Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
706 postów 3262 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

1 LISTOPADA 2012 – ODEZWA DO KATOLIKÓW NA TEMAT ŚMIERCI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Papieże i biskupi postanowili zmienić Wolę Najwyższego, zarzucając Pawłowi, a szczególnie Panu Bogu, kłamstwo i wyznaczyli swój czas zabrania ludzi do Nieba!

 

Katolicy!

 

Jesteście okłamywani przez papieży, biskupów i księży.

 

Wielka szkoda, że Wy, Polacy, tak zapatrzeni jesteście w Waszych przywódców religijnych.

 

Biały płaszcz papieża oślepił Wasze oczy w takim stopniu, że nie zauważacie tego, że zbliżające się Wasze święto, nie ma nic wspólnego z Nauką Płynącą z Pisma Świętego.

 

Apostoł Paweł, uczeń Zbawiciela, powiedział u schyłku swojego życia:

 

``(7) Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;(8) a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.``

 

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:7,8  Biblia Warszawska

 

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

 

Jak się okazuje na powyższym przykładzie, Apostoł Paweł, wierny uczeń Pana i Boga Jezusa Chrystusa, wcale nie spodziewał się tego, że po zakończeniu życia pójdzie na spotkanie z Panem, do Nieba.

 

Będąc u schyłku swego żywota, uczył Tymoteusza, że wieniec sprawiedliwości, wieniec zbawienia, otrzyma pewnego dnia razem ze wszystkimi ludźmi wierzącymi. Wierzył w zmartwychwstanie ``na końcu czasów``!

 

Powtórzę: 

 

Uczeń Pana Jezusa, wierzył w nagrodę którą otrzyma, gdy Zbawiciel Przyjdzie Drugi Raz i Dokona się Boża Tajemnica - wzbudzenie wszystkich ludzi do życia wiecznego.

 

``ODŁOŻONO dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w OWYM DNIU ODDA PAN`` - głosi Apostoł!

 

Papieże i biskupi postanowili zmienić Wolę Najwyższego, zarzucając Pawłowi, a szczególnie Panu Bogu, kłamstwo i wyznaczyli swój czas, rozkazując Pan Jezusowi, by zaraz po zakończeniu życia Przyjął ludzi przed Swój Tron Niebiański.

 

Katolicy!

 

Nawet sobie nie wyobrażacie tego, jakimi ludźmi są Wasi nauczyciele. Nie macie o tym żadnego pojęcia, ponieważ papież, a szczególnie papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła stał się dla Was złotym bożkiem, któremu oddajecie pokłony.

 

Zastanówcie się nad zawróceniem z Waszej katolickiej drogi. Porzućcie obce Biblii poglądy i zwróćcie swoje oczy ku Ojcowskiemu Synowi, Który Umarł i Zmartwychwstał, Który Trzy Dni Leżał w grobie i żadna część Jego Jestestwa w tym czasie nie Przebywała w Niebie, u Swojego Ojca!

 

Papieże, księża i biskupi, katecheci i katechetki, zakonnicy i zakonnice, nie mówią prawdy.

 

Prawda na temat Woli Boga Ojca, Prawda na temat Woli Boga Syna, Prawda na temat  życia i śmierci, ZAPISANA JEST W PIŚMIE ŚWIĘTYM.

 

Pozdrawiam!

 

57KerenOr

 

 

Proponuję swój artykuł, na ten tak ważny temat:

 

http://57kerenor.nowyekran.net/post/77553,01-11-2012-znowu-poganskie-swieto

 

KOMENTARZE

 • Zamiast chrześcijan, co ich gnębisz uporczywie i zajadle, ciebie kiedyś rzucimy lwom na pożarcie.
  Pewnie będziesz zadowolony, bo ty jako prawdziwy i jedyny co znasz prawdę, lubisz te krwiożercze kotki. Nie wiem czy one polubią ciebie, bo jak jesteś stary, to mięsko z ciebie będzie cuchnące i łykowate.
 • W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
  Bardzo dobry tekst!
  Autor nikogo nie gnębi tylko przestawia fakty, czy są one komuś na rękę, czy też nie. Wierchuszka kościoła już bardzo dawno temu (może nawet na samym swoim początku) mocno sprzeniewierzyła wszystkie nauki Jezusa (PZN), zmieniając je tak aby mieć z tego wymierne korzyści. Jan Paweł II nie był pod tym względem inny. To Polacy zrobili z niego bożka a po jego śmierci stał się przedmiotem kultu niemalże boskiego. Chrześcijaństwo rzymskie jest niczym innym jak tylko kontynuacją wierzeń pogańskiego rzymu z elementami orientalnymi.
 • @vortex 11:45:28
  Juz tacy byli vortex, ktorzy chcieli by wiernych Bogu dac lwom na pozarcie.
  Ucz sie na ich bledach, poczytaj jaki los ich spotkal, a jaki los spotkal Daniela, ktory byl wierny Bogu, a nie naukom i nakazom ludzkim:

  "(6) Ludzie ci powiedzieli:
  Nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga.
  (7) Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli:
  Królu Dariuszu, żyj wiecznie!
  (8) Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz: Ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka POZA tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów.
  (9) Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów.
  (10) Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz.
  (11) Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu.
  Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie.
  Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem.
  (12) Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga.
  (13) Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?
  W odpowiedzi król rzekł:
  Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. (14) Na to odpowiedzieli zwracając się do króla:
  Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy.
  (15) Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić.
  (16) Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc:
  Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany.
  (17) Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł:
  Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię.
  (18) Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów.
  Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela.
  (19) Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego.
  (20) Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów.
  (21) Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?
  (22) Wtedy Daniel odpowiedział królowi:
  Królu, żyj wiecznie!
  (23) Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego.
  (24) Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu.
  (25) Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony.
  Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości.
  (26) Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych po całej ziemi:
  Wasz pokój niech będzie wielki!
  (27) Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela.
  Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki.
  (28) On RATUJE I UWALNIA, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi.
  On uratował Daniela z mocy lwów.
  (29) Ow Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania Persa Cyrusa."
  (Ks. Daniela 6: 6-29, Biblia Tysiąclecia)
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
 • Ale po co to w kółko powtarzać?
  Już o tym pisałeś...
 • @
  Takie ciekawe cuś znalazłem

  “Osoba i czyn”, Karol Wojtyła, Kraków 1969.

  Teza 15:
  Bóg nie jest historycznym bytem, który współpracuje z ludźmi, ani też człowiek nie współpracuje z Bogiem, lecz wyłącznie z innymi ludźmi. Religia nie ma swych źródeł w boskim objawieniu, lecz jest rezultatem wyobraźni człowieka. Religia katolicka nie różni się [pod tym względem] od innych kultów.

  Teza 16:
  Objawienie Boże jest niemożliwe do udowodnienia.

  Teza 17:
  Jedyne realne wytłumaczenie treści Nowego Testamentu nosi charakter filozoficzny.

