictwo.

 

DelfInn zadał pytanie:

 

``Co oznacza słowo 'nasz' w modlitwie, której fragment przytoczyłeś?``

 

http://partenos.nowyekran.net/post/74989,modlitwa-to-nie-medytacja-ta-moze-byc-nawet-niebezpieczna-dla-duchowosci#comment_619945

 

Z uwagi na to, że moja odpowiedź przybrała postać bardziej artykułu, niż komentarza, to zamieszczam ją na swoim blogu.

 

---

 

Pan Jezus Chrystus, Jest Bogiem i Tatusiem wszystkich ludzi, których powołał.

Przestrzegają oni Jego Poleceń i Praw zapisanych w Nowym i Starym Przymierzu.

Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel, Syn Błogosławionego Boga Ojca chce, by Jego uczniowie i uczennice zgodnie z Wolą Ojcowską, służyli Mu z miłością i radością.

 

Szczególnie tutaj chcę zwrócić uwagę na słowa, ``zgodnie z Wolą Ojcowską``, ponieważ TYLKO wykonanie Tej Woli, stawia ludzi wierzących w szeregu przyjaciół Pana Jezusa.

 

Cytat:

 

``37 Wszystko, CO MI DAJE OJCIEC, DO MNIE PRZYJDZIE, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ALE WOLĘ TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ. 39 JEST WOLĄ TEGO, KTÓRY MIĘ POSŁAŁ, abym ze wszystkiego, CO MI DAŁ, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 TO BOWIEM JEST WOLĄ OJCA MEGO, ABY KAŻDY, KTO WIDZI SYNA I WIERZY W NIEGO, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/6.php

 

Ewangelia według Jana 6/37-40

 

Z powyższego fragmentu wynika, że Pan Jezus otrzymał WSZYSTKO od Swojego Taty, Trony, Księstwa, ale przede wszystkim cały rodzaj ludzki, cały rodzaj Adama i Ewy.

 

Jednak z powyższego fragmentu, wynika coś jeszcze bardzo ważnego. Znajdują się tutaj słowa, na które człowiek wierzący winien zwrócić baczną uwagę:

 

``40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.(…).``

 

Widzieć Syna Bożego można tylko i wyłącznie wtedy, gdy oddajemy Mu własne jestestwo, gdy w Nim dostrzegamy TATUSIA I JEDYNEGO POŚREDNIKA POMIĘDZY OJCOWSKĄ CHWAŁĄ, A CZŁOWIEKIEM.

Gdy ktoś, między wymienione wyżej pośrednictwo, wprowadza kogokolwiek innego, (jakiegokolwiek człowieka), to znaczy, że tenże nie wykonuje Woli Boga Ojca i po raz pierwszy powiem, że Bóg Syn nie Jest Jego Bogiem, ani Tatą, oraz Bóg Ojciec nie jest jego Bogiem!

Nie można kpić z Woli Boga Ojca, ustanawiając własne prawa.

 

W Ewangelii według Jana czytamy:

 

``16 Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.`` (3/16, 17)

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/3.php

 

Uważny, Duchem Bożym prowadzony uczeń Zbawiciela, w powyższym cytacie zauważy to, że Bóg Ojciec ``w celu zbawczym``, DAJE nam, ludziom, WIELKI PREZENT, Swojego Umiłowanego Jedynaka.

 

Bardzo ważną rzeczą tutaj jest to, że ani Bóg Ojciec, ani Syn Boży, nie ustanawiają jakichkolwiek dodatkowych pośredników, ani ludzi, do których należałoby się modlić, czy prosić o wstawiennictwo.

 

Kto, sprzeciwiając się jednak Ojcowskiej Woli, stawia jeszcze na drodze swojego zbawienia, jakiegokolwiek człowieka, ten (i tutaj powiem po raz drugi) nie należy do Duchowej Bożej Rodziny i nie posiada Ojca w Niebie, lecz ojcem jego jest szatan, zatem Modlitwa Pańska, w jego ustach jest li tylko braniem Imienia Pana Boga na darmo!

 

Pan Jezus Jest Tajemnicą Boga Ojca…

 

W Liście do Kolosan Apostoł Paweł zawarł słowa, na które w szczególny sposób spojrzeć powinien uczeń Mistrza:

 

``1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, 2 aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, KU GŁĘBSZEMU POZNANIU TAJEMNICY BOGA - [TO JEST] CHRYSTUSA. 3 W NIM WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I WIEDZY SĄ UKRYTE. 4 Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. 5 Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.`` (2/1-5)

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Kol/2.php

 

Żeby poznać Największą Tajemnicę Boga Ojca i dostrzec TE ukryte w Zbawcy, Skarby Mądrości i Wiedzy, należy zaprzeć się samego siebie, porzucić ryte bałwany i obrazy, oraz ludzkich pośredników i udać się w modlitwie do Boskiego Syna.

 

Kto tego nie uczyni, tego modlitwa ``Ojcze Nasz``, jest tylko cymbałem brzmiącym, rozbrzmiewającym w jego, niezgodnym z Ewangelią życiu.

 

Taki człowiek póki co, nie należy do Pana i Boga, Jezusa Chrystusa i nie jest uczniem Chrystusowym!

 

W tym miejscu ważne mogą okazać się słowa ucznia Pana Jezusa, który w Pierwszym Liście do Koryntian, napisał:

 

``2 Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.`` (2/2)

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/2.php               

 

No cóż, Paweł Apostoł rozumiejąc poprawnie Ojcowską Wolę głosił wszem i wobec Ukrzyżowanego Zbawiciela i objawiał Jego Nauki, i nie przykładał najmniejszej nawet wagi do jakichkolwiek ludzkich pośredników.

Ta nauka, (o pośrednictwie Marii, czy wstawiennictwie papieża Jana Pawła II), powstała wiele lat później i właśnie przed nią uczeń Zbawiciela ostrzegał w Liście do Galatów:

 

``6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: SĄ TYLKO JACYŚ LUDZIE, KTÓRZY SIEJĄ WŚRÓD WAS ZAMĘT I KTÓRZY CHCIELIBY PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: GDYBY WAM KTO GŁOSIŁ EWANGELIĘ RÓŻNĄ OD TEJ, KTÓRĄ [OD NAS] OTRZYMALIŚCIE - NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!`` (1/6-9)

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ga/

 

Zatem trzymając się powyższego Pawłowego orzeczenia, spokojnie można stwierdzić, że ten człowiek, który wprowadza dodatkowe jakieś nauki które nie posiadają Pieczęci Mistrza, próżno pada wieczorami na kolana, by wznosić swe oczy do Nieba, ponieważ jego słowa, choćby to była nawet Modlitwa ``Ojcze Nasz``, są obrazą dla Boskiego Majestatu.

Kolejny więc raz napiszę, że taki człowiek nie posiada Prawdziwego Ojca w Niebie, lecz jak Uczy Zbawiciel, ``ojcem jego jest diabeł``.

 

Na koniec, chciałbym zauważyć, że Pan Bóg nie da się z Siebie naśmiewać. Gdy słuchamy papieży, księży, czy pastorów, którzy uczą o ludzkim jakimś pośrednictwie, to za nic mamy Krew Zbawiciela przelaną na Krzyżu. Za nic również mamy Ojcowską Wolę, o Której napisałem powyżej. Nasza wiara wtedy jest martwa, czyli mówiąc słowami naszej ery, wiary tej nie ma! Jest tylko noc, ciemność i… pogaństwo.

 

Pan Jezus, Powiedział:

 

``50 Bo KTO PEŁNI WOLĘ OJCA MOJEGO, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

 

Ewangelia według Mateusza 12/50

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/12.php

 

Nie jest zatem, ani bratem, ani przyjacielem Pana Jezusa ten człowiek, który oczy swe podnosi do Sfer Niebiańskich, a chwali ustami ludzkie próchno i sprzeciwia się Ojcowskiej Woli, Która Kieruje nas TYLKO DO BOŻEGO SYNA!

 

I następne Słowa Pana Boga, które dobitnie ukazują nam Jego Wolę:

 

``20 Bo gdzie są dwaj albo trzej ZEBRANI W IMIĘ MOJE, tam jestem pośród nich.``

 

Ewangelia według Mateusza 18/20

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/18.php

 

Zebrać się w Imię Pana Jezusa, to znaczy zebrać się po to, by chwalić Boski Majestat, zgodnie z Wolą Bożego Syna.

Zebrać się w Imię Pana Jezusa, to głosić ludziom do których mówimy, tylko te nauki, które potwierdza Swoim Słowem Bóg Ojciec i Bóg Syn.

 

To Pan Jezus Jest Krzewem Winnym, a Bóg Ojciec Jest Winogrodnikiem. Każdą latorośl, która nie wydaje owocu w Jego Synu, wycina i odrzuca precz, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby stawała się jeszcze bardziej obfita. (Zobacz: Ewangelia według Jana 15).

 

To już koniec odpowiedzi na zadane pytanie. Dowodów Biblijnych na to, że powinniśmy kroczyć Drogą Chrystusową, jest mnóstwo, natomiast nie ma najmniejszych nawet wskazówek dotyczących modlitw kierowanych do ludzkich pośredników.

 

Zresztą, Pan Jezus Chrystus, już dawno temu przewidział taką sytuację, stwierdzając:

 

``39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A przecież NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE.``

 

Ewangelia według Jana 5/39, 40

 

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/5.php

 

Trzy końcowe zdania:

 

Modlitwa ``Ojcze Nasz``, zwana potocznie Modlitwą Pańską, miła jest w Oczach Bożych tylko wtedy, gdy odmawiają Ją uczniowie i uczennice Zbawiciela, których codzienne życie jest odbiciem Bożych Nauk.

 

Tylko wtedy!

 

Kto również odmawia ją wspólnie z tymi, którzy poniżają Mistrza z Nazaretu, ten staje się uczestnikiem ich złych uczynków!

 

 

 

KOMENTARZE

 • Błędy logiczne!!!!
  Błąd logiczny ex-silentio

  Cały post jest durny i błędny logicznie, aż się nóż w kieszeni otwiera.

  Typowa myśl protestancka, że tylko Biblia i co nie jest napisane, to z domysłu jest zabronione.

  Nie wiem, czy uznajesz kanon Pisma Świętego, ale jeśli tak, to pokaż, gdzie Biblia o tym uczy.

  Czy modlisz się do Ducha Świętego? Jeśli tak, to daj jakieś przykłady z Biblii, które by tego uczyły i nakazywały.

  Pokaż, gdzie Biblia zabrania modlić się do Maryi, gdzie zabrania wstawiennictwa (tylko nie popełnij błędu logicznego ekwiwokacji n.p. 1 Tm 2,5)

  Jeśli coś w Biblii nie jest dozwolone, to oznacza, że jest zabronione? A dlaczego nie możemy powiedzieć, że jeśli coś nie jest wyraźnie zabronione, to jest dozwolone? Więc gdzie Biblia zabrania nam takiego pośrednictwa? Wiesz co to błąd logiczny Burden of Proof? Chyba nie!
 • @57Keren
  Witaj!

  Napisales:

  "Modlitwa ``Ojcze Nasz``, zwana potocznie Modlitwą Pańską, miła jest w Oczach Bożych tylko wtedy, gdy odmawiają Ją uczniowie i uczennice Zbawiciela, których codzienne życie jest odbiciem Bożych Nauk.

  Tylko wtedy!

  Kto również odmawia ją wspólnie z tymi, którzy poniżają Mistrza z Nazaretu, ten staje się uczestnikiem ich złych uczynków!"


  Tak wlasnie jest, tak naucza Ewangelia.


  Niestesty DelfInn lekcewazy Jezusa Chrystusa - Slowo Boga.

  A w komentarzu swoim, zartuje sobie z Pana Jezusa i matki Jego:
  http://delfin.nowyekran.pl/post/72890,klucze-do-uzdrowienia


  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 18:38:08 Keren
  PAN JEZUS, OJCOWSKI PREZENT DLA LUDZKOŚCI!

  Ale i nie tylko DelfinInn, przecież panu grzesiowiZ, to z wrażenia nawet nóż w kieszeni się otworzył, taki to durny post wysmarował Keren.

  LOGIKA, dobre słowo, ale jak zostajemy, przy ziemskich sprawach. Gdy jednak wykraczamy poza granice ludzkiego umysłu, kończy się logika, a zaczyna nie znane wam słowo, WIARA.

  Tylko przez Nią, wznosisz się na Wyżyny Prawdy i dostrzegasz to, co inni nie są w stanie zobaczyć. To trzeba mieć, a ci którzy tego nie mają:
  //(...)SIEJĄ WŚRÓD WAS ZAMĘT I KTÓRZY CHCIELIBY PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ//

  To są właśnie ci, którym się często nóż otwiera.

  Napisałeś Keren:

  //Bardzo ważną rzeczą tutaj jest to, że ani Bóg Ojciec, ani Syn Boży, nie ustanawiają jakichkolwiek dodatkowych pośredników, ani ludzi, do których należałoby się modlić, czy prosić o wstawiennictwo.//

  Tak Uczy nas Bóg Ojciec, tak Uczy nas Zbawiciel.

  Wszystko inne, to BAŁWOCHWALSTWO, wszystko inne, to nauka ludzka!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 23:32:18
  O nie szanowny panie...

  Wiara, to jest do Słowa Bożego, które mówi nam, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda.

  Natomiast jak się coś argumentuje i interpretuje na podstawie czegoś (w tym przypadku Słowa Bożego) - tam już jest wymagana logika.
 • @grzesiekZ
  GRZESIU, PROPONUJĘ WIECZORNY SPACER!

  Muszę przyznać grześkuZ, że w stawianiu wykrzykników jesteś ode mnie lepszy. Bardzo rzadko stawiam trzy wymienione znaki, jednak czterema, nie zaakcentowałem swojej myśli chyba nigdy!

  Widać więc, że mój, jak powiadasz, ``durny i błędny logicznie`` artykuł, doprowadził Twoją krew do takiego stanu, który nazywamy wrzeniem!

  Zauważyłem, że gorączka Twoja bardzo musiała Cię otumanić, ponieważ ani razu w komentarzu swoim nie odniosłeś się do Osoby Boga Ojca, a także Boga Syna.

  Nadmieniasz zaś coś bardzo dziwnego na temat modlitwy do Ducha Świętego…

  Zatem radzę Ci, byś się uspokoił i ochłonął, ponieważ swoim komentarzem wprowadziłeś tutaj niemały, rzekłbym, heretycki zamęt.
  Jednak, gdy po uspokojeniu swojej duszy, napiszesz komentarz odnoszący się do Nauk Boga Ojca i Boga Syna, to wierz mi, że będę pierwszym, który zrewanżuje Ci się podobnym, Biblijnym wpisem.

  Pozdrawiam!

  57KO

  PS

  Dla Twojej wiadomości:

  Nie jestem i nigdy nie byłem protestantem w ogólnie pojętym tego słowa znaczeniu! (Jeden wykrzyknik).

  Już bardzo późno: DOBRANOC!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @57KerenOr 00:58:00
  > Zauważyłem, że gorączka Twoja bardzo musiała Cię otumanić, ponieważ ani razu w komentarzu swoim nie odniosłeś się do Osoby Boga Ojca, a także Boga Syna.

  - Nie muszę za każdym razem odnosić się do Ojca i Syna. Moim celem jest odnieść się do treści artykułu, a nie kłaść nacisk na te dwie osoby boskie. Jak zacznę pisać o hierarchii w niebie, to oczywiście Bóg Ojciec i Syn będą w moim wpisie pojawiały się najczęściej. Natomiast jak widzę wpis antykatolicki, który atakuje naszą maryjność i kult świętych, to kładę nacisk na ten aspekt.

  > wprowadziłeś tutaj niemały [...] heretycki zamęt

  - ja jestem katolikiem, wyznanie z którym utożsamia się większość wierzącego społeczeństwa. Z punktu widzenia katolickiego to chyba nie napisałem niczego heretyckiego. Dla mnie heretykiem byłby protestant, który nagle zaczyna propagować kult maryjny... oczywiście mowa by była wówczas o herezji protestanckiej. Więc ta Pańska uwaga wydaje mi się po prostu kuriozalna.

  Nie wiem o co Panu chodzi z pisaniem komentarza odnoszącym się do nauk Boga Ojca i Syna, ale jeśli oczekuje Pan, że swoje nauki zacznę zaraz popierać cytatami biblijnymi, no to będę musiał Pana rozczarować. Jak zaznaczyłem, ja jestem katolikiem, a więc moja wiara nie opiera się wyłącznie na Biblii, ale również na tradycji. Więc nie potrzebuję niczego udowadniać na podstawie wersetów z Pisma Świętego. Wystarczy, że Biblia nie przeczy tym naukom, to dla mnie nie ma już podstaw aby je ot tak odrzucić.
 • @grzesiekZ 00:26:29
  Napisales do 60Grzegorza:

  "Wiara, to jest do Słowa Bożego, które mówi nam, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda.

  Natomiast jak się coś argumentuje i interpretuje na podstawie czegoś (w tym przypadku Słowa Bożego) - tam już jest wymagana logika."



  "Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii[1]..."
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika

  Z tej definicji wynika, ze logika pochodzi od greckiego slowa - λόγος, logos – rozum, słowo.

  Apostol Jan pisze:

  "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
  (2) Ono było na początku u Boga.
  (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało." (Jan.1:1-3)

  λόγος, logos – rozum, słowo...
  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G3056&t=KJV&page=4
 • @bar-bara 11:36:24
  a mogę się spytać, co chcesz w ten sposób powiedzieć? O co Ci chodzi?
 • @grzesiekZ 11:39:02
  Pytasz:

  "a mogę się spytać, co chcesz w ten sposób powiedzieć? O co Ci chodzi?"


  Wyjasniam, napisales:

  "Natomiast jak się coś argumentuje i interpretuje na podstawie czegoś (w tym przypadku Słowa Bożego) - tam już jest wymagana logika."

  Czyli, powiedziles, ze jesli się coś argumentuje i interpretuje na podstawie czegoś (w tym przypadku Słowa Bożego) - tam już jest wymagana logika - LOGOS - SLOWO... (Boga, bo Slowo pochodzi od Boga, bylo na poczatku)"

  Ja sie z tym zgdzam, ze aby interpretowac Slowo Boga potrzebne jest Slowo Boga.
 • @bar-bara 11:54:16
  A wiesz co to błąd logiczny ekwiwokacji? Powstaje wtedy, kiedy słowo o wielu znaczeniach sprowadza się do jednego znaczenia.

  logos ma wiele znaczeń, a logika nie zawsze oznacza słowo logos w znaczeniu tego logosu z J 1,1.

  W greckim słowo pneuma może oznaczać ducha, ale może również oznaczać wiatr (w takim znaczeniu występuje w 3 rozdziale św. Jana).

  tak samo jak zamek w języku polskim - może oznaczać zamek u drzwi, może być budowlą, może być zapięciem w ubraniu. I co jakbyś zobaczyła takie zdanie "w Krakowie jest tylko jeden zamek". Czy to oznacza, że ludzie nie mają zamków w drzwiach i wszyscy mają ubrania z guzikami?
 • @grzesiekZ 12:23:20
  A poniewaz dawca rozumu (logos) jest Bog, wiec do zrozumienia Slowa (Logos) Boga potrzebujemy Jezusa Chrystusa - Slowo (Logos) Boga, a NIE jakiegos czlowieka, przywodcy religijnego i jego tradycji.

  Wiemy zreszta z Biblii, ze to wlasnie przywodcy religijni myla sie, bo dla nich NIE Slowo (Logos) Boga jest wazne, lecz ICH tradycja (KKK, Straznica...) i to wlasnie przywodcy religijni sa tymi, ktorzy maja szatana za ojca i pelnia jego wole.

  Dlatego ja nie naleze do przywodcow religijnych, bo oni PONAD Slowo (Logos) Boga stawiaja swa tradycje i w ten sposob pelnia wole szatana, ojca swego.

  Jezus Chrystus - Slowo (Logos) Boga mowi, ze poznajemy ich po owocach, ich owocem jest lamanie Przykazan Boga, balwochwalstwo, modlitwy do ludzi, zabojstwa, bluznierstwa, klamstwa, nierzad z krolami ziemi, zwodzenie najmniejszych...

  Na nich wyrok Boga juz dawno zapadl: Runie Babilon, Wielka Nierzadnica, macierz wszystkich nierzadnic...

  Ja naleze do Pana mego Jezusa Chrystusa, ktory mnie nabyl, jest On Logos Boga, jest On jedynym Posrednikiem, jedynym Nauczycielem, Tatusiem, Mistrzem, Krolem krolow, Wladca na wieki...

  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 13:11:30
  droga bar-baro, ta tradycja to nie jest jakiś wymysł, że ktoś sobie usiadł i wymyślił szereg tradycji, żeby było ciekawiej. Tradycją są wierzenia, jakie były obecne od najstarszego chrześcijaństwa. Jest ona niezbędna do zrozumienia Pisma. Każdy werset można przetłumaczyć na kilka sposobów, a każdy fragment zrozumieć na kilkanaście. Stąd powstało kilkadziesiąt tysięcy odłamów protestanckich, że każdy z nich zabrał się za interpretację pisma wyłącznie na podstawie samego pisma. Jednakże np. jak św. Paweł pisał listy, to poruszał tematy, które były na dany moment palące w danej wspólnocie. Jak pisał, to pisał tylko to, czego oni jeszcze nie wiedzieli (albo żeby im coś przypomnieć, podkreślić). Tym samym zakładał, że pewne rzeczy są wiadome i nie ma potrzeby ich poruszać. Dlatego zabieranie się za rozumienie pisma od zera jest skazane na porażkę i grozi powstaniem kolejnego odłamu, który jak wszyscy pozostali stwierdzi, że to on ma rację.

  Tradycja nie przeczy Słowu Bożemu, ale je interpretuje, wyjaśnia i rozszerza bez ujmowania prawdy bożej spisanej na kartach Biblii.

  > modlitwy do ludzi
  - o jakich ludziach mowa? O naszych świętych, czy o jakiś żywych i czy to zostało powiedziane w kontekście katolicyzmu. Jeśli tak, to proszę wskazać na potępienie tego w Biblii.

  > Dlatego ja nie naleze do przywodcow religijnych,
  - a co z fragmentami mówiącymi o zwierzchnictwie "Piotra", biskupów itp?
 • @grzesiekZ 14:58:30
  Napisales:

  "droga bar-baro, ta tradycja to nie jest jakiś wymysł, że ktoś sobie usiadł i wymyślił szereg tradycji, żeby było ciekawiej. Tradycją są wierzenia, jakie były obecne od najstarszego chrześcijaństwa. Jest ona niezbędna do zrozumienia Pisma."


  Nie ma zadnego wersetu w Pismie, ze tradycja daje zrozumienie Slowa Boga, lub, ze jest niezbedana, by Pismo zrozumiec.

  Jezus Chrystus daje zrozumienie Slowa Boga. Duch Bozy daje zrozumienie Slowa Boga.

  Od najstarszego chrzescijanstwa byli antychrysci, ktorzy wprowadzali zamet swoimi tradycjami.

  " (18) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się WIELU antychstów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
  (19) WYSZLI oni z nas, lecz NIE BYLI Z NAS; bo gdyby byli naszego ducha, POZOSTALIBY z NAMI; a to stało się po to, aby wyszło na JAW, że nie wszyscy są naszego ducha." (1Jan.2:18,19)

  Czy potrzebujemy jakiegos ziemskiego nauczyciela, przywodcy, ktory bedzie nas nauczal, dawal zrozumienie Slowa Boga?

  Czy Pan Jezus ustanowil nauczyciela, swego nastepce na ziemi?

  Apostol Jan stanowczo przeczy temu:

  " (27) Co do was, to NAMASZCZENIE, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i NIE POTRZEBUJECIE POUCZENIA OD NIKOGO, ponieważ Jego namaszczenie POUCZA was o WSZYSTKIM.
  Ono jest PRAWDZIWE i nie jest kłamstwem.
  Toteż trwajcie w NIM tak, jak was nauczył.
  (28) Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, GDY SIE ZJAWI, mieli w Nim ufność i w DNIU Jego przyjścia nie doznali wstydu."(1Jan2:27, 28)


  Piszesz:

  " Każdy werset można przetłumaczyć na kilka sposobów, a każdy fragment zrozumieć na kilkanaście. Stąd powstało kilkadziesiąt tysięcy odłamów protestanckich, że każdy z nich zabrał się za interpretację pisma wyłącznie na podstawie samego pisma. "


  Jesli ktos chce BEZ Jezusa Chrystusa zrozumiec Slowo Boga, bedzie bladzil.
  Dlatego powstalo tyle odmian protestantow, sa tez katolicy, swiadkowie J...., i wszytskie te religie powstaly z bledu.

  Nie ma w nich Prawdy, bo przywodcy religijni mowia: NAS sluchajcie.

  A jak przytoczylam powyzej, mamy otrzymac namaszczenie z nieba, od Jezusa Chrystusa, bo to namaszczenia nas poucza o WSZYSTKIM i nie potrzebujemy pouczenia od NIKOGO.

  TYLKO Pan Jezus jest Prawda, ktora nas wyzwala, daje Zycie.

  Papiez ( i inni przywodcy religijni) NIE jest Prawda, ktora nas wyzawala i Zycia nie daja!

  Nauki papieskie, protestanckie i wszelkie nauki przywodcow religijnych nas zniewalaja, bo Prawda NIE sa!



  Napisales:

  "Tradycja nie przeczy Słowu Bożemu, ale je interpretuje, wyjaśnia i rozszerza bez ujmowania prawdy bożej spisanej na kartach Biblii. "


  Jaka tradycja nie przeczy?
  Podaj taka tradycje, bo ja nie znam takiej tradycji, ktora nie przeczy Slowu Boga.


  Piszesz:

  "> modlitwy do ludzi
  - o jakich ludziach mowa? O naszych świętych, czy o jakiś żywych i czy to zostało powiedziane w kontekście katolicyzmu. Jeśli tak, to proszę wskazać na potępienie tego w Biblii."


  Czy wolno modlic sie do zywych ludzi?
  Czy czlowiek jest Bogiem?
  Czy Pan Jezus modlil sie do ludzi?
  Czy apostolowie modlili sie do ludzi?
  Czy apostolowie modlili sie do Marii matki Jezusa?
  Apostol Jan, ktory opiekowal sie ta kobieta, zyl bardzo dlugo, pisal listy apostolskie, spisal Apokalipse i on NIGDY nie naucza o modlitwie do niej.

  Nie modlono sie ani do Mojzesza, ani Abrachama, Izraela..., a z pewnoscia byli oni uwazani za osoby swiete.

  Katolicy modla sie do ludzi martwych, do trupow, ktore nic nie wiedza, bo umarli.

  " (5) ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a ZMARLO NICZEGO zgoła NIE WIEDZA, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie." (Koh.9:5)

  " (10) NIE znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, ZWRACAL SIE DO UMARLYCH.
  (12) OBRZYDLIWY jest bowiem dla PANA KAZDY, kto to czyni.
  Z POWODU TYCH obrzydliwości WYPEDZA ich Pan, Bóg twój, SPRZED twego oblicza.
  (13) DOCHOWASZ PELNEJ WIERNOSCI Panu, BOGU swemu.
  (14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących UMARLYCH.
  Lecz tobie NIE POZWALA NA TO Pan, Bóg twój." (Powt.Pr.18:10-14)




  Pytasz:

  "- a co z fragmentami mówiącymi o zwierzchnictwie "Piotra", biskupów itp?"


  Nic, bo NIE ma zwierzchnictwa Piotra, ani biskupow, ani zadnego czlowieka zywego, czy umarlego nad Jezusem Chrystusem, NIGDY nie bylo i NIGDY nie bedzie.

  On jest naszym Jedynym Panem, nie ma innego, ani obok Niego, ani zamiast Niego.

  Apostol Piotr NIC NI WIE o tym, ze on jest zwierzchnikiem, pasterzem, BO ty wymysl tych, ktorzy klamia, zniewalaja ludzi.

  Apostol Piotr tak pisze:

  " (24) On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
  (25) Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do PASTERZA i Stróża dusz waszych." (1Pio.2:24.25)


  Dlatego ja naleze do mojego Pasterza - Jezusa Chrystusa, jest On Jedyny Panem moim nie mam innego, lub innych.

  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 16:26:06
  hej, już jestem, zaraz odpowiem...
 • @grzesiekZ
  ZAZDROŚNIE CHCE ON MIEĆ TYLKO DLA SIEBIE DUCHA, KTÓREMU DAŁ W NAS MIESZKANIE!

  Witaj!

  Napisałeś do mnie:

  ``Więc nie potrzebuję niczego udowadniać na podstawie wersetów z Pisma Świętego. Wystarczy, że Biblia nie przeczy tym naukom, to dla mnie nie ma już podstaw aby je ot tak odrzucić.``

  Przeczy GrześkuZ i to bardzo.

  Wystarczy, że Pismo Święte nic nie wspomina na temat modlitwy do Marii. Natomiast Biblia wskazuje Bożego Syna, by TEN, Był WSZYSTKIM dla człowieka.

  Pan Bóg, Pan Jezus, zachowuje się jak Małżonek, który zazdrosnym okiem przygląda się Swojej Małżonce, czyli ludziom wierzącym. Zbawiciel chce ich mieć tylko dla Siebie i nie ma zamiaru Swoją Oblubienicą z nikim się dzielić.

  Apostoł Jakub bardzo trafnie określił Tę Boską Działalność:

  `` (5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: ZAZDROŚNIE CHCE ON MIEĆ TYLKO DLA SIEBIE DUCHA, KTÓREMU DAŁ W NAS MIESZKANIE?``

  List Jakuba 4/5 Biblia Warszawska

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Pan Jezus pragnie by tylko o Nim rozmyślał człowiek Chrystusowy, by każdą sekundę Swojego życia poświęcał Jego Osobie, a nie ludzkim pośrednikom.

  Ważny cytat:

  ``(36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, Z CAŁEGO SERCA SWEGO I Z CAŁEJ DUSZY SWOJEJ, I Z CAŁEJ MYŚLI SWOJEJ. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.``

  Ewangelia według Mateusza 22/36-39

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Tak GrześkuZ, miłować Pana Jezusa z całej myśli można tylko wtedy, gdy wszystkie nasze myśli poświęca się Jego Osobie! Każdą chwilę naszego życia.

  Gdy modlisz się do kogokolwiek innego, niż zadecydował Bóg Ojciec, wtedy Twoje pragnienie duszy i myśli, nie biegnie już tylko w stronę Zbawiciela.

  Słusznie, zatem mówi Apostoł Jakub:

  ``ZAZDROŚNIE CHCE ON MIEĆ TYLKO DLA SIEBIE DUCHA, KTÓREMU DAŁ W NAS MIESZKANIE.``

  TYLKO DLA SIEBIE, GrześkuZ!

  http://m.nowyekran.pl/30b23a4c6c2a8aa64cf4d042760d5c08,0,0.jpg


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @bar-bara 16:26:06
  > Od najstarszego chrzescijanstwa byli antychrysci, ktorzy wprowadzali zamet swoimi tradycjami.

  - Tak, byli i są, którzy nie tylko tradycjami ale swoją interpretacją wprowadzają zamęt. A skąd wiesz, czy Ty do nich nie należysz? Te wszystkie argumenty to błędne koło - tak samo można przecież odnieść do Ciebie.

  > Apostol Jan stanowczo przeczy temu:
  [...] NIE POTRZEBUJECIE POUCZENIA OD NIKOGO [...] (1Jan2:27, 28)


  - no nie, nie zgodzę się z kilku problemów. Nauki chrystusowej nie opieramy na jednym najbardziej wygodnym mi fragmencie, ale na całości. Jak jest jakiś fragment, który odbiega od całości, to staramy się nad nim głębiej zastanowić i znaleźć jego zrozumienie. A nauczanie biblijne jest takie, że wszystkie listy Pawła są nauczaniem swoich kościołów. A ponadto:

  Dz 8:31 bw "Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie POUCZYŁ? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce."

  2Tm 4:2 bw "Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy
  niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i POUCZANIEM."

  1Kor 14:19 bw "wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych,
  aby i innych POUCZYĆ, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym."

  1Kor 11:2 bw "A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się POUCZEŃ, jakie wam przekazałem."

  1 kor 4,17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.

  2 Tes 2,15 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

  1 Tm 4,11 To głoś i tego nauczaj.

  Hbr 5,12 Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego.

  ********
  A więc widzisz, że ten argument nie jest trafny. Św. Jak najwyraźniej odniósł to do zwodzicieli, którzy tym wierzącym sieli herezję, że Jezus nie jest Chrystusem. Po za tym nie wiem czy wiesz, ale jest coś takiego jak relatywizm pewnych wyrazów, które mogą sugerować jakąś pełnię. Słowo "nikogo" należy właśnie do takich... Czasem mówimy np. że "on nikogo nie lubi", "z nikim nie chce rozmawiać", "nikt nie jest lepszy", "niczego tam nie widziałem" itp. Czy to oznacza absolut? Nie koniecznie. W języku ludzkim (i przede wszystkim w Biblii) można znaleźć mnóstwo takich przykładów, które ukazują, że te wyrazy zostały użyte w wymiarze relatywnym.


  bar-bara:
  > Jesli ktos chce BEZ Jezusa Chrystusa zrozumiec Slowo Boga, bedzie bladzil.
  Dlatego powstalo tyle odmian protestantow, sa tez katolicy, swiadkowie J...., i wszytskie te religie powstaly z bledu.