  Teza 18:
  Każdą bożą tajemnicę należy uważać za czysty wytwór ludzkiej myśli. To samo dotyczy tradycyjnej chrześcijańskiej dogmatyki, będącej jednym z tych błędnych systemów.

  Teza 24:
  Zbawienie – samorealizacja ludzkości – nie ma wiecznej natury. Nie przyniesie ono człowiekowi żadnego cielesnego zmartwychwstania. Naiwną wiarę w życie wieczne, w zmartwychwstanie, czy cielesny powrót Zbawiciela na Ziemię, należy rozważać wyłącznie symbolicznie.

  Teza 28:
  Dlaczego człowiek z taką łatwością stworzył sobie duszę? Ponieważ nie została stworzona z niczego, lecz z istniejącej materii: w zwierzęcej duszy rozwijało się filogenetycznie to, co otrzymała ona od swych rodziców, przodków, od małp i [w tym procesie] mogła się jedynie ulepszać.

  Teza 33:
  Nie ma powodu, aby chrzcić lub stosować inne tradycyjne formy dołączania nie-chrześcijan lub niewierzących do Kościoła, ani nawracać wyznawców innych religii.

  Teza 35:
  Człowiek jest Bogiem widzialnym. Widzieć człowieka – to widzieć Boga.  Podobno książka jest ciężka do zdobycia, jak ktoś ma to chętnie bym się przekonał czy naprawdę papcio wypisywał takie rzeczy.


  sorrki za offtop ale nie wiedziałem gdzie to wkleić.
 • @Bez kredek we łbie
  PISAĆ JEDNO I TO SAMO NIE PRZYKRZY MI SIĘ!

  Witaj!

  Napisałaś:

  ``Ale po co to w kółko powtarzać? Już o tym pisałeś...``.

  To bardzo mądre pytanie! Po co pisać drugi, trzeci, czy czwarty raz na ten sam temat, skoro w pierwszej mojej pracy już wydawać by się mogło, że napisałem wszystko.

  Wielokrotne powtarzanie tych samych myśli ma swoje dobre, również, Biblijne strony!

  Ot, dla przykładu: Ile razy można powtarzać stary utarty werset Biblijny z Ewangelii według Jana 14:6?

  ``(6) Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA I PRAWDA, I ŻYWOT, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, TYLKO PRZEZE MNIE.``

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska

  No właśnie, ile razy? Jeden, dwa, dwadzieścia, czy dwieście?

  Może niech za mnie odpowie Apostoł Paweł, który wielokrotnie tymi samymi słowy, bronił Pana Jezusa Chrystusa:

  ``(1) Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. PISAĆ DO WAS JEDNO I TO SAMO NIE PRZYKRZY MI SIĘ, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. (2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu.``

  List do Filipian 3:1, 2

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Zresztą, pomyśl, jeżeli papieże, biskupi, księża, katecheci, katechetki i różnej innej maści katoliccy nauczyciele, mogą BEZ PRZERWY kłamać na swoich internetowych stronach, to równie dobrze, ja, mogę BEZ PRZERWY, nawet na ten sam temat, pisać o tym, o czym Mówi Pan Jezus!

  Z drugiej zaś strony, z całego serca chciałbym, by katolicy odeszli od niezgodnej z Ewangelią ludzkiej tradycji i nawrócili się do Zbawiciela, Syna Boga Ojca!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @Bez kredek we łbie 12:46:38
  "Ale po co to w kółko powtarzać?"

  A czy wiesz komu przeszkadza Biblia?
  Bo sa tacy, ktorym Biblia bardzo przeszkadza!
  Oni Biblii nienawidza!

  Istnieje panstwo, ktore zbudowano na klamstwie, to miasto-stolica-metropolia klamstwa.
  Krolem tego panstwa klamstwa jest papiez.
  Ci w sutannie - ksieza, to sludzy krola klamstwa.

  Oni poswiecili CALE swe zycie dla gloszenia klamstwa!
  Maja oni swe swiatynie klamstwa, ale nie wystarzcza im to, bo maja tez programy telewizyjne, radiowe, wiele stron internetowych, gdzie bez przerwy powtarzaja swe klamstwo!

  Zadaj im pytanie: po co to w kolko powtarzaja?
 • @bar-bara 14:29:35
  Bar-baro, kto wobec tego mówi PRAWDĘ? Śmiało, nie lękaj się.:)
 • @Humpty Dumpty 15:13:24
  Jeszcze nie wiesz???

  Jezus Chrystus - Slowo Boga jest Droga, Prawda i Zyciem!

  Papiez, krol klamstwa glosi KKK - swoje slowo!
 • @bar-bara 15:36:11
  A gdzie znalazłaś to Słowo? Przecież Biblia wedle ciebie jest tylko fałszywką, skoro dowodzi tez KKK. Pytam więc o denominację, która żyje w prawdzie, oraz o ich przekład Pisma, wolny od katolickiego zakłamania...
 • @Humpty Dumpty 16:41:32
  " (9) Ja wam powiadam:
  Proście, a będzie wam dane; SZUKAJCIE, A ZNAJDZIEJCE; kołaczcie, a otworzą wam.
  (10) KAżDY bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto SZUKA, ZNAJDUJE; a kołaczącemu otworzą." (Luk.11:9,10)

  Podam ci kilka przykladow gdzie jest Slowo Boga i jak ja szukam:

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  http://interlinearbible.org/genesis/1-1.htm
  http://apostolic.interlinearbible.org/genesis/1.htm
  http://apostolic.interlinearbible.org/matthew/1.htm
  http://biblesuite.com/greek/5547.htm

  http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Isa&c=9&v=6&t=KJV#top
  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H410&t=KJV

  http://biblia.oblubienica.eu/pdf/Mat28.pdf


  Piszesz:

  " Przecież Biblia wedle ciebie jest tylko fałszywką, skoro dowodzi tez KKK. Pytam więc o denominację, która żyje w prawdzie, oraz o ich przekład Pisma, wolny od katolickiego zakłamania..."

  ???

  Gdzie ja napisalam, ze Biblia jest falszywka?

  KKK jest falszywka! To elementarz katolickiego klamstwa!

  Denominacja???

  Ja naleze do Jezusa Chrystusa, On mnie nabyl na krzyzu!

  Nie naleze do jakiejs denominacji, bo NIE denominacja nabyla mnie na krzyzu!
 • @zjawa 17:16:26
  KATOLICY, CZYTAJCIE BIBLIĘ I PROŚCIE ZBAWICIELA O POMOC!

  Napisane jest; 'wiara nie jest sprawą wszystkich'.

  To prawda, ile jeszcze dowodów ludzie potrzebują, by choć w pewnej części sprawdzić w Biblii, to, co ona mówi ! To, co ona opisuje !

  Prawda jest taka, że kościół katolicki, kłamie od początku swego istnienia i nie darzy uznaniem, w żaden sposób Nauk Zbawiciela.

  By to sprawdzić, nie tylko potrzebne są chęci, ale również Biblia i modlitwa do Pana Jezusa.

  Większość z was, zdanie swe wypowiada, machinalnie, nie sprawdzając tego z Kartami Biblijnymi, by zaspokoić , w ślepy sposób swe oszukane sumienie.

  Prawidłowa Wiara, bo o niej to mowa, dysponuje sama w sobie, zdolnością prawidłowego odczytywania wersetów Biblijnych, by te, zadziałały w człowieku z pomocą Zbawiciela i odniosły, zamierzony cel.

  Jeśli więc nikt nie chce czytać, to niech chociaż sprawdza swoich 'przewodników' według ich uczynków, bo i o takim sprawdzaniu, głosił Pan Jezus.
  Mądry człowiek, któremu zależy na zbawieniu, wyciągnie odpowiednie wnioski z takiej lekcji.

  Dobrze mówisz Keren, jeśli będzie potrzeba, a potrzeba jest zawsze, to wiele razy będzie pisane i powtarzane, by Mądry, wyciągnął odpowiednie wnioski.

  Pozwolę sobie zakończyć mój wpis, twoim tekstem Keren!

  //Zresztą, pomyśl, jeżeli papieże, biskupi, księża, katecheci, katechetki i różnej innej maści katoliccy nauczyciele, mogą BEZ PRZERWY kłamać na swoich internetowych stronach, to równie dobrze, ja, mogę BEZ PRZERWY, nawet na ten sam temat, pisać o tym, o czym Mówi Pan Jezus!

  Z drugiej zaś strony, z całego serca chciałbym, by katolicy odeszli od niezgodnej z Ewangelią ludzkiej tradycji i nawrócili się do Zbawiciela, Syna Boga Ojca!//

  TAKA JEST PRAWDA, NIE MA INNEJ!

  PAN JEZUS, JEST DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM, OPRÓCZ NIEGO, NIE MA NIKOGO! OPRÓCZ NIEGO, NIE MA NIKOGO, DO KTÓREGO MOŻNA PÓJŚĆ!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @zjawa 17:16:26
  Sądzę, ZJAWA, że ta choroba, o której wspomniałeś(POWYŻEJ), jest tu nie potrzebna!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 18:30:24
  A nie sądzisz, że istnieją ludzie, którzy czytają Biblię, modlą sie do Boga, i dla których twoja interpretacja Słowa jawi się kłamstwem? Jeśli odrzucasz taką możliwość, popadasz w pychę, a ta wiadomo od kogo pochodzi...:)
 • @Humpty Dumpty 18:58:24
  Kilka pytan do ciebie:

  Gdzie sa umarli?

  Co znaczy umrzec?

  Czy umrzec znaczy zyc?

  Skad wiesz to co wiesz na temat smierci?
 • @bar-bara 19:17:14
  Ad. 1 - umiera ciało, i najczęściej trafia do ziemi.:)
  Ad. 2 - wg definicji jest to ustanie aktywności mózgu
  Ad. 3- co to znaczy - żyć wg ciebie?
  Ad. 4 - na razie zadaje pytania. I nawet wiem, o co pytać...:)
 • @Humpty Dumpty 19:37:50
  W PANU JEZUSIE, BOGU, POKŁADAJCIE WSZELKĄ NADZIEJĘ !

  Napisałeś:

  //A nie sądzisz, że istnieją ludzie, którzy czytają Biblię, modlą sie do Boga, i dla których twoja interpretacja Słowa jawi się kłamstwem? Jeśli odrzucasz taką możliwość, popadasz w pychę, a ta wiadomo od kogo pochodzi...:)//
  ......................................................................

  Nie odrzucam takiej możliwości, bo sam, bym sobie zaprzeczył, cytując Pawła z 2 Listu do Tesaloniczan 3 ' albowiem wiara nie jest sprawą wszystkich'.

  Nie za bardzo rozumiem stwierdzenie, że jeśli ktoś nie rozumie czegoś, a ta druga strona rozumie, to dlaczego stwierdzasz fakt, że popadam w pychę?

  Przyjmując twoje założenie, mogę znać prawdę, nie mogę odrzucać kłamstwa, bo popadnę w pychę, dziwne rozumowanie.

  Powiedźmy, że wielu świeckich nauczycieli uczy swoich podopiecznych, ale nie wszyscy to rozumieją, więc obowiązkiem tegoż nauczyciela, jest cieszyć się z faktu że niektórzy nie rozumieją omawianego tematu, a on jako ten MĄDRY, ma przyklepywać, bo jak nie , to staje się pysznym?

  Czy powyższe stwierdzenie, ma jakowyś sens, czy w tym co napisałeś, zawarta jest jaka mądrość, przecież wiesz że 'kto się chlubi, niech w Panu się chlubi' czyż nie?

  Gdybym miał Humpty wychodzić z takiego założenia, to, w żaden sposób, nie mógł bym głosić Słowa Bożego, bo natychmiast każdy, by mi coś zarzucił.

  Skoro zrobiono to, dwa tysiące lat temu, Memu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, to wiedź 'że nie jest sługa większy nad Pana swego'

  Ja, ze swej strony, powiem tylko, by ludzie nie wierzgali przeciw Nauce Zbawiciela, nie jest ona łatwa a i nie wszyscy na to zasługują.

  Będąc wiec tym 'zarozumiałym i pysznym' w Jezusie Chrystusie, moim Bogu, kieruję ciebie, do Niego, byś nabył, Tego, czego On Chce tobie Dać.
  Ale o to, trzeba Go poprosić!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 19:42:49
  "Gdybym miał Humpty wychodzić z takiego założenia, to, w żaden sposób, nie mógł bym głosić Słowa Bożego, bo natychmiast każdy, by mi coś zarzucił."
  Ależ zarzutów do twojej "prawdy" jest całe mnóstwo. Ty jedynie zamykasz oczy na nie i myslisz, że wtedy przestają istnieć....:))
 • Szanowny autorze
  Krytykuąc KK chyba nie zdajesz sobie sprawy , że gdyby nie jego wielowiekowa działalność , nie miałbyś dzisiaj w co wierzyć !!!!To przecież wyłącznie ( pomijam schizmę w 13 wieku) KK w swej gorliwości zachował pamięć wydarzeń w Palestynie na początku nowe ery !!!
 • @Humpty Dumpty 19:48:05
  Więc jeśli tego nie rozumiesz, odpowiedź jest prosta, MACIE ZŁYCH NAUCZYCIELI.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Humpty Dumpty 19:37:50
  I to jest twa odpowiedzia?

  Czy jestes medykiem (inna nazwa lekarza)?

  Piszesz na dziale religie, ale bo co???

  Piszesz o Bogu, na temat Boga?
  Dlaczego, czy Go znasz?

  Z twych tekstow wynika, ze Boga nie znasz, przeczysz Bogu wielokrotnie, wiec po co piszesz???