  - tak, rozumiem, twoja religia nie powstała z błędu, wszystkie inne są w błędzie, twoja jest prawdziwa. U nas przecież zgłębianie całej wiary jest z Jezusem. Więc w czym problem? A ty myślałaś, że z kim, albo z czym mielibyśmy chcieć zrozumieć słowo, jak nie z Nim?

  A znasz ten fragment:
  2 Ptr 1,20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.

  > Jaka tradycja nie przeczy?
  > Podaj taka tradycje, bo ja nie znam takiej tradycji, ktora nie przeczy Slowu Boga.

  - Daj przykłady, która przeczy i uzasadnij to na podstawie Biblii.

  > Czy wolno modlic sie do zywych ludzi?
  - a ktoś u nas modli się do żywych ludzi?

  > Czy czlowiek jest Bogiem?
  - A Jezus nie jest? A może Jezus człowiekiem nie jest/nie był?

  > Czy Pan Jezus modlil sie do ludzi?
  > Czy apostolowie modlili sie do ludzi?

  - Do jakich ludzi? Do żywych? A my modlimy się do żywych?

  > Czy apostolowie modlili sie do Marii matki Jezusa?
  - a wiesz, ja nawet nie bardzo mogłem znaleźć przykładu, aby apostołowie modlili się do Jezusa. O Duchu Świętym to już nie wspomnę.

  > Apostol Jan, ktory opiekowal sie ta kobieta, zyl bardzo dlugo, pisal listy apostolskie, spisal Apokalipse i on NIGDY nie naucza o modlitwie do niej.

  - błąd logiczny ex-silentio. Mówiłem o tym wcześniej.
  - A czy Pan Jezus się śmiał, uśmiechał? Znalazłeś to w Biblii? Czy zatem nam też nie wolno się nigdy śmiać?
  - czy zrozumiałaś istotę błędu logicznego burden of proof? Dlaczego uważasz, że jak coś nie jest wyraźnie dozwolone, to jest z automatu zabronione? Przecież tak samo mogę powiedzieć, że jak coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Czyż nie?

  > Nie modlono sie ani do Mojzesza, ani Abrachama, Izraela..., a z pewnoscia byli oni uwazani za osoby swiete.

  - My się nie modlimy do świętych starego testamentu. Więc w czym problem?

  > " (5) ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a ZMARLO NICZEGO zgoła NIE WIEDZA, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie." (Koh.9:5)

  Żeby się nie wysilać, wkleję:
  http://www.trinitarians.info/dusza-i-pieklo/art_163_Dusza-niesmiertelna.htm


  Żeby zrozumieć treść Pisma Świętego, trzeba zwrócić uwagę na myśl autora, na to, co on chciał nam przekazać. Istotą nauczania Koheleta nie było głoszenie nauki o śmiertelnej duszy, tylko to, że nic, co ziemskie, niewarte jest żadnego wysiłku, gdyż wszystko to przeminie. Dla niego całe to nasze zabieganie za życiem doczesnym to jest „marność nad marnościami i pogoń za wiatrem”. Ta księga jest specyficznym rodzajem literackim, w którym znajdujemy opis ludzkiego niezdecydowania i zwątpienia, co widać, gdy się rozpatruje tę księgę całościowo, a nie wyrywając z niej tylko te fragmenty, które pasują do danej doktryny.

  Aby to zobrazować, spójrzmy, co pisze o mądrości Kohelet w swojej Księdze:

  „I postanowiłem sobie poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem […]” (Koh 1,17 – BT).

  „I po cóż więc nabyłem tyle mądrości? Rzekłem przeto w sercu, że i to jest marność” (Koh 2,15 – BT).

  Po czym następnie stwierdza:

  „Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo, i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce […], a większa jest jeszcze korzyść z poznania mądrości: darzy życiem tego, który ją posiada” (BT).

  Podobnie w Koh 3,21 Kohelet pisał, że nie wiadomo, czy duch ożywiający ciało ludzkie wraca do Boga, ale już dalej, w Koh 12, 7, jest pewien, że wraca, itd.

  Zatem autor ten jest raz po raz miotany wątpliwościami i nie może bez uwzględnienia kontekstu być cytowany jako wyrocznia w kwestiach teologicznych, tym bardziej że całość tej nauki (jeśli będziemy ją rozpatrywać w sposób dosłowny) jest niezgodna z nauczaniem Starego Testamentu


  A teraz zestawmy ten fragment z nauczaniem Nowego Testamentu, który jest pełnią objawienia bożego:


  > " (5) ponieważ żyjący wiedzą, że umrą,
  - Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie». (J 11,25 – BT)

  > a ZMARLI NICZEGO zgoła NIE WIEDZA
  - A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» (Ap 6,9-10 BT)

  > zapłaty też więcej już żadnej nie mają,
  - Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. (2 Kor 5,10 – BT)

  > bo pamięć o nich idzie w zapomnienie." (Koh.9:5)
  - Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! (Hbr 13,7 BT)

  > Tak samo ich miłość, […] już dawno zanikły,
  - Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. (1 Kor 13,8 – BT)

  > i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego
  - Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. (Rz 8,17 – BT)

  > " (10) NIE znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by [...], uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, ZWRACAL SIE DO UMARLYCH. (Powt.Pr.18:10-14)

  - Biblia Warszawska moim zdaniem lepiej to tłumaczy, to werset 11 wygląda następująco:
  "Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych"

  Chodzi tutaj o wywoływanie duchów, wzywanie ich i rozmawianie z nimi. Sorry, ale to nie ma nic wspólnego z modlitwą obecną w kościele katolickim. Czy modlitwa do Boga to jest wywoływanie Boga i rozmawianie z nim taki sposób, jak ludzie zajmujący się okultyzmem rozmawiają z duchami? Nie. To było napisane w czasach starego testamentu, gdzie modlitwy do zmarłych nie było, ale było za to wywoływanie duchów.

  A co do fragmentu z 1 Ptr 2,24-25, to co to ma do rzeczy? Czy jak Jezus jest pasterzem, to oznacza to, że Piotr nim nie jest? A co oznaczają słowa "paś owce moje"? Czy jak Jezus jest jedynym Panem, to oznacza, że nie mamy panów ziemskich? Słabo znasz Biblię najwyraźniej...
 • @57KerenOr 00:35:24
  w istocie wzruszające, ale niestety... trochę puste. A argumenty oparte na ex-silentio mnie nie przekonują, bo to zwykły błąd logiczny. To że nic nie wspomina o modlitwie do Marii... To sorry, ale nawet nic nie wspomina o kanonie starego testamentu.
 • @57KerenOr 00:35:24
  WSPÓŁCZEŚNI JUDASZE!

  Sadze Kerenie, że ten temat, zresztą jak i wiele podstawowych tematów które tu są omawiane, pan grześ, nie rozumie. Albo nie chce rozumieć, bo i takowe myśli przeszły przez mą głowę. Musimy uważać na to, że wśród tych ludzi, są tacy, którzy specjalnie brnąć będą w kłamstwie, by ich interes nie doznał szkody, znamy to już, i wiemy o co chodzi.

  Powód takiego a nie innego rozumowania mojego, jest prosty, nie wierzę w to, by ludzie to robili dla własnego widzimisię. Robią to, bo mają płacone i siedzą w tym brudzie, po same uszy.

  Siedzi sobie taki jeden czy drugi księżulek, widzi że zagrożenie coraz większe(zaraz mi się przypomina: zamieszki w Efezie, artemida efeska) widzi, że ludzie coraz bardziej szukają prawdy, coraz bardziej są wnikliwi i podejrzliwi wobec nich, więc klepie taki jeden czy drugi, co mu ślina na język przyniesie i potem czytamy te bzdury oparte na tradycji a nie na Biblii.

  Nie wierzę w to, by człowiekowi któremu nie zależy na czytaniu Biblii, tak mocno zależało na tym, by wyprowadzić w pole wielu czytających. Musi być tego kłamu, jakiś powód!

  Mam jednak nadzieję, że kiedyś, ktoś, przeczyta to, co tu zostało zapisane, by tych rzezimieszków Biblijnych nauczył się wystrzegać!

  Mając więc sumienie czyste, bo przed Bogiem wszystko jest obnażone, wiemy i Pan Jezus Naszym Świadkiem, że Dopadnie ich Pan i zawstydzi.

  GrzesiekZ NIE WYKRZYWIAJ PROSTYCH DRÓG PAŃSKICH!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @grzesiekZ
  OBRAŻASZ JEGO ZAPISANE SŁOWO!

  Jeżeli puste są dla Ciebie słowa zacytowane z Pisma Świętego, to faktycznie grzesiekZ musisz poszukać sobie innego miejsca w sieci.

  Na moim blogu można merytorycznie porozmawiać o Panu Bogu, ale nie będziesz tutaj siał zarazy i nauki, która świadomie i bez żadnego zażenowania obraża Jego Słowo zawarte w Piśmie Świętym.

  Znikasz z mojego bloga nie dlatego, że inaczej myślisz niż ja, ale dlatego, że powołujesz się na Święte Cechy Boskie, a jednocześnie kpisz sobie z Nauk zapisanych w Jego Ewangelii.

  Pozdrawiam i powodzenia!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @Keren
  Jesli pozwolisz, odpowiem GrzeskowiZ.
  Oczywiscie pozostawiam to pod twoj osad, jesli uznasz, ze zbedne sa moje slowa na temat klamstw, ktore glosi GrzesiekZ, wtedy usun moj wpis.

  GrzesiekZ wykazal, ze nie jest zwiedziony, lecz chce udowodnic, ze klamstwo jest prawda.

  Nie zaskoczyla mnie jego niesamowita glupota, bo z glupoty porwal sie na pisanie na TYM blogu.
  Jego ojciec szatan nie obdarza madroscia swoje slugi, bo nie ma w nim mardosci, gdyby byl madry, nie buntowalby sie przeciw Bogu, nie porywalby sie na kuszenie Jezusa Chrystusa, tym wlasnie udowodnil swa glupote!

  GrzesiekZ, sluga ojca klamstwa, porwal aie na kuszenie uczniow Chrystusowych na tym blogu.

  GrzeskuZ, czy zwiodles tutaj kogos?
  Nie, nie zwiodles i nie zwiedziesz, bo Jezus Chrystus - Slowo Boga nas chroni, to najlepsza zbroja przeciwko pociskom szatana!

  Odpowiadam na twoj wpis, nie dlatego, ze godny jestes odpowiedzi, bo nie jestes godny, by z toba mowic, ale odpowiadam, ze wzgledu na tych, ktorzy czytaja i byc moze jeszcze nie zbyt wyraznie widza jak sludzy szatana manipuluja uzywajac cytatow z Biblii, by zwodzic.

  Tak wiec moja odopowiedz jest dla nich, a nie dla ciebie!

  Sluga klamstwa zadal pytanie:

  "Tak, byli i są, którzy nie tylko tradycjami ale swoją interpretacją wprowadzają zamęt. A skąd wiesz, czy Ty do nich nie należysz? Te wszystkie argumenty to błędne koło - tak samo można przecież odnieść do Ciebie."

  To jest typowe pytanie slug szatana!

  Wie on, ze ja naleze do Jezusa Chrystusa BEZposrednio!

  Jezus Chrystus jest Prawda, Droga i Zyciem!
  Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa!

  A sluga klamcy pyta sie szatansko, skad ja wiem, czy nalezac do Zbawiciela nie jestem zwiedziona!

  To jego pytanie nie jest skierowane przeciwko mnie, lecz przeciwko samemu Zbawicielowi!
  Bo pyta sie skad ja wiem, ze nie jestem zwodzona?
  A kto mialby mnie niby zwodzic, skoro nie slucham nauk zadnych ludzi, lecz TYLKO Jezusa Chrystusa?

  Apostolowie pisali pod wplywem Ducha Prawdy, dlatego Prawda jest, ze NIE POTRZEBUJEMY POUCZENIA OD NIKOGO, bo namaszczenie Jezusa Chrystusa nas poucza! (1Jan. 2:27)

  Pozniej sluga szatana pisze:

  "... Nauki chrystusowej nie opieramy na jednym najbardziej wygodnym mi fragmencie, ale na całości. Jak jest jakiś fragment, który odbiega od całości, to staramy się nad nim głębiej zastanowić i znaleźć jego zrozumienie. ..."

  I tu wychodzi cala perfidia i hipokryzja klamcy.
  Bo mowi, ze nie nalezy sie opierac na jednym tylko fragmencie, jesli ten odbiega od calosci nauk biblijnych.

  On ma racje, nie nalezy tego robic, a jednak tak wlasnie postepuje watykan!
  Opiera sie na JEDNYM fragmencie, ktory bardzo odbiega od calosci Biblii.
  Watykanisci opieraja swoja przewodnia role, na tym jednym tylko fragmencie, choc cala nauka Zbawiciela przeczy temu:

  " (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. " (Mat.16:18,19)

  Dodam tutaj, ze przyczyna dla ktorej tem fragment odbiega od calosci nauk biblijnych jest to, ze zostal blednie przetlumaczony i dlatego rownie blednie interpretowany.

  Na czyje zlecenie tlumacze tlumacza Biblie?

  Na zlecenie przywodcow religijnych, wlasnie po to, by mogli sie na to swoje tlumaczenie powolywac i robia to.

  Hipokryzja GrzeskaZ polega na tym, ze zarzuca on innym wlasnie to co robi watykan!
  Wedlug niego jak watykan to robi to dobrze, ale jak inni robia to samo, to zle.

  Ja NIGDY nie opieram sie na jednym fragmencie Biblii, lecz zawsze na calosci.

  Sluga klamcy, GrzesiekZ, podaje cytaty z Biblii, po to, by po raz kolejny udawadniac klamstwo, ze nie powinnismy nalezec do Zbawiciela i Jego sluchac, lecz, ze mamy sluchac nauk watykanistow:

  Zacytowal:

  Dz 8:31 bw "Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie POUCZYŁ? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce."

  Czy w tym czasie byla Ewangelia, Nowy Testament spisany?
  Wiemy, ze nie.
  Jakie pouczenie udzielil Filip urzednikowi krolewskiemu, ktory czytal Proroka Izajasza?

  (35) A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o JEZUSIE. (Dz.8:35)

  Ewangelie o Jezusie, a NIE o przewodniej roli Piotra!!!

  Czyli Filip glosil Ewangelie, glosil to co pozniej zostalo spisane pod wplywem Ducha Prawdy. To co my dzisiaj czytamy, czytajac Biblie.

  My czytajac Nowy Testament otrzymujemy TO SAMO pouczenie, bo NIE ma innej Ewangelii, sa tylko jacys ludzie w Watykanie (w kosciolach, w Brooklynie...), KTÓRZY SIEJĄ ZAMĘT I KTÓRZY CHCIELIBY PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ!!! (Gal.1:7)

  GrzesiekZ jest jednym z nich!

  Podal on wers:

  "2Tm 4:2 bw "Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy
  niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i POUCZANIEM."

  Co ma glosic apostol Tymoteusz?
  SLOWO BOGA, bo to Slowo Prawdy, Slowo Zycia!!!

  GrzesiekZ napisal:

  "Żeby zrozumieć treść Pisma Świętego, trzeba zwrócić uwagę na myśl autora, na to, co on chciał nam przekazać. ..."

  Tak, zgadza sie, trzeba zrozumiec mysl Autora, to Bog NIE czlowiek jest Autorem.
  Prorocy Bozy cytowali Slowo Boga z najwieksza dokladnoscia.
  Tak powstala Biblia.

  Prorok to ten, ktory cytuje Slowo Boga, lecz NIE Prorok jest Autorem Tego Slowa, lecz Bog.

  Ale GrzesiekZ insynuuje, ze to sa slowa czlowieka, mowi ze "zwrócić uwagę na myśl autora", czyli autora-czlowieka, a nie Autora-Boga!

  Caly wpis GrzeskaZ ma na celu udowodnienie, ze nie jest Prawda to co napisano w Biblii, lecz nauki watykanskie sa prawda.

  Podal werset z Apokalipsy, gdzie jest opis symboliczny, ale grzesiekZ, udaje, ze tego nie wie, chce udowodnic, ze to literealny opis, ze umarli nie umieraja, czyli, ze jego pan - szatan ma racje, wlasnie dlatego podal:

  " A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» (Ap 6,9-10 BT)

  Czyli GrzesiekZ mowi, zapomnijcie ludzie, ze Bog mowi, ze zaplata za grzech jest smierc, ze umarli nic nie wiedza, ze Lazarz kiedy zmartwychwstal nie opowiadal o niebe, bo w nim nie byl, ze Zmartwychwstanie bedzie dopiero w dniu powtornego przyjscia Zbawiciela...

  Wedlug 'logiki' GrzeskaZ, krew Abla z ziemi wola do Boga, choc sam Abel jest w niebie!

  " (10) Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!" (Rodz.4:10)

  GrzesiekZ, chce udowodnic, ze nie nalezy zwracac sie bezposrednio do Zbawiciela, ze nie nalezy sluchac Slowa Boga i wypelniac Jego wole.
  On chce udowodnic, ze jest inny posrednik, ze ten inny posrednik zasiadajacy w watykanie jest tym ktorego mamy sluchac, bo bez niego nic nie zrozumiemy.

  Ale cale Slowo Boga temu przeczy!
  Kogo sluchal Prorok Daniel?
  Do kogo zwracal sie gdy nie rozumial Slowa Boga?
  Do kogo zwracali sie Apostolowie, gdy nie rozumieli przypowiesci?
  Do Piotra?

  Na koniec, klamca pisze tak:

  "A co do fragmentu z 1 Ptr 2,24-25, to co to ma do rzeczy? Czy jak Jezus jest pasterzem, to oznacza to, że Piotr nim nie jest? A co oznaczają słowa "paś owce moje"? Czy jak Jezus jest jedynym Panem, to oznacza, że nie mamy panów ziemskich? Słabo znasz Biblię najwyraźniej..."

  Dla GrzeskaZ, slowa Piotra nie maja nic do rzeczy.
  Innymi slowy mowi on, co tam Piotr, Piotr sie nie liczy, niewazne, ze Piotr pisze, ze to NIE on Piotr jest Pasterzem, ze to Jezus Chrystus jest Pasterzem!

  GrzesiekZ udaje ze nie wie co znaczy "paś (boskó) owce moje".

  1006. boskó - pasc-dawac pokarm..., karmic SLOWEM BOGA!!!
  http://concordances.org/greek/1006.htm

  Slowo Boga, to nasze pozywienie, mamy Je jesc, Jezus Chrystus jest Slowem Boga, to Slowo jest cialem, ktore my owce Jego mamy jesc i wlasnie tym pokarmem, Piotr ma pasc-karmic owce Pana Jezusa.

  Piotr glosil Slowo Boga, wszyscy apostolowie to robili.
  Apostolowie robia to caly czas i beda to konca swiata i Pan Jezus jest z Nimi, za kazdym razem jak czytamy Biblie chodzimy z Panem Jezusem i z Apostolami. To jest nasz pokarm!

  Owce znaja swego Pasterza, a Pasterz zna swe owce po imieniu.
  Pan Jezus jest moim Pasterzem, ja Go znam i On zna mnie.

  Nie znam i nie chce znac papieza i on mnie nie zna!

  Pozdrawiam Kerenie!
 • @
  OJCZE MÓJ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE!

  To, co teraz napiszę, być może dla niektórych stanowić będzie pewne novum. Dla mnie zaś, jest to codzienna normalność życia w Panu i Bogu Jezusie Chrystusie, Synu Boga Ojca.

  Gdy modlę się w grupie, pośród osób, dla których miłość do Pana Jezusa i przestrzeganie Jego Poleceń jest podstawą ich życia, to używam liczby mnogiej. Mówię, podobnie jak inni: ``Ojcze NASZ, Który Jesteś w Niebie``.

  Nie muszę tego tłumaczyć, ale napiszę, że zdanie tak ułożone jest zgodne z prośbą Apostołów:

  "Panie, naucz NAS się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów" .

  Ewangelia według Łukasza 11/1

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/11.php

  Uczeń Zbawiciela, poprosił więc Pana Jezusa o ``wzór modlitwy``, który byłby odpowiedni dla NICH wszystkich.

  Postawił pytanie w liczbie mnogiej i otrzymał w liczbie mnogiej odpowiedź:

  ``A On rzekł do nich: "Kiedy się MODLICIE, MÓWCIE(…).``

  Ewangelia według Łukasza 11/2

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/11.php

  Opuśćmy teraz Ewangelię według Łukasza i otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 6.

  Szczególnie interesują mnie tutaj wersety, 5 i 6:

  ``5 GDY SIĘ MODLICIE, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 TY ZAŚ, GDY CHCESZ SIĘ MODLIĆ, wejdź do swej izdebki, ZAMKNIJ drzwi i MÓDL SIĘ do Ojca twego, który jest w ukryciu. A OJCIEC TWÓJ, który widzi w ukryciu, odda tobie.``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/6.php

  Ciekawostką i wskazówką jest tutaj pewien mały szczegół omijany w dyskusjach Biblijnych. Otóż pytanie, które teraz stawiam, brzmi:

  Dlaczego Pan Jezusa Chrystus, przemawia do uczniów używając liczby mnogiej, (``GDY SIĘ MODLICIE``), a później Przechodzi momentalnie do liczby pojedynczej (``TY ZAŚ, GDY CHCESZ SIĘ MODLIĆ``, `` ZAMKNIJ drzwi``, ``MÓDL SIĘ do Ojca twego``, ``A OJCIEC TWÓJ``)?

  Czy ``wchodząc do izdebki`` i zamykając drzwi, mam modlić się w liczbie mnogiej, używając słów: Ojcze Nasz!?

  Czy może, zgodnie z Ewangelią według Mateusza 6/6, używać należy liczby pojedynczej, ponieważ sprawa dotyczy TYLKO MNIE?

  Uważam, że w wersecie wspomnianym powyżej jest odpowiedź:

  ``A OJCIEC TWÓJ, który widzi w ukryciu, odda tobie.``

  A Ojciec TWÓJ!

  http://s6.ifotos.pl/img/OJCZE-MJj_xrrwerq.jpg

  Hm…

  Mała wymyślona przeze mnie sytuacja:

  Pan Jezus Przemawia do swoich uczniów. W pewnej chwili ktoś z boku powiedział: ``Panie, naucz nas modlić się``.

  Zatem oczami wyobraźni widzę Pana Jezusa chodzącego między uczniami i Mówiącego w liczbie mnogiej do zebranych. W pewnej chwili Mistrz podchodzi do jednego z nich, kładzie mu rękę na ramieniu i Mówi:

  ``TY ZAŚ, GDY CHCESZ SIĘ MODLIĆ, WEJDŹ do swej izdebki, ZAMKNIJ drzwi i MÓDL SIĘ do Ojca twego, który jest w ukryciu. A OJCIEC TWÓJ, który widzi w ukryciu, odda tobie.``

  TY ZAŚ, GDY CHCESZ SIĘ MODLIĆ…

  WEJDŹ…

  ZAMKNIJ…

  MÓDL SIĘ…

  A Ojciec TWÓJ…

  Powtórzę się:

  Myślę, że to jest odpowiedź na nasze (moje) zagadnienie. Gdy modlimy się w grupie, to używamy liczby mnogiej! Gdy modlimy się sami do Zbawiciela, wtedy modlitwa ``Ojcze Nasz``, przybiera postać naszej osobistej relacji z Najwyższym. I ja wtedy mówię: ``Ojcze MÓJ, Który Jesteś w Niebie``.


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @57KerenOr 13:58:32
  Witaj!

  Bardzo ciekawe, bo podales uzasadnienie biblijne na to, ze slusznie mowie, kiedy modle sie 'Ojcze moj, ktory jestes w niebie...'

  Jak bylam katoliczka modlilam sie, a raczej klepalam bezmyslnie 'Ojcze nasz...', bo tak mnie na religii nauczono.

  Ale od kiedy zrozumialam jak bardzo KrK klamie, kiedy zrozumialam, ze katolicki bog, nie jest Bogiem, wtedy porzucilam wszystko co katolickie.

  Moje modlitwy staly sie osobiste, moje, a nie te wkute na pamiec na lekcjach religii katolickiej.
  Wtedy tez zaczelam mowic 'Ojcze moj', ale dopiero ty teraz zwrociles uwage na to, ze ma to uzasadnienie w Biblii.


  A jak juz mowa o modlitwie, to najgorsza chyba ze wszystkich modlitw, jest rozaniec, wedlug mnie jest to szatanska modlitwa!

  Jest to poganska modlitwa, bo sklada sie z modlitwy do czlowieka-Maryji, bo jest to modlitwa przez powtarzanie... i w ta poganska modlitwe, wplatano 'Ojcze nasz'.

  Pan Jezus mowi, ze NIE mamy sie modlic przez powtarzanie:

  (7) And -- praying -- ye may NOT use vain REPETITIONS like the nations, for they think that in their much speaking they shall be heard, (Mat.6:7) Young's Literel Translation http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Niestety na jezyk polski przetlumaczono blednie:

  " (7) Na modlitwie NIE bądźcie gadatliwi (battalogeó) jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo (polulogia) będą wysłuchani." (Mat.5:7) Biblia Tysiaclecia

  945. battalogeó - powtarzanie, repetycja, ...
  4180. polulogia - wielomostwo, gadatliwosc...
  http://interlinearbible.org/matthew/6-7.htm

  Pozdrawiam!
 • @Naftali 04:08:04
  Chyba jednak nie czytasz uwaznie, bo napisales:

  "57KerenOr zrównał(a) Jezusa z Bogiem nazywając Go „tatusiem” a bar-bara jak echo przytakuje zgadzając się ze wszystkimi tezami."

  Nie zgadzam sie z tezami Kerena, zgadzam sie z Biblia.
  Gdyby Keren napisal, ze jest Trojca swieta, to zapewniam cie, ze nie zgodzilabym sie.

  Uwazasz, ze nie jest prawda, ze kto widzi Jezusa Chrystusa, widzi Ojca?
  Ze w Panu Jezusie pelnia boskosci?
  Jesli tak, to znaczy, ze nie zgadzasz sie z Biblia.

  Trudno odpowiadac na twoj wpis, ktory mowi co w Biblii jest, a czego nie ma, nie podajac na swe tezy zadnych cytatow z Biblii.

  Tatus (Abba) w Biblii jest.

  Czy czytales Ewangelie Jana rodzial 1?
  Jesli tak, to wiesz, ze Jezus Chrystus - Slowo Boga, bylo u Boga i Bogiem bylo...

  Nie piszemy, ze malo osob uczestniczy w dyskusjach, lecz o tym, ze z sa ludzie, ktorzy doskonale zdaja sobie sprawe z tego, ze KrK zwodzi, obraza Boga i Jego Slowo..., a jednak milcza.

  Dyskusje mozna prowadzic na temat Slowa Boga, lecz nie ze Slowem Boga, przeczac Biblii, by udawadnic swoja racje.

  A czesto, wlasnie takie dyskusje prowadza katolicy, jak chocby GrzesiekZ, ktory pisze:

  "A co do fragmentu z 1 Ptr 2,24-25, to co to ma do rzeczy? Czy jak Jezus jest pasterzem, to oznacza to, że Piotr nim nie jest? A co oznaczają słowa "paś owce moje"? Czy jak Jezus jest jedynym Panem, to oznacza, że nie mamy panów ziemskich? Słabo znasz Biblię najwyraźniej..."

  Widzisz Pan Jezus mowi, ze nie mozliwe jest miec dwoch panow, ale GrzesiekZ ignoruje to i twierdzi, ze mozna miec.

  GrzesiekZ, uwaza, ze posiadl cala wiedze i dlatego przeczy Biblii.

  Dziwne jest, ze nie widzisz we wpisie GrzeskaZ, jego antybiblijnych tez.

  A moze ty tez jestes zdania, ze nieprawda jest, ze nie mozemy miec dwoch panow?

  Jesli chodzi o Ojca i Syna, to Biblijnie mozna wykazac, ze jest naszym Panem i tylko przez Jezusa Chrystusa poznajemy Ojca.
  Ze Pan Jezus i Ojciec jendo stanowia...

  Ale, aby to zrozumiec, musimy sie narodzic na nowo, z nieba, duchowo, wtedy otrzymujemy objawienie z nieba, takie jak mial Apostol Piotr, ktory powiedzial:

  "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego." (Mat.16:16)

  Pan Jezus odpowiedzial:

  " Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
  Albowiem NIE objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w NIEBIE." (Mat.16:17)

  Takie wlasnie objawienie musimy miec, nie od czlowieka, nie po czlowieku mamy powtarzac, lecz objawienie-zrozumienie z nieba.
  Tylko wtedy jestesmy ekklesia Pana Jezusa, wtedy nalezymy do Niego, znamy Go osobiscie. Wtedy On nas poucza o wszystkim i NIE potrzebujemy pouczenia od nikogo innego.

  "(18) Otóż i Ja tobie powiadam:
  Ty jesteś Piotr [Petros - kamien], i na tej Skale (Petra -Skala) zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą."(Mat.16:18)

  Kto jest Patra - Skala???
  Nie Piotr, bo on jest kamieniem.
  Skala - Petra, to Pan Jezus, ktory stanowi jednosc z Ojcem, kiedy stanowimy podobna jednosc ze Zbawieicielem, to Prawda jest nam objawiona z nieba, tak jak Piotrowi.
  Kazdy, kto ma objawienie z nieba, kim jest Jezus Chrystus, staje sie Petros - kamieniem duchowej swiatyni Boga.
  Taki Petros - kamien, nie bedzie przeczyl Slowu Boga, lecz wszystko bedzie robil ZGODNIE ze Slowem Boga, bo zrozumienie tego Slowa otrzymuje od Boga.
  NIGDY nie bedzie robil i mowil cos co przeczy Slowu Boga.

  Dlatego dalej Pan Jezus mowi:

  " (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie." (Mat.16:19)

  Coz taki czlowiek bedzie wiazal i rozwiazywal?
  To co jest zgodne z wola Boga zapisana w Biblii, czy tez - jak to czyni papiestwo - bedzie dzialal wbrew Slowu Boga?

  Oczywiscie, ze zgodnie ze Slowem Boga, bo tylko wtedy jest zywym, duchowym kamieniem swiatyni, NIE jest przywodca, a sluga wszystkich, a Pasterzem wszystkich jest Pan Jezus.

  PS mozna porownac z greka, bo niedokladnie sa tlumaczenia Biblii:
  http://interlinearbible.org/matthew/16-18.htm
  http://interlinearbible.org/matthew/16-19.htm

  Podrawiam!
 • @Naftali 04:08:04
  Dobrze że czytasz, bardzo z tego się cieszę, co do kościoła nowego o którym wspominasz, to nie jest żaden nowy kościół, a zgromadzenie ludzi wybranych, wywołanych(eklesja), które to zgromadzenie ma tyle lat, odkąd istnieje człowiek.

  Co do bar-bary, i Kerena to nie tylko oni przytakują, bo ja również nazywam Pana Jezusa, TATUSIEM, a skoro wy tego nie rozumiecie, przykro mi, proście Zbawiciela o pomoc, a może zrozumiecie, o czym piszemy.

  Naftali napisałeś:

  //Czy możliwa jest dyskusja z kims komu się wydaje że posiadł całą wiedzę?//

  Czy mam rozumieć że jeśli wiem dużo i dużo rozumiem, to mam przytakiwać na błędne rozumienie Pisma? A może po prostu nie lubicie, jak ktoś, kto się wymądrza.
  Powiedziałbym Naftali, że wasze uszy, nie chcą słuchać PRAWDY.

  Naftali, jeśli masz Pismo Święte, czytaj i proś Pana Jezusa o poznanie Jego Dróg, proś, a może któregoś, pięknego dnia, zrozumiesz, że twoje skojarzenia, były błędne.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 23:03:37
  Witaj!

  Zacytaowales slowa Pana Jezusa:

  "Ojciec jest większy niż ja", wielka to prawda.

  Pan Jezus przyszedl w ciele czlowieka, byl we wszystkim podobny do nas oprocz grzechu i tego, ze jest jednoscia z Ojcem, ze jest Bogiem w ciele czlowieka.
  Swa Ojcowska Potege, Wszechmoc, Chwale..., pozostawil w niebie, bo przyszedl jako Zbawiciel.

  Imie biblijnie znaczy cecha charakteru.

  Pan Jezus - Bog w ciele czlowieka, przyszedl pokazac nam Boga - Zbawiciela naszego.
  Nie Sedziego, nie Stworzyciela..., lecz Zbawiciela.


  Piszesz:

  "Boga nikt nigdy nie widział, kropka."

  Hmm.. Adam i Ewa widzieli. Hiob mowil, ze widzial.