  Chcesz udowodnic, ze klamstwo glosisz?
  Czy to twoj plan dzialania?
 • @puuuq 19:58:52
  INKWIZYCJA, WIELKA GORLIWOŚĆ O LUD, TYLKO JAKI!?

  ...wielowiekowa działalność... hm... dobre a wliczasz w to również 700 lat LUDOBÓJSTWA, zwanego ŚWIĘTĄ INKWIZYCJĄ?

  To faktycznie wielka gorliwość o SWOJE ZASOBY, RZEKŁBYM ''TYŁY''

  WATYKAN, TO MORDERCY, INNE DELIKATNE SŁOWO, NIE PRZYCHODZI MI DO GŁOWY, a wy bronicie ICH!

  Jak trzeba być ślepy, by, tego nie widzieć!

  Puuuu, jakbym miał tak wierzyć watykanowi, jak wy, to lepiej bym się nie urodził.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @zjawa 13:01:30
  Takie ciekawe cuś znalazłem

  “Osoba i czyn”, Karol Wojtyła, Kraków 1969.

  >>>o tym jest tu: http://marucha.wordpress.com/2012/10/21/osoba-i-czyn/
  poczytaj komentarze po artykułem
 • @60grzegorz 20:17:41
  Nikogo nie bronię , tylko zwracam uwagę tym ,którzy powołując się na Nowy Testament wieszają psy na KK !!! Trzeba być pozbawionym wyobrażni by nie zauważyć jego kluczowej roli . Przecież gdyby nie KK , to nie byłoby setek chrześcijańskich odłamów z Mormonami włącznie , gdyby nie KK , nauki Jezusa z Nazaretu nie wyszłyby poza obszar Palestyny , podzieliłyby los Maniego czy Mitry !!!!
 • @puuuq 20:53:50
  Napisałeś:

  //gdyby nie KK , nauki Jezusa z Nazaretu nie wyszłyby poza obszar Palestyny , podzieliłyby los Maniego czy Mitry !!!!//


  Wybacz, ale to nie prawda co napisałeś. KK zrobił więcej złego, niż dobrego!

  A Bibliia, z nim, czy bez niego i tak dotarła by do wszystkich.

  Nie potrzebny był kk, by Nauki wyszły poza obszar Nazaretu, zresztą wystarczy poczytać gdzie nauczali Apostołowie.

  Wybacz, ale mieszanie w to jakiegoś kk, jest dla mnie nie nie miejscu, bo co ma Nauka Zbawiciela wspólnego, z demonicznym watykanem.

  Idąc tym rozumowaniem, niektórzy w ogóle stwierdzą, że gdyby nie watykan, nikt by nie znał Biblii, a to przecież czysta demagogia!

  Dlatego odcinam się od jakiejkolwiek rozmowy typu, watykan a Biblia, po prostu nie widzę czegoś co by ich łączyło, z punktu duchowego, oczywiście.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 21:06:42
  Trudno Cie przekonać ale spróbuję raz jeszcze .Cała scheda apostołów w momencie formalnego uznania chrześciaństwa spoczęła w KK. Można mieć zastrzeżenia co do sposobów dalszej ewangelizacji ale bez niej samo chrześcijaństwo jako nowa religia by nie przetrwało czyli jak już wspomniałem , każdy odłam chrześcijaństwa jaki pojawił sie na przestrzeni dziejów wszystko zawdzięcza rzymskiemu kościołowi .To jest zwykła logika ,żadna emocjonalna zadziorność.
 • @puuuq 21:23:54
  To może trochę inaczej, czy sądzisz, że papieże są następcami apostoła Piotra.(prymat Piotrowy)

  Może pomyślisz że to nie ma nic wspólnego z tematem, ale ja lubię czasami trącać inny temat, by wiedzieć na czym stoję. Bo czasami ten 'inny' temat, może nas przybliżyć.(trochę)

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @puuuq 21:23:54
  Napisałeś:

  //Można mieć zastrzeżenia co do sposobów dalszej ewangelizacji ale bez niej samo chrześcijaństwo jako nowa religia by nie przetrwało czyli jak już wspomniałem , każdy odłam chrześcijaństwa jaki pojawił sie na przestrzeni dziejów wszystko zawdzięcza rzymskiemu kościołowi .To jest zwykła logika ,żadna emocjonalna zadziorność.//

  Tu jest już o wiele czyściej napisane, pozostaje jeszcze cała scheda...przez to zadałem pytanie o prymacie. Co do zadziorności, rozumiem, jest ok.

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • WIECZNOŚĆ
  WIECZNOŚĆ - Boski Wymiar Istnienia - tam wszystko istnieje. Nie ma czasu w rozumieniu ludzkim. Jeśli Jezus powiedział, że przyjdzie powtórnie zabrać nas do siebie, może to oznaczać, że w tej wieczności JUŻ JESTEŚMY i my i święci itd. Tylko tu na ziemi odmierzanej czasem, musimy poczekać aż Chrystus nas zabierze. Czy ktoś z blogerów jest fizykiem ???
 • @puuuq
  PAPIESKIE MONSTRUM, troszeczkę historii!

  Napisałeś do 60grzegorza:

  ``Gdyby nie KK , nauki Jezusa z Nazaretu nie wyszłyby poza obszar Palestyny, podzieliłyby los Maniego czy Mitry!``

  No cóż, nie piszesz prawdy!

  Nauka Pana Jezusa opuściła granice Palestyny, gdy jeszcze tak zwanego papieskiego kościoła rzymskiego ``nie było na tym świecie``. Pisał o tym już trochę Grzegorz!

  Ówczesne zbory, do których między innymi Apostoł Paweł kierował swe listy, posiadały starszych, którzy dbali o czystość Bożego Słowa i porządek w zgromadzeniu.

  Te zbory, puuug, nie miały żadnego zboru nadrzędnego, który nimi przewodził. Zgromadzenie w Rzymie, czy w Antiochii, czy w jakimkolwiek innym mieście, żyło sobie swoim samoistnym życiem bez jakiegokolwiek wpływu zewnętrznego. Zbory między sobą utrzymywały kontakt, lecz jeden zbór nad drugim, nie miał jakiejkolwiek władzy!

  Tak było do pewnego czasu i taki ``zborowy`` żywot był zgodny z założeniami Apostołów, a przede wszystkim, z Nauką Pana Jezusa, Który Był Panem tychże zborów.

  Jednak pewnego dnia, część zboru w Rzymie postanowiła ukryć się pod skrzydłami cesarstwa rzymskiego. Ci, którzy nie podzielali tej ``religijno-cesarskiej`` umowy, musieli uciekać i tułać się z miejsca na miejsce.

  Przyszedł i ten moment, że ci, którzy popierali układ papiesko-cesarski, domagali się ubezwłasnowolnienia wielu ościennych zgromadzeń Chrystusowych.

  Zatem za pomocą cesarskiej władzy, orężem i ostrzem miecza, podbijano jedno miasto po drugim, które nie chciało oddać się w szpony Rzymu i uznać jego nadrzędnej ``papieskiej`` mocy.

  Po wielu latach, zgromadzenie to, z władzą scentralizowaną nad Tybrem, przybrało postać Kościoła rzymsko katolickiego.

  Tak, Drodzy katolicy!

  To monstrum, którego staliście się niewolnikami, to następcy tamtych popleczników Rzymu.
  To monstrum, którego staliście się niewolnikami, to następcy tych, którzy ostrzem cesarskiego miecza podbili ościenne zbory.

  A potem, wyćwiczeni przez cesarzy Rzymu, papieże założyli własną machinę zbrodni – INKWIZYCJĘ, która jeszcze w początkach XIX wieku, tu i ówdzie pokazywała swoje szpony!

  http://m.nowyekran.pl/2a6c8a10d82dd6ff7d9fd1bbfed2e8ae,0,0.jpg

  Piszesz, że ``gdyby nie Kościół Katolicki, nauki Jezusa z Nazaretu nie wyszłyby poza obszar Palestyny, podzieliłyby los Maniego czy Mitry!``

  No cóż, nie piszesz prawdy!

  Nauka Pana Jezusa opuściła granice Palestyny, gdy jeszcze tak zwanego papieskiego kościoła rzymskiego ``nie było na tym świecie`` i przy pomocy Bożego Świętego Ducha, dotarła pod ludzkie strzechy, pomimo, że wszelkimi sposobami rzymskie monstrum chciało temu przeszkodzić!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @puuuq 19:58:52
  "Krytykuąc KK chyba nie zdajesz sobie sprawy , że gdyby nie jego wielowiekowa działalność , nie miałbyś dzisiaj w co wierzyć !!!!To przecież wyłącznie ( pomijam schizmę w 13 wieku) KK w swej gorliwości zachował pamięć wydarzeń w Palestynie na początku nowe ery !!!"
  ----------------------

  Czy myslisz, ze powtarzanie klamstwa uczyni, z klamstwa prawde???

  Na prawde tak myslisz???

  Watykanisci chcieli i chca TYLKO jednego, chca by ludzie NIE znali Biblii.


  Nie bede pisala o tym co bylo, o czasach w ktorych ani ty, ani ja nie zylismy.
  Napisze o czasach dzisiejszych, bo to kazdy moze z latwoscia sprawdzic bez pomocy zrodel historycznych.

  KrK uczy lamac Przykazania Boga, uczy balwochwalstwa, KrK zlikwidowal II Przykazanie Boga!
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog

  KrK uczy modlitw DO ludzi (maryja, papiez...)!

  KrK klamie, bo nazywa matke klamcy jp2 wspolzbawicielka!

  KrK nazywa papieza tak, jak TYLKO Boga wolno nazywac!!!

  Klamca Karol Wojtyla znany jako papiez jp2, nakazal modlitwe do swej matki!!!

  Ojcem watykanistow jest ojciec klamstwa i zabojstwa - szatan!

  Polacy sa katolikami BO NIE znaja Biblii!
  NIE znam ani jednego katolika znajacego Biblie!

  Dlaczego ZADEN katolik NIE zna Biblii???

  Aby nie odchodzic zbyt od tematu notki napisze, ze Bog mowi, ze DUSZA jest smiertelna, a KrK PRZECZY BOGU!!!

  Krk powtarza po wezu-szatanie:

  "(4) Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!" (Rodz.3:4)
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
 • @puuuq 19:58:52
  puuq, to co piszesz zrywa mnie na puke (i tak pewnie wymawia sie twoj nick):
  http://translate.google.com/#en/pl/puke

  Nie ma takiego slowa, ktore odda to co robi KrK, bo slowo klamstwo przy tym co glosi KrK wyglada jak niewinne slowko.
  Sam szatan w porownaniu z Krk wyglada jak przedszkolak!

  Krk przewyzszylo swego mistrza (szatana) w klamstwie!

  Pisze to wiedzac, ze moge za to co pisze wyleciec z NE!
  Nie dbam o to by tu byc, dbam o Prawde!

  KAZDY, kto porowna Biblie z naukami KrK stwierdzi to samo!
  KrK KLAMIE gigantycznie!!!!

  Nie mam zamiaru uzywac delikatnych slowek na opisanie GIGANTYCZNEGO klamstwa watykanskiego!

  Kiedys byli giganci-nefilim, teraz tez sa, to papieze i ich sludzy, to sa slawni mocarze naszych czasow!

  I tak jak kiedys Zbawiciel uratowal Noego z rodzina, tak przy koncu czasow bedzie, kiedy Pan Jezus przybedzie powtornie, by nas od klamcow uwolnic, bysmy juz nigdy klamstwa nie slyszeli!!!

  Puuug - puke nazarles sie klamstwa i nim puke-rzygasz!
 • @
  APOSTOŁ PIOTR ZAPRZECZA PAPIEŻOM NA TEMAT ŚMIERCI!

  Poniższy werset, oddałem według Biblii Tysiąclecia, ponieważ tam właśnie widnieje dopisek katolicki, który w tym temacie jest nam bardzo potrzebny. Jednak przypis katolicki nie jest tutaj niezbędny dlatego, że prowadzi w stronę Zbawiciela, tylko dlatego, by udowodnić, że wszelkimi sposobami papieże chcą poniżyć Naukę Mistrza z Nazaretu!

  ``18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; ZABITY WPRAWDZIE NA CIELE, ALE POWOŁANY DO ŻYCIA DUCHEM. 19 W NIM POSZEDŁ OGŁOSIĆ [ZBAWIENIE] NAWET DUCHOM ZAMKNIĘTYM W WIĘZIENIU, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.``

  1 List Piotra 3:18-20

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1051

  Gdy klikniecie w zaproponowany przeze mnie link, to znajdziecie się na stronie katolickiej, a konkretnie wyświetli się Wam Biblia Tysiąclecia z różnymi przypisami znajdującymi się po prawej stronie.

  Nas będzie interesował przypis do powyższego cytatu:

  ``1 P 3, 18-22 - Zstąpienie Chrystusa Pana do "piekieł", tj. do Otchłani, nastąpiło po Jego śmierci, a przed zmartwychwstaniem.``

  Zstąpienie Pana Jezusa do otchłani nastąpiło według nauki Waszego Kościoła, PRZED JEGO ZMARTWYCHWSTANIEM!

  Zatem pewne jest, co Kościół Katolicki myśli o owych TRZECH DNIACH spędzonych w grobie. Papieże uważają, że zapiski Biblijne kłamią. Pan Jezus Powiedział uczniom, że zostanie zabity, że będzie leżeć grobie, ale wyżej wymienieni nauczyciele katoliccy wiedzą lepiej niż Sam Pan Bóg!