  Ale jest widzenie cielesne i widzenie duchowe.
  Widziec duchowo, znaczy znac.
  Filip widzial cielesnie, ale dopiero pozniej widzial duchowo.

  Bo nie chodzi, abysmy cielesnie znali, lecz abysmy duchowo znali i stanowili jednosc taka jaka Pan Jezus stanowil z Ojcem.

  Dlatego Pan Jezus mowi, ze trzeba nam sie narodzic na nowo, duchowo.
  Co jest z ciala, jest cialem, a co z ducha sie narodzilo, duchem.
  Duchowymi kamieniami Swiatynia Boga jestesmy.


  Czy Bog jest naszym Zbawicielem?

  "(18) Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu." (Hab.3:18)

  " (3) Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga" (2Tym.2:3)

  " (3) a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego "(Tyt.1:3)

  "(46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy." (Luk. .1:46,47)


  Jezus Chrystus jest zapowiedziany:

  " (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, SYN jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go:
  Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."(Iz.9:5)

  "(23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami." (Mat.1:23)

  " (5) do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; TEN jest PONAD wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen." (Rzym.9:5)



  Napisales:

  "Chrystus nigdy nie podawał się za kogoś więcej niż za Syna Bożego."

  Nie jest to zgodne z prawda, bo Pan Jezus NAZWAL Siebie tak, jak Bog nazwal Siebie, kiedy rozmawial z Mojzeszem:

  " (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który JESTEM (egó eimi)... "(Wyj.3;14) ('egó eimi' wystepuje w greckiej Apostolic Bible)

  " (58)...zanim Abraham stał się, JA JESTEM (egó eimi)." (Jan.8:58)

  Sprawdz w grece te dwa powyzsze wersy zwroc uwage na slowa o numerach 1473.egó i 1510. eimi:
  http://apostolic.interlinearbible.org/exodus/3.htm
  http://interlinearbible.org/john/8-58.htm


  Ale nie wszyscy to rozmieli i nie wszyscy to rozumieja:

  " (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest OBRAZEM Boga ." (2Kor..4:4)


  Pan Jezus Mowi:

  "(30) Ja i Ojciec JEDNO jesteśmy." (Jan.10:30)

  " (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
  Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
  Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
  (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
  Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który TRWA WE MNIE, On sam dokonuje tych dzieł." (Jan.14:9,10)

  Z tego wynika, ze kto WIDZI (pozna) Pana Jezusa, ten pozna (zobaczy) Ojca, bo nie ma innej drogi do Ojca jak tylko poprzez poznanie Pana Jezusa.


  Bog ma wiele imion, kazde z imion opisuje charakter Boga.
  Imiona Boga:

  ELOHIM.......Rodzaju 1:1
  ADONAI......Malachiasza 1:6 Pan
  YHVH..........Rodzaju 2:4
  YHVH-MACCADDESHEM.......Wyjscia 31:13 Bog Uswiecajacy
  YHVH-ROHI..............Psalm 23:1 Bog moj Pasterz
  YHVH-SHAMMAH.......Ezachiel 48:35 Bog jest obecny, mieszka
  YHVH-RAPHA............Wyjscia 15:26 Bog naszym Lekarzem
  YHVH-TSIDKENU......Jeremiasz 23:6 Bog nasza sprawiedliwoscia
  YHVH-JIREH..............Rodzaju 22:13-14 Pan zaopatruje
  YHVH-NISSI................Wyjscia 17:15 Pan Sztandarem moim
  YHVH-SHALOM...........Sedziow 6:24 Pan jest Pokojem
  YHVH-SABBAOTH........Izajasz6:1-3 Pan Zastępów
  EL-ELYON...................Rodzaju 14:17-20 Bog Najwyższy
  EL-ROI.........................Rodzaju 16:13 Bóg, który mnie widzi
  EL-SHADDAI................Rodzaju 17:1 Bóg Wszechmogący
  EL-OLAM......................Izajasz 40:28-31 Bog Wieczny Abba.............................Rzymian 8:15 Ojciec, Tata, Tatus

  Orędownik........................1 Jana 2:1
  Bóg Wszechmogący.........Rodzaju 17:1
  Alfa...................................Apokalipsa 22:13
  Amen...............................Apokalipsa 3:14
  Sędziwy............................Daniel 7:9
  Pomazaniec......................Psalmy2:2
  Apostoł i Arcykapłan.........Hebrajczykow 3:1
  Ramię Pańskie...................Izajasza 53:1
  Dawca życia......................Dzieje 3:15
  Poczatek............................Apokalipsa 21:6
  Jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących...1 Tymoteusza 6:15
  Chleb Boży........................Jan 6:33
  Chleb życia........................Jan 6:35
  Gwiazda świecąca, poranna...............Apokalipsa 22:16
  Najwyższy Pasterz.............1 Piotr 5:4
  Wybrany...........................Izajasz 42:1
  Mesjasz Boży.....................Lukasz 9:20
  Mesjasz, Pan......................Lukasz2:11
  Mesjasz, Syn Boga żywego………Mateusz16:16
  Pocieszyciel........................Jan 14:26
  Wodz i Rozkazodawca .......Izajasz 55:4
  Pociecha Izraela..................Lukasz 2:25
  Ognien Trawiący.................Heb. 12:29
  Kamień Węgielny.................Izajasz 28:16
  Stwórca..............................1 Poitr 4:19
  Wybawiciel...........................Rzymian 11:26
  Koniec..................................Apokalipsa 21:6
  Bóg Wiekuisty.......................Powtorzone Prawo 33:27
  Wiernym i Prawdziwym.........Apokalipsa 19:11
  Świadka Wiernego.................Apokalipsa 1:5
  Ojciec....................................Mateusz 6:9
  Pierworodny..........................Rzymian 8:29
  Fundament...........................1 Koryntian 3:11
  Chwała Pańska......................Izajasz 40:5

  Podalam tylko niektore imiona Boga.

  Pan Jezus jest Bogiem, ale aby to zrozumiec musimy sie narodzic na nowo, nie myslec cielsnie, lecz duchowo.

  To objawia Bog z nieba, a nie czlowiek(cialo i krew) i nie martwa litera Pisma, lecz Zywe Slowo Boga - Jezus Chrystus.

  Pozdrawiam!
 • @grzesiekZ 11:36:12
  "Jak zaznaczyłem, ja jestem katolikiem, a więc moja wiara nie opiera się wyłącznie na Biblii, ale również na tradycji."

  >>> Tradycji ? Jakiej ? Tej pogańskiej ?
  Bo tradycja w KRK jest na przestrzeni wieków zmienna i szeroko pojmowana.
  Dziś niektórzy księża nawet takich 'tradycji' się dopuszczają :http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20121001%2FSTARGARD%2F120939973
 • @Naftali 23:03:37
  Odpowiem teraz na inne pytania w twoim wpisie.

  Pytasz:

  "No więc czy dalej jestem w błędzie twierdząc że Jezus jest Synem Boga nie Bogiem ? Czy może być jednoczesnie Ojcem i Synem?
  W takim razie laczego tego nie powiedział wprost, przecież nic nie miał do ukrycia?"


  Wielu ludzi pyta jak ty, Apostolowie, tez pytali:

  "(10) Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali:
  DLACZEGO w przypowieściach mówisz DO NICH? ...
  (13) DLATEGO mówię DO NICH w przypowieściach, że otwartymi oczami NIE WIDZA i otwartymi uszami NIE SLYSZA ani NIE ROZUMIEJA.
  (14) Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
  Słuchać będziecie, a NIE zrozumiecie, patrzeć będziecie, a NIE zobaczycie.
  (15) Bo stwardniało SERCE tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym SERCEM nie rozumieli: i NIE nawrócili się, abym ich uzdrowił. " (Mat.13:10, 13-15)


  Pan Jezus mowi:

  "(11) On im odpowiedział: Wam DANO poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś NIE DANO.
  (12) Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma." (Mat.13:11,12)

  Kto daje poznac TAJEMNICE?

  "(10) A gdy był sam, PYTALI Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść." (Mar.4:10)

  Ciekawe jest, ze gdy Apostolowie nie rozumieli i pytali o przypowiesc, Pan Jezus mowil im nastepna przypowiesc, ale NIC WPROST!

  Rownie ciekawe jest, ze Pan Jezus mowi do nich - w tym wypadku wprost co sie stanie - lecz oni i tak nie rozumieja:

  "(44) Weźcie WY sobie DOBRZE DO SERCA TE właśnie SLOWA: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
  (45) Lecz oni NIE ROZUMIELI tego powiedzenia; było ono ZAKRYTE przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie."(Luk.9:44,45)

  " (31) Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich:
  Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. ...
  (34) Oni jednak NIC z tego NIE ROZUMIELI.
  Rzecz ta była ZAKRYTA przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa." (Luk.18:31.34)


  I tak wlasnie jest rowniez dzisiaj.
  Ludzie czytaja Biblie i NIE rozumieja co napisano, bo ZAKRYTE jest to przed ludzmi.
  Taka jest wola Boga, abysmy nie rozumieli czytajac Pisma sami, wlasnymi rozumami, czy pytajac sie ludzi.


  Pan Jezus mowi:

  " (25) Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach.
  Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem OTWARCIE oznajmię WAM o Ojcu." (Jan.16:25)

  Czyli Pan Jezus OBIECUJE, ze oznajmi im (i nam) WPROST.
  Ale kiedy i czy wszystkim?

  "(14) Bo wielu jest powołanych, lecz mało WYBRANYCH."(Mat.22:14)

  "(16) NIE wyście Mnie wybrali, ale JA WAS WYBRALEM i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko DAL wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje." (Jan.15;16)


  Wybiera Pan Jezus, NIE czlowiek. Pan Jezus oznajmia wprost Swym wybranym:

  "(44) Potem rzekł do nich:
  To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
  Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
  (45) WTEDY OSWIECIL ich umysły, aby ROZUMIELI Pisma" (Luk.24:44.45)


  Pan Jezus Oswieca nasze umysly i dopiero wtedy rozumiemy Pisma.
  Nie czlowiek, nie nauki czlowieka, nie KKK, nie Straznica, nie kazania..., lecz ZBAWICIEL.


  Co Pan Jezus mowi, do ludzi, ktorzy wlasnym rozumem chca zrozumiec Pisma?
  On Mowi:

  " (39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że W NICH zawarte jest życie wieczne:
  to one właśnie dają O MNIE świadectwo.
  (40) A przecież NIE CHCECIE przyjść DO MNIE, aby mieć życie."(Ja.5:39,40)

  Pisma mowia, idzcie do Boga i Zbawiciela waszego ludu, a lud NIE chce!

  Ponizej opis kosciolow, instytucji religijnych z przywodcami - papiezami, starszymi zboru, teologami...

  " (8) Ten lud czci Mnie WARGAMI, lecz SERCEM swym DALEKO jest ode MNIE.
  (9) Ale czci mnie na PROZNO, ucząc ZASAD podanych przez LUDZI:" (Mat.15:8,9)


  Pan Jezus jest TYM, ktory DAJE zrozumienie Slowa Boga, bo jest ON Slowem Boga, Slowem Zycia, Dawca Zycia, Bogiem.

  Dlatego teolodzy, pastorzy, ksieza, Biblisci, tlumacze Biblii..., NIE rozumieja Pisma.
  Gdyby rozumieli, to nie do siebie, lecz do ZBAWICIELA, by kierowali!!!

  Po tym wlasnie, poznajemy, ze nie rozumieja NIC ze Slowa Boga, nie rozumieja o czym mowi Pan Jezus.


  Instytucje religijne NIE daja zrozumienia Slowa Boga, bo NIE sa Zbawicielem, dlatego uczą zasad podanych przez ludzi..., czcza Boga wargami, lecz sercem swym daleko jest od Zbawiciela.
  Nie CHCA przyjsc do Zbawiciela, aby miec zycie (Jan.5:40).

  Chca BEZ Zbawiciela, dlatego nic NIE rozumieja.


  Powtorze twoje pytanie:

  "W takim razie laczego tego nie powiedział wprost..."

  Chcesz odpowiedzi WPROST?

  Zwroc sie do Zbawiciela WPROST.
  Przyjdz do Niego:

  " (39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.
  (40) A przecież NIE CHCECIE przyjść DO MNIE, aby mieć życie."(Ja.5:39,40)

  Zaden czlowiek nie da ci zrozumienia tego, ze Jezus Chrystus jest Ojcem, czy tez czegokolwiek innego z Biblii.

  Zrozumiemy to tylko wtedy, kiedy Zbawiciel Oswieci ci umysl (tak jak uczynil to Apostolom), wtedy zrozumiemy Pismo (Luk.24:45).

  Pozdrawiam!
 • @Naftali 23:23:05
  PAN JEZUS i BÓG OJCIEC, ŹRÓDŁO WIEDZY!

  Całą wiedzę posiada tylko Bóg Ojciec i Jego Syn, Bóg, Jezus Chrystus.

  Wiedzieć dużo, te określenie ma pewien wskaźnik, tak jak pojęcie, mieć dużo pieniędzy, dla jednego sto tysięcy to dużo, dla innego, trochę !

  Dla mnie pojęcie dużo, oznacza, stosownie tyle, ile mi Dał Pan, by mój rozum to zrozumiał.

  Napisałeś:

  //Bóg nie dzieli ludzi na wybranych i resztę, każdy ma jednakowe prawo poznania i postępowania zgodnie z Jego wolą.//

  Każdy ma PRAWO POZNANIA, to niewątpliwe, ale nie każdy z tego skorzysta i tu przykład Judasza.

  On i nie tylko on, jest przykładem nie skorzystania z tego co otrzymał od Pana Jezusa, więc, Bóg, a nawet on sam, już samoistnie się odseparował-rozdzielił i podzielił na tego złego, od tych którzy przebywali z Panem Jezusem(apostołowie).

  A więc kłania się werset:

  14. Albowiem wielu jest wezwanych, ale
  mało wybranych".

  Ewangelia według Mateusza 22

  Jeszcze raz powtórzę, Pan Jezus Przyszedł RATOWAĆ LUDZI, nie wszyscy jednak z tego skorzystają !
  ......................................................................

  Jeszcze jedno, przepraszam, za pisanie w liczbie mnogiej.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 01:54:34
  @Naftali 01:54:34
  Nie wiem dlaczego tak ci sie nie podoba FAKT biblijny, ze Bog ma wiele imion.
  Mozesz sprawdzic:
  http://interlinearbible.org/exodus/31-13.htm

  Pan Jezus mowi:

  "Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał..." (Jan.17:26)

  Jakie imie wedlug ciebie Objawil Pan Jezus?


  Napisales:

  "Jednak Biblia wskazuje: Jezus i Bóg to dwie różne osoby."

  Nie, Biblia wcale na to nie wskazuje, gdyby tak bylo, nie moglabym podac zadnego cytatu z Biblii, ktory mowi, ze Pan Jezus jest Bogiem, a jednak podalam.

  TYLKO ty wskazujesz na to.

  Traktujesz Biblie tak, jakby tylko niektore wersety byly natchnione, byly Slowem Boga, a inne wersety byly niewazne.

  To twoje postepowanie, swiadczy o twojej nieznajomosci Biblii, bo nie wiesz, ze:

  " Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości" (2Tym.3:16)

  Naftali, CALE Pismo, a NIE tylko te wersety, ktore ty cytujesz.


  Prawda jest taka, ze w Biblii napisano, ze Pan Jezus Jest Synem Umilowanym, ze zostal poslany przez Ojca...(i ty tylko to uznajesz).

  Ale rowniez wielokrotnie napisano, ze Pan Jezus jest Bogiem, co ty przemilczasz, NIE chcesz uznac.

  Nie musisz uznawac, bo NIE to jest Prawda co ty uznajesz, lecz Jezus Chrystus - Slowo Boga JEST Prawda, Droga i Zyciem.


  Podales cytaty z Ewangelii Jana, wiec ja tez podam:

  " (33) Odpowiedzieli Mu Żydzi:
  Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz SIEBIE ZA BOGA." (Jan.10:33)


  Wyglada na to, ze korzystasz z Przekladu Nowego Swiata, wiec ja tez zacytuje z tego przekladu.

  Czyje przyjscie zapowiadal Jan Chrzciciel?

  Syna Bozego, Syna czlowieczego..., czy Boga?

  "1 W owych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustkowiu judejskim 2 i mówiąc: „Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios”. 3 To właśnie o nim powiedziano przez proroka Izajasza tymi słowy:
  „Słuchajcie!
  Ktoś woła na pustkowiu:
  ‚Przygotujcie drogę Jehowy!
  Prostymi czyńcie jego szlaki’ ” " (Mat.3:1-3)


  "1 Początek dobrej nowiny O JEZUSIE CHRYSTUSIE: 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: „(Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje drogę twoją).
  3 Słuchajcie!
  Ktoś woła na pustkowiu:
  Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki’ "(Mar.1:1-3)


  "4 jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: „Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu:
  ‚Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki."(Luk.3:4)


  "22 Toteż rzekli do niego: „Kimże jesteś? — żebyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie?” 23 Powiedział:
  „Jestem głosem wołającego na pustkowiu:
  ‚Prostujcie drogę Jehowy’, jak rzekł prorok Izajasz”."(Jan.1:22.23)


  " 28 Wy sami poświadczacie mi, że powiedziałem:
  Ja NIE jestem Chrystusem, lecz:
  Zostałem posłany PRZED NIM." (Jan.3:28)


  "3 Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu:
  „Oczyśćcie drogę Jehowy!
  Prostujcie DLA naszego BOGA gościniec wiodący przez pustynną równinę. 4 Niech każda dolina się podniesie, a każda góra i wzgórze się obniży. I teren pagórkowaty ma się stać równiną, a nierówny teren — dolinną równiną.
  5 I objawi się chwała Jehowy, a UJRZY ją pospołu wszelkie ciało, bo usta Jehowy to powiedziały”. (Iz.40:3-5)


  Jesli nadal uwazasz, ze Pan Jezus nie jest Bogiem, to odpowiedz na pytania:

  Kto jest Zbawicielem wedlug ciebie, Bog-Ojciec, czy Jezus Chrystus?

  Jesli Bog jest Zbawicielem, to w jaki sposob Bog Zbawil swiat z grzechu?

  Po co przyszedl Pan Jezus?

  Jesli Pan Jezus jest Zbawicielem, to dlaczego napisano wielokrotnie w Biblii, ze to Bog jest Zbawicielem?

  Bo widzisz, Zbawicielem jest TEN, Ktory Zbawia, a NIE ten, ktory kogos INNEGO posyla, by Ten Zbawil.


  Napisales:

  "Jak widzisz jestem cały czas w temacie a moje argumenty mają mocne podstawy w Słowie Boga Bibli.Nie rozwadniajmy!"

  Wlasnie tego nie widze.
  Widze natomiast, ze nie interesuje cie prawda zawarta w Biblii,
  calkowicie lekcewazysz wersety, ktore mowia, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i w ten sposob rozwadniasz, 'lejesz wode', opowiadasz basnie, zamiast trzymac sie prawdy Biblijnej.


  O KIM mowa w ponizszym wersie:

  " I NIE MA w żadnym innym ZBAWIENIA, gdyż NIE dano ludziom pod niebem żadnego INNEGO IMIENIA, W którym moglibyśmy być ZBAWIENI." (Dz.4:12)
 • @Naftali 01:54:34
  Napisałeś:

  //Skąd ty wiesz że jestes jednym z nich- wybranych?//

  Jeśli tobie napiszę, że odczuwam bliskość swego Zbawiciela, to zapewne ty, również odczuwasz i taka również będzie twoja wersja a mimo to, różnimy się, poglądami, bardzo dużo.

  Wiary, nie jesteś w stanie opisać, nie jesteś w stanie, w jakikolwiek sposób.
  Gdybym, nie wiem jak byś chciał wytłumaczyć człowiekowi, to skutek zawsze jest ten sam i odpowiedź ta sama: ja mam podobne odczucie, rzeknie strona druga!

  Większość z was nie wie tego, że szatan podszywa się jako ten duch niewidzialny i potrafi tak zadziałać w człowieku, by ten myślał, że jest na dobrej drodze.

  Żeby jednak rozpoznać, jakiego ducha mamy, musimy wpierw wyrzucić z pomocą Zbawiciela z własnego wewnętrznego, wszystkie złe nawyki, jakie mieliśmy dotąd i z POMOCĄ PANA JEZUSA, ZACZĄĆ WIDZIEĆ, to, czego inni nigdy nie widzieli.

  I tak do przykładu, podam jeden Biblijny werset, z pozoru bardzo łatwy, ale wiesz mi, że cały świat go nie rozumie. Jeśli Pan Jezus, Pozwoli człowiekowi, to, te wersety zostaną odsłonięte i człowiek zrozumie o czym mowa i co chciał Paweł przekazać Grekom na Aeropagu.

  Zanim go zaczniesz czytać, poproś Naftali Zbawiciela o pomoc, dobrze tobie radzę.

  24. Bóg, który stworzył świat i wszystko,
  co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi,
  nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych

  25. ani też nie służy mu się rekami ludzkimi,
  jak gdyby czego potrzebował, gdyż
  sam daje wszystkim życie i tchnienie, i
  wszystko. Dzieje Apostolskie 17

  Znam osobiście ludzi, którzy ten werset znają od lat i nadal, jak ci niewolnicy, chodzą do .....( celowo wykropkowałem) bo myślą że Zbawiciel tam Jest, a to nie prawda.

  P.s Opisać swoje wybranie, to tak, jak opisać niewidomemu, jak wygląda tęcza.

  Kiedy zaczyna się rozumieć słowa Zbawiciela, jakie są zawarte w Biblii i dołoży się do tego, WYKONAWSTWO ich, powstaje coś, co nazywa się WIARA. I to jest początek DROGI BOŻEJ.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 22:39:33 NIE ma w tobie milosci Prawdy!
  Pan Jezus, ktory jest Bogiem, powiedzial:

  " Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu MEGO IMIENIA..."(Mat.10:22)

  I jestesmy, bo my swiadczymy o Prawdzie, o Jezusie Chrystusie - Ojcu Odwiecznym.
  A ty nie mozesz tego zniesc, wiec atakujesz Prawde i tych co glosza Prawde.

  TWOJE wpisy swiadcza o tobie, zgodnie ze Slowem:

  " Strzeżcie się FALSZYWYCH proroków, którzy przychodzą do was w OWCZEJ skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
  Poznacie ich po ich owocach." (Mat.7:15,16)

  Poznalam cie po owocach - twych wpisach.
  Twoje slowa swiadcza o tobie.


  Napisalam:

  'Nie, Biblia wcale na to nie wskazuje, gdyby tak bylo, nie moglabym podac zadnego cytatu z Biblii, ktory mowi, ze Pan Jezus jest Bogiem, a jednak podalam.'

  W punkcie IV tak na to odpowiedziales:

  "ODP: Podajesz wypowiedzi ludzi oraz ich odczucia i reakcje na pewne sytuacje. Biblia jako księga pochodząca od Boga przekazuje je nam takimi jakie były, bez poprawek i zniekształceń jak to ma miejsce w innych tz. ‘Świętych Księgach”"


  Czyli nastepujace cytaty z BIBLII (ktore ja podalam), ktore mowia o tym, ze Pan Jezus JEST Bogiem, nazywasz: wypowiedziami, odczuciami i reakcjami ludzi:

  " (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, SYN jest NAM DANY i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go:
  Cudowny Doradca, BóG MOCNY, OJCIEC ODWIECZNY, Książę Pokoju."(Iz.9:5)

  "(23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: BóG Z NAMI." (Mat.1:23)

  " (5) do których należą ojcowie i z których pochodzi CHRYSTUS według ciała; TEN jest PONAD wszystkim, BóG błogosławiony na wieki. Amen." (Rzym.9:5)

  " (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który JESTEM ... "(Wyj.3;14)

  " (58)...zanim Abraham stał się, JA JESTEM." (Jan.8:58)

  "(30) JA i OJCIEC JEDNO jesteśmy." (Jan.10:30)

  " (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
  Kto MNIE zobaczył, zobaczył także i OJCA.
  Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
  (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
  Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który TRWA WE MNIE, On sam dokonuje tych dzieł." (Jan.14:9,10)

  Ty, nazywajac cytaty z Biblii: "wypowiedzi ludzi oraz ich odczucia i reakcje na pewne sytuacje", zniewazyles Boga i Slowo Boga I TYM wydales swiadectwo o sobie, udowodniles, ze klamca jestes.


  Punkt XV:

  Ja podalam cytat:

  "4 jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: „Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu:
  ‚Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki."(Luk.3:4)”

  Opowiedziales:

  "ODP: A z jakiego powodu nie cytujesz wersu 5 i 6 z 3 rozdziału Ew. Łukasza? Szczególnie w wers 6 możesz przeczytać „I wszelkie ciało ujrzy Boże narzędzie wybawienia”

  " Boże narzędzie "???

  "(6) I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże." (Luk 3:5,6) Biblia Tysiaclecia
  "(6) I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże." (Luk.3:6) Biblia Warszawska
  "(6) I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże." (Luk.3:6) Biblia Gdanska
  "(6) I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże." (Luk.3:6) Biblia Brzeska
  " (6) and all flesh shall see the salvation of God." (Luk.3:6) Young's Literal Translation
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  "AND ALL FLESH WILL SEE THE SALVATION OF GOD. (Luk.3:6) "New American Standard Bible (©1995)
  "And all flesh shall see the salvation of God." (Luk.3:6) King James Bible
  http://bible.cc/luke/3-6.htm

  Biblia interlinearna:
  http://interlinearbible.org/luke/3-6.htm

  Przeczytalam wszystkie dostepne przeklady Biblii i TYLKO w przekladzie Nowego Swiata, znalazlam ten calkowicie wymyslony przez tlumaczy swiadkow J. zwrot: "Boże narzędzie wybawienia"!!!


  W punkcie XI napisales:

  " Korzystam z różnych lecz ten przekład najbardziej mnie przekonuje.Jest prosty i jasny w odbiorze."

  Ten przeklad (PNS) nie jest prosty, ani latwy w odbiorze, sa tam dziwolagi slowne, nonsensy..., np:

  "5 Mocni sercem zostali złupieni, zdrzemnąwszy się, zapadli w sen
  i spośród wszystkich dzielnych mężów żaden nie odnalazł swych rąk." (Psalm 76:5)

  " 5 W taki więc sposób również w obecnej porze pojawił się ostatek zgodnie z wyborem dzięki życzliwości niezasłużonej." (Rzym.11:5)


  Ty korzystasz z Biblii PNS, BO ten przeklad jest anty Chrystusowy!!!

  Bibia NIE jest anty Chrystusowa, TEN przeklad jest!

  Swiadkowie Straznicy, nie uznaja boskosci Jezusa Chrystusa, ulegli antychrystowi, na podstawie PNS.

  Swiadkowie Straznicy glosza boga hovah - ruiny, katastrofy...

  Slowo 'hovah' - ruin, disaster
  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1943&t=KJV

  Inne zrodlo, z definicja slowa 'hovah' - ruin, disaster
  http://concordances.org/hebrew/1943.htm

  Nie mam tobie nic wiecej do powiedzenia, bo ja z klamcami, antychrystami nie rozmawiam.
 • @bar-bara, nawiazujac do mojego wpisu...
  powyzej podalam cytat z Biblii Tysiaclecia.

  Aby nie bylo zadnych spekulacji, podaje ten sam wers z roznych przekladow i zrodla do sprawdzenia:

  " (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, SYN jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i NAZWA GO:
  Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."(Iz.9:5)BT

  Ten sam werset z Biblii Warszawsko - Praskiej:

  "Narodziło się nam bowiem dziecię, syn został dany.
  Na jego barkach królewska władza i OTO JEGO IMIONA: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książe Pokoju."

  Ten sam werset z Young's Literal Translation:

  "For a Child hath been born to us, A Son hath been given to us, And the princely power is on his shoulder, And He doth CALL HIS NAME Wonderful, Counsellor, Mighty God, Father of Eternity, Prince of Peace. " Young's Literal Translation

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  I dla porownania w Biblii interlinearnej:
  http://interlinearbible.org/isaiah/9-6.htm


  Slowo Boga mowi, ze Pan Jezus jest: Cudownym Doradca, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Ksieciem Pokoju!

  To jest Jego Imie! Lud Boga zna Imie Swego Zbawiciela!

  Tylko lud, ktory za ojca ma szatana, bedzie temu przeczyl!
 • @Naftali 03:40:01
  Napisałeś:

  //Na tę porę tylko wybrani i widzący mogą je zrozumieć a przed resztą są zasłonięte. Przepraszam 60grzegorz czy uważasz ludzi za idiotów?//

  Cieszę się że zrozumiałeś, a co do tych idiotów, jak napisałeś, to większość z ludzi, sama, z siebie, robi pustych gadułów itd.

  Gdybyś ukorzył się przed Zbawicielem, wiedziałbyś o czym piszę. Jeśli nie masz Wiary, Naftali, możesz sobie tylko popatrzeć na te pudełeczko, lecz nigdy nie będziesz wiedział co jest w środku. Jeśli się nie nawrócisz!

  Tak więc, jako osoba wierząca, powiem, byś prosił Zbawiciela o poznanie Jego Dróg.

  Tylko On, Bóg Jezus Chrystus, Daje poznanie i zrozumienie Jego Ewangelii. Bez niego, nie otworzysz 'pudełeczka' i wejdziesz do owczarni.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 18:10:07
  Kolejne baty, dobre, żadne baty Naftali, masz takie a nie inne poznanie, i ja nie będę ingerował w to co wierzysz , masz prawo.

  Mam prośbę, zacytowałeś Izajasza, powiedź mi czy dla ciebie Pan Jezus Jest Bogiem!?
  Czy do niego się modlisz? Bo przecież, Bóg Ojciec Dał Go ludzkości, by do Niego się udali. Jest Posłańcem Boga Ojca, Boga Ojca, Naftali, nie człowieka, a to potężna różnica. To nie człowiek posyła Zbawiciela, to Bóg Ojciec to robi. A więc wyznacza pewien kierunek, byś Go odnalazł.

  ...powiedź mi czy dla Ciebie, Pan Jezus Jest Bogiem!?


  Zacytowałeś Izajasza, bardzo dobrze, skoro Izajasz tak Go nazywa, to ja również powiem, że Zbawiciel Jest Potężnym Bogiem, Cudownym...

  Izajasza 9:6 powiedziano o nim: „Będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju”.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 18:10:07
  Teraz zmieniles front???
  Teraz, jak nazwalam twe kretactwa po imieniu, zrozumiales, ze cytat:

  "Narodziło się nam bowiem dziecię, syn został dany.
  Na jego barkach królewska władza i OTO JEGO IMIONA: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książe Pokoju."(Iz.9:5)

  pochodzi z Biblii i NIE jest: 'wypowiedziami ludzi oraz ich odczuciami i reakcjami na pewne sytuacje'???

  Po co podwazales ten i inne wersety z Biblii???
  Przeciez miales cel (chyba ze nie wiesz co robisz).

  Jaki miales cel, podwazajac wersy Biblijne?
  Jaki miales cel w ublizaniu Bogu i Jego Slowu?

  Jaki miales (masz) cel ublizajac mi i innym tutaj?
  Przeciez od tego ZACZALES, od ublizania.

  Mozesz mi ublizac ile wlezie, mam to gdzies.

  Ale nie bede milczala, jak sie zabierasz do podwazania Slowa Boga!

  Jestes bardzo falszywym czlowiekiem, bo insynuujesz, ze ja wierze w trojce swieta, A JA WIERZE w Jedynego Boga...!

  Jestes ziarnem niezgody, twoim celem jest zrobic zamet, wywolac klotnie i dlatego podwazasz Biblie, ponadto robisz personalne wycieczki na temat osob tutaj piszacych!

  Nie chodzi ci o prawde zawarta w Biblii!


  Piszesz:

  "Badanie i znajomosć Bibli nie jest jednoznaczna z jej zrozumieniem."

  Co ty powiesz?
  Dotarlo to do ciebie teraz???
  W tej chwili???

  A przeciez Keren to pisze, 60Grzegorz to pisze, ja to pisze!!!
  Podalam tobie nawet cytat z Biblii o tym mowiacy!

  " (39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że W NICH zawarte jest życie wieczne:
  to one właśnie dają O MNIE świadectwo.
  (40) A przecież NIE CHCECIE przyjść DO MNIE, aby mieć życie."(Ja.5:39,40)


  Popatrz jak wiele zrozumiales, PO TYM jak nazwalam cie klamca i antychrystem!



  Pytasz:

  "A może to imię Boga Jehowa tak na ciebie działa? Zaprzeczysz że Bóg ma imię Jehowa..."

  Sa tacy, ktorzy mowia, ze Jahwe jest imieniem Boga.

  Ja wiem co znaczy 'hovah' i co znaczy 'havah'.

  Jak Pan Jezus nazywal Boga?

  Ja Bogu nie nadaje imienia, zaden czlowiek nie ma prawa nadawac Bogu imienia!
  Czlowiek moze nadawac imie tym, nad ktorymi panuje!