  Zstąpienie Pana Jezusa do otchłani nastąpiło PRZED ZMARTWYCHWSTANIEM!?

  Hm… Tryby oszustwa szatan puścił więc w ruch:

  Pan Jezus nie umiera, nie leży w grobie TRZY DNI, lecz przenosi się w zaświaty, by ``ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu…``
  Nie ma śmierci, ciemny grób nie istnieje.

  Śmierć Pana Jezusa według katolickiego tłumaczenia, to fikcja, to wielka mistyfikacja. Pan Bóg nie leżał TRZY DNI W GROBIE.

  Prorocy się mylili, mylili się uczniowie Pańscy. Co ja piszę! Według nauki papieży i biskupów mylił się Sam Pan Jezus. Posłuchaj katoliku, co Mówi Mój Zbawiciel w Ewangelii według Mateusza 12/40:

  ``40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie TRZY DNI I TRZY NOCE W ŁONIE ZIEMI.``

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Papieże dodają:

  ``Ale nie do końca należy tak to rozumieć, ponieważ Pan Jezus PO ŚMIERCI, A PRZED ZMARTWYCHWSTANIEM głosił jeszcze ``duchom zamkniętym w więzieniu``.

  Człowieku, to tragedia, to szatańskie tłumaczenie, to… szkoda nawet słów.

  Pan Jezus Poniósł Śmierć na krzyżu w CIELE, ale Prawo Boże Mówi, że z martwych, wzbudzeni będą ludzie wierzący u schyłku czasów w DUCHU (w ciele Duchowym). Pan Jezus Jest Pierwszym w zmartwychwstaniu i Sam Podlega pod wprowadzone Przez Siebie Prawo Zmartwychwstania.

  Zatem On również Wzbudzony Został Przez Boga Ojca w DUCHU, czyli w ciele duchowym i ``w NIM``, to znaczy w tymże duchowym ciele, Głosił ``duchom zamkniętym w więzieniu``.

  Zatem, zgodnie z Bożym Prawem, głoszenie tejże Ewangelii owym duchom, odbywało się między wzbudzeniem z martwych Mojego Pana, a odejściem do Nieba, do Swojego Ojca, do Swojego Taty.

  Polecam gorąco w tym momencie Pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15. Ja natomiast na zakończenie zacytuję Jego fragment:

  ``42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe- POWSTAJE CIAŁO DUCHOWE. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.``

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  JESZCZE RAZ:

  Werset 44 mówi, że najpierw jest ciało zmysłowe, cielesne, ziemskie, ludzkie!

  Gdy nastąpi Boskim Prawem Przewidziane zmartwychwstanie ludzi wierzących, to przyobleczeni zostaniemy innym ciałem, nie takim jak dotychczas.

  Pismo Święte nazywa je ciałem duchowym, lub niebiańskim.
  Pan Jezus Jest Pierwszym w zmartwychwstaniu. Zmartwychwstał więc w tym innych, Duchowym Ciele, ponieważ Pan Jezus Jest Bogiem Porządku.
  W ``NIM``, czyli w tym Duchowym Nowym Ciele, głosił Dobrą Nowinę duchom, które kiedyś nieposłuszne były Woli Bożej!

  Ostatni raz, omawiany fragment:

  ``ZABITY WPRAWDZIE NA CIELE, ALE POWOŁANY DO ŻYCIA DUCHEM. 19 W NIM POSZEDŁ OGŁOSIĆ [ZBAWIENIE] NAWET DUCHOM ZAMKNIĘTYM W WIĘZIENIU``.

  Na podstawie Prawdy zapisanej w Piśmie Świętym, a nie, na podstawie ludzkiej, katolickiej Tradycji, można śmiało podsumować:

  Kłamliwą jest papieska nauka, mówiąca o tym, że po zakończeniu życia, Pan Jezus w jakimś okresie Tych Trzech Dni gdy przebywał w grobie, komukolwiek głosił Nauki Boże!

  To kłamstwo i szarlataństwo!

  Głosił za to zgodnie z Boskim Prawem, po Swoim Zmartwychwstaniu!

  W ``NIM``, jak powiada Piotr, czyli w CIELE DUCHOWYM, W KTÓRYM ZOSTAŁ POWOŁANY DO ŻYCIA!

  I teraz mowa Apostoła przybiera zrozumiały i zgodny z Duchem Najwyższego SENS!

  Tak! Apostoł Piotr zaprzecza papieżom, biskupom, księżom i różnej maści katolickim nauczycielom! Zaprzecza ich kłamstwom i fałszywej nauce na temat śmierci i zmartwychwstania!

  http://sppodstolice.szkolnastrona.pl/container/wykrzyknik.png

  Co Ty tam jeszcze robisz pośród tych, dla których Nauka Bożego Syna na temat życia i śmierci, nie ma żadnego znaczenia!?


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @grzech 12:44:33
  Grzechu piszesz:

  "Święto Zmarłych ( na Słowiańszczyźnie DZIADY) to nie jest święto katolickie a spuścizna wierzeń naszych przodków, które Kościół przejął.
  Kościół po prostu dopasował się do zwyczajów społeczeństw."

  A w Irlandi bardzo katolickiej przetrwal halloween, bo katolicyzmu nie mozna oderwac od poganizmu.

  Z Irlandii przyszedl haloween do USA, a z ameryki do Polski.

  Poganizm=katolicyzm!
 • @bar-bara 20:08:25
  Nie ten jest kłamcą, który mimo wiedzy mówi nieprawdę, ale stokroć ten, co mimo swej niewiedzy głosi.
  Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiesz te słowa...
 • @Humpty Dumpty 13:29:13
  Napisales:

  "Nie ten jest kłamcą, który mimo wiedzy mówi nieprawdę, ale stokroć ten, co mimo swej niewiedzy głosi."

  Wedle tej definicji klamca jestes.
 • @bar-bara 13:40:59
  Ile ty masz lat? Bo polemizujesz, jakbyś sie jeszcze rano bawiła w piaskownicy.:)
 • @Humpty Dumpty 14:02:14
  Masz twoj blog i tam pisz twe mysli, ale tu na tym blogu zachecam cie bys zgodnie z Biblia pisal.
 • @57KerenOr 00:55:29
  Trzeba być naiwnym by sądzić ,że chrześciaństwo przetrwałoby całe wieki bez skutecznych działań hierarchicznego kościoła . Gdyby , nie determinacja , czasem przemoc ale przede wszystkim obietnica życia wiecznego propagowana przez legalnie działający kościół utrwaliło pamięć o Jezusie. Zbory , o których wspominasz były jedynie lokalnymi wspólnotami ludzi oczekuących końca świata .Pierwsi chrześcianie nie byli prześladowani za wiarę ale za ich zupełnie aspołeczny stosunek do życia , co nie dziwi , skoro wkrótce miał być koniec .Ciągle powołujecie się na biblię ,jeśli chodzi o ST, to mogło być tak ,że do dzisiaj znany by był tylko Żydom, gdyby koncepca Marcjona przeważyła szalę , to do kanonu NT weszłaby tylko ew. św. Łukasza i to okrojona ze wszystkich wątków nawiązuących do ST oraz 13 listów św. Pawła ,to ,że stało sie inaczej i ten kanon NT jest szerszy, to wynik przemyśleń tych , co tworzyli nową religię a ich następcy doprowadzili dzieło do końca czyli stworzyli potęgę KK i dzięki tej mocy , wpływom , udziałem w rządzeniu światem nowa religia nie tylko przetrwała ale nawet zdominowała niemal całą Ziemię , inaczej tego nie można było przeprowadzić .
 • @puuuq 18:52:53
  WATYKAN, ZBUDOWANY NA FAŁSZYWYCH ZBORACH, KTÓRE ZDRADZIŁY ZBAWICIELA!