  Insynuujesz, ze ja zaatakowalam ciebie, bo inaczej interpretujesz Slowo Boga!
  KLAMIESZ!

  Ty PODWAZYLES Slowo Boga, cytaty z Biblii nazwales:
  '"wypowiedzi ludzi oraz ich odczucia i reakcje na pewne sytuacje."

  Ja dyskutuje z ludzmi, ktorzy inaczej rozumieja Biblie (jest tu na NE takich wielu).
  Natomiast ja NIE dyskutuje z ludzmi, ktorzy nazywaja cytaty z Biblii, tak jak ty nazwales, ktorzy przekrecaja Slowo Boga!


  Powtarzasz bezmyslenie, jak papuga po Straznicy, tak samo jak katolicy powtarzaja po KKK.

  Nauki twego papiestwa w Brooklynie sa klamstwem!!!

  Oni podwazaja boskosc Pana Jezusa, a ty PO NICH powtarzasz! Oni nawet Boga nie miluja, lecz tylko 'szanuja'!


  Nie podwazaj Slowa Boga, a nie bede nazywala cie klamca, nie obrazaj Jezusa Chrystusa, a nie nazwe ciebie antychrysta!

  Myslisz, ze ci, ktorzy podwazaja Slowo Boga, otrzymuja zrozumienie Slowa od Boga?
 • @Naftali 22:39:33 Dalszy ciag mojej odpowiedzi na twoj wpis.
  Napisalam:

  'Jesli Pan Jezus jest Zbawicielem, to dlaczego napisano wielokrotnie w Biblii, ze to Bog jest Zbawicielem?
  Bo widzisz, Zbawicielem jest TEN, Ktory Zbawia, a NIE ten, ktory kogos INNEGO posyla, by Ten Zbawil.'


  Twoja odpowiedz (# XX):

  "ODP : Dlaczego ludzie potrzebują zbawienia?
  Kto zgrzeszył, człowiek czy Bóg że ma ofiarować –oddawać samego siebie za grzeszną ludzkosć?
  Bądżmy zatem wdzięczni Bogu że posłał swojego syna jako okup z ludzi. Bądżmy też wdzięczni Jezusowi który podjął się wykonania woli Bożej dla naszego zbawienia. Patrz # XVIII"


  Bardzo dziwne rozumowanie. Widze w tym rozumowaniu blad.

  Pytasz: Dlaczego ludzie potrzebują zbawienia?
  Kto zgrzeszył, człowiek czy Bóg że ma ofiarować –oddawać samego siebie za grzeszną ludzkosć?

  Szatan zgrzeszyl jako pierwszy.
  Pan Jezus mowi, ze szatan OD POCZATKU byl klamca i zabojca, jest OJCEM tego.
  Mozna sobie zadac pytanie, co znaczy "od poczatku", od poczatku czego?
  Ale jedno jest pewne, ze Pan Jezus nie powiedzial, ze czlowiek byl od poczatku klamca i zabojca!

  To szatan zwiodl Ewe, oklamal ja.
  Ewa zgrzeszyla NIE z wlasnej woli, lecz z winy szatana, ktory ja oklamal, powiedzial, ze na pewno nie umra...

  " Stworzenie bowiem zostało poddane marności - NIE z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał.."(Rzym.8:20)

  Kto Poddal stworzenie marnosci???

  Czy Bog wiedzial, ze szatan zwiedzie Ewe?

  Oczywiscie, ze Wiedzial, bo On Wie wszystko.
  Wiedzial kim jest szatan i Wiedzial kim jest czlowiek, ze Ewa nie bedzie miala szans, by nie dac sie zwiesc szatanowi.


  Powtorze twoja odpowiedz:

  "Kto zgrzeszył, człowiek czy Bóg że ma ofiarować –oddawać samego siebie za grzeszną ludzkosć?
  Bądżmy zatem wdzięczni Bogu że posłał swojego syna jako okup z ludzi. Bądżmy też wdzięczni Jezusowi który podjął się wykonania woli Bożej dla naszego zbawienia."

  Twoim tokiem rozumowania, nie mozna wytlumaczyc, dlaczego milujacy Ojciec wysla kogos innego, czyli Syna na smierc?

  Czy to wina Syna, czy to Syn zgrzeszyl?

  List do Rzymian 8:20, mowi nam, ze stworzenie zostalo PODDANE marnosci (pustce, falszowi...) NIE z wlasnej woli, ale ze wzgledu na TEGO, ktory je PODDAL.
  http://interlinearbible.org/romans/8-20.htm

  KTO PODDAL???


  Twoje pytanie:

  "Kto zgrzeszył, człowiek czy Bóg że ma ofiarować –oddawać samego siebie za grzeszną ludzkosć?"

  jest zle postawione, bo nie chodzi o to kto zgrzeszyl, lecz dlaczego?

  Dlaczego Dozwolono, by szatan zwiodl pierwszych ludzi?


  Po pierwsze mowisz, ze Ojciec i Syn to dwie osoby (z czym sie nie zgadzam na podstawie Biblii).

  Potem mowisz, skoro to czlowiek zgrzeszyl, to dlaczego Bog ma ofiarowac siebie (przeciez to nie Bog zgrzeszyl).
  Czyli lepiej, aby ofiarowal swego Syna???

  To tak, jakbys powiedzial, ze to Syn zgrzeszyl!
  Jaki ojciec wysyla syna na smierc???
  Milujacy???

  Czy daje okup ten, ktory zgrzeszyl?

  NIE, nie daje okupu ten ktory zgrzeszyl, lecz Ten, Ktory Poddal, Dozwolil na dzialanie szatana, na grzech ludzi!

  Bog jest Odpowiedzialnym Ojcem i bierze pelna odpowiedzialnosc za to, ze Jego Stworzenie zgrzeszylo!

  Bog jest naszym Odkupicielem, On (jako Syn, czyli w ciele czlowieka) przyszedl na ziemie, aby swe stworzenie (czlowieka) wykupic z niewoli grzechu - smierci.

  Wlasnie dlatego Przyszedl w ciele czlowieka, bo nas ludzi mial Wykupic.

  Musial byc do nas we wszystkim podobny (oprocz grzechu), byl w SMIERTELNYM ciele (tak jak my), Pokazal nam jak mamy postepowac, ze mamy sie modlic i jak mamy sie modlic, Pokazal nam jak spelniac Przykazania...

  Sam Bog nas tego nauczyl, abysmy byli doskonali, bo dla takich jest przygotowane Krolestwo niebieskie, a nie dla grzesznikow!!!

  I tak jak On umarl za nasze grzechy, tak my musimy umrzec dla grzechu!
  Mamy sie narodzic duchowo, bo wtedy jestesmy obywatelami Ojczyzny w niebie.

  Bog jest Zbawicielem, ON nas Zbawil.
  Jezus Chrystus to Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.

  To jest tajemnica Boga - Chrystusa.

  "...KU GŁĘBSZEMU POZNANIU TAJEMNICY BOGA - [TO JEST] CHRYSTUSA. 3 W NIM WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I WIEDZY SĄ UKRYTE." (Kol.2:2.3)
 • @Naftali 18:10:07 Slow kilka na temat twoj i "twojej" odpowiedzi:
  W twym pierwszym wpisie napisales:

  "57KerenOr zrównał(a) Jezusa z Bogiem nazywając Go „tatusiem” a bar-bara jak echo przytakuje zgadzając się ze wszystkimi tezami. "

  Pozniej napisales:

  "JESTEM POD WRAŻENIEM NAPRACOWAŁAŚ SIĘ BAR-BARO ‘WKLEJAJĄC’ TU TE WSZYSTKIE CECHY BOGA WYMIENIONE W BIBLI, KTÓRE ZNALAZŁAŚ W SKOROWIDZACH."

  /////////

  CIEKAWE, ze TY MI zarzucasz, ze JA jak ECHO sie zgadzam, WKLEJAM ze skorowidzow..., innymi slowy, ja po prostu bezmyslnie jak ECHO przytakuje, powtarzam, bo sama z siebie nic nie potrafie napisac...

  A wiesz dlaczego to takie ciekawe?
  Bo pochodzi z TWYCH ust!

  BO TO TY WKLEJASZ Z BIBLIOTEKI INTERNETOWEJ STRAZNICY!!!

  TY wklejasz i przezentujesz to jako twoj wpis, bez podania zrodla, z ktorego bezmyslnie skopiowales!!!

  Hipokryta jestes!

  Ja NIE kopiuje, ja nie wklejam, ja odpowiadam MOIMI slowami, tak jak rozumiem!

  Oto dowod, to co napisales - skopiowales bezmyslnie:

  "Jednym z hebrajskich odpowiedników słowa „Bóg” jest wyraz ʼEl, który prawdopodobnie znaczy „potężny; silny” (Rdz 14:18). Może określać zarówno Jehowę, jak i innych bogów oraz ludzi. Poza tym często wchodzi w skład imion własnych, takich jak Elizeusz („Bóg jest wybawieniem”) i Michał („któż jest jak Bóg?”). W niektórych miejscach ʼEl występuje z przedimkiem (haʼÉl, dosł. „ten Bóg”).

  W Izajasza 9:6 Jezusa Chrystusa proroczo nazwano ʼEl Gibbòr, co znaczy „Potężny Bóg” (a nie ʼEl Szaddáj [„Bóg Wszechmocny”].!
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001729

  "Utożsamienie Jezusa Chrystusa z Immanuelem wcale nie sugeruje, że był on „Bogiem wcielonym”, jak twierdzą orędownicy nauki o Trójcy, powołując się na znaczenie imienia Immanuel — „z nami jest Bóg”. Słowo „Bóg” czy nawet „Jehowa” bardzo często wchodziło w skład imion hebrajskich. Również dzisiaj wielu mężczyzn nosi imię Emanuel (pochodne od Immanuel), a przecież żaden z nich nie jest wcieleniem Boga."
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002152

  "Chcąc wyjaśnić pozorną rozbieżność między poleceniem anioła danym Marii („masz mu nadać imię Jezus”) a proroctwem Izajasza („nazwie go imieniem Immanuel”), warto przypomnieć, że Mesjasz miał nosić jeszcze inne imiona (Łk 1:31; Iz 7:14). Na przykład w Izajasza 9:6 powiedziano o nim: „Będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju”.
  Żadne z tych określeń nie stało się jednak imieniem własnym pierworodnego syna Marii — ani w dzieciństwie, ani podczas jego służby publicznej. Były one raczej proroczymi tytułami przysługującymi Mesjaszowi. Pod każdym względem pasowały do Jezusa i właśnie dlatego zostały mu proroczo nadane — żeby podkreślić jego przymioty i wskazać na dobrodziejstwa, jakie udostępni wszystkim uznającym go za Mesjasza. Tak samo jest z tytułem Immanuel: Jezus nań zasługiwał i stosownie do niego żył."
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002152



  I kto tutaj jest echem? Na pewno nie ja!

  TY jestes echem Straznicy!
 • @Naftali 03:06:05 znow wklejasz tekst z Biblioteki Internetowej Straznicy!!
  "Kiedy w niecodzienny sposób urodził się człowiek, który miał być Mesjaszem, otrzymał imię Jezus, co znaczy „Jehowa jest wybawieniem”. Nosi jednak ..."

  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102000030
 • Imie Boga
  Naftali podal cytat:

  "„Wystarczy wspomnieć, że tym imieniem nazwany jest Bóg Izraela aż 6823 razy, mowa o Pismach Hebrajskich, problem stanowi prawidłowa wymowa biblijnego tetragramu j-h-w-h. Dawniejsi uczeni, opierając się na aktualnej wokalizacji poczynionej przez Masoretów, wymawiali Jehowa(h), natomiast ogół obecnych uczonych wymawia Jahwe(h)”."


  Imie Boga jest wazne, wszystko co dotyczy Boga jest wazne.
  Dlatego nalezy sprawdzic w Biblii i rozwazyc, zanim cokolwiek sie powie na temat Boga.

  Ja nie wymawiam imienia YHVH, dlatego, ze NIE WIEM jak nalezy wymawiac.

  Zdania uczonych sa podzielone na temat jak nalezy wymawiac YHVH: Jahwe, Jehowa, Jehwah, Jehwíh, Jahuwa, Jahua, Jehua...

  Czy zatem wolno mi - stworzeniu, wybrac sobie wedle wlasnego uznania, ktores z tych wersji wymowy YHVH i tak nazywac Stworce?

  Ja uwazam, ze nie, poniewaz wtedy ja stworzenie nadaje imie Stworcy, a tego nie wolno robic, bo wtedy stworzenie stawia siebie PONAD Boga.

  Slowo Boga nas poucza, ze ten, ktory panuje, moze nadawac imie temu, NAD ktorym panuje.

  Adam nazywal zwierzeta, bo mial nad nimi panowac.

  Rodzice nadaja imiona dzieciom, bo nad nimi panuja.

  Tak ustalil to Stworca, to Jego Prawa.

  Dlatego czlowiek - stworzenie NIE moze nadawac imienia Bogu, Stworcy naszemu.

  A decydowanie, ktora wymowa YHVH jest prawidlowa, jest wlasnie nadawaniem imienia Bogu, jest stawianiem siebie ponad Boga!

  Dlatego ja nie decyduje, bo nie stawiam siebie ponad Boga.

  Moj Pan - Jezus Chrystus, powiedzial, ze Bog jest moim Ojcem, nauczyl mnie modlitwy do Ojca niebieskiego, Jego imie jest Swiete, bo Ojciec jest Swiety, dlatego mowie Ojcze Swiety na Boga.



  [ Swiadkowie Straznicy (zwani niewolnikami niewolnika), nazywaja siebie swiadkami Jehowy, dlatego nazywani sa Jehowi.

  Ale Apostolowie byli nazwani Chrystusowi*, a NIE Jehowi!!!

  * 5546. Christianos (Chrystusowi) - pochodzi od slowa 'Christos' - Chrystus, NIE chrzest.
  http://concordances.org/greek/5546.htm
  http://interlinearbible.org/acts/11-26.htm]
 • @Naftali 14:05:51
  Napisałeś:

  //Jezus jest także nazwany „Potężnym Bogiem” i „Wiekuistym Ojcem”. Nie znaczy to, że uzurpuje sobie prawo do władzy i pozycji Boga Wszechmocnego. Został zresztą nazwany Potężnym Bogiem, a nie Bogiem Wszechmocnym. //
  ...................................................................

  To jest zwykłe mydlenie oczu, jak katolicy mydlą o Marii tak świadkowie o rozróżnianiu, kto z nich jest wyższy. Oczywiście że Ojciec, przecież Zbawiciel mówi o tym.
  Ty jednak, najwyraźniej zapominasz o tym że Bóg Ojciec Posłał Syna na świat, by wszyscy do Niego się udali. To jest porozumienie między Ojcem a Synem.
  I zamiast szukać Bożego Posłańca, rozdrabniasz i mydlisz ludziom oczy wypisując, jaka jest różnica między kimś potężnym, wszechmogącym a wszechmocnym. Właśnie katolicy mają coś podobnego do waszego wyznania, rozdrabnianie na czynniki pierwsze i podział na trzy osoby trójcy. .

  Naftali, powiedź mi jaka jest różnica między człowiekiem, który umie wszystko, umie jeszcze lepiej, a tym który umie najlepiej.

  Z reguły, we wszystkich zaobserwowanych przeze mnie wyznaniach, gdy guru, nie potrafi wytłumaczyć OSOBY ZBAWICIELA, to zaczynają się ludzkie schody, ROZUMOWANIA POKROJU, DZIECI Z PIASKOWNICY.

  Mamo, on mnie uderzył, na to drugi dzieciak: to on mnie uderzył, pierwszy dzieciak; ale on mnie uderzył mocniej, na to drugi: ale on mnie uderzył jeszcze mocniej. Skutek jest taki, że obaj płaczą. A mama nie dowiedziała się PRAWDY!

  Zwykły laicyzm biblijny i niewiara, lub kompletna nieznajomość Nauk Zbawiciela, sprowadza ludzi do takich właśnie wniosków i kłótni, gdzie najlepiej, i najwygodniej jest postawić swoją mądrość, nad Boga.

  I nadarzyła się dzisiaj okazja, więc pokażę skutek głupoty tłumaczenia Przekładu Nowego Świata, by co niektórzy wyciągnęli wnioski!

  Poniżej, przykłady jednego wersetu w normalnych przekładach.
  ...........................................................................

  Łk 18:25 bg "Albowiem łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wnijść do królestwa Bożego.’’ Biblia Gdańska (1632)

  Łk 18:25 bp "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli bogatemu wejść do królestwa Bożego!’’ Biblia Poznańska (1974/75

  Łk 18:25 bt "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego»."Biblia Tysiąclecia (1965/84)

  Łk 18:25 bw "Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.’’ Biblia Warszawska (1975)
  ..........................................................................

  Teraz czas, na przekład Nowego Świata (Przekład Świadków).

  WSTĘP

  http://s6.ifotos.pl/img/BLA3652JP_xrnqarh.JPG

  WPROWADZENIE

  http://s6.ifotos.pl/img/BLA3651JP_xrnqarx.JPG

  WERSET W WYKONANIU ŚWIADKÓW

  http://s6.ifotos.pl/img/BLA3650JP_xrehrwe.JPG

  …łatwiej jest wielbłądowi przedostać się przez UCHO IGŁY DO SZYCIA…jak żyję, takiego czegoś jeszcze nie czytałem!

  Cóż, jeśli świadkowie nie sprawdzają nawet swoich przekładów, to potem nawet najprostszy werset Izajasza mówiący o Panu Jezusie jako Bogu, jest dla ciebie po prostu, niezrozumiały.

  Takich przykładów jest w twojej księdze więcej, i muszę sobie je przypomnieć, bo widzę że będą potrzebne.

  Bar-baro, masz rację, ten przekład ich, jest TRAGICZNY. Poczekamy więc grzecznie, co panowie odpiszą.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali06.10.2012 00:08:41
  Muszę się przyłączyć do twoich adwersarzy, że przekład Biblii NŚ jest przekładem złym, powiem więcej jest przekładem szkodliwym.
  Już drugi werset z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju jest w waszym przekładzie kłamliwe;

  „(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.”
  Księga Rodzaju 1.

  Duch Boży został zamieniony na „czynna siła Boża” !? Czy mógłbyś powiedzieć z jakiego manuskryptu korzystali tłumacze NŚ, że w ten sposób zostało to przetłumaczone?
  A tak w ogóle możesz powiedzieć po nazwisku kto dokonał tłumaczenia Biblii NŚ?
  W poniższym linku jest dużo więcej takich „kwiatków”.
  http://my.opera.com/red-october61/blog/
  Ty nie bądź głupcem, nie wierz nikomu, wszystko sprawdzaj.
 • @Naftali
  PAN JEZUS - JEST RÓWNIEŻ BOGIEM JAHWE!

  Na początek może przypomnę, a tak naprawdę to Slapek przypomniał, więc pozwolę sobie pokazać ów cytat z Przekładu Nowego Świata.

  http://s6.ifotos.pl/img/BLA3660JP_xrexhwp.JPG

  Napisałeś Naftali:

  //NIE DA SIĘ USUNĄĆ IMIENIA BOŻEGO Z BIBLI//

  Co do tego, się zgodzę, ponieważ mam przekład Biblii Tysiąclecia wyd II, w którym to przekładzie Imię JAHWE występuje, jeszcze, około siedem tysięcy razy.

  Napisalem, jeszcze, bo w przekładzie Biblii Tysiąclecia wyd III, kk usunął występujące tam ( około 7 tysięcy razy) Święte Imię JAHWE, i zastąpił GO nic nie znaczącym wyrazem ‘Pan’.

  Idąc Biblijnym rozumowaniem, jaką BESTIĄ musi być kk i wszyscy ci, którzy zasiadają z NIĄ przy jednym stole, by BIBLIJNY niemal ROZKAZ : ‘ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE, NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY!

  Naftali, to że napisałeś o kradzieży Imienia, to dobrze, ale WY, RÓWNIEŻ UKRADLIŚCIE, UKRYLIŚCIE PRZED ŚWIATEM, DRUGĄ OSOBĘ, KTÓRA ODZIEDZICZYŁA PO OJCU RÓWNIEŻ TE ZACNE IMIĘ, a Jest nią Jezus Chrystus, JAHWE, JAHWEH, YHWH - BÓG.

  Tak więc, jak mówi Izraelskie przysłowie, odniosę się do twego wpisu, mówiąc: ‘ połowa prawdy to całe kłamstwo’.

  P.s PAN Jezus jest również JAHWE, JAHWEH, YHWH.

  Nie będę się spierał czy powinno ono brzmieć JAHWE, JAHWEH, czy YHWH, chociaż te ostatnie, jest mi , powiem szczerze, NAJBLIŻSZE ORYGINAŁU, jeśli ktoś sądzi inaczej, jego sprawa.

  Wasza organizacja, jak większość wszystkich, do dnia dzisiejszego, zdziera z Mego Zbawiciela szaty i dzieli się nimi po trochu ze wszystkimi.

  Zacznij WYWYŻSZAĆ Pana Jezusa, BoGA, i nie ukrywaj Jego Imienia, nie odbieraj Mu Chwały!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 11:34:16
  Witaj!

  Sprawdzilam i rzeczywiscie w papierowym wydaniu Przekladu Nowego Swiata pisze:

  'New World Translation of the Holy Scriptures
  wydanie z roku 1984
  z uwzglednieniem jezykow orginalu'

  Ciekawe z jakich jezykow jest ten przeklad, bo jak sami przyznaja nie z j. orginalnalu?


  Cytat ze strony swiadkow (z ktorej czerpie swa wiedze o Bogu Naftali):

  " Niemniej nie wszyscy uczeni są zgodni w tej kwestii — niektórzy uważają za poprawne jeszcze inne formy, takie jak „Jahuwa”, „Jahua” lub „Jehua”.

  Ponieważ nie można z całą pewnością ustalić, jak brzmi oryginalna wymowa, wydaje się, iż nie ma powodu rezygnować ze znanej od dawna w języku polskim formy „Jehowa” na rzecz którejś z wyżej wspomnianych."
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002391

  W tym zdaniu widac lekcewazenie i zupelny brak troski o imie Boga.
  Gdyby to byli ludzie, ktorzy dbaja o imie Boga, to pisaliby YHVH, nie wpisywali wymowy, poniewaz nie ma pewnosci, ze wlasnie tak sie wymawia.

  Kazdy, kto zna chocby jeden jezyk obcy, wie, ze zle wymowione slowo, moze calkowicie zmienic znaczenie danego slowa, czasem wystarczy jedna litera.

  Na przyklad jestem ciekawa jak zareagowalby Naftali (lub inny swiadek), gdyby jego nazwisko brzmialo Szalanski, ale wymawianoby Szatanski.
  Czy Naftali bylby zadowolony, ze przekrecono jego nazwisko i wszem i wobec jest znany jako Szatanski?


  Dalej medrcy swiadkow J, uzasadniaja SWOJ brak troski o imie Boga nastepujaco:

  "Gdyby zdecydować się na taką zmianę, wówczas należałoby konsekwentnie zmienić pisownię i wymowę mnóstwa innych imion znajdujących się w Piśmie Świętym: Jeremiasz na Jirmejáh, Izajasz na Jeszaʽjáhu, a Jezus na Jehoszúaʽ (po hebr.) albo na Iesoús (po gr.). Celem słów jest przekazywanie myśli; w języku polskim imię Jehowa skutecznie przekazuje myśl, że chodzi o prawdziwego Boga."

  I tu widac ich manipulacje.
  Poniewaz wymawianie imion ludzi biblinych, chocby niepoprawne, nie obraza to w zaden sposob Majestatu i Imienia Boga.

  Pan Jezus mowi:

  "Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
  Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone.."(Mat.12:31,32)


  Dzialalnosc papiestwa brooklynskiego ma jeden cel: NIE glosic Jezusa Chrystusa!!!
  Dlatego ich niewolnicy bezmyslnie glosza imie Jehowa, a NIE Imie Zbawiciela!!!


  Pan Jezus powiedzial:

  "Oto Ja was posyłam jak owce między wilki.
  Bądźcie więc ROZTROPNI jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! "(Mat.10:16)

  Nie mamy nakazu byc bezmyslnymi, naiwnymi niewolnikami nauk ludzkich, lecz mamy przestroge przed podstepnymi wilkami w owczej skorze.
  Mamy byc czujni, ostrozni, rozwazni, roztropni..., jak weze.
  Mamy sie NIE dac zwiesc.

  Ale, aby sie nie dac zwiesc, nie wystarczy byc roztropnym, trzeba jeszcze zachowac nieskazitelnosc w sprawach Boga.

  Trzeba w sprawach Boga, zwracac sie do Boga, a nie do ludzi!

  Bo, jak powiedzial Zbawiciel, myslenie po ludzku, to myslenie po szatansku, a my mamy myslec o tym co Boze.

  Niewolnicy Straznicy, wykonuja krecia robote sztana, bo glosza, ze znaja Biblie (co NIE jest zgodne z prawda, bo znaja tylko interpretacje Straznicy), wiec katolicy sluchajac swiadkow, mysla, ze skoro ludzie znajacy Biblie mowia takie herezje, to znaczy, ze nie warto czytac Biblii, za niebezpieczne jest czytanie Biblii, bo samodzielne (bez nauk KrK) czytanie Biblii doprowadza do tego typu herezji!!!

  A to, ze swiadkowie nie znaja Biblii udawadnia nam tu Naftali.

  Sam z siebie nie potrafi on nic o Biblii napisac.
  On po prostu nie wie co pisze w Biblii.
  Tak wlasnie pierze sie mozgi swaidkom J, oni wiedza tylko to co jest w Straznicy!

  Naftali podejrzewa mnie o to, ze to, co sam czyni, ze to co ja pisze, to nie moje slowa, lecz ze ja, tak jak on, wklejam slowa innych.

  Napisal:

  "Sama korzystasz z różnych żródeł, prawda? Nie wierzę że masz to wszystko w głowie o czym piszesz."

  To jest typowe myslenie swiadkow!
  Oni nie wierza, ze mozna zrozumiec Slowo Boga, dlatego niewolniczo zdaja sie na nauki Straznicy.
  Niektorzy z nich wkuwaja na pamiec nauki Straznicy!!!

  A przeciez Naftali moglby sprawdzic, skopiowac moj tekst i wrzucic na Google, a zobaczylby, ze ja nie kopiuje wypowiedzi innych.
  Ja wlasnie tak znalazlam zrodlo 'jego wiedzy biblijnej'.

  On nie rozumie, ze nie musze nic kopiowac, bo aby zrozumiec Biblie NIE trzeba sie zdawac na nauki czlowiek, malo tego NIE wolno tego robic!!!

  TRZEBA Zbawiciela prosic o zrozumienie!!!

  Swiadkowie dlatego nic nie rozumieja, bo do Zbawiciela sie NIE zwracaja.
  Tak wlasnie dziala szatan!
  On mowi NIE zwracaj sie do Zbawiciela!!!
  Zwracaj sie do przekreconego imienia Jehowa, do nauk ludzkich, do KKK, do Straznicy, starszego zboru, ksiedza, pastora..., TYLKO NIE do Zbawiciela!


  Pozdrawiam!
 • @Naftali 15:51:24
  Naftali,
  W biblii jest mnostwo wzajemnie wykluczajacych sie tez, deklaracji i opisanych historii.

  Tak nawiasem mowiac, sama biblia mowi nam ze Mojzesz rozmawialz Bogiem Twarza w Twarz, tak jak rozmawiaja przyjaciele...gryzie sie to niestety z fragmentem ktory pojawil sie tylko chwile wczesniej a informowal ze Boga nikt nigdy nie widzial.


  Co do Jezusa rzekomo bedacym Bogiem.

  Moim zdanim masz 100% racje.

  W biblii sa dwie wersje, obie moga byc poparte stosownymi cytatami, a sa po to prawdopodobnie, by sprawdzic ludzkosc, czy zrozumie nauki czy nie.
  jezeli nie, wtedy da sie zlapac w kult czlowieka, a kto chical od poczatku udowodnic glupote ludzka?

  Chyba juz zauwazyles podejscie co niektotych do tematu...
 • ...
  "Widzieć Syna Bożego można tylko i wyłącznie wtedy, gdy oddajemy Mu własne jestestwo, gdy w Nim dostrzegamy TATUSIA I JEDYNEGO POŚREDNIKA POMIĘDZY OJCOWSKĄ CHWAŁĄ, A CZŁOWIEKIEM."


  Niezle nielogiczne glupoty tu sie wypisuje...

  Jezus ... 'Tatusiem'...?

  Oddawac Mu wlasne jestestwo...?

  Jedyny POSREDNIK...?


  Jezus sam modlil sie do swego Adonai, a Ty namawiasz by Jezusa nazywac Tatusiem...?

  Jezus pouczal by zamykac siw we 'Wlasnej Izbie' czyli oddawac Bogu osobiscie swa modlitwe, swe usarzenia, swoje przeprosiny, a Ty namawiasz do 'posrednika' i nadajesz Mu tytlu Ojca...?

  Jezus mial byc Droga, w mysl swojej postawy...nasladujac jego postawe wzgledem materialnego swiata mielismy bycblizej Boga, bez posrednikow...a Ty uprawiasz tutaj takie zwodnicze praktyki?

  Nie wiesz tego ze cale odstepstwo zaczelo sie za sprawa wlasnie 'posrednictwa' ktora to podpowiadalo czlowiekowi co jest dobre a co nie...?
 • @eonmark, Naftali
  Wiem że nie musicie odpowiadać, bo jest to dla was krępujące pytanie, ale:
  Czy w waszym mniemaniu, Pan Jezus, ma Imię JEHOWA?
  Jeśli umiecie odpowiedzieć, bez jakichkolwiek lawirowań, to odpowiedzcie.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 14:43:33
  Piszesz:

  "Odnowiona bar-bara, wypoczęta nabiera tępa by dowalić "całemu papiestwu na swiecie"

  Dziekuje za komplement.
  Masz racje, ja nienawidze klamstwa, a kazde papiestwo to klamstwo antychrysta.
  Papiez to papa-tata, ale NIE moj!!!
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczet_papie%C5%BCy

  Ojciec w niebie jest mym Papa-Tata!

  Twoi tatusie sa w brooklynie.

  Swiadku o czym swiadczysz?
  Czy umiesz odpowiedziec na to proste pytanie?


  Bo jesli nie umiesz, to znaczy, zes swiadkiem tego, czegos nie widzial i czego nie wiesz, bos nie doswiadczyl, nie widzial, nie slyszal..., czyli jak mowi Pismo i prawo: jestes falszywym swiadkiem.

  A teraz dowod, na to, zes falszywym swiadkiem:

  "Tymczasem sam Jezus kierował uwagę na Jehowę Boga i tylko Jemu oddawał cześć. Kiedy na przykład Diabeł domagał się dla siebie aktu uwielbienia, Jezus powiedział: „Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę” Mateusza 4:10."

  Tymczasem..., to ty klamstwa powtarzasz, bo napisano:

  "(10) Na to odrzekł mu Jezus:
  Idź precz, szatanie!
  Jest bowiem napisane:
  Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz." (Mat.4:10)
  http://interlinearbible.org/matthew/4-10.htm

  Czy widzisz w grece slowo Jehowa?
  NIE widzisz i NIE zobaczysz, bo tam tego slowa NIE ma!!!

  Wiec swiadczysz o tym czego NIE ma i dlatego falszywym swiadkiem jestes!

  W tym cytacie jest: 'Kyrion ton Theon', ale NIE ma slowa o Jeh, Jehu, Jah..., hovah, czyli nie ma slowa jehowa - panu nieszczesc ludzkich, ruin i katastrof, ktorego tak bardzo wielbisz, ze przywlokl on cie on tutaj, by go glosic.

  Ten twoj bog (hovah) mowi, ze juz (od 1914 roku) panuje JEGO krolestwo i sa zmartwychwstania i sa JEGO rzady na swiecie.

  No i sa, dwie wojny swiatowe, swiadcza najlepiej dla nas, o rzadach jeh-hovah!!!

  Tu musze powiedziec, ze jakkolwiek katolicy sa zwiedzeni, to jednak sa NA TYLE PRZYTOMNI, ze NIE glosza tak wielkich glupat jak wy swiadkowie klamstwa, ze od 1914 roku jest krolestwo..., bo katolicy nie zaprzeczaja temu, ze wojna jest zla!!!

  Wy swiakowie jeh-hovah, bozka hovah - ruiny i katastrof, widzicie dzialanie waszego bozka i krolowanie jego w wojnach, katasrofach i ruinach, bo tylko tak mozna nazwac lata od 1914roku!!!

  Slowo 'hovah' - ruin, disaster ... (ruina, katastrofa)
  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1943&t=KJV
  Inne zrodlo, z definicja slowa 'hovah' - ruin, disaster
  http://concordances.org/hebrew/1943.htm
 • @
  W przekładzie NŚ jest i takie kuriozum;
  „(8) I cały dom Achaba zginie; i zgładzę u Achaba każdego, kto oddaje mocz na mur, bezradnego i nic niewartego w Izraelu.”
  2 Księga Królewska 9.
  Natomiast poniżej jest ten sam cytat z Biblii Tysiąclecia.
  „(8) Zginie cała rodzina Achaba. Wytępię Achabowi nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu.”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_%C5%9Awi%C4%99te_w_Przek%C5%82adzie_Nowego_%C5%9Awiata
 • @60grzegorz 16:13:34
  Dla mnie pytanie czy Jezus ma na imie Jehowa nie jest krepujace jak sugerujesz.

  Nie jestem 'swiadkiem jehowym' ani tez czlonkiem zadnego sekciarskiego ruchu.

  Mozesz takimi sugestiami probowac osmieszac komentatorow, tylko co to daje Tobie?

  Czy Twoja dusza sie wtedy wzbogaca o swiadomosc wykonania dobrej roboty dla bliznich?


  Jezus, wynika z biblii, jest symbolem 'Syna Bozego', czyli 'Perfekcyjnego Dziecka' w oczach Boga, takiego Dziecka, jakiego tylko Bog Milosci moze Pragnac by kazdy z nas w sobie odnalazl.

  Jezus nie jest zadnym Bogiem, ale mozna w Biblii znalezc i rzekome potwierdzenie jak rowniez zaprzeczenie tej tezy.

  Jak myslisz, czy Jezus modlacy sie do swojego Tatusia(Adonai) chce nam tak naprawde powiedziec ze ludzie powinni czcic wlasnie Jego - Jezusa, Czlowieka ze wszystkimi ludzkimi niedoskonalosciami, nawet przezwyciezajacego wszystkie te wyzwania jakie rzuca pod nogi materilalny swiat, czyz nadal nie pozostaje 'Dzieckiem', a nie Bogiem?

  Ciezko zrozumiec ze to Dziecko ma byc Modelowym i 'uswieconym' przykladem dla wszystkich ludzi pragnacych w zyciu Swiatla, tego prawdziwego swiatla Milosci...?

  Ze kazdy z ludzi ma szanse stac sie 'Dzieckiem Bozym ( Synem Bozym) kiedy WYGRA?

  Wiesz chyba co znaczy w tym kontekscie 'wygrac'?

  Baw sie dalej w krzewienia wiary w boskosc Jezusa, ale wiedz ze nie bedzie ona inna boskoscia niz ta ktora ma byc nagroda dla wszystkich ktorzy 'zwycieza', a wynoszenie 'czlowieka' do roli Boga to najglupsze zadanie jakie ludzie robili i nadal robia. Czlowiekowi nie nalezy sie czesc.

  Pycha zawsze gubi.

  Pycha jest jednym z naszych najwiekszych wrogow i to wyjatkowych, bo bardzo podstepnych.

  jezeli myslisz ze wiesz co i jak to zadaj sobie pytanie, kto jest panem tego swiata.
  Odkryjesz ze przeciez odpowiedz jest dla Ciebie oczywista, wiec zastanow sie, czy 'pan tego swiata' jest taki prostacki zeby nie znac milionow sztuczek, ktorych my ludzie nie jestesmy w stanie nawet zauwazyc...

  A pozniej zastanow sie dlaczego masz takie parcie na to zeby glosic Jezusa Bogiem.
  Co z tego ze w Biblii znajdziesz fragment ktore moga to uwiarygodnic...skoro znajdziesz duzo wiecej ktore temu wyraznie zaprzeczaja.

  Czy Ciebie to nie zastanawia, dlaczego tak jest.

  Nie bierzesz pod uwage ze jest to rodzaj testu, ktory ma za zadanie sprawdzic czy czlowiek sluchal kiedy gloszono 'Ewangelie'...?

  Nie wiesz ze 'Apostolowie' zostali 'Oswieceni' tak zwyczjnie, wrecz 'topornie' rzec by mozna bylo, na osobnosci...wszystko im tlumaczono doslownie, bo nie rozumieli przenosni i symboli...

  Powiedz mi prosze tylko jedna rzecz, gdzie w starym testamencie jest mowa ze Bog ma Syna, ktorego nalezy nazywac Tatusiem, ofiarowac Mu swoje Jestestwo i traktowac jako Posrednika z Bogiem.
 • @eonmark
  WIARA NIE JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH!

  Napisałeś:

  //Baw sie dalej w krzewienia wiary w boskosc Jezusa, ale wiedz ze nie bedzie ona inna boskoscia niz ta ktora ma byc nagroda dla wszystkich ktorzy 'zwycieza', a wynoszenie 'czlowieka' do roli Boga to najglupsze zadanie jakie ludzie robili i nadal robia. Czlowiekowi nie nalezy sie czesc.
  Pycha zawsze gubi.
  Pycha jest jednym z naszych najwiekszych wrogow i to wyjatkowych, bo bardzo podstepnych.
  jezeli myslisz ze wiesz co i jak to zadaj sobie pytanie, kto jest panem tego swiata.
  Odkryjesz ze przeciez odpowiedz jest dla Ciebie oczywista, wiec zastanow sie, czy 'pan tego swiata' jest taki prostacki zeby nie znac milionow sztuczek, ktorych my ludzie nie jestesmy w stanie nawet zauwazyc...//
  ..........................................................................................

  CZŁOWIEK WIERZĄCY, NIE BAWI SIĘ WIARĄ, BAWIĄ SIĘ ZAŚ ODSTĘPCY!

  Ja wcale Pana Jezusa nie wynoszę do roli Boga, ON Nim JEST, i jeśli sądzisz że to jest najgłupsze zadanie, to Daj sobie spokój Eonmark, nie czytaj tych postów, bo jak masz toczyć pianę, i się denerwować , następnie pisać głupstwa, tylko dlatego, że nie znasz Biblijnego Przesłania, to daj sobie spokój.

  Człowiekowi nie należy się cześć, znam te słowa, mają około 2000 lat, i zapewniam ciebie, że wszyscy ci, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Pana Jezusa, byli właśnie, tego samego zdania co ty!
  ...............................................................................
  6 A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie MĄDROŚĆ TEGO ŚWIATA ani WŁADCÓW tego świata, zresztą przemijających.

  7 Lecz głosimy TAJEMNICĘ MĄDROŚCI Bożej, mądrość UKRYTĄ, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 8 tę, której nie POJĄŁ ŻADEN z władców tego świata; gdyby ją bowiem POJĘLI, NIE UKRZYŻOWALIBY Pana chwały; 1 Pawła do Koryntian 2
  ..............................................................................

  'gdyby ją bowiem POJĘLI, NIE UKRZYŻOWALIBY Pana CHWAŁY'

  A co do pana tego świata, to jesteś typowo pod jego wpływem, bo gdybyś znał Naukę Zbawiciela, umiał byś DOCENIĆ i uszanować WOLĘ Boga Ojca. Na pewno ty i wielu tutaj innych, tych sztuczek nie odróżnia, bo nie może, ponieważ poniżacie Zbawiciela, i nie jest wam dane to zrozumieć.

  Należysz do tych, którzy powtórnie krzyżują Boga, a pan twój zaciera ręce z radości, bo eonmark, nie odróżnia jego PODSTAWOWYCH sztuczek, które niemal codziennie, powielane są przez niego, i mało jest takich, którzy to widzą.

  ‘A Syn Boży na to sie objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie’

  Eonmark, ten werset cię (jeszcze) nie obowiązuje, być może, któregoś pięknego dnia, Pan Sprawi, że przejrzysz i zobaczysz Kogo obrażałeś.

  KOGO OBRAŻACIE!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 19:57:56
  "Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"

  Mateusz, 4:10-11



  "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa2. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. "

  Jana, 17:3-6




  " A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów3 - 6 dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy"

  1 Koryntian,8:5-7



  "5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek2, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie"

  1 Tymoteusza,2:5-7



  "32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn12, tylko Ojciec. "

  Marka, 13:32-33



  "19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. "

  Jana, 5:19-21



  "28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie"

  Jana, 14:28-29



  "17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego""

  Jana, 20:17-18



  "24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy9. 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego10. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich."

  1 Koryntian, 15:24-29



  To sa przyklady.

  Mozesz Grzegorzu wskazac w tych przykladach gdzie jest napisane ze Jezus jest Bogiem...?


  Kto tu toczy piane?

  Czy uwazasz ze wypowiedzenie sie w jakimkolwiek temacie, i reprezentowanie stanowiska innego niz Twoje lub przez Ciebie popierane to od razu toczenie piany?

  To znaczy co, nie wolno reprezentowac innych pogladow?

  Zadalem Tobie pytanie, na ktore nie chciales odpowiedziec.Wiesz, to dotyczace Starego Testamentu...
 • @60grzegorz 19:57:56
  "Eonmark, ten werset cię (jeszcze) nie obowiązuje, być może, któregoś pięknego dnia, Pan Sprawi, że przejrzysz i zobaczysz Kogo obrażałeś."

  Obrazalem...?

  Jezeli uwazam ze Jezus nie jest Bogiem to znaczy ze obrazam Boga?

  Czy raczej obrazam ludzi, ktorzy usilnie glosza takie tezy?

  Zostaw Bogu by zdecydowal kto i jak Go obrazal.
 • @eonmark 18:50:01
  Napisales:

  "Dla mnie pytanie czy Jezus ma na imie Jehowa nie jest krepujace jak sugerujesz.

  Nie jestem 'swiadkiem jehowym' ani tez czlonkiem zadnego sekciarskiego ruchu."

  Przeczytaj to co napisales!!!
  Czys na prawde tak glupi???
 • @Naftali!
  Ty przeczytaj dokładnie poniższe wersety, i się głęboko zastanów.
  Zobacz szczególnie kto upada przed Barankiem,
  „. (8) A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.”
  Dlaczego Ty nie chcesz upaść przed Barankiem? Czy Jemy się to nie należy od Ciebie? Czy sobie nie zasłużył na to żeby przed Nim upaść? Czy nie zapłacił za nas własną krwią? Czy własnym życiem człowieczym nie udowodnił, że jest „Pan mój i Bóg mój” nie dosyć jest uczciwy, sprawiedliwy, odważny, dobry, dla ŚJ żeby upaść przed Nim?
  I tak będziesz musiał upaść przed Barankiem, chyba ten rozdział pokazuje to dobitnie?
  Zwróć uwagę, że „Zasiadającemu na tronie” nie przeszkadza, że wszystkie stworzenia upadają przed Barankiem i oddają Mu cześć i chwałę!
  Jeżeli nie zrobisz coś z swoim życiem, to będziesz w organizacji która nie będzie chciała/nie chce upaść przed Barankiem.
  …………………………………………………
  „(1) I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. (2) I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? (3) A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. (4) A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. (5) I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. (6) I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. (7) On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. (8) A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. (9) I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, (10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. (11) I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, (12) mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! (14) A czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.”

  (Apokalipsa (Objawienie) 5:1-14, Biblia Tysiąclecia)
 • @bar-bara 21:02:54
  Moze Ty chcesz zobaczyc w tym glupote...
 • @eonmark 20:34:35
  Eonmark, poczytaj:

  Sądzisz, że dosłownie na twe pytanie dostaniesz odpowiedź w Biblii?

  Tak szczerze powiedziawszy, bo nie mam zamiaru lawirować, to najlepszym przykładem jest Filip.

  Jeśli więc : 'tak długo jestem z wami a nie poznałeś mnie' ma wymowę w stronę Ojca jak i Syna, to możemy (nie wszyscy)sobie powiedzieć, i ja również tak powiem, choć nigdzie tego nie ma, że Pan Jezus Jest moim Ojcem, a Tatusiem dlatego, by jeszcze cieplej oddać Miłość, jaką go obdarzam.

  Wiesz co to jest miłość do OBLUBIEŃCA, Eonmark? Znasz te uczucie, wątpię?

  .....................................................................

  20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł
  i obdarzył nas zdolnością rozumu,
  abyśmy poznawali Prawdziwego.
  Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
  w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
  On zaś jest prawdziwym Bogiem
  i Życiem wiecznym.
  21 Dzieci,
  strzeżcie się fałszywych bogów! 1 JANA 5/20-21

  11 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 13 oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa*. TYTUSA 2/11-13

  7 Oto przychodzi wśród obłoków , i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili , i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi . Tak jest Amen! 8 Jam jest alfa i omega (początek i koniec),mówi Pan Bóg,Ten który jest i który był , i który ma przyjść, Wszechmogący.
  OBJAWIENIE JANA 1/ 7-8


  Boga, nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg , który jest na łonie Ojca, objawił Go. EWANGELIA JANA 1 /18


  59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

  5 Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
  RZYMIAN 9/ 5

  27 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: 28 «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?»* 29 «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. DZIEJE APOSTOLSKIE 5/27-29

  6 I rzekł mi:
  «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
  a Pan, Bóg duchów proroków,
  wysłał swojego anioła,
  by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem
  APOKALIPSA 22/6


  16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
  by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
  Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
  Gwiazda świecąca, poranna»*. APOKALIPSA 22/ 16

  31 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
  kiedy zawrę z domem Izraela
  nowe przymierze.
  32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
  kiedy ująłem ich za rękę,
  by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
  To moje przymierze złamali,
  mimo że byłem ich Władcą
  - wyrocznia Pana.
  33 Lecz takie będzie przymierze,
  jakie zawrę z domem Izraela
  po tych dniach - wyrocznia Pana:
  Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
  i wypiszę na ich sercu.
  Będę im Bogiem,
  oni zaś będą Mi narodem. JEREMIASZ 31/31-33

  5 On w mądrości uczynił niebiosa,
  bo Jego łaska na wieki.
  6 On rozpostarł ziemię nad wodami,
  bo Jego łaska na wieki.
  7 On uczynił wielkie światła,
  bo Jego łaska na wieki.
  8 Słońce, by dniem władało,
  bo Jego łaska na wieki.
  9 Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
  bo Jego łaska na wieki.
  10 On Egipcjanom pobił pierworodnych,
  bo Jego łaska na wieki.
  11 I wywiódł spośród nich Izraela,
  bo Jego łaska na wieki.
  12 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
  bo Jego łaska na wieki.
  13 On Morze Czerwone podzielił na części,
  bo Jego łaska na wieki.
  14 I przeprowadził środkiem Izraela,
  bo Jego łaska na wieki.
  15 I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
  bo Jego łaska na wieki.
  16 On prowadził swój lud przez pustynię,
  bo Jego łaska na wieki. PSALM 136/5-16


  Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus. 1 KORYNTÓW 10/ 1-4


  8 Do Syna zaś:
  Tron Twój, Boże na wieki wieków,
  berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
  9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
  dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój
  olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
  10 Oraz:
  Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
  dziełem też rąk Twoich są niebiosa. HEBRAJCZYKÓW 1/8-10

  24 Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, 25 wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. 26 Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. HEBRAJCZYKÓW 11/24-26
  ............................................................................

  W twoich przykładach nie było, mogę się tylko domyślić, czemu?
  Walka na wersety, nie ma sensu, nic nikomu to nie daje, jeśli z pomocą Zbawiciela nie Zobaczysz, nie dojrzysz Go, marna twa wiara.

  Eonmark, Bogiem Który wyprowadził Izraela z Egiptu, jest Pan Jezus, chyba to wiesz,nie?

  http://60grzegorz.nowyekran.pl/post/45276,apokryfy-prawda-czy-falsz-ocenmy-sami

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 22:42:06
  // wydaje się strzelającym że trafiają. Ale ‘Kulą w płot” //

  Wiesz Naftali, takie stwierdzenie jest dla mnie dowodem, że jednak ta kula trafiła i nie na pewno w płot, skoro nie odpowiadasz.

  Dziwne, z reguły świadkowie lubią rozmawiać, ty przestałeś, czyżby te pytanie, nastręczyło tobie tyle problemu?

  Pytam:

  Czy w twoim mniemaniu, Pan Jezus, ma na Imię JEHOWA?

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 21:27:55
  "W twoich przykładach nie było, mogę się tylko domyślić, czemu?"

  W fragmentach ktore zacytowalem, nie tyle ze nie bylo tez mowiacych o tym ze Jezus jest Bogiem, ale ze wrecz odwrotnie...ze BOGIEM nie jest.


  W cytatach ktore Ty podales, w wiekszosci z nich, tez nie ma mowy ze Jezus jest Bogiem.

  1 cytat jest kompletnie nie logiczny jezeli wyciaga sie wniosek ze jest dowodem na to ze Jezus jest Bogiem.

  "Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
  w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
  On zaś jest prawdziwym Bogiem
  i Życiem wiecznym."

  Dlaczego Jezus mialby byc Bogiem wedlug tego cytatu, skoro jest wymieniony jako 'Syn Jego'...?

  W dodatku Ten Syn przyszedl by:

  "Wiemy także, że Syn Boży przyszedł
  i obdarzył nas zdolnością rozumu,
  abyśmy poznawali Prawdziwego. "

  Poprostu ten werset wychwala Jezusa ktory przyniosl oswiecenie odnosnie Ojca Boga.


  Drugi cytat podany przez Ciebie rowniez nie mowi ze Jezus jest bogiem, tylko wyraza oczekiwanie na Boga, oraz na Zbawiciela , Jezusa...
  Dlaczego Jezus mialbybyc zbawicielem...bo przyniosl wiedze jak zyskac zycie wieczne a nie ze jest Bogiem.


  "oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa


  Trzeci cytat:

  "Oto przychodzi wśród obłoków , i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili , i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi . Tak jest Amen! 8 Jam jest alfa i omega (początek i koniec),mówi Pan Bóg,Ten który jest i który był , i który ma przyjść, Wszechmogący. "

  Znowu, zapominasz o tym cytacie:

  "24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc."

  Najpierw ma powrocic jezus, pokonac wszelka 'zwierzchnosc' a dopiero przekaze wladze Wszechmogacemu!

  To nie moja opinia, to tylko cytat z Biblii.


  Twoj 4 cytat:

  "Boga, nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg , który jest na łonie Ojca, objawił Go."

  Tutaj jest problem logiczny.

  Czy Jezus jest jednorodzonym Bogiem na lonie Ojca?

  Czyli Bogow jest 2 ?

  I czy to sa 'slowa Jezusa' czy opinia Apostola?

  Czy Apostolowie sie nie mylili?

  Czy nie byli ze soba skluceni w rozumieniu, przynajmniej niektorzy?


  Pozatym mala dygresja.

  Cytat ten jest informacja ze Nikt nigdy nie widzial Boga:

  "Boga, nikt nigdy nie widział..."


  Ale Biblia mowi nam rowniez co innego:

  "11 A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem."

  Wyjscia, 33:11-12


  Oraz:

  "10 Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz..."

  Ksiega Powtorzonego Prawa, 34:10-11

  Takze widzimy ze w Biblii sa informacje ktore przecza jakoby Boga nikt nigdy nie widzial.


  Twoj 5 cytat, o kamieniowaniu Szczepana...

  Czy to ze Szczepan zwraca sie do Jezusa by przyjal jego ducha oznacza ze Jezus jest Bogiem?

  A co z poczatkiem calej tej sytuacji, ktorej juz nie wkleiles jako cytatu, a ktory uzupelnia calosc:

  " 55 A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga»"

  A wiec zobaczyl Szczepan Jezusa - Syna Bozego - po Prawicy Boga...

  Proste, czyz nie, Jezus stal po Prawicy samego Boga, ale przeciez Nim nie byl.


  Cytat 6:

  "5 Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. "

  Jak bardzo bedziesz chcial to zobaczysz w tym potwierdzenie ze Jezus jest Bogiem.

  Ale rownie dobrze jest to zwyczajna Pochwala skierowana do Boga za to ze Jezus jest ponad wszystkim co materialne i ziemskie i jest od Boga a nie jest Bogiem.


  Cytat 7,kompletnie nie ma nic wspolnego z teza ze Jezus jest Bogiem.

  Cytat 8 nie tylko ze nie nazywa Jezusa Bogiem, ale nazywa Go Aniolem:

  "6 I rzekł mi:
  «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
  a Pan, Bóg duchów proroków,
  wysłał swojego anioła,
  by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem "

  To mialoby sens, dlatego ze 'Synowie Bozy' pada w biblii jako okreslenie na 'Aniolow' - Poslancow...


  Cytat 9 jest informacja ze Jezus nie nazywa sie Bogiem, tylko Gwiazda Poranna - PLANETA WENUS...a po lacinie Lucifer, ktory jest utozsamiany z Aniolem...

  "16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
  by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
  Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
  Gwiazda świecąca, poranna»*"


  Cytat 10:
  "31 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
  kiedy zawrę z domem Izraela
  nowe przymierze.
  32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
  kiedy ująłem ich za rękę,
  by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
  To moje przymierze złamali,
  mimo że byłem ich Władcą
  - wyrocznia Pana.
  33 Lecz takie będzie przymierze,
  jakie zawrę z domem Izraela
  po tych dniach - wyrocznia Pana:
  Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
  i wypiszę na ich sercu.
  Będę im Bogiem,
  oni zaś będą Mi narodem."

  prosze wytlumacz mi jak doszedles do tego ze ten cytat mowi nam ze Jezus jest Bogiem...?


  Cytat 11,
  Prosze wyjasnij gdzie ten Psalm mowi czytajacemu ze Jezus jest Bogiem.


  Cytat 12:

  "Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus."

  Caly cytat nie jest slowem Jezusa, ale jest opinia Apsotola i mowi o tym ze uciekajacym izraelitom towarzyszyl...no wlasnie, myslisz ze razem z uciekajacymi Izraelitami uciekal Jezus ?

  Czy moze Apostol wyraza tylko mysl ze to co dawalo duchowa sile uciekajacym Izraelitom to ta sama Duchowa Skala, Uniwersalana Duchowa Sila, ktora symbolizuje Jezus?


  Cytat 13 jest takim cytatem ktory mozna uznac za podtrzymujacy teze o boskosci Jezusa.

  Tylko jest problem natury logicznej.Cale to zdanie nie jest logiczne.

  Bog jest jeden.

  "
  9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
  dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój
  olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. "

  Wiec Bog NAMASZCZA OLEJKIEM BOGA...?

  Gdzie w tym sens i logika?

  CXzy Bogow jest 2 ?

  A moze chodzi o co innego?

  Slowa te sa znowu wypowiedzia Apostola i nazywa Jezusa Bogiem w mysl skrotu od Syna Bozego...wszakze sam Jezus powtarza za Biblia ze 'Bogami Jestescie'...

  W tym sensie, Jezus jest wywyzszony do roli nad czlowiekiem, i w tym sensie roumiany jest jao rodzaj 'boskiej Istoty' ale nie jst Bogiem dlatego ze od Boga otrzymuje Namaszczenie ktorego nie otrzymali Jego 'Towarzysze'...

  Kim sa poza tym owi 'Towarzysze'...?

  Czy tu mowa o Apostolach...?

  Raczej bylo by to nielogiczne...predzej mowa o innych 'Synach Bozych' czyli o 'Aniolach'...


  Cytat 14...

  Znowu opinia Apostola...ze Mojzesz 'Znosil' zniewagi dla Chrystusa...w domysle dla Jezusa...

  Mozesz prosze znalezc fragment w Slowie Bozym w ST w ktorym to Mojzesz informuje ze znosi obelgi dla Jezusa?



  Wiekszosc Cytatow ktore podales wcale nie informuje ze Jezus jest Bogiem.
  Niektore nawet temu ZAPRZECZAJA, nazywajac Go ANIOLEM, a w jednym przypadku, sam Jezus nazywa siebie Gwiazda Poranna...

  W dwuch przypadkach mamy do czynienia z mozliwoscia Prezentowana przez Ciebie, ale kiedy przyjrzec sie uwaznie tym cytatom, i kontekstom w jakich wystepuja, a takze kto jest autorem ( sam Jezus tego nie wypowiada) wtedy staja sie one 'Kontrowersyjne'...

  CO natomiast z cytatami ktore ja Tobie zaprezentowalem, a ktore ZAPRZECZAJA Tezie o WszechMocy Jezusa?
 • @Naftali
  Znowu cytujesz z Przekładu waszego?

  Mam więc prośbę do wszystkich którzy czytają, sprawdźcie w przekładach innych i porównajcie!

  8 Natomiast w odniesieniu do Syna: „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności.

  Swoją drogą Naftali, dzięki za przypomnienie i możesz dalej pisać.
  No cóż skoro lubisz przysłowia, to jest takie jedno, polskie oczywiście:
  'im dalej w las tym więcej...no właśnie.

  Bóg jest twoim tronem, co za bzdura.

  Przekład warszawski, innych nie cytuje, niech każdy sprawdzi:

  8. lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na
  wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło
  Królestwa twego.

  Naftali, odpowiedź na pytanie, które zadałem tobie, bo będziesz pierwszym świadkiem którego znam, i który wziął nogi za pas.
  Chyba że chcesz przejść do historii, to rozumiem.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali
  W moim mniemaniu?
  A co ja tu znaczę?
  Biblia odpowiada na to pytanie. Wielokrotnie o tym pisałem a może ty 60grzegorz nie czytasz ze zrozumieniem?
  Wróć zatem do komentarzy, choć raczej nie do samej Bibli.
  I nie zadawaj mi tego pytania, ponieważ już na początku jasno odzieliłem na podstawie Słowa Bożego Boga od Jego Syna.
  Przegapiłes?
  ..................................................................................

  Naftali, prosi ciebie o odpowiedź zbłąkana owieczka, a ty tymczasem coraz bardziej robisz uniki, na które na pewno, mnie nie nabierzesz, chyba zaczynasz się pocić, coś mi się wydaje.

  Pokaż mi, bo przyznaję że przeoczyłem, przepraszam więc i pokaż gdzie odpisałeś, na zadane pytanie?

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali 23:35:00
  //Nie iteresuje cię prawda ty już ją znalazłes a teraz tylko szukasz jakiegos 'słowa' aby na nim zbudować swoją babkę z piasku.//

  Interesuje Naftali, interesuje i wierzę że ty jako ten co po domach chodzi i zna Nauki, odpowiesz mi, i wierz mi, to będzie, jak piszesz, moja babka z piasku.

  Przypatrzmy się zadanemu przeze mnie, pytaniu: Czy Zbawiciel, Pan Jezus, ma na Imię Jehowa?

  Przecież to jest takie proste pytanie, a ty świadek, milczysz?
  Moje dzieci, co prawda dorosłe już, ale gdy miały kilka latek, już to wiedziały, a ty nie? I ty chodzisz po domach i nauczasz? Jak to jest?

  No nic, ja idę spać, jutro się spotkamy. I dokończymy naszą rozmowę.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @eonmark 18:50:01, Naftali
  Napisales:

  "Jezus nie jest zadnym Bogiem, ale mozna w Biblii znalezc i rzekome potwierdzenie jak rowniez zaprzeczenie tej tezy."


  Eonmark, jesli mozna znalesc w Biblii potwierdzenia i zaprzeczenia, to NIE jest to rzekome, lecz jest to FAKTEM!

  Pan Jezus mowil w przypowiesciach, aby NIE ROZUMIELI!!!

  I NIE rozumiesz!

  " (25) Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach.
  Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem OTWARCIE oznajmię WAM o Ojcu." (Jan.16:25)

  Pismo Swiete bylo pisane pod wplywem Tchnienia Boga.
  Czy nie dziwi ciebie fakt, ze apostolowie Pana Jezusa spisali tak wiele przypowiesci, ktore opowiadal im Pan Jezus, a tak niewiele napisali wprost?

  Przeciez jak spisywano, wtedy juz ich umysly byly oswiecone, wtedy juz rozumieli Pisma, bo Pan Jezus ich umysly oswiecil, tak iz poznali tajemnice o Ojcu.


  "(44) Potem rzekł do nich:
  To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
  Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
  (45) WTEDY OSWIECIL ich umysły, aby ROZUMIELI Pisma" (Luk.24:44.45)

  Dlaczego zatem nie napisali otwarcie, lecz spisali tyle przypowiesci?

  Czy to jest wskazowka, na to, ze Bog chce, abysmy z Pism, BEZ Jego pomocy poznali cala Prawde?
  Czy raczej swiadczy to o tym, ze Bog NIE chce, abysmy bez pomocy Zbawiciela, sami zrozumieli Prawde o Ojcu i Synu?


  "(39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że W NICH zawarte jest życie wieczne:
  to one właśnie dają O MNIE świadectwo.
  (40) A przecież NIE CHCECIE przyjść DO MNIE, aby mieć życie."(Ja.5:39,40)

  Badasz Pisma Eonmark, ale NIE przychodzisz do Zbawiciela i dlatego nie rozumiesz TAJEMNICY o Ojcu i Synu.

  Jest wielu powolanych, lecz niewielu wybranych.

  "(47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim:
  Patrz, to PRAWDZIWY Izraelita, w którym NIE MA podstępu.
  (48) Powiedział do Niego Natanael:
  Skąd mnie znasz?..."(Jan.1:47,48)

  Czy zblizasz sie do Zbawicela i czy jestes prawdziwym Izraelita?

  Co masz w sercu?

  "(9) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i W SERCU swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. (10) Bo SERCEM przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
  (11) Wszak mówi Pismo:
  żaden, kto wierzy w NIEGO, nie będzie zawstydzony."(Rzym.10:9-11)


  Czy myslisz, ze nasze tu gadanie oswieci umysly?

  Nie, bo oswieca Pan Jezus.

  Ja tylko swiadcze o tym, mowie, ze On objawia Prawde, nie ja.

  Wiec idz ludu do Niego, a ON oswieci wasze umysly i poznacie tajemnice o Ojcu i Synu!

  Czy nadal uwazasz, ze skoro Pan Jezus cie nie wybral i nie oswiecil tobie umyslu, bys poznal Tajemnice o Ojcu, to ja, czy ktos inny uczyni to, wskazujac ci Pisma i zrozumiesz BEZ Zbawiciela?

  Czy jeszcze nie rozumiesz, ze to NIEmozliwe???

  Nauczyciel jest w niebie, On daje zrozumienie, a nie czlowiek.

  Prorok Daniel badal Pisma i co robil jak nie rozumial?

  Czy uprawial dyskusje z ludzmi na temat Pisma, czy chcial by ludzie mu dali zrozumienie, podali cytaty z Pisma, udowodnili mu cos???

  Co robili apostolowie, jak nierozumieli Slowa Boga?

  Zrob to samo co oni robili, stan sie uczniem Jezusa Chrystusa, a bedzie ci dane zrozumienie.

  Ty Eonmark masz w sercu teorie o superrasie, ktora dala ludziom technologie... i chcesz cytatami Pisma udowodnic ta TWOJA teorie (Bog Stworzyl czlowieka i bylo to BARDZO dobre).

  Naftali chce udowodnic teorie o slusznosci nauk Straznicy.

  NIE kierujecie do Zbawiciela, bo NIE znacie Go.

  Wy sie do Niego nie zwracacie i dlatego nikogo do Niego nie kierujecie.

  "(39) BADACIE Pisma, ponieważ sądzicie, że W NICH zawarte jest życie wieczne:
  to ONE właśnie dają O MNIE świadectwo.
  (40) A przecież NIE CHCECIE przyjść DO MNIE, aby mieć życie."(Ja.5:39,40)


  Zastanowcie sie dlaczego wam NIE DANO zrozumienia?
  Dlaczego NIE nalezycie do Pana Jezusa?

  Bo wy swiadczycie o tym, ze do Zbawiciela nie nalezycie!

  Mamy umysl, po to, by zadawac pytania BOGU, ZBAWICIELOWI naszemu!

  Jemu, a nie ludziom.

  Po to mamy rozum, i tak mamy z tego rozumu korzystac.

  Jak skierujecie pytania do Pana Jezusa, ON OSWIECI wasze umysly!
 • @eonmark
  Wiesz co mnie zastanawia???

  To, ze brak twoich komentarzy na przyklad pod notka dotyczaca Przykazan Boga.

  Tutaj pod ta notka pojawiles sie, cytujesz Pismo, chcesz wykazac jak bardzo zalezy ci na dokladnosci jesli chodzi o Boga.

  Jednak, jesli chodzi o Przykazania Boga - Prawo Jego (czyli prawosc), wtedy jestes bierny, nie ma ciebie.

  Dziwna ta twoja troska jesli chodzi o Boga i Jego Slowo, bo brak w niej troski o prawosc.

  Innymi slowy, wykazujesz, ze nie dbasz o prawosc (Prawo Boga - 10 Przykazan Boga), ze NIEprawosc ci NIE przeszkadza ci.

  Czyli twoja milosc oziebla, wlasnie dlatego, ze nieprawosc (lamanie Bozych Przykazan) ci nie przeszkadza.

  Jestes zatem w wielkim niebezpieczenstwie:

  "(11) Powstanie WIELU fałszywych proroków i WIELU w błąd wprowadzą; (12) a PONIEWAZ wzmoże się NIEprawość, oziębnie miłość WIELU."(Mat.24:11,12)

  Nieprawosc, nie dbanie o Prawo Boze, jest OBJAWEM ozieblosci milosci, co z kolei prowadzi do wiary w falsz, w nieprawde, do obledu:

  " (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ NIE przyjęli miłości PRAWDY, która mogła ich ZBAWIC. (11) I dlatego zsyła Bóg NA NICH ostry obłęd, tak iż UWIERZA kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy NIE uwierzyli PRAWDZIE, lecz znaleźli UPODOBANIE W NIEPRAWOSCI." (2Tes.2:10-12)

  Wierzysz PRAWDZIE???
  Kto jest PRAWDA?
  Czy sa dwie Prawdy?