  Napisałeś:

  //Trzeba być naiwnym by sądzić ,że chrześciaństwo przetrwałoby całe wieki bez skutecznych działań hierarchicznego kościoła . Gdyby , nie determinacja , czasem przemoc ale przede wszystkim obietnica życia wiecznego propagowana przez legalnie działający kościół utrwaliło pamięć o Jezusie.//
  ....................................................

  Tak szczerze powiedziawszy puuuuq, to mało co mnie obchodzi chrześcijaństwo, które swe początki rozpoczęło z chwilą SIŁOWEGO WCIELANIA ZBORÓW, KTÓRE CHCIAŁY WIĘCEJ NALEŻEĆ DO RZYMU, NIŻ DO ZBAWICIELA.

  Gdyby chodziło o dokładność, to ci odstępcy i sprzedawczyki, którzy swą wiarę sprzedali i zalegalizowali, rozpoczęli z władzami rzymskimi, budowę kościoła katolickiego. Tak właśnie, kk rozpoczął swą kłamliwą historię, którą do dzisiaj wciska swoim wiernym, mówiąc, że są następcami apostoła Piotra. Znakomicie to zrobili, czyż nie!?

  Natomiast te(zbory), które nie poddały się władzy Rzymu i uciekały przed nią, nie miały nic wspólnego z Rzymskimi chrześcijanami, nie tylko z nazwy, która już została zmieniona, gdyż prawidłowa brzmiała :
  CHRYSTUSOWI, ale także nie chciały mieć nic wspólnego z nauką jaką, chciało im narzucić, Cesarstwo Rzymskie.

  Prawdziwe Zbory, robiły więc wszystko, , by Nauka Chrystusowa, nie doznała żadnego uszczerbku!

  Tak właśnie wygląda, bardzo szybkie spojrzenie na tą sprawę, dlatego wiedziałem, że zapytanie ciebie o prymat Piotrowy, nie będzie dla ciebie łatwe, a mnie tylko utwierdzi w tym, że BRONISZ TYCH MORDERCÓW!

  Napisałeś:

  //Gdyby , nie determinacja , czasem przemoc ale przede wszystkim obietnica życia wiecznego propagowana przez legalnie działający kościół utrwaliło pamięć o Jezusie.//

  'połowa prawdy, to całe kłamstwo',

  Mówisz 'czasem przemoc', puuuq nie żartuj ze mnie, ci LUDZIE, KTÓRZY ZBUDOWALI SWE IMPERIUM NA ZBORACH, KTÓRE SPRZEDAŁY SIĘ RZYMOWI, MORDOWALI EUROPĘ PRZEZ 700 LAT(w późniejszych czasach), INNYCH WOJEN PODBOJÓW I PODSYCAŃ, NIE WSPOMNĘ.
  .....................................................................................................
  Ci prawdziwi, by tego nie zrobili, teraz widzisz, KTO I NA CZYM ZBUDOWAŁ SWOJE IMPERIUM, ja wybrałem tych, którzy cesarstwu rzymskiemu, powiedzieli; NIE !
  .....................................................................................................
  Ja wybrałem IMPERIUM, KTÓRE zbudowane JEST na Skale, której nazwa brzmi; CHRYSTUS i zgodny jestem z Jego Zborami, które odeszły od brudu rzymskiego i dumnie nosiły nazwę - CHRYSTUSOWI !

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @60grzegorz 20:53:48
  Przecież mnie wcale nie chodzi o wiarę tylko o historię chrześcijaństwa, nie mnie jest dane rozstrzygać jak daleko nauka KK odeszła ( a może nie odeszła) od pierwotnego przesłania . Jedno jest pewne , wszystkie odłamy , a jest ich setki, nowej religii od samego początku usiłują wykorzystać dobrą nowinę na swój sposób i nie da się ukryć ,że czerpią z dorobku t zw. ojców kościoła .Każdy nowy nurt ma swoich beneficjentów , nie było i nie ma takie religii , w której nie byłoby grupy osób czerpiących konkretne korzyści z innych wyznawców . Czy św. Paweł nie zabiegał o dary , które pożniej dostarczał do Jerozolimy uczniom pańskim???A żydowscy kapłani w pierwszej świątyni , gdy pieniądz jeszcze nie był znany , nie przyjmowali chętnie ofiar ze zwierząt , ktorych kości i tłusz spalali ale mięso sobie z przyjemnością spożyli.A buddyjscy mnisi nie są karmieni przez wiernych???Wreszcie taki Ron Hubbart , kiepski autor fantastyki , nie powiedział ,ze jak chcesz zostać milionerem , to załóż nowy kościół ???Założył i doczekał się wpływowych wyznawców . Dlatego nie ma co kombinować , wytykać innym błędy i przekonywać ,że ma sie patent na zbawienie .Przecież wystarczy być dobrym człowiekiem .
 • @bar-bara 22:42:25
  Po takim wpisie podejrzewam ,że jesteś osobą emocjonalnie niedojrzałą ale nie życzę ci żle .
 • @puuuq 22:51:34
  Nie ma takiego slowa, ktore odda to co robi KrK, bo slowo klamstwo przy tym co glosi KrK wyglada jak niewinne slowko.
  Sam szatan w porownaniu z Krk wyglada jak przedszkolak!

  Krk przewyzszylo swego mistrza (szatana) w klamstwie!

  Pisze to wiedzac, ze moge za to co pisze wyleciec z NE!
  Nie dbam o to by tu byc, dbam o Prawde!

  KAZDY, kto porowna Biblie z naukami KrK stwierdzi to samo!
  KrK KLAMIE gigantycznie!!!!

  Nie mam zamiaru uzywac delikatnych slowek na opisanie GIGANTYCZNEGO klamstwa watykanskiego!

  Kiedys byli giganci-nefilim, teraz tez sa, to papieze i ich sludzy, to sa slawni mocarze naszych czasow!

  I tak jak kiedys Zbawiciel uratowal Noego z rodzina, tak przy koncu czasow bedzie, kiedy Pan Jezus przybedzie powtornie, by nas od klamcow uwolnic, bysmy juz nigdy klamstwa nie slyszeli!!!
 • @puuuq
  NAKAZALIŚMY WAM SUROWO, ABYŚCIE W TYM IMIENIU NIE UCZYLI!

  Przede wszystkim puuuq, wiara, prawdziwa Chrystusowa wiara nie przetrwała dzięki jakimś działaniom, czy determinacji Kościoła katolickiego!
  Wiara w Pana Jezusa, nie ma nic wspólnego z nauczaniem papieży i biskupów. Napisałem Ci w skrócie, jak papieże zdobywali władzę i jak walczyli o utrzymanie ``czystości ewangelicznej``. Zresztą i Ty sam przyznałeś, że używano ``czasem przemocy``. Słowo ``czasem`` bardzo pasuje tutaj do wielowiekowej działalności rzymskiej bestii, nieprawdaż?

  Pan Jezus Uczył, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Piszesz, że pierwsi uczniowie Zbawiciela, nie byli prześladowani za wiarę. Znowu piszesz nieprawdę. Właśnie pierwszym uczniom władza zakazała głosić w Imieniu Pana Jezusa.

  ``(27) A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, (28) mówiąc: NAKAZALIŚMY WAM SUROWO, ABYŚCIE W TYM IMIENIU NIE UCZYLI, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. (29) Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI.``

  Dzieje Apostolskie, 5 rozdział.

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Tak puuuq, ciągle powołujemy się na Biblię, ponieważ to Ona stoi ponad prawem człowieka, ale tylko wtedy, gdy tezy w Niej zawarte, zgodne są z Wolą Najwyższego. Już wielokrotnie próbowano zniszczyć zapisane Boże Słowo. Świadkowie… wydali przekład, który raczej pasuje do ich poglądów, niźli do poglądów Mistrza!
  Biblia nie jest Księgą zamkniętą, jednak dzięki Bożemu Duchowi człowiek wierzący potrafi oddzielić plewy od ziarna.

  Ale nie tylko wyżej wymienione wyznanie tak postępuje. Przecież w Ewangelii według Mateusza 16: 18, papieże dodali również słówko, które niweczy bardzo ważną Myśl Zbawiciela:

  `` 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [CZYLI SKAŁA], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.``

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/16.php

  Dopisek, ``czyli Skała``, znajdujący się w nawiasie ma na celu skierowanie Czytelnika do Apostoła Piotra, a nie do Samego Pana Jezusa!

  Ty widzę nie wierzysz w Moc Bożego Ducha, w Opiekę, w Pomoc, zatem wydaje Ci się, że herezje, morderstwa i palenie czarownic na stosie, miały jakikolwiek pozytywny wpływ na zachowanie Bożej Nauki! A przecież głoszenie takiej propagandy, jest również herezją, puuuq!

  No chyba, że mówimy o nauce szatańskiej! Tutaj działalność papieży, biskupów, czy księży, miała i ma, pierwszorzędne znaczenie!
  Przy pomocy swojego pana, faktycznie ogarnięta została ich nauką, niemalże cała Ziemia.

  I pomyśleć, że Pan Jezus, Syn Błogosławionego Boga Ojca, Uczył coś o ciasnej bramie…


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @Trubadur 09:02:29
  Wedlug ciebie ja mam paranoje na podlozu religijnym, bo powtarzam prawde - Slowo Boga - zapisana w Biblii i jak slysze slowa przeczace Biblii to reaguje.
  Podoba mi sie twa diagnoza, bo rzeczywiscie moja przypadlosc polega na milosci Prawdy i na nienawisci klamstwa!

  Ale powiedz mi czego, wedle ciebie objawem jest, utworzenie sobie PANSTWA RELIGIJNEGO - watykan, w ktorym slowo czlowieka - papieza jest slowem boga?
  Obywatele panstwa watykanu- katolicy wyparli sie wszystkiego dla czlowieka -papieza, ktoremu niewolniczo sluza, ktorzy poswiecili cale swe zycie, by PRZECZYC Biblii.
  Zrodlem ich utrzymania jest noszenie sutanny - powtarzanie nauk KKK, produkowanie balwanow...
  Nawet tu na NE maja swoja zakladke katolicka.
  Dostali ta zakladke, bo nie mogli zniesc cytatow Biblijnych umieszczanych na dziale religie.
  Powiedz mi o czym swiadczy ta ich nienawisc do Biblii???
 • @Trubadur 14:42:03
  I znowu insynuujesz, ze naleze do jakiejs organizacji religijnej???

  Po raz tysieczny NIE naleze do swiadkow J, ani do zadnej innej zorganizowanej religii, naleze TYLKO do Jezusa Chrystusa, ON MNIE NABYL na krzyzu!!!

  Czy nie rozumiesz tak prostej sprawy, ze mozna nalezec do Pana Jezusa BEZposrednio?
  Bo jesli to jest dla ciebie niepojete, to nic z tego co ja pisze nie zrozumiesz!

  Przy okazji, tylko swiadkowie J i katolicy twierdza, ze swiadkowie J. znaja Biblie.

  Ja wiem, ze swiadkowie Straznicy NIE znaja Biblii, przekanalam sie o tym rozmawiajac z nimi.
 • @bar-bara 15:24:16
  ŚJ znaja jedynie wydawnictwa towarzystwa Strażnica. Natomiast do czego prowadzi samodzielne studiowanie Biblii i brak możliwości konfrontacji własnych przemysleń dowodzą historie sekt prawosławnych, o czym chyba bedę musiał przypomnieć.:)
 • @Humpty Dumpty 15:35:57
  "Natomiast do czego prowadzi samodzielne studiowanie Biblii i brak możliwości konfrontacji własnych przemysleń dowodzą historie sekt prawosławnych, o czym chyba bedę musiał przypomnieć.:)"


  Kazdy, kto zaklada sekte, nalezy do sekty, organizacji religijnych, kazdy kto powierza zrozumienie Biblii, poklada nadzieje, ze inny czlowiek da mu zrozumienie Biblii nie rozumie, ze aby zrozumiec Biblie nalezy narodzic sie duchowo, z nieba.

  Pan Jezus daje zrozumienie Biblii.
  Ale, aby On dal zrozumienie, trzeba porzucic wszystko i isc za Nim i TYLKO Jego sluchac!

  To jest niezbedny warunek!

  Ja nie poznaje Biblii samodzielnie, lecz z Panem Jezusem.
  Nie stawiam nikogo w miejsce Zbawiciela, nie stawiam tez w miejsce Jego wlasnego rozumku, lecz prosze Jego o rozum - zrozumienie Slowa Boga.
 • @Trubadur 14:42:03
  Napisales:

  "Ja nie widzę "nienawiści do Biblii" u katolików."

  A Katech-IZM KK jest dowodem na co wedlug ciebie?