  " JA jestem Drogą i Prawdą, i Zyciem.
  NIKT nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie.
  (7) GDYBYSCIE Mnie POZNALI, znalibyście i mojego Ojca." (Jan.14:6,7)

  Jest Jedna Prawda, bo jest Jeden Bog.

  Jezus Chrystus JEST PRAWDA!!!

  Prawda wyzwala, zbawia, daje zycie, ale TYLKO tym, ktorzy Ja znaja.
 • @Naftali 00:04:22
  Podales cytat:

  "Ps. 110:1: „Wypowiedź Jehowy do mego [Dawida] Pana: ‚Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp’”."

  Czy ty rozumiesz co mowi ten cytat?

  Czy jestes pod stopami Zbawiciela? Czy jestes jak Maria, czy jak Marta?
  A moze jestes jak faryzeusze? A moze jak Judasz?

  Bo jesli nie jestes pod stopami Zbawiciela, to na co czekasz?

  Czy chcesz, aby Prawica Boga POWALILA cie pod stopy Jego???


  Jezus Chrystus jest Slowem Boga, jest Prawda, ktora wyzwala, zbawia!

  Nie Straznica jest Prawda, nie Straznica jest Slowem Boga i nie Straznica daje zycie, nie Straznica zbawia!

  Nauki Straznicy nie sa potrzebne apostolom-uczniom Zbawiciela!

  Straznica jest dla tych, ktorzy NIE chca poznac Zbawiciela, ktorzy dali sie zwiesc i ida na zatracenie.
 • @bar-bara 11:34:15
  "Badasz Pisma Eonmark, ale NIE przychodzisz do Zbawiciela i dlatego nie rozumiesz TAJEMNICY o Ojcu i Synu."


  Wyjasnijmy sobie cos Barbaro.

  Czy uwazasz ze nie wiara w to ze Jezus jest Bogiem jest rownoznaczna z niewiara w Idee jakie reprezentuje Jezus?

  Warunkiem 'Zbawienia' jest wiara w Boskosc Jezusa?

  Barbaro, brzmisz jak fanatyczka, bezmyslna fanatyczka, ktora z jednej strony ostrzega nieprzerwanie przed watykanem, ze to oszusci, ze od samego poczatku chcieli tylko wladzy i kontroli nad swiatem i ludzka populacja, ze majstrowali przy pismie, ze dokonywali manipulacji przy tlumaczeniach, ze w wysublimowany sposob podmienili prawde Jezusa na kulty starozytne, balwochwalcze...
  ...Ale zaciekle bronisz nieskazitelnosci rzekomych oryginalow, ktore oryginalami nie sa, tylko sa kopiami, a ktore dodatkowo pochodza z imperium opresji tamtych czasow czyli z Rzymu, nad ktorymi piecze mieli 'ojcowie zalozyciele, ktorzy to zadecydowali o powstaniu Dogmatow chrzescijanskiej wiary.


  Rozumiesz swoja postawe?

  Samo Twoje gadanie, ze 'tlumaczenia sa manipulowane' dla 2 mld ludzi, ale tkzw.'Oryginaly' w grece, czyli Watykanskie Kopie, sa Wporzadku, bo przeciez Bog nie pozwoliby na zmiany...tak zeby Barbara mogla dojsc w nich Prawdy.


  Czyli dla 2 mld Bog nie uzyl swojej mocy, by mieli wglad w niezmienione Slowo, ale dla garstki 'badaczy' postaral sie by Slowo nie bylo zmienione, nic dodane, nic ujete.

  Tylko ze nie ma w tym co mowisz za grosz logiki.

  Bo te kopie sa od samego poczatku pod piecza 'organizacji' ktora oskarzasz o najgorsze i diabelskie manipulacje ludzkosci i samego pisma.

  To, co Barbaro, te Kopie z 2 i 3 wieku, sa nietkniete przez tych 'manipulatorow' ktorzy trzymali nad nimi piecze?



  Jezeli tak mialoby byc, to nie sposob byloby znalezc w Biblii sprzecznosci.

  A przeciez dobrze wiesz ze sa, tylko nie przyznasz tego.

  Podalem przyklad.



  "18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczy"

  Jana, 1:18-19


  A w ST jest tak:

  ""11 A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem."

  Wyjscia, 33:11-12

  Oraz:

  "10 Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz..."

  Ksiega Powtorzonego Prawa, 34:10-11


  To jak Barbaro, nie ma sprzecznosci?

  Kopie sa wporzadku?


  Ty masz problem z tym ze ktos nie wierzy w to ze Jezus jest Bogiem.

  To znaczy co, jak ja wierze w idee ktore glosil, ze sa one dobra nowina, bo podarzanie taka droga w zyciu sprawia ze Bog wynagradza czlowieka zyciem wiecznym...ale to zasada zadanie i nagroda...lub kara.

  A co jezeli nie bylo by nagrody, czy t oznaczaloby ze nie warto byc dobrym czlowiekiem i pomagac bliznim, traktowac ich jak siebie samego.
  Czy to nie jest zapisane gleboko w naszym jestestwie?

  Jest i kazdy swiadomy czlowiek nie ma co do tego watpliwosci.

  Slowa Jezusa sa mocnym potwierdzeniem ze za taka postawe jest wyjatkowa nagroda.


  Ale Ty Barbaro, oceniasz mnie ze 'badam' Pismo i jestem slepy i gluchy dlatego ze nie uznaje Jezusa za Boga.

  A moze niechcacy oceniasz sama siebie, nie widzac tego przy okazji.

  Ja tego nie wiem, ale wiem ze Bog to widzi i On zdecyduje czyja postawa jest wlasciwa.


  Przypominam Tobie Barbaro, ze ta sama Ksiega o ktorej tyle sie rozpisujesz informuje czytajacych w bardzo licznych przykladach, ze przyjdzie wielkie zwiedzenie, ze odstepstwo trwa od samego poczatku...


  Nie rozumiem jak mozesz stawiac Boskosc Jezusa jako Warunek rozumienia Boga, Jego Slowa i bardziej lub mniej czytelnie, Warunek zdania egzaminu.

  Bo to robisz, caly czas.

  Wysmiewasz i drwisz, ze jak ktos nie rozumie ze Jezus jest Bogiem, to nic nie rozumie, to slepy jest, to zwiedziony jest , to Bog go opuscil, to antychryst jest, to od zla przychodzi.


  A moze Barbaro jestes tak zasplepiona ze sama dajesz sie zwodzic, zeby wyniesc na piedestal Czlowieka - Jezusa Chrystusa ?

  Moze Jezus jako Syn Bozy, zostal przyslany po to By zaswiadczyc o Bogu i Jego Milosci do Czlowieka a takze o Jego Potedze, dzieki ktorej Bedzie w stanie Dotrzymac Obietnicy kary i nagrody?

  Czyz nie takie jest przeslanie z Biblii.


  A Ty kladziesz niezdrowy nacisk na uznanie Jezusa Bogiem...?

  Uzalezniasz od tego wszystko.

  Robisz z tego ULTIMATUM.

  Albo wierzycie w Jezusa Boga, albo jestescie niedobrzy, zli , zwiedzeni...

  Nie widzisz niezrowego objawu fanatyzmu u siebie?


  Co z cytatami ktore wkleilem powyzej a ktore swiadcza ze Jezus nie jest Bogiem?

  Zarzucasz klamstwo tym cytatom?


  "5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek2, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie"

  1 Tymoteusza,2:5-7


  Powyzej jest wyraznie napisane ze Jezus jest posrednikiem i Czlowiekiem.Posredniczy miedzy ludzmi a Bogiem.


  Czy chcesz powiedziec ze jest to Klamstwo?

  Albo tutaj:


  "28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie"

  Jana, 14:28-29"


  Czy Jezus klamie, kiedy mowi ze Ojciec jego w Niebie Wiekszy jest od Niego ?


  Tych cytatow jest naprawde sporo.

  Jakos nie widze zebys odniosla sie merytorycznie do zadnego z nich...

  W zamian oskarzasz mnie o to ze chce byc jak uczony w pismie, ze jestem slepy.

  Jestem slepy dlatego ze czytam w biblii ze Jezus nie jest Bogiem, tylko Synem Bozym ktory przynosi dobre wiadomosci o Bogu i pokazuje Droge jaka nalezy podazac?


  Ojciec klamstwa jest panem tego swiata a Ty sama to powtarzasz i rzucasz teksty o nierzadnicach, manipulacjach, klamstwach, a sama uzalezniasz czyjes rozumienie od DOGMATU?

  Myslisz Barbaro ze dla Boga zaakceptowanie Dogmatu o Boskosci Jezusa jest biletem wstepu do Krolestwa Niebieskiego?
 • @bar-bara 13:19:58
  "Wiesz co mnie zastanawia???

  To, ze brak twoich komentarzy na przyklad pod notka dotyczaca Przykazan Boga."


  Moze sie to nie miescic Tobie w glowie Barbaro, ale ja nie czytam wiekszosci tych postow.
  Nie mam na to poprostu czasu.
  O ile pamietam to Ty pisalas ze nie pracujesz.
  Ja mam prace, i wiele innych obowiazkow.
  Dlatego czasem wejde na artykul, ktory albo jest wyeksponowany, albo ma ciekawy tytul, albo jakims linkiem z innego artykulu.


  Co do Prawa.

  "Dziwna ta twoja troska jesli chodzi o Boga i Jego Slowo, bo brak w niej troski o prawosc.

  Innymi slowy, wykazujesz, ze nie dbasz o prawosc (Prawo Boga - 10 Przykazan Boga), ze NIEprawosc ci NIE przeszkadza ci."


  Barbaro popadasz w duzy blad zwany pozorem.
  Pozory myla Barbaro.
  Chyba nie jestes juz nastolatka, wiec wiesz jak zycie czlowieka uczy o pozorach.
  Wydaje sie nam cos, myslimy ze wiemy jak jest znajac tylko wierzchnia warstwe i ja oceniajac, a pozniej przychodzi albo rozczarowanie, albo wielkie zdziwienie ze jest zupelnie inaczej.


  Prawo Boze uwazam za jedno z KLUCZOWYCH zagadnien.

  Nie jestem zwolennikiem 'Robta co Chceta' bo to doktryna szatanska.
  I prowadzi do tego, co mozemy ogladac w naszej ludzkiej rzeczywistosci.

  Ludzie potrzebuja Prawa - Boskiego Prawa, ktore nadaje sens trwaniu jakiejkolwiek spolecznosci.
  Kiedy jest lad, wtedy jest pokoj i spokoj.Wtedy trwanie kazdej spolecznosci jest zagwarantowane.
  Oczywiscie pozostaje sprawa przestrzegania przykazan. Ale dopoki ludzie nie wryja sobie tych przykazan w serca, doputy bedzie pojawiac sie wszelka forma odstepstwa od tego co dobre, co boskie.


  Nie oceniaj pochopnie Barbaro, bo to jest pulapka.
 • @eonmark 14:02:29
  Pytasz:

  "Warunkiem 'Zbawienia' jest wiara w Boskosc Jezusa?"

  To ty tak zrozumiales to co ja napisalam?

  A moze powinienes sie zastanowic po co przyszedl Jezus Chrystus?

  Bys ty dalej czytal martwa litere i nie slyszal, ze ja odsylam ciebie do Pana Jezusa, ktory JEST Zbawicielem.

  Podales cytata:

  ""5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek2, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie"

  1 Tymoteusza,2:5-7



  "(19) Na cóż więc Prawo?
  Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika.
  (20) Pośrednika jednak NIE potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam JEDEN."(Gal.3:19,20)

  Czy rozumiesz o czym mowa w tym cytacie?
  Ten cytat NIE przeczy temu cytatowi, ktory ty podales.
  Nie przeczy, lecz uzupelnia.


  Piszesz:

  "Barbaro, brzmisz jak fanatyczka, bezmyslna fanatyczka, ktora z jednej strony ostrzega nieprzerwanie przed watykanem, ze to oszusci, ze od samego poczatku chcieli tylko wladzy i kontroli nad swiatem i ludzka populacja, ze majstrowali przy pismie, ze dokonywali manipulacji przy tlumaczeniach, ze w wysublimowany sposob podmienili prawde Jezusa na kulty starozytne, balwochwalcze...
  ...Ale zaciekle bronisz nieskazitelnosci rzekomych oryginalow, ktore oryginalami nie sa, tylko sa kopiami..."


  Ja stwierdzam fakt niezgodnosci przekladow z Pismami hebrajskimi i greckimi.

  I ja tez mowie, ze BADAJAC Pisma martwa litere, NIC nie zrozumiesz, bo
  Jezus Chrystus jest Zywym Slowem i Jego mamy poznac!

  Czy Szawel nie znal Pism?
  A czy je rozumial?

  Kiedy zrozumial i stal sie Pawlem?

  Poznanie Jezusa Chrystusa jest KONIECZNE do Zbawienia!
  Jak poznasz Jezusa Chrystusa, to On oswieci twoj umysl i zrozumiesz.

  Nie martwa litera, a Zywe Slowo Boga - Jezus Chrystus.
  Uwazniej czytaj.


  Zadam ci pytanie:

  Kto dal zrozumienie Pism Prorokowi Danielowi?
 • @eonmark 14:15:12
  Napisales:

  "Samo Twoje gadanie, ze 'tlumaczenia sa manipulowane' dla 2 mld ludzi, ale tkzw.'Oryginaly' w grece, czyli Watykanskie Kopie, sa Wporzadku, bo przeciez Bog nie pozwoliby na zmiany...tak zeby Barbara mogla dojsc w nich Prawdy.


  Czyli dla 2 mld Bog nie uzyl swojej mocy, by mieli wglad w niezmienione Slowo, ale dla garstki 'badaczy' postaral sie by Slowo nie bylo zmienione, nic dodane, nic ujete."


  Jeszcze raz powtorze, ze ja wykazujac na zle tlumaczenie WCALE nie twierdze, ze martwa litera z Pism hebrajskich, czy greckich daje zrozumienie!!!

  Jezus Chrystus daje zrozumienie, bo on jest Zywym Slowem Boga!!!

  Poznanie Go jest warynkiem zbawienia.

  KrK, swiadkowie sie myla, bo na martwej literze i na dogmatach swoich uczonych sie opieraja, a NIE na Zbawicielu.

  To, ze ich tlumacze znieksztalcili Slowo pisane jest dowodem na to, ze nie rozumieja, ze uczniowie Pana Jezusa o zrozumienie Pisma (przez nich przekreconego, ktorego oni sami nie rozumieja), beda sie zwracac nie do nich, lecz do Jezusa Chrystusa.

  Twoje i moje zbawienie nie jest uzalzenione od naszej znajomosci hebrajskiego, czy greki!

  Zbawienie jest uzalznione od tego, czy BEZposrednio znasz Zbawiciela.


  Zobacz, oni nigdy nie kieruja do poznania BEZposredniego Pana Jezusa, po to przkrecili Pisma, w nadziei, ze ludzie czytajac nie zrozumieja i do nich sie zwroca, a nie do Zbawiciela.

  Ale na nic ich krecia robota, bo uczniowie Pana Jezusa do Niego sie zwracaja o zrozumienie, a nie do nich.

  Klamcy - przywodcy religijni i ich tlumacze NIC nie osiagneli.

  Zobacz na wyczyny Naftalego, on jest kopiarzem, uwielbia kopiowac czyjes mysli. Tragiczna z niego postac.
 • @60grzegorz 23:24:11
  Zwrociles uwage na cytat:

  "8. lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na
  wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło
  Królestwa twego." (Hebr.1:8)


  Przeklad Nowego Swiata:

  "8 Natomiast w odniesieniu do Syna:
  „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności."(Hebr.1:8)

  Bog jest tronem???

  Trzeba miec mozg skolowany poteznie, by pisac, powtarzac, glupoty, ze Bog jest tronem!!!
 • @Naftali 23:35:00
  Napisaleś

  //. A zatem Jezus nie jest Jehową, lecz tym, do którego Jehowa skierował powyższe słowa).//

  .......................................................

  Rozumiem, napisałeś że nie jest i wszystko wiem. Dziwi mnie jednak, jak sprawdzasz twój przekład, skoro wiele wersetów świadczy o tym, że Pan Jezus, jest JEHOWA?

  I tu, by nie być gołosłowny, przytoczę kilka zdjęć z opisem w ramce, by porównać sobie mógł każdy i zobaczyć, jak świadkowie, OSZUKUJĄ LUDZI.

  Nie no, ja się cieszę z tego, nie zaprzeczam, ale czy ty nie zaprzeczyłeś temu?

  Wprowadzenie
  Jan Zanurzający, zapowiada nadejście Zbawiciela. Ewangelia Mateusza 3/3

  http://s6.ifotos.pl/img/1JPG_xrwpxea.JPG

  To samo powtórzenie w Ewangelii Marka

  http://s6.ifotos.pl/img/2JPG_xrwpnsw.JPG

  Zapowiedź przyjścia w księdze Izajasza 40/3

  http://s6.ifotos.pl/img/3JPG_xrwpepp.JPG

  Prawdziwej pikanterii dodaje nam poniższy werset, oczywiście, zgadzam się w tym przypadku( JAK I Z POPRZEDNIMI), z tłumaczeniem ’Jehowa’, dla dobra sprawy. Bo jak zaznaczyłem wcześniej, jeśli ktoś napisze YAHWEH, YHWH, lub coś podobnego, nie protestuję, bo cel, w tym przypadku, został osiągnięty, na CHWAŁĘ PAŃSKĄ!

  ‘a ty, dziecię, będziesz zwane prorokiem (…) pójdziesz naprzód przed Jehową(PIĘKNIE)

  http://s6.ifotos.pl/img/4JPG_xrwpexr.JPG

  http://s6.ifotos.pl/img/5JPG_xrwpewn.JPG

  Cóż, sądzę że na razie starczy tego, a co do tłumaczenia przez świadków, listu do Hebrajczyków,
  "8. lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na
  wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło
  Królestwa twego." (Hebr.1:8)

  Przeklad Nowego Swiata:

  "8 Natomiast w odniesieniu do Syna:
  „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności."(Hebr.1:8

  Pozostawię to na razie, bez komentarza, gdyż dziecko, zrozumiało by, że to stwierdzenie nie ma sensu.

  Naftali, PRZEBUDŹ SIĘ!
  Nie wiem, czy zadajesz sobie z tego sprawę, ale jesteście gorsi od katolików, ponieważ katolik, nie fałszuje Biblii, bo po prostu jej nie czyta. Wy czytacie, chodzicie po domach i rozsiewacie zarazę. Robicie to z premedytacją !

  Ale cieszę się z tego, że zobaczyłem w tm przekładzie NŚ, garstkę PRAWDY, i to jakiej!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Naftali.
  „Właśnie tak można by określić zachwycającą wizję tronu Jehowy, ustawionego nad morzem szklanym wśród lamp ognistych, cherubów i 24 starszych.”

  Słuchaj człowieku – przestań wstawiać chociaż do Nowego Testamentu słowo jehowy na określenie Boga, uszanuj Pismo Boże Ty i reszta świadków jehowy.
  Chyba jest Ci wiadome, że nie ma żadnego starodruku/manuskryptu Nowego Testamentu w którym byłoby użyte słowa jehowa na określenie Boga? To są wszystko wasze (ŚJ) wymysły i wasze „przemyślenia”.
  Jeżeli nie jesteś tego świadom, to zacytuje Ci Wikipedię.

  „W Nowym Testamencie wstawiono w 237 miejscach imię Jehowa. Jednocześnie przyznaje się, że nie zachowały się manuskrypty, które miałyby dowodzić, że występowało ono w oryginale Nowego Testamentu. Decyzję o umieszczeniu Imienia Bożego uzasadnia się m.in. występowaniem w Nowym Testamencie wielu cytatów ze Starego Testamentu, które zawierały Imię Boże - jest ich około 80. W pozostałych miejscach dokonano tego według własnej interpretacji zastępując greckie słowa 'Pan' lub 'Bóg', opierając się zawsze na hebrajskich przekładach Nowego Testamentu, gdzie Imię Boże jest umieszczane.”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_%C5%9Awi%C4%99te_w_Przek%C5%82adzie_Nowego_%C5%9Awiata
  …………………….
  Wracając do tematu.
  Nie wiem po co tyle napisałeś!?
  Przecież, sprawa jest prosta, dla Ciebie widocznie nie.
  Zadaj sobie pytanie, czy dzisiaj jesteś już gotowy zachować się tak jak to jest opisane w zapodanym rozdziale przeze mnie. Podejrzewam, że nie ugniesz swoich kolan przed Barankiem?
 • @60grzegorz 18:20:50
  Witaj!

  Cytaty, ktore podales powinny rozwiac Naftalemu wszelkie watpliwosci, i przekonac, ze Jezus Chrystus jest Bogiem.

  Ja znalazlam taki cytat w Przekladzie Nowego Swiata:

  "(26) I zostało mu Przez Boga wyjawione za pośrednictwem ducha świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki wpierw nie zobaczy CHRYSTUSA JEHOWY." (Luk.2:26) PNS

  " (26) Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał CHRYSTUSA PANA." (Luk.2:26) Biblia Warszawska

  Chrystus Jehowy = Chrystus Pan = Criston Kuriou

  Pozdrawiam!
 • @bar-bara 21:42:54
  Dzis czytajac Pismo i porowniujac tlumaczenia z Pismami greckimi trafilam na dobrze znany mi cytat o jak szatan kusil Chrystusa - Boga:

  " (12) A Jezus, odpowiadając, rzekł mu:
  Powiedziano:
  Nie będziesz kusił Pana, Boga swego." (Luk.4:12)

  Pan Jezus mowi: Ja Bogiem jestem, NIE bedziesz MNIE Pana, Boga kusil!!!
 • @
  MAŁŻONEK I OBLUBIENICA!

  Witajcie po przerwie!

  I znowu dyskusja toczy się na temat Bóstwa Zbawiciela. To dobrze, ponieważ wielu ludzi chciałoby odrzeć Mistrza z Godności.

  Bóstwo zaś, to jeden z Jego bardzo ważnych atrybutów.

  O tym, że Pan Jezus Jest Bogiem, mówi prorok Izajasz, a także Apostoł Tomasz. O tym, że Pan Jezus Jest Bogiem, mówi Jan.

  Mojżesz nazywał Mistrza z Nazaretu Bogiem. Sam Zbawiciel stworzył byty widzialne i niewidzialne.

  Jednak ta mnogość wersetów Biblijnych jest nie do udźwignięcia dla tych, którzy nie kochają Pana Jezusa.

  Bóg Ojciec czyni Zbawiciela, Dokładnym Swoim Odbiciem i Daje Mu Imię, ``które jest nad wszelkie Imię``…

  Hm… Dla Świadków… chodzących od domu do domu, to jednak nie ma żadnego znaczenia.

  To bardzo smutne!

  Smutne, ponieważ nie mogę sobie wyobrazić tego, by MAŁŻONKA, przez całe swoje życie nie odzywała się bezpośrednio do MĘŻA!

  Tak właśnie czynią Świadkowie… Łotr na krzyżu poprosił Zbawiciela o zbawienie! Wielu chromych i chorych izraelitów przychodziło do Jego Stóp z prośbą i ZOSTALI WYSŁUCHANI.

  Jednak Świadkowie… tego nie zrobią, ponieważ oni ze swoim MAŁŻONKIEM NIE ROZMAWIAJĄ.

  Nie ODZYWAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO NIEGO I NIE WYZNAJĄ MU MIŁOŚCI, TAK JAK TO KOCHAJĄCA ŻONA, CZYNIĆ POWINNA.

  Zatem, powtórzę: Czy tak postępująca ŻONA, która kocha swojego MĘŻA?

  Czy żona, która nie odzywa się do swojego oblubieńca, zasługuje na to, by nazywano ją oblubienicą, czy raczej pasuje tutaj do niej określenie, ``niewierna``?

  Tak, bezapelacyjnie Świadkowie… nie kochają Pana Jezusa, Syna Błogosławionego Boga Ojca.

  Na jakiej więc podstawie mogą być uznani przez Najwyższego, skoro nie wykazują miłości do Jego Jedynaka?

  http://s6.ifotos.pl/img/zmie-myle_xrwhssa.jpg

  GEHENNA, lub ZBAWIENIE…

  Świadkowie…!

  Porzućcie niezgodne z Ewangelią nauki i wyznajcie swoją miłość Panu Jezusowi!

  Taka Jest Wola Boga Ojca!

  Przestańcie wreszcie być niewiernymi synami i córkami…

  Pomódlcie się do Pana Jezusa i przyjmijcie z pokorą Jego Władzę, Moc i Bóstwo.

  Uniżcie się przed Majestatem Boskiego Syna, a wtedy dopiero, zostaniecie uznani przez Jego Ojca.

  PS

  Grzegorzu, bardzo ciekawe i pouczające wklejki.

  Pozdrawiam wszystkich!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @57KerenOr 22:16:58
  "O tym, że Pan Jezus Jest Bogiem, mówi prorok Izajasz, a także Apostoł Tomasz. O tym, że Pan Jezus Jest Bogiem, mówi Jan.

  Mojżesz nazywał Mistrza z Nazaretu Bogiem."

  Mozesz wskazac w ktorym miejscu prorok Izajasz mowi ze Jezus jest Bogiem?

  Czy mozesz wskazac w ktorym miejscu Mojzesz nazywa 'Mistrza z Nazaretu' Bogiem?

  Prosze o dokladne cytaty.

  Co do Tomasza i zwrotu 'Pan moj, Bog moj'...
  Wszystko mozna wmowic na podstawie takiego cytatu.

  Ale ten cytat bardziej prawdopodobnie mowi nam zupelnie co innego.

  A mianowicie, Tomasz kiedy rozumie ze Jezus 'zmartwychwstal' oddaje czesc Jezusowi slowami : 'Pan Moj', a takze oddaje czesc Bogu, chwalac rowniez Boga - Ojca Jezusa za okazanie swojej mocy wzgledem umilowanego Syna, stad zwrot : Bog Moj.

  Doslownie, cala sytuacja mogla wygladac w ten sposob ze Tomasz rozumiejac sytuacje mowi 'Jezu, Panie moj (czyli Mistrzu - Nauczycielu) Chwala Bogu za Twoje Zmartwychwstanie.


  Proste i Logiczne.

  Nie dla wszystkich.



  Tutaj kolejny cytat do kolekcji, ktory Zaprzecza ze Jezus jest bogiem:

  " Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». 27 A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. 28 Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. 29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba»."


  "Ten Ktory Mnie Poslal"

  "mowi...to, co usłyszałem od Niego"

  "ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył"

  "Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba»."


  Piec zdan i cztery wyrazne sformulowania z ktorych jasno wynika ze Jezus nie jest Bogiem.


  A takich cytatow jest cale mnostwo.

  Jest tez pare , ktore sa tak dwuznaczne ze mozna je zinterpretowac na dwojnasob.

  Wystarczy sie przyjrzec dokladniej, zeby zrozumiec albo celowy zabieg autorow, albo 'cenzorow'.


  Jezus jest Synem Bozym, przynoszacym Dobra Nowine, a nie Dogmat o swojej boskosci.

  Czy Jezus kiedykolwiek , kogokolwiek na kartach biblii probowal naklonic by zgial swoje kolano przed nim, jako Bogiem.

  A jak modlil sie w Getsemani i przelykal gorzkie mysli o wlasnym meczenstwie, proszac Ojca by ten zabral 'kielich goryczy' to modlil sie do SIebie samego?

  Kiedy mowil do Marii Magdaleny ze wrac do swojego Ojca i do Swojego Boga, to mowil ze jest Bogiem dla samego Siebie.

  Czy Bog potrzebuje Boga?

  Te wasze kosmiczne glupoty wychodza, kiedy sie topornie probuje wcisnac figure kola , w otwor o trojkatnym ksztalcie.
 • @Naftali 23:47:56
  Nie Naftali, nie potrzeba do tego fragmentu komentarza...

  Jednak dodam jeden.

  "1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem1 dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś."


  Wedlug tezy ze Jezus jest Bogiem, kosmicznie toporne glupoty wychodza przy okazji takich fragmentow.

  No bo jezeli ktos uznaje ze Jezus jest Bogiem, ze to nam mowi Pismo, to musi w takim razie pogodzic sie z faktem ze Jezus podnioslszy oczy ku niebu i modlac sie do Ojca Boga, modli sie do Siebie Samego, wiec poprostu wyglupia sie jak aktor, jak komik estradowy.

  Takie wlsnie glupoty wychodza kiedy sie na sile probuje cos nie pasujacego dopasowac.

  Czy Jezus moglby bedac Bogiem , modlic sie sam do Siebie i to jeszcze w taki sposob, patrzac ku niebu i odmawiajac modlitwe?

  Jest takich przykladow wiecej, chociazby ten w ktorym tlumaczy sie Bogu z poczynan odnosnie ozywienia Lazarza:


  "41 Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 42 Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał»"


  Po pierwsze Jezus dziekuje Ojcu.

  A wiec wedlug tezy o boskosci...zapewne dziekuje samemu sobie.

  Po drugie, Jezus tlumaczy sie wyraznie Bogu ze mowi coas ze wzgledu na otaczajacy go lud... by ten uwierzyl!!!

  To jest dopiero dziwne...!!!

  Ale zapewne tlumaczy sie samemu sobie...zeby lud UWIERZYL...???



  Kosmiczne brednie wychodza z tego DOGMATU ktory wyplynal z podejrzanego Zrodla...w podejrzanych okolicznosciach.

  No ale coz...

  Pozostaje nadzieja ze ludzkosc chociaz w minimalnym stopniu opiera swoja wiare w Boga na fundamencie wielkiej Ideii zamiast na fundamencie wielkiego Dogmatu...
 • @Naftali 00:20:11
  " Biblia nigdy nie kłamie, to ludzie naginają zawarty w niej przekaz dla swej próżnosci."


  Biblia nie jest Bogiem.

  A moze jest dla Ciebie?

  Biblie napisali ludzie.

  W Biblii wystepuja sprzecznosci.

  Zgadzam sie ze Biblia jest natchnionym narzedziem, ktore jest potrzebne czlowiekowi by zrozumiec sens zycia i wlasciwy sposob zycia.

  Jest cenna.

  Ale nie jest Absolutem ktorego nalezy wynosic ponad wszystko.

  W Bibli sa wskazowki by nie popadac w skrajnosci, by nie traktowac ani Pisma, ani Prawa jak Boga.

  Prawda jest w Czlowieku a Biblia pozwala na zrozumienie tego.


  Pamietasz jak Jezus ponad wszystkimi przykazaniami wywyzszyl Jedno.

  Pamietasz jak nauczal ze Prawo jest dla ludzi a nie ludzie dla Prawa.

  Nie domyslasz sie jeszcze ze to sie dotyczy do wszystkiego.

  Czlowiek potrzebuje zrozumiec swiadomie ze najlepsza relacja jaka laczy ludzi z Bogiem, jest relacja osobista.

  We wlasnej Izbie...
  We wlasnej duszy...
  We wlasnym sercu...

  Szczere relacje z Bogiem, bez niczego materialnego co mozna uzyc przeciwko czlowiekowi.
 • @eonmark
  BÓG MOCNY, OJCIEC ODWIECZNY, KSIĄŻĘ POKOJU!

  Zacznę więc od początku:

  Wielokrotnie już na tym forum był przytaczany ten fragment, ale przypomnę słowa Izajasza, który w swoim prorockim przesłaniu, Mistrza z Nazaretu, nazywa BOGIEM MOCNYM!

  Cytat:

  ``(5) Albowiem DZIECIĘ NARODZIŁO SIĘ NAM, SYN JEST NAM DANY i spocznie władza na jego ramieniu, i NAZWĄ GO: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.`` (9:5, 6)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Pozwolę sobie tutaj zauważyć, że Izajasz wyraźnie zaznacza, że ludzie będą owe Dziecko, które się narodzi, nazywać BOGIEM I TO W DODATKU, MOCNYM.

  Jednak z powyższego wynika również jasno, że ci, którzy Pana Jezusa nie nazwą Bogiem, to znaczy, że ci, sprzeciwiają się (powtórzę), prorockiemu przesłaniu Bożego człowieka!

  Mojżesz!

  Na pozór trudno jest udowodnić to, że w jakimkolwiek miejscu, ten Boży człowiek nazywa Pana Jezusa, Bogiem.

  Jednak autor Listu do Hebrajczyków, daje nam poważną wzmiankę na ten temat.

  Mianowicie, pisze:

  ``(24) Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26) UZNAWSZY HAŃBĘ CHRYSTUSOWĄ ZA WIĘKSZE BOGACTWO NIŻ SKARBY EGIPTU; skierował bowiem oczy na zapłatę.`` (11/24-26)

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Mojżesz bardziej umiłował Zbawiciela i prześladowanie z tego powodu, nad skarby i władzę ówczesnego Egiptu.

  Najpierw warto zauważyć, że Mojżesz służył Panu Jezusowi, a dowodów na to, że Pana Jezusa, Któremu służył, wielokrotnie nazwał Bogiem, nie przytoczę, ponieważ musiałbym zacytować setki cytatów ze Starego Przymierza, gdzie właśnie ów Boży prorok, Pana Jezusa, nazywa nie tylko BOGIEM, ale i BOGIEM YHWH!

  Jednak i Apostoł Paweł w rozwiązaniu tego zagadnienia jest nam tutaj ``bardzo pomocny``.

  W 1 Liście do Koryntian, Boży Apostoł zaznacza:

  ``(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) I WSZYSCY TEN SAM POKARM DUCHOWY JEDLI, (4) I WSZYSCY TEN SAM NAPÓJ DUCHOWY PILI; PILI BOWIEM Z DUCHOWEJ SKAŁY, KTÓRA IM TOWARZYSZYŁA, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS. (5) Lecz większości z nich nie UPODOBAŁ SOBIE BÓG; ciała ich bowiem zasłały pustynię.``

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Zwróć uwagę na słowa:

  ``PILI BOWIEM Z DUCHOWEJ SKAŁY, KTÓRA IM TOWARZYSZYŁA, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS.``

  A zatem, komu służył Mojżesz? Oczywiście, że Panu Jezusowi, a dokładnie: CHRYSTUSOWI, Pomazańcowi Bożemu!

  Lecz większości z nich nie UPODOBAŁ SOBIE BÓG…

  Napisałeś do mnie o Panu Jezusie, że Boży Syn wywyższa Swojego Ojca, że Mówi, o Ojcu, że to On Go Posłał, że On Go Nauczył i że wszystko czyni Zbawiciel, co Ojcowskiej Chwale się podoba.

  I według Ciebie, to ma być dowodem na stwierdzenie, że Pan Jezus, nie jest BOGIEM?

  Eonmark, Ty chyba żartujesz! Właśnie to, że Boży Syn wywyższa Najwyższego i od Niego uzależnia swoje istnienie, jest dowodem na wszechogarniającą miłość Syna względem Ojca, a z dyskusją na temat Bóstwa, to akurat nie ma nic wspólnego!

  Pan Jezus nie tylko Jest Bogiem, ale również STWÓRCĄ!

  Przeczytaj co Apostoł Paweł ma Ci do powiedzenia:

  ``(12) dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, (13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (15) ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO, PIERWORODNYM WSZELKIEGO STWORZENIA, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, społeczności wywołanych; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) PONIEWAŻ UPODOBAŁ SOBIE BÓG, ŻEBY W NIM ZAMIESZKAŁA CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI.``

  Zauważ następujące zdanie:

  ``WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE…``

  Tak eonmark, to Pan Jezus Jest Stwórcą WSZYSTKIEGO. No chyba, że nie zgadzasz się z Apostołem Pawłem, ale ja takiego zwyczaju nie mam.

  Jest również możliwość, że pisząc do mnie, że Pan Jezus nie Jest Bogiem, występujesz przeciwko Ojcowskiej Chwale, Która Upodobała Sobie, żeby w SYNU BOŻYM ZAMIESZKAŁA CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI.

  Musisz wybrać eonmark, tak jak wybierali izraelici w Starym Przymierzu: Albo ``Góra Zbawienia``, albo ``Góra Potępienia``.

  Szatan mówi, że Pan Jezus nie jest Bogiem!

  Bóg Ojciec upodobał sobie, by w Jego Synu ZAMIESZKAŁA CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI!

  Wybierz dobrze eonmark i zbliż się do Pana Jezusa, Boga i Zbawiciela!

  PS

  Napisałeś do mnie na zakończenie:

  ``Te wasze kosmiczne głupoty wychodzą, kiedy się topornie próbuje wcisnąć figurę kola , w otwór o trójkątnym kształcie.``

  Masz absolutną rację, tylko, że to Ty eonmark, a nie ja, chcesz podważyć Nauki Pana Jezusa i stanowić swoje, niezgodne z Ewangelią, prawo!

  Napisz eonmark, czy Ty, zgodnie z proroctwem Izajasza nazywasz Pana Jezusa, BOGIEM MOCNYM?

  Nie martw się nie wyjeżdżam, możesz spokojnie napisać do mnie w każdej chwili.

  Interesuje mnie to, czy zgadzasz się z Izajaszem! To ważne…

  Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie: Czy Ty rozmawiasz ze swoim Oblubieńcem, Panem Jezusem Chrystusem!?

  A w przyszłości, gdybyś zasiadł z NIM do Boskiego Niebiańskiego Stołu, to wreszcie odezwałbyś się do Niego, czy… nie?!

  Jeszcze raz!

  Napisałeś do mnie:

  ``Te wasze kosmiczne głupoty wychodzą, kiedy się topornie próbuje wcisnąć figurę kola , w otwór o trójkątnym kształcie.``

  Czy na pewno pisałeś o mnie?!

  Cześć!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @eonmark 00:09:01
  " Wedlug tezy ze Jezus jest Bogiem, kosmicznie toporne glupoty wychodza przy okazji takich fragmentow. ...

  Kosmiczne brednie wychodza z tego DOGMATU ktory wyplynal z podejrzanego Zrodla...w podejrzanych okolicznosciach."


  Medrcu we wlasnych oczach, poczytaj co o tobie Slowo Boga mowi:

  "(20) Gdzie jest mądry?
  Gdzie uczony?
  Gdzie badacz wieku tego?
  Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
  (21) Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie." (1Kor.1:20,21)


  Eonmark, gybys tylko NIE byl PYSZALKOWATY i LENIWY, gdybys CHCIAL sie dowiedziec KIM jest Pan Jezus, to wiedzial bys, ale nie wiesz.

  Ty i Naftali NIE CHCECIE wiedziec, ze Jezus Chrystus jest Bogiem, takich jak wy jest wielu "POMRZECIE w grzechach swoich" (Jan.8:42)-

  "(1) Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez SYNA, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat STWORZYL.
  (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem JEGO ISTOTY i podtrzymuje WSZYSTKO słowem SWOJEJ MOCY, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach" (Hebr.1:3)

  " (8) lecz do SYNA: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość:
  Dlatego namaścił cię, o BOżE, BóG twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich."(Heb,1;8.9)


  "(10) Oraz: Tyś, PANIE, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; ; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje." (Hebr.1:10-12)


  " (26) Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. (27) One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią."(Ps.102:26, 27)

  "(18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz JEDNORODZONY BóG, który jest na łonie Ojca, OBJAWIL GO."(Jan.1:18)


  "(7) OTO przychodzi wśród obłoków, i ujrzy GO wszelkie oko, a także ci, którzy go PRZEBILI, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi.
  Tak jest! Amen. (8) Jam jest ALFA I OMEGA (początek i koniec), mówi PAN, BóG, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, WSZECHMOGACY. (Ap.1:7,8)

  " Jam jest PIERWSZY I OSTATNI, (18) i żyjący.
  Byłem UMARLY, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (19) Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem." (Ap.1:17)

  " (8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz:
  To mówi PIERWSZY I OSTATNI, który był umarły, a ożył" (Ap.2:8)

  " (13) Ja jestem ALFA I OMEGA, pierwszy i ostatni, początek i koniec." (Ap.22:13)

  " NIE ZNACIE ani mnie, ani Ojca mojego.
  Gdybyście MNIE znali, znalibyście też Ojca mego."(Jan-8:19)

  " (24) Dlatego powiedziałem wam, że POMRZECIE w grzechach swoich. Jeśli bowiem NIE uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach.
  (25) Wtedy pytali go: Kimże Ty jesteś? " (Jan.8:24, 25)


  "(13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały WIELKIEGO BOGA i ZBAWICIELA naszego, CHRYSTUSA JEZUSA," (Tyt.2:13)

  "(1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości BOGA NASZEGO i ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza: (2) Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez POZNANIE BOGA i PANA NASZEGO, JEZUSA CHRYSTUSA.
  (3) BOSKA JEGO MOC obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,"(2Pio.1:1-3)

  " (3) Głos się odzywa:
  PRZYGOTUJCIE na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla BOGA naszego!" (Iz.40:3)

  "(1) Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. (2) Jak napisano u Izajasza proroka:
  Oto posyłam anioła mego przed tobą, który PRZYGOTUJE drogę twoją. (3) Głos wołającego na pustyni:
  Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego." (Mr.1:1-3)

  To tylko niektore wersety, bo jest ich wiecej.

  Ale ja wiem, ze ty i Naftali odrzucicie JE, bo w sercu postanowiliscie, ze Pan Jezus Bogiem nie jest, zatwardziliscie swe serca na Prawde.

  To nie brak cytatow jest powodem na to, ze nie chcecie uznac Jezusa Chrystusa = Boga, to wasze serca.

  " (24) Dlatego powiedziałem wam, że POMRZECIE w grzechach swoich. Jeśli bowiem NIE uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach." (Jan.8:24)
 • @57KerenOr 00:35:35
  "``(5) Albowiem DZIECIĘ NARODZIŁO SIĘ NAM, SYN JEST NAM DANY i spocznie władza na jego ramieniu, i NAZWĄ GO: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.`` (9:5, 6)"


  Czy nie uwazasz Kerenor ze mozesz zle to rozumiec?

  Wiesz co to jest metafora, co to symbol...

  Kiedy Izajasz mowi ze nazwa Go: "Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." uwazasz ze to odnosi sie do faktu ze jest to mowa o Bogu?

  Nie rozumiesz ze te Imiona - CHWALA Boga, Jego Moc - Ktora reprezentowac ma Zapowiadane Dziecie przez proroka?

  Przez te Imiona, Prorok wyjasnia jak Chwala Boga bedzie odbijana przez to Dziecie...a nie ze Dziecko bedzie Bogiem.

  Jakbys niebyl tak zaslepiony, to zauwazylbys ze ten cytat, na koncu ma Wyjasnienie, ze Owe Dziecko bedzie mialo Wladze i Wielkie panowanie ktore oprze na Sprawiedliwosci i Prawie...a DOKONA TEGO ZARLIWOSC PANA ZASTEPOW...Ktory to Dziecie Poslal.



  "Pozwolę sobie tutaj zauważyć, że Izajasz wyraźnie zaznacza, że ludzie będą owe Dziecko, które się narodzi, nazywać BOGIEM I TO W DODATKU, MOCNYM."

  Boga ludzie beda wychwalac i nazywac Mocnym, za to ze to Dziecko z Jego woli przyszlo na Swiat.



  "Mojżesz!

  Na pozór trudno jest udowodnić to, że w jakimkolwiek miejscu, ten Boży człowiek nazywa Pana Jezusa, Bogiem."



  Nie na pozor, a wogole Mojzesz nie nazywa Jezusa Bogiem...przypominam, ze w czasch Mojzesza, w ST nigdzie nie pada Imie Jezus.
  Mojzesz nic nie wspominal o Jezusie.Nigdzie.

  Jest to Twoje 'zyczenie' zeby tak bylo.

  Natomiast nie Mojzesz, a jeden z Apostolow wysnowa taka dziwna teze.
  Sam zreszta na moja prosbe o to bys pokazal cytat ktory swiadczy ze Mojzesz nazywa Jezusa Bogiem, wklejasz cytat Apostola, ktory ma taka opinie.

  Czy Apostol znal Mojzesza?
  Rozmawial z nim?
  Mojzesz sie mu zwierzyl ze tak uwaza?



  "Najpierw warto zauważyć, że Mojżesz służył Panu Jezusowi, a dowodów na to, że Pana Jezusa, Któremu służył, wielokrotnie nazwał Bogiem, nie przytoczę, ponieważ musiałbym zacytować setki cytatów ze Starego Przymierza, gdzie właśnie ów Boży prorok, Pana Jezusa, nazywa nie tylko BOGIEM, ale i BOGIEM YHWH!"


  Mojzesz sluzyl Jezusowi?
  Nazywal Go Bogiem?

  Nie musisz podawac setek cytatow ze ST, podaj z jeden, z dwa.



  "``(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) I WSZYSCY TEN SAM POKARM DUCHOWY JEDLI, (4) I WSZYSCY TEN SAM NAPÓJ DUCHOWY PILI; PILI BOWIEM Z DUCHOWEJ SKAŁY, KTÓRA IM TOWARZYSZYŁA, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS. (5) Lecz większości z nich nie UPODOBAŁ SOBIE BÓG; ciała ich bowiem zasłały pustynię.`"


  Juz tlumaczylem ten cytat, ze Apostol Pawel najprawdopodobniej uzywa rodzaju metafory, wskazujac ze Duchowa Sila ktora towarzyszyla uciekajacym Izraelitom, byla ta sama Duchowa Skala, jaka mial byc Jezus, czyli wszystko co prawe, co dobre w oczach Boga a najbardziej Milosc do Bliznich i Samego Boga jako naturalny odruch czlowieka Prawdy.


  CZy Apsotol Pawel Znal Jezusa?
  Czy Apostol Pawel Znal Mojzesza?


  Wiec skad Apostol Pawel mialby wiedziec ze Jezus towarzyszyl Cialem, uciekajacym Izraelitom, skoro w Biblii ST nie ma o tym Slowa?

  Albo Pawel tworzy wlasna teze, by zachwycic swoich uczniow, albo nawiazuje do Symbolicznej duchowej obecnosci.


  Przeciez to jest Logiczne.



  "Eonmark, Ty chyba żartujesz! Właśnie to, że Boży Syn wywyższa Najwyższego i od Niego uzależnia swoje istnienie, jest dowodem na wszechogarniającą miłość Syna względem Ojca, a z dyskusją na temat Bóstwa, to akurat nie ma nic wspólnego!"

  Nie ma nic wspolnego?

  Jezus wyraznie wywyzsza Ojca i oznajmia ze jest Wzgledem Ojca poddany a Nie Rowny.

  A Ty mowisz ze to nie ma nic wspolnego z dyskusja na temat Bostwa?


  Nie pojmuje Twojego jezyka, sposobu rozumowania.

  TO jest najzwyklejsza w swiecie kpina.Ty poprostu Lawirujesz.



  "Przeczytaj co Apostoł Paweł ma Ci do powiedzenia:

  ``(12) dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, (13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (15) ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO, PIERWORODNYM WSZELKIEGO STWORZENIA, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, społeczności wywołanych; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) PONIEWAŻ UPODOBAŁ SOBIE BÓG, ŻEBY W NIM ZAMIESZKAŁA CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI.``"


  TAk uwaza Pawel, ktory nawet nie poznal Jezusa osobiscie, nigdy Go nie widzial i nie rozmawial.

  No tak...rozmawial z jezusem Duchowo...

  A co z tymi wszystkimi przykladami ktore swiadcza ze Jezus nie jest Bogiem.

  Czy Jezus wedlug Ciebie modlil sie patrzac w kierunku Nieba i dziekujac Ojcu...sam do siebie?

  Robil Przedstawienie dla ludu?

  Gral jak Aktor?

  Po co to wszystko , skoro mialby byc Bogiem.

  Po co udawac, klekac, wznosic ramiona i oczy do Nieba i wypowiadac Slowa do Ojca, skoro jest sie Ojcem, czyli Bogiem?



  Wiesz co, Nigdzie w ST nie ma mowy o tym ze Jezus jest bogiem.

  Nigdzie w Ewangeli Jezus nie nazywa sie bezposrednio Bogiem.

  Mojzesz nigdy nie modlil sie do Jezusa, tak jak i nie cierpial dla Jezusa.

  Tak twierdza Apostolowie, i to nie wszyscy.

  I tylko w paru fragmentach, ktore sa bardzo watpliwe, z racji tego ze konstrukcja tych zdan jest dosc...plynna, pozwalajaca na rozne interpretacje.



  Calkowicie Ignorujesz cala mase fragmentow z ktorych wyraznie wynika ze Jezus jest Synem bozym, ze Siedzi po prawicy Boga Ojca, ze Modli sie do Ojca, ze Tlumaczy sie Ojcu, ze Prosi Ojca o Odpusczenie grzechow, ze Wznosi ku Niebu Oczy i Rozmawia z Ojcem.

  Ignorujesz fragmenty w ktorych apostolowie wyraznie pisza ze Jezus mowil ze Ojciec w Niebie jest Wiekszy od Niego, ze Jezus ma do wykonania Misje na Ziemi, tak by pozniej Poddac sie Wladzy Swego ojca i Oddac Jemu Panowanie.

  Ignorujesz Cytaty ktore swiadcza ze Bog wyraznie Przemawial do Jezusa...
  Z Nieba..


  Za to przyklejasz sie do tez niektorych Apostolow, ktore uwazasz za niesprzeczne dowody.


  Nie dziwi Ciebie dlaczego Jezus ma byc Bogiem tylko w rozumieniu niektorych Apostolow.


  Pytanie natury technicznej:

  Czy gloszony Dogmat o boskosci Jezusa wsrod obywateli Imperium rzymskiego moglo sprawiac ze nowa , kielkujaca religia, stawala sie bardziej 'atrakcyjna' ?

  Czy Dogmat o Boskosci Jezusa podnosil range Apostolow ?

  Czy Dogmat o boskosci Jezusa mogl byc na reke Konstantynowi, cesarzowi rzymskiemu, ktory dokonal historycznej przemiany ?

  Czy Dogmat taki wreszcie, sprawia, ze sluchajac slow o tym ze Jezus jest Bogiem, wprawia czytelnika w wieksze poczucie malosci i naturalnie wplywa na rodzaj wiekszej wiarygodnosci wzgledem Slow NT oraz tych ktorzy to glosza?

  Mysle ze wszystkie odpowiedzi beda pozytywne.

  To nie przekresla mozliwosci ze Jezus jest Bogiem, ale jest bardzo zastanawiajace.

  Bardzo duza liczba fragmentow wskazujacych ze Jezus nie jest Bogiem, i niewiele takich, ktore sa dwuznaczne, czyli moga podtrzymac ta teze, ale rowni dobrze moga byc logicznie wytlumaczone inaczej, bez zadnego lawirowania.




  "Tak eonmark, to Pan Jezus Jest Stwórcą WSZYSTKIEGO. No chyba, że nie zgadzasz się z Apostołem Pawłem, ale ja takiego zwyczaju nie mam."


  Spojrz:

  " Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 42 Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał»"

  Jezus - Bog, wznosi oczy do gory i mowi sam do Siebie?
  Sam Sobie Dziekuje?
  Zapewnia Sam Siebie ze Wie ze Sam Siebie by Wysluchal?
  I Sam Sobie Tlumaczy ze Robi to tylko by lud Uwierzyl?
  Uwierzyl ze Sam Siebie Poslal?



  Napisales Kerenor:

  "Szatan mówi, że Pan Jezus nie jest Bogiem!"


  Wiec szatan napisal to?

  ""5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie"

  1 Tymoteusza,2:5-7

  'Jest Jeden Bog...i jedne posredni - Czlowiek - Jezus Chrystus'



  Moze szatan napisal tez to:

  ""17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego""

  Jana, 20:17-18


  Jezus wraca do Swgo Boga.

  Jezus wiec nie jest Bogiem, skoro wraca do Boga.

  Chyba ze chcesz powiedziec ze Bog ma swojego Boga?



  Czy szatan jest tworca tych pierwszych z brzegu cytatow?


  Mi sie zawsze wydawalo, ze szatan jest znany z tego ze jest podstepny.
  A jego podstep zaczal sie w raju...

  To tam namowil 'pierwszych ludzi' zeby zjedli Owoc z Drzewa Wiedzy...

  Pamietasz co obiecywal...?
  Ze ludzie beda znali 'dobro i zlo' tak jak Bog, przez co stano sie 'blizsi boskosci'...


  "A w przyszłości, gdybyś zasiadł z NIM do Boskiego Niebiańskiego Stołu, to wreszcie odezwałbyś się do Niego, czy… nie?!"


  Po co takie pokretne slowa?

  Uzalezniasz czyjas wiare w Boga i w Idealy jakie reprezentowal Jezus od uznania Jezusa Bogiem.

  Dobry czlowiek nie uznajacy Jezusa za Boga pojdzie do 'piekla' a zly ale uznajacy Dogmat o Jego boskosci zostanie powitany w Krolestwie Niebieskim?


  Czy naprawde nie dostrzegasz w takim postawieniu sprawy SZANTAZU EMOCJONALNEGO dokonanego przez niektorych Autorow ksiag NT.

  Niektorzy Apostolowie uzalezniaja od tego Ludzki Zbawienie.

  Albo Uwierzysz w Jezusa - Boga, albo jestes antychrystem!

  To musialo i nadal musi paralizowac starchem wielu ludzi.
  Strachem wewnetrznym, oddzialywujacym na glebokie warstwy ludzkiej podswiadomosci, poprzez swiadome wlaczenie spirali strachu.

  Strach to jest Orez szatana.

  Te sily lubia paralizowac owieczki strachem, nakazywac, wymuszac, indoktrynowac...

  Co to wogole jest za tekst z Twojej strony, czy 'odezwalbym sie do Jezusa'?

  Caly czas wyraznie artykuluje ze Idaely jakie 'przyniosl' sa Swiatlem wsrod ciemnosci, wsrod oceanu strachu...wynikajacego z niewiedzy...

  A Ty probujesz ukazac mnie jako buntownika wobec Boga dlatego ze uwazam ze Jezus nie jest Bogiem?

  Uwazasz ze Jezus bedzie sadzil ludzi wedlug kryterium wiary w Jego Boskosc?


  Powtorze raz jeszcze:

  Pozostaje nadzieja ze ludzkosc chociaz w minimalnym stopniu opiera swoja wiare w Boga na fundamencie wielkiej Ideii zamiast na fundamencie wielkiego Dogmatu...


  I jeszcze jeden cytat:

  " A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»."

  To jest glos Boga, przemawiajacy do ludu i informujacy ze Jezus jest Synem Bozym...a nie Bogiem


  " A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz4, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»"


  Czy to Jezus 'zaslonil sie' Oblokiem by moc powiedz Sam o Sobie :

  "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»"

  To byl by bardzo tandetny przyklad jakiejs szopki, nie uwazasz?

  Wyobraz sobie sytuacje tak jak jest ona opisana.

  Jezus na szczycie gory, gdzie towarzysza mu niektorzy z jego uczniow, dokonuje 'pokazu' mocy Bozej, wtem pojawiaja sie Mojzesz i Eliasz...pozniej pojawia sie Oblok i zaslania tych Troje.

  I z tego Obloku, Jezus mowi do swoich uczniow, ktorzy go nie widza:

  "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»"

  Jezeli uwazasz ze to powiedzial Jezus, to mamy do czynienia z rodzajem 'odgrywania przedstawienia' przed bogobojnymi ludzmi, co nie jest ani Godne ani Uczciwe, nie sadzisz?

  Chyba ze Glos nalezal do Boga, ktory wyraznie nazywa Jezusa Synem a nie Bogiem.
 • @Naftali 07:05:00
  //Czy może ktos lub nawet cała trójka Karenor, 60grzegorz i bar-bara wyjasnić mi werset po wersecie o co Jezusowi chodziło gdy modlił się do Boga?
  Możecie???//
  .................................................................

  Ja na pewno nie, JESTEŚ BEZCZELNY!

  To trzeba mieć ,tupet, zacznij wpierw Naftali sprawdzać werset po wersecie swój przekład i tłumaczenia, dopiero potem żądaj od kogoś wyjaśnień.

  A tak na marginesie, to, ja bym się ze wstydu pod ziemię zapadł, gdyby mi ktoś taki przekład pokazał, a ty jak gdyby nic, wchodzisz i kontynuujesz rozmowę. Nic nie masz do powiedzenia?

  Zapewne te polskie ,' nic się nie stało' przywarło również do świadków.

  Nie mniej cieszę się jednak, z tego co tu jest napisane, bo kto mądry w Panu Jezusie, zrozumie, o co chodzi.

  Warto było, chociaż dla samych porównań przekładów, więc w moim przypadku, cel został osiągnięty.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @eonmark, Naftali
  Napisano:

  "....NIKT też NIE może powiedzieć bez pomocy DUCHA Świętego: PANEM (KYRIOS) jest Jezus. "(1Kor.12:3) BT

  "... I NIKT NIE może rzec: Jezus jest PANEM (KYRIOS), chyba tylko w DUCHU Świętym." (1Kor.12:3) BW

  "... i NIKT NIE może powiedzieć: "Jezus jest PANEM! (KYRIOS)", chyba że za sprawą DUCHA świętego." (1Kor.12:3) PNS

  Biblia Interlinearna:
  http://interlinearbible.org/1_corinthians/12-3.htm


  " (24) Tak mówi PAN (KYRIOS / YHVH), twój ODKUPICIEL i twój STWORCA jeszcze w łonie matki:
  Ja jestem PAN (KYRIOS / YHVH), Stwórca wszystkiego, Ja SAM rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?" (Iz.44:24) BW

  "(24) Oto, co rzekł Jehowa (KYRIOS / YHVH), twój Wykupiciel, i twój Twórca już od łona matki; "Ja, Jehowa (KYRIOS / YHVH), czynię wszystko, SAM rozpinam niebiosa, rozpościeram ziemię. Kto był ze mną?"(Iz.44:24)PNS

  Biblia interlinearna grecko-angielska (nie ma slowa 'matki'):
  http://apostolic.interlinearbible.org/isaiah/44.htm

  Biblia Interlinearna hebrajsko-angielska (nie ma slowa 'matki'):
  http://interlinearbible.org/isaiah/44-24.htm


  " (10) Oraz: Tyś, PANIE, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk TWOICH;" (Hebr.1:10) BW

  " (10) Oraz: "Tyś, PANIE, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem TWOICH rąk są niebiosa." (Hebr.1:10) PNS

  http://interlinearbible.org/hebrews/1-10.htm


  "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (THEOS), a BOGIEM (THEOS) było Słowo. (Jan.1:1)" BW

  "(1) Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga (THEOS) i Słowo był BOGIEM (THEOS)."(Jan.1:1) PNS

  http://interlinearbible.org/john/1-1.htm



  "(15) On jest obrazem Boga (THEOS) niewidzialnego, pierworodnym WSZELKIEGO stworzenia, (16) ponieważ w NIM zostało stworzone WSZYSTKO, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO PRZEZ NIEGO i DLA NIEGO zostało stworzone.
  (17) On też jest PRZED WSZYSTKIMI rzeczami i wszystko na NIM jest ugruntowane, "(Kol.1:15-17) BW

  " (15) On jest obrazem niewidzialnego Boga (THEOS), Pierworodnym WSZELKIEGO stworzenia; (16) bo za jego pośrednictwem zostało stworzone WSZYSTKO inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne Czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. WSZYSTKO inne zostało stworzone poprzez NIEGO i DLA NIEGO.
  (17) On też jest PRZED WSZYSTKIM innym i za Jego pośrednictwem WSZYSTKO inne zostało powołane do istnienia, "(Kol.1:15-17)PNS

  Wpismach greckich nie ma slowa o 'posrednictwie' i nie ma slowa 'inne', te slowa dodali tlumacze PNS:
  http://interlinearbible.org/colossians/1-15.htm
  http://interlinearbible.org/colossians/1-16.htm
  http://interlinearbible.org/colossians/1-17.htm


  Cytaty w j. poskim pochodza z:
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php


  "(24) Dlatego powiedziałem wam, że POMRZECIE w grzechach swoich. Jeśli bowiem NIE uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach." (Jan.8:24)
 • @eonmark
  EONMARK, CZY SŁOWO BOŻE MA DLA CIEBIE JAKIEKOLWIEK ZNACZENIE?

  Eonmark napisał:

  ``(5) Albowiem DZIECIĘ NARODZIŁO SIĘ NAM, SYN JEST NAM DANY i spocznie władza na jego ramieniu, i NAZWĄ GO: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.`` (9:5, 6)


  Czy nie uwazasz Kerenorze mozesz zle to rozumiec?``

  ---

  NIE, NIE UWAŻAM! Ja po prostu zgadzam się z prorokiem Izajaszem, a Ty NIE!

  ---

  Inny Twój fragment:

  ``Nie na pozor, a wogole Mojzesz nie nazywa Jezusa Bogiem...przypominam, ze w czasach Mojzesza, w ST nigdzie nie pada Imie Jezus.
  Mojzesz nic nie wspominal o Jezusie. Nigdzie.


  Jest to Twoje 'zyczenie' zeby tak bylo.


  Natomiast nie Mojzesz, a jeden z Apostolow wysnuwa taka dziwna teze.


  Czy Apostol znal Mojzesza?

  Rozmawial z nim?

  Mojzesz sie mu zwierzyl ze tak uwaza?``

  ---

  EONMARK, JEŻELI NIE WIERZYSZ BOŻEMU APOSTOŁOWI I JEGO DZIWNEJ TEZIE, KTÓRĄ WYSNUŁ, TO ZNACZY, ŻE JESTEŚ CZŁOWIEKIEM NIEWIERZĄCYM. ODRZUCAJĄC (JAK POWIADASZ) TEZY ZAWARTE W NOWYM PRZYMIERZU, POSTĘPUJESZ PODOBNIE JAK KATOLICY, KTÓRZY USTANOWILI SOBIE WŁASNĄ, POGAŃSKĄ TRADYCJĘ.

  ---

  Dalej piszesz:

  ``(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) I WSZYSCY TEN SAM POKARM DUCHOWY JEDLI, (4) I WSZYSCY TEN SAM NAPÓJ DUCHOWY PILI; PILI BOWIEM Z DUCHOWEJ SKAŁY, KTÓRA IM TOWARZYSZYŁA, A SKAŁĄ TĄ BYŁ CHRYSTUS. (5) Lecz większości z nich nie UPODOBAŁ SOBIE BÓG; ciała ich bowiem zasłały pustynię.


  Juz tlumaczylem ten cytat, ze Apostol Pawel najprawdopodobniej uzywa rodzaju metafory, wskazujac ze Duchowa Sila ktora towarzyszyla uciekajacym Izraelitom, była ta sama Duchowa Skala, jaka mial byc Jezus, czyli wszystko co prawe, co dobre w oczach Boga a najbardziej Milosc do Bliznich i Samego Boga jako naturalny odruch czlowieka Prawdy.

  Czy Apsotol Pawel Znal Jezusa?

  Czy Apostol Pawel Znal Mojzesza?``

  ---
  A JA MYŚLAŁEM, ŻE DYSKUTUJEMY O MOCY BOŻEGO, ZAPISANEGO SOWA, A NIE O KRASNOLUDKACH EONMARK!

  TY PO PROSTU NIE WIERZYSZ APOSTOŁOM! I O CZYM JA MAM Z TOBĄ DYSKUTOWAĆ, SKORO OBALASZ JEDNYM ZAMASZYSTYM RUCHEM, MYŚLI ZAWARTE W BIBLII?

  ---

  I dalej snujesz DZIWNE domysły:

  ``Wiec skad Apostol Pawel mialby wiedziec ze Jezus towarzyszyl Cialem, uciekajacym Izraelitom, skoro w Biblii ST nie ma o tym Slowa?``

  Ale tym wywodem eonmark, przeszedłeś samego siebie:


  ``Albo Pawel tworzy wlasna teze, by zachwycic swoich uczniow, albo nawiazuje do Symbolicznej duchowej obecnosci.``

  ---

  ZAPEWNE MASZ RACJĘ, PAWEŁ SPRZECIWIA SIĘ BOSKIEJ NAUCE I TWORZY SWOJĄ TEZĘ.

  O czym my rozmawiamy eonmark? Dlaczego za wszelką cenę chcesz poniżyć słowa Apostołów?


  Czy nie wiesz o tym, że odrzucając myśli np. Apostoła Pawła, stajesz po stronie zła?

  I przestań wreszcie się domyślać, tylko spójrz na Pana Jezusa i Boga Ojca, szczerym sercem.

  Zadałem Ci pytania i mam nadzieję, że wreszcie na nie odpowiesz:

  ``Czy Ty rozmawiasz ze swoim Oblubieńcem, Panem Jezusem Chrystusem!?


  A w przyszłości, gdybyś zasiadł z NIM do Boskiego Niebiańskiego Stołu, to wreszcie odezwałbyś się do Niego, czy… nie?!``

  Jeżeli nadal mi na te dwa pytania nie odpowiesz, to być może w tym temacie nie będziemy już rozmawiali.


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @Naftali 06:36:40
  Przeczytaj ten fragment w ponizszym linku:
  http://apostolic.interlinearbible.org/john/17.htm

  Zwroc uwage na slowo 1473. egó - ja (ktore wystepuje tam wielokrotnie i roznie jest tlumaczone):
  http://concordances.org/greek/1473.htm

  Pomodl sie do Jezusa Chrystusa o to by pomogl ci zrozumiec.
 • @Naftali 16:29:50
  Pytales, wiec odpowiedzialam.

  Nie musisz twej zolci na mnie wylewac, to nie moja wina, ze nie milujesz Jezusa Chrystusa - Slowa Boga.

  Widze, ze latwiej wielbladowi przejsc przez ucho igielne, niz swiadkowi J zgiac kolana i pomodlic sie do Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.


  "(24) Dlatego powiedziałem wam, że POMRZECIE w grzechach swoich. Jeśli bowiem NIE uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach." (Jan.8:24)
 • @ Naftali07.10.2012 23:47:56
  Na koniec zacytowanego rozdziału Ewangelii Jana 17, powiedziałeś tak;
  „Czy potrzeba czegos więcej? Biblia sama potrafi wyjasnić wiele.”

  Natomiast ja mam pytanie do Ciebie, ponieważ czegoś nie rozumiem, mianowicie chodzi mi o werset;

  „6 „Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo.”

  Czy możesz mi zacytować wersety mówiące o ujawnieniu imienia Boga Ojca, przez Jezusa?
  Jak widzimy, z Ewangelii wynika, że Jezus objawił imię Boga Ojca, ale ja nigdzie nie mogę tego znaleźć, może Ty wiesz gdzie to jest napisane.
 • @Naftali.
  „Jako Żyd, Jezus musiał znać imię Ojca — imię Jehowa (lub Jahwe)”
  Jak rozumiem to są tylko Twoje przypuszczenia?
  Cytatu z NT takowego nie znasz?
  Chodzi mi oto, czy znasz chociaż jeden cytat z Nowego Testamentu gdzie Jezus zwracając się do Boga Ojca nazywa go jehowa?
  I proszę, nie wklejaj jakichś artykułów, bo tego nie da się czytać, to jest jakaś zbitka i nie wiadomo o co chodzi.
  Wybierz jeden najbardziej dobitny cytat i się nad nim zastanowimy.
 • @Naftali.
  Słuchaj, cytowałeś Jana 17, i uważasz że jest to dowód na to, że Jezus nie jest Bogiem, więc trzymajmy się Jana 17, nierób zamieszania.
  Znasz taki cytat (o który prosiłem wcześnie), czy nie znasz?
 • @Naftali.
  Człowieku! Znasz taki cytat, czy nie znasz?
 • @Naftali.
  „Czy to że Jezus nie wymawia bezposrednio imienia Boga Jehowa jest dla ciebie swiadectwem że Jezus jest Bobiem?”
  Tak jak wcześniej wspomniałem, ja również nie znam wersetu, w którym to Jezus miałby nazywać Boga Ojca – jehowa!
  Następny werset;
  „(26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.”
  Moim zdaniem, jedynym imieniem jakie zostało objawione ludziom w Nowym Testamencie jest : Jezus Chrystus.
  Cały Nowy Testament o tym mówi.
  Maria matka Jezusa, musiała dać synowi na imię tak jak Bóg kazał, czyli Jezus.
  W ten sposób to widzę.
 • @Naftali.
  Z tym co wcześniej napisałem „zazębia” się następny werset;

  „(12) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.”
  Dzieje Apostolskie 4.
  Pozdrawiam.
 • @57KerenOr 11:41:56
  Kerenor, masz podstawowe problemy z rozumieniem metafor, jezyka tytulow, przenosni i symboli.

  W ponizszym cytacie autorstwa Izajasza widzisz cos czego tam nie ma.
  Izajasz nie informuje nas ze narodzi sie dziecie ktore bedzie Mocnym Bogiem, tylko ze Bog bedzie w tym dziecku ukazywal swa Moc i swa Madrosc.
  Dlatego to Dziecko ktore jest opisane jako sprawiedliwy i prawy wladca uosabia Moc Boga - Jego Chwale.


  "``(5) Albowiem DZIECIĘ NARODZIŁO SIĘ NAM, SYN JEST NAM DANY i spocznie władza na jego ramieniu, i NAZWĄ GO: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.`` (9:5, 6)"


  W powyzszym cytacie Slowo -MOCNY BOG nie jest Imieniem tradycyjnie rozumianym, tylko rodzajem Tytulu.

  W oryginale hebrajskim brzmi: El Gibbor.
  Gibbor pochodzi od gabbar co ma miedzyinnymi znaczenie - wojownik czy bohater...



  To Dziecie o ktorym wspomina Izajasz najzwyczajniej w swicie uosabia Boza Moc poprzez swoje prawe i 'heroiczne' czyny.
  W zadnym razie nie jest to dziecie nazwane Bogiem.


  Czy myslisz ze jak wsrod Izraelitow owych czasow jest tradycja imion takich jak Izrael lub Izmael albo Alamelek, to znaczy ze tak nazwane Dzieci sa Bogiem?

  Alamelek znaczy Bog jest Krolem.

  Dziecie opisane przez Izajasza znaczy Bog jest Mocny.


  Czy Alamelek w takim razie zdradza nam ze noszacy to imie jest Bogiem ktory jest Krolem?


  Nie rozumiesz ze imiona dzieci Izraelitow czesto wychwalaly Moc, Chwale, Madrosc Boga Izraela?


  Czy jak slyszysz imie Boguslaw to uwazasz ze jest to Bog ktory jest Slawny, czxy rozumiesz ze to Imie jest symbolicznym Holdem wobec Boga...Ktoremu nalezy sie Slawa - Chwala.


  Problem polega na tym ze wiele roznych srodowisk probowalo i nadal probuje cos na podstawie Biblii udowodnic, cos co jest nielogiczne.


  Tak samo ma sie sprawa z Emmanuelem - Immanuelem.

  |To imie nie oznacza ze Emmanuel jest Bogiem wsrod Ludzi, tylko oznacza ze zapowiedziane dziecko o tym imieniu bedzie Postepowalo tak ze ludzie zrozumieja ze Bog roztacza swoja Opieke nad Ludzmi poprzez Postepowanie tego Dziecka.

  Ludzie przygladajac sie czynom Immanuela w naturalny sposob mielii rozumiec ze w taki spsob Bog objawia swoje dzialanie, swoja Milsoc i Chwale.Poprzez Prawe i Madre czyny dziecka imieniem Immanuel.


  To jest oczywiste i logiczne.



  "NIE, NIE UWAŻAM! Ja po prostu zgadzam się z prorokiem Izajaszem, a Ty NIE!"


  Ty Kerenorze nadinterpretowujesz to co Izajasz napisal.
  Z braku zrozumienia subtelnego ale logicznego jezyka chwytasz sie doslownosci, ktora jest plytka.

  Kompletnie nie chcesz zwrocic uwagi ze jest tam wytlumaczenie, ze pojawienie sie dziecka ktore oprze wladze na sprawiedliwosci i prawie bedzie Dokonane dzieki Panu Zastepow, ze Jego Zarliwosc tego Dokona.

  Izajasz poprostu informuje ze Bog postanowil ze pojawi sie dziecko ktore bedzie sprawiedliwym wladca Izraela a bedzie to zasluga 'Zarliwosci Boga'.





  "EONMARK, JEŻELI NIE WIERZYSZ BOŻEMU APOSTOŁOWI I JEGO DZIWNEJ TEZIE, KTÓRĄ WYSNUŁ, TO ZNACZY, ŻE JESTEŚ CZŁOWIEKIEM NIEWIERZĄCYM. ODRZUCAJĄC (JAK POWIADASZ) TEZY ZAWARTE W NOWYM PRZYMIERZU, POSTĘPUJESZ PODOBNIE JAK KATOLICY, KTÓRZY USTANOWILI SOBIE WŁASNĄ, POGAŃSKĄ TRADYCJĘ."


  Kerenor, czy Ciebie dziwi ze czlowiek ma prawo miec ograniczone zaufanie do innego czlowieka?

  Z tego co mi wiadomo to sw.Pawel byl czlowiekiem.



  "TY PO PROSTU NIE WIERZYSZ APOSTOŁOM! I O CZYM JA MAM Z TOBĄ DYSKUTOWAĆ, SKORO OBALASZ JEDNYM ZAMASZYSTYM RUCHEM, MYŚLI ZAWARTE W BIBLII?"



  "I dalej snujesz DZIWNE domysły:

  ``Wiec skad Apostol Pawel mialby wiedziec ze Jezus towarzyszyl Cialem, uciekajacym Izraelitom, skoro w Biblii ST nie ma o tym Slowa?``

  Ale tym wywodem eonmark, przeszedłeś samego siebie:


  ``Albo Pawel tworzy wlasna teze, by zachwycic swoich uczniow, albo nawiazuje do Symbolicznej duchowej obecnosci.``

  ---

  ZAPEWNE MASZ RACJĘ, PAWEŁ SPRZECIWIA SIĘ BOSKIEJ NAUCE I TWORZY SWOJĄ TEZĘ. "



  Napisales rowniez tak KERENOR:

  "Czy nie wiesz o tym, że odrzucając myśli np. Apostoła Pawła, stajesz po stronie zła?"


  Odrzucajac mysl Apostola Pawla staje po stronie zla?


  Ale kto taki wyrok daje?

  Bog?

  Czy zbadales moje serce?

  Czy moze rozmawiales z Jezusem i to On Tobie to wyjawil?



  Dlaczego Rzucasz osad ze satje po stronie zla?



  Pozwol ze krotko Tobie przypomne Pare Faktow.



  Po pierwsze Stary Testament niegdzie nie wspomina Jezusa z Imienia czy raczej z rodzaju Tytulu jaki to imie ze soba niesie, bo przeciez to imie ma swoje znaczenie.

  Oczywiscie to nie oznacza ze Jezus jest niewiarygodny, ale to niemal na pewno oznacza ze nie mozna wysnuwac Dogmatow, a tak postepuje wilele osob (za Apostolem Pawlem glownie) w tym i Ty.


  Nigdzie na kartach ST nie ma zadnej wzmianki jakoby Mojzesz modlil sie do Jezusa.

  Nigdzie na kartach ST nie ma wzmianki jakoby Jezus Uczestniczyl CIELESNIE w Ucieczce Izraelitow z Egiptu.


  Nastepnym Faktem jest ze Jezus NIGDY NIE NAZWAL SIEBIE BOGIEM.

  Sami uczniowie zapytani przez Jezusa KIM JEST odpowiadali ze SYNEM BOZYM, ze Mesjaszem, ale NIE BOGIEM.


  Nastepnym Faktem jest ze Glownym APOSTOLEM ktory PROMUJE OTWARCIE ze JEZUS JEST BOGIEM JEST APOSTOL PAWEL.

  U JANA mozna dopatrzyc sie proby sugestii, ale jes ona dosc 'kontrowersyja, bo poprostu dwuznaczna.


  Faktem jest ze Pawel jest Glowna sila 'Krzewiaca' Nowy Ruch i Faktem jest ze BOSKOSC JEZUSA nie przeszkadzalaby w takim Procesie a z Pewnoscia Ulatwiala Go, sprawiajac ze Nowy RUCH RELIGIJNY stawal sie Poprostu KONKURENCYJNY!


  Wiele osob zapomina ze Sytuacja pierwszych 'uczniow' Jezusa nie jest holywodzka bajeczka i ze w tamtych czasach i w tamtym Regionie panowalo mnostwo Kultow oraz 'krecilo sie Mnostwo Mesjaszy'...


  Szczegolnie w Judeii podbitej przez Imperium Rzymskie...co sprawialo ze w Izraelitach bardziej niz zwykle ozywialy sie postawy Wyzwolencze i Mesjanistyczne.

  Byl to Goracy okres tak jak i Goracy Region, dokladnie tak jak dzisiaj.


  Dodac nalezy inny i bardzo wazny Aspekt calej Sprawy.

  Kiedy 'Oryginaly' Rekopisow zostaly spisane...

  Wiemy ze bylo to na dziesiatki lat po 'odejsciu' Jezusa.
  W najlepszym wypadku.

  W najlepszym dlatego, ze nie mamy zadnych Materialnych Dowodow ze tak wlasnie bylo.

  Do czasow obecnych zachowaly sie Kopie spisane w Grece, a wiemy ze nie jest to jezyk ojczysty Jezusa oraz Jego Apostolow, i Kopie te pochodza z 2 oraz 3 wieku.


  Trzeba pamietac o KLIMACIE jaki panowal podczas 'spisywania' oraz 'poczatku krzewienia' Nowej Wiary.


  A Klimat nie byl Pomyslny dla Izraelitow ktorzy na terytorium swojego Wroga, czyli w obszarrze Imperium Rzymskiego, probowali Szerzyc Nowa Religie, bo tak sie ta Misja Skonczyla...

  Okolo roku 66 NE, Izraelici wszczeli Bunt przeciwko Rzymianom OKUPUJACYM tereny Prowincji Judei.
  Po okolo 4 latach tkzw. Wielkiej Rewolty przegrali.
  Jednym z negatywnych skutkow tej proby uzyskania Wolnosci bylo Powtorne Zniszcenie Swiatyni Salomona...


  Izraelici musieli czuc gorzki smak porazki i miec poczucie kleski oraz opuszczenia przez Boga...przynajmniej czesc.


  Naturalne jest wiec, ze po tym okresie, a wlasnie na okres po Wielkiej Rewolucji datuje sie umownie spisanie Pierwszych Ewangelii, Poncjusz Pilat nie bedzie Zly do szpiku kosci, ale bedzie rodzajem Tragicznego Bohatera, ktory choc nie znajduje Winy w Jezusie, musi sie poddac Woli Skorumpowanej kasty Uczonych w Pismie dzierzacych wladze na terytorium Judeii.

  To Zyd zdradza Jezusa i to jeszcze o tak charakterystycznym bardzo podobnie brzmiacym imieniu do Prowincji Judeii - JUDASZ.


  JUDASZ z JUDEI czyli JUDEJCZYK CZYLI ZYD ( JUDE)


  A co staje sie Domem dla Nowego Ruchu wyniklego z nauk Jezusa?

  Oczywiscie Swiatle Imperium Rzymskie.



  Czy gdyby po sromotnej klesce Wielkiego Buntu wobec Imperium Rzymu, Ewangelie przedstawialy Imperium jako Glownych wspoludzialowcow w zamaczu na Odrosl Dawida - Prawowitego Nastepce Pierwszego Wladcy Izraelitow ustanowionego przez ich samego Boga wspoldzialajacych z skorumpowanym Sanhedrynem, czy takie Pisma znalazly by poparcie w Rzymie?


  Apostol Pawel potencjalnie wysnuwa niesamowite tezy, ze Jezus uciekal wraz z innymi Izraelitami z Egiptu...

  Stawia tez Ultimatum odnosnie Boskosci Jezusa.


  Czy Jezus kiedykolwiek Postawil takie ULTIMATUM?

  Apostol Pawel Nie znal Jezusa.
  Nie nalezal do Jego Osobistych Uczniow, ktorym Jezus Osobiscie powierzyl Misje.

  A Jednak wielu katolikow oraz chrzescijan lubi powolywac sie na Apostola Pawla...

  Dlaczego?

  Bo Pawel Zrobil z Jezusa Boga.

  Lub probowal Zrobic.




  Przyjrzyjmy sie wiec pewnej kwestii.


  Jezus Ostrzegal ze po Jego Odejsciu dojdzie do Wilkiego Zwiedzenia.

  Zwrocil Uwage miedzy innymi wypowiadajac slynne Slowa ze 'Gdzie Jest Padlina tam zlatuja sie i Sepy.'


  Oczywiscie nie ma watpliwosci co Mial na mysli mowiac o Padlinie i czym ona Jest.Tak samo jak symboliczne okreslenie 'Sepy'...


  Jezus ostrzegal ze najwieksze zwiedzenie przyjdzie pod 'Koniec Czasu' czyli pod koniec ( ery ), ale w Biblii jest informacja ze ten proces zacznie sie od samego poczatku po 'odejsciu' Jezusa.


  Wiemy Ze Apostolowie to tylko ludzie i wiemy z Bibli ze targaly nimi rozne problemy.
  Spierali sie ze soba, a nawet dochodzilo miedzy nimi do otwrtego konfliktu.

  Znamy przyklad konfliktu pomiedzy Pawlem oraz Szymonem.

  Wiemy ze Jezus tlumaczyl im wszystko doslownie i na osobnosci bo nie potrafili zrozumiec jezyka paraboli ktorym operowal Mistrz z Nazaretu.


  Wiemy ze Apostolowie, jako ludzie, byli tak nie doskonali ze bedac nawet najblizej Jezusa, nie rozumieli czesto Jego prawdziwego Przeslania na co mamy liczne Dowody.


  Wzorcowym Przykladem i to nie przez Przypadek jest Szymon zwany Skala, czyli Piotr.

  Piotr byl jednym z najbardziej zaufanych i jednoczesnie jednym z najbardziej spontanicznie kochajacych Jezusa.

  Tak przedstawia t Biblia.

  Kiedy Piotr zapewnial o Milosci swojego Mistrza, ten oznajmil jemu ze zdradzi go nie raz ale trzy razy,zapierajac sie Jezusa w Godzinie Proby.

  Nie oceniam postawy Piotra, bo tak jak on jestesmy tylko ludzmi i strach potrafi nad nami wziasc gore, ale faktem pozostaje ze Piotr nie odtrzymal Slowa.

  Faktem Jest ze Piotr wyciagajac Miecz w Getsemani, udowodnil jak Plytko Pojmuje Nauki Jezusa.

  Faktem jest ze Jezus krzyknal na Piotra kiedy ten nie chcial najwyrazniej pojac ze Jezus ma do wykonania inny rodzaj Misji na ziemii niz sie Piotrowi wydawalo.
  Wtedy Jezus krzyknal na Piotra nazywajac go szatanem ktory mysli o tym co ludzkie - materialne a nie o tym co Boskie.



  Teraz pytanie do Ciebie KERENOR:

  Wiedzac to wszystko , ze Sepy obsiadly 'padline' ze bylo zapowiadane zwiedzenie zwane odstepstwem, ze Apostolowie to ludzie ktorzy na karatch Biblii popelniaja bledy, nie rozumieja nauk, sa ganienie, ostrzegani, wiedzac ze szatan jest Ojcem Klamstwa oraz ze jest panem tego swiata, myslisz ze Ostroznosc wzgledem Dogmatow Gloszonych przez ludzi jest jak to ujales:

  "Czy nie wiesz o tym, że odrzucając myśli np. Apostoła Pawła, stajesz po stronie zła?"



  Pamietasz opowiesco tym jak to Jezusa szatan wystawil na proby.
  Kusil Syna Bozego, a nie sprobowal by Apostolow?

  Kusil Piotra, na co przyklad mamy w Bibli, kiedy Jezus nazywa Piotra Sztanem, a dokladnje Mysli ktore Piotr artykuluje.
  Co takiego mowil Piotr.
  Najprawdopodobniej probowal odwiescjezusa od wykonania swojej Misji.

  Piotr nosil ze soba miecz i mozliwe ze wierzyl w Jezusa jako Wybawiciela Narodu Izraela pod jarzma Cesarstwa rzymskiego.
  Byc moze byl nawet Zelota, a byl to ruch dosc radykalny i raczej nie utozsamiajacy sie z duchowa misja Rabiego.


  Czy mozesz zagwarantowac, KERENOR, przy tylu ostrzezeniach ze strony Jezusa o wielkim Zwiedzeniu, ze szatan nie zakrecil sie wobec Apostolow.

  Ze naprzyklad Pawel nie ulegl presji wyniesienia Jezusa do roli Boga, co tylk i wylacznie moglo dodac skrzydel jego dzialalnosci...?

  Jak konkurowac Nowa Idea w imperium w ktorym roi sie od bogow, polbogow i herosow?

  Czy mogl sie spotykac Pawel wsrod ludnosci z terenow Imperium w ktorym dzialal z pytaniami typu:

  A jaka ma Moc ten Jezus?


  albo


  Silniejsza jest moc Jezusa od Jowisza albo Apolla?


  Czy nie ma mowy o tym by istniala presja, w tym realnym, trudnym, pelnym codziennego znoju swiecie na uznanie Jezusa Bogiem i ukazywanie Go w taki sposob.



  Przelozmy to na nasze czasy i nasza rzeczywistosc.

  Kiedy sie masy ludzi w miescie spotykaja z radnym, to jest to zwykly , od przecietny trybik w machinie systemu, ktory niewiele moze.
  Ale jak pojawia sie Premier, albo prezydent stanow, to ludzie , w wielu przypadkach, daja sie zlapac na magie 'autorytetu' i czy chca czy nie, wielu przypisuje takim ludziom, z racji ich 'tytulu' wieksza moc oddzialowywania.




  Czy zatem jest zle, glupie by ostroznie podchodzic do Dogmatow ktore sa zapewnieniami ludzi?

  Skor Jezusa probowal podejsc szatan, to trzeba przyjac, ze nie odpuscil rowniez zwyklym ludziom.

  Kiedy dodatkowo ludzie stawiaja ULTIMATM, a szczegolnie odnosnie dostania sie do Krolestwa Niebieskiego, i za warunek stawiaja uznanie czegos lub kogos za Boga, a nie Wiare w Niesmiertelne Idealy i Wiernosc tym Idealom, rozumiana jak mozalna prace w celu podazania Droga Prawdy i Sprawiedliowsci, wtedy nalezy zastanowic sie nad taka postawe bardzo dokladnie.

  W koncu Jezus kladl spory nacisk na MYSLENIE.

  SERCE bez ROZUMU to Nader Latwy LUP.



  Kerenor, nie moge zrozumiec jednego.

  Po tytulach jakie stroja Twoj Blog widac wyraznie jak wykazujesz ze watykan i opapiestwo to manipulacji w celu zwedzenia.

  Ci ktorzy bronia instytucji oraz ich reprezentantow uzywaja retoryki ktora i Ty stosujesz.

  Czyli, jak odrzucasz to co mowi 'ojciec swiety' to schodzisz na droge zla.



  I Ty tak robisz:

  "Czy nie wiesz o tym, że odrzucając myśli np. Apostoła Pawła, stajesz po stronie zła?"


  Jezus uczyl by myslec.
  Uczyl by serce wspierac Rozumem.

  Jedno i drugie jednym byc powinno.Taki zdrowy balans.


  Ty wydajesz sady kto zly a kto dobry na podstawie wiary w Dogmat o Boskosci Jezusa.
  A moje serce i mysle ze wielu innych ludzi serca podpowiadaja ze Bog bedzie zwracal uwage na Istote ludzkiego zycia, a nie na wiare w Dogmaty.


  Tytulujesz jedne ze swoich Postow ze 2mld owieczek jest prowadzona na rzez przez papiestwo, a wierzysz w nieskazitelnosc kopi w grece, ktore byly pod piecza sil ktore tworzyly organizacje religijna a przed ktora ostrzegasz.


  Czy to jest wiarygodne?


  "Zadałem Ci pytania i mam nadzieję, że wreszcie na nie odpowiesz:

  ``Czy Ty rozmawiasz ze swoim Oblubieńcem, Panem Jezusem Chrystusem!?


  A w przyszłości, gdybyś zasiadł z NIM do Boskiego Niebiańskiego Stołu, to wreszcie odezwałbyś się do Niego, czy… nie?!``

  Jeżeli nadal mi na te dwa pytania nie odpowiesz, to być może w tym temacie nie będziemy już rozmawiali."



  Kerenor, z merytoryczna dyskusja u Ciebie jest ciezko...

  Pdalem kilkanascie przynajmniej cytatow ktore przecza Twojej tezie.

  Za to widze ze lubisz sie powtarzac.


  Jak bys czytal ze zrozumieniem, to bys zauwazyl ze juz odpowiedzialem na Twoje pytania.


  Ale wporzadku, byc moze potrzebujesz znalezc jakikolwiek powid by nie rozmawiac ze mna w tym temacie.


  Pozwol ze Tobie przypomne ze nie musisz ze mna rozmawiac.


  Pozdrawiam,
 • @eonmark 02:54:37
  P.S:

  Z mojej strony dalsza dyskusja jest niepotrzebna.

  Jedyne co moge tylko dodac, to prosba o wskazanie gdzie Jezus mowi ze Jest Bogiem w Biblii.

  Jezeli tak jest, i Jezus wyraznie mowi ze jest Bogiem, a nie jest to zdanie zbudowane tak ze mozna sobie jedynie to dopowiedziec, wtedy widze dalszy sens rozmowy.
 • @eonmark
  Myslisz bardzo cielesnie, zmyslowo...

  Bardzo podobnie mysleli Izraelici, kiedy przyszedl Mesjasz, bo napisano, ze bedzie Krolem, Wladca...

  Wiec oczekiwali takiego krola, jakiego sobie po ziemsku, cielesnie wyobrazali.
  Czyli przywodce, ktory uwolni ich od Rzymian, ICH wrogow.

  Pan Jezus nie zrobil jednak nic zgodnego z ich wyobrazeniami!

  Nie rozpoznali Go, bo nie znali Boga.


  Ty sadzisz, ze Syn Umilowany to nie jest Bog, bo to kloci sie z TWOIMI wyobrazeniami o Bogu.


  Powiedz mi, czy Ambasada Polska w Oslo to teren Polski, czy teren Norwegii?

  Albo, czy obecny Krol Norwegii, NIE jest SYNEM krola Norwegii?

  Widzisz, obecny Krol Norwegii jest Krolem i SYNEM Krola.

  Podaje ci przyklady ziemskie, bo po ziemsku myslisz.

  Pan Jezus mowi:

  "Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich.
  Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich."(Jan.8:24)

  Syn Umilowany = JA JESTEM, dopiero jak uwierzysz, zrozumiesz.
 • @Naftali 16:26:46
  Moim Mistrzem jest Pan Jezus.

  Twoim Mistrzem tez powinien byc Pan Jezus, niestesty nie jest, bo ty do Straznicy nalezysz.

  Prowadzimy tu otwarta dyskusje i niedyskryminujemy sie nawzajem.

  Ale ciekawa jest twoja postawa, bo uwazasz, ze ja ie powinnam pisac do Eonmarka.
  Dlaczego? Bo jego wpis byl adresowany do Kerena?

  Moj wpis adresowalam do Eonmarka, a nie do ciebie, jednak ty odpowiadasz.

  Czyli, ty uwazasz, ze tobie wolno odpowiadac na wpisy adresowane nie do ciebe, natomiast mnie tego juz czynic nie wolno?

  Takie myslenie, to myslenie Kalego.

  Poza tym, Eonmark nie pisal na temat Kerena, lecz na temat Jezusa Chrystusa, a wiec kazdy Chrystusowy ma prawo i obowiazek zabierac glos w sprawach Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  Ty caly czas zarzucasz innym to, co sam robisz.
  Ty obrazasz innych, a potem mowisz, ze ciebie obrazaja, ty wylewasz zolc na innych i twierdzisz, ze na ciebie wylewaja, ty kopiujesz innych, a twierdzisz, ze inni to robia...., to twoja bardzo brzydka cecha, powinienes sie jej pozbyc.

  Poczytaj jak zaczales swe pisarstwo tytaj:

  "Od pewnego czasu czytam wasze art. oraz posty. Wychodzi mi na to że zakładacie ‘nowy kosciół’
  57KerenOr zrównał(a) Jezusa z Bogiem nazywając Go „tatusiem” a bar-bara jak echo przytakuje zgadzając się ze wszystkimi tezami. Jeżeli ktokolwiek ma zastrzeżenia wspólnie i na przemian ‘wyłapujecie’ słowo i ‘obrabiając je’ umiejętnie próbujecie udowodnić swoje racje. Bar-bara stosuje przy tym argumentacje biblijną całkowicie ignorując fakt, że Bóg i Jezus to dwie różne osoby Ojciec i Syn a ‘tatusia’ tam nie ma, znów popierając w pełni 57KerenOr. Kółko się zatem zamyka, reszta to rozwodnione, nic nie znaczące słowa. Często też piszecie o tym że mało osób uczestniczy w tych ‘dyskusjach’. Zadam pytanie: Czy możliwa jest dyskusja z kims komu się wydaje że posiadł całą wiedzę?
  Nie nie jest możliwa. Więc jak, zakładacie nowy kosciół? Z główna postacią ‘tatusia’który mnie się kojarzy ze starszym panem siedzącym w wielkim fotelu w kapciach na nogach, wokół którego czasami biega gromada wnuczków, który różni się znacznie od Boga Ojca, którego potęga oraz dzieła stwórcze zostały opisane w Bibli.
  Pozdrawiam Naftali."


  Powiedz mi, czy ja ciebie obrazilam jakimkolwiek wpisem?
  Podaj jakim.

  Ty mnie nie obraziles zadnym wpisem.

  Ty obrazasz twoimi wpisami, mojego Pana Jezusa Chrystusa i dlatego ja reaguje.
 • @eonmark
  „Jedyne co moge tylko dodac, to prosba o wskazanie gdzie Jezus mowi ze Jest Bogiem w Biblii.”

  Zapodam Ci jeden, ale jakże znamienny cytat z Ewangelii Jana 1

  „(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (4) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5) a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. (7) Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. (8) Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”
  …………………
  W tych wersetach jest zawarte WSZYSTKO, dla człowieka potrafiącego wyciągać logiczne wnioski, i szukającego naprawdę Boga.
  Eonmark – powiedz kogo miał na myśli Apostoł Jan mówiąc te słowa pod natchnieniem Ducha Bożego?
  „(14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”
  Następnie ten wers:
  „(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.”
  O Kim jest tutaj mowa?
 • @Naftali i eonmark.
  Dodam jeszcze ten werset:
  „(11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -”
  Żeby stać się dziećmi Bożymi według tego wersetu, to w jakie imię mamy wierzyć?
 • @bar-bara 09:40:40
  Napisałaś:

  //Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich."(Jan.8:24)

  Syn Umilowany = JA JESTEM, dopiero jak uwierzysz, zrozumiesz.//

  Jan, bardzo dobrze wiedział, co znaczy to, co przytoczyłaś, bar-baro. Bardzo dobrze wiedział, że te Powiedzenie, ma powiązanie z wieloma wydarzeniami, jakie miały miejsce w Starym Przymierzu, kiedy BIBLIJNY, J - E - S - T - E - M, tak przedstawiał się wybrańcom.

  Cóż, wiemy że: , do swej własności Przyszedł, wiemy że Wyprowadził Izraela z Niewoli. Jest jeszcze jedna sprawa, o której ludzie zapominają a ma ona powiązanie z Przykazaniami, które dostał lud Izraela. I rzadko kto, to wspomina, lub dostrzega. A przecież, to On, je Dał!
  Jak napisano:

  ''15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania''.
  Jan 14

  ''10 Jeśli będziecie zachowywać MOJE przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości". Jan 15

  Bardzo ciekawy fragment 1 Jana 2, polecam!

  ''3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
  jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
  4 Kto mówi: "Znam Go",
  a nie zachowuje Jego przykazań,
  ten jest kłamcą
  i nie ma w nim prawdy.
  5 Kto zaś zachowuje Jego naukę,
  w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
  6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
  Kto twierdzi, że w Nim trwa,
  powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
  7 Umiłowani,
  nie piszę do was o nowym przykazaniu,
  ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
  które mieliście od samego początku;
  tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąś-cie słyszeli.
  8 A jednak piszę wam o nowym przykazaniu,
  które prawdziwe jest w Nim i w nas,
  ponieważ ciemności ustępują,
  a świeci już prawdziwa światłość.

  Dlaczego Jan, nie pisze, Ojca Przykazania!?

  Moim zdaniem, odpowiedź jest taka; 'tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości', czyli, Syn Dostaje Pewne Prawa od Ojca, z których musi się wywiązać, natomiast ludzie, dostają Przykazania od Pana Jezusa, by również, w jak najlepszy sposób wywiązać się z tego.

  I tu, pewna zależność, kolejność jak gdyby, jest pokazana w pewnym stopniu, tylko na innych zasadach, w Modlitwie Pana Jezusa, do Swego Ojca, która JEST w 17 rozdziale. POLECAM!

  Tak bar-baro, póki nie zrozumiecie, że to ja, JESTEM, KTÓRY JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich!

  Póki nie zrozumiecie, że Ojcowski Syn, o Imieniu YHWH, to Bóg Starego Przymierza, pomrzecie w grzechach swoich!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 19:52:35
  Grzegorzu, dla ciebie, dla Kerena, dla mnie (i dla wielu innych Chrystusowych) slowa JA JESTEM w ustach Jezusa Chrystusa, przekazane nam przez Apostolow, mowia nam o tym, ze jest On Bogiem.

  Podobnych cytatow swiadczacych o tym, ze Jezus Chrystus jest Bogiem, jest wiele w Biblii, ale lud gluchy i slepy (nalezalam do nich).

  Nie dlatego sa slepi i glusi, bo Bog ich tak Stworzyl, lecz dlatego, ze dali sie zwiesc.

  Podajemy rozne cytaty, bo MY (dzieki Zbawicielowi, nie nam) widzimy w nich Prawde, ale do nich Prawda nie dociera, do nich martwa litera dociera.

  Dla nich JA JESTEM, nie jest JESTEM, KTÓRY JESTEM.

  Albo dla nich Alfa i Omega, to nie Poczatek i Koniec.

  Widza martwa litere, a nie Jezusa Chrystusa - ZYWE Slowo Boga - Boga.


  Pozdrawiam!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY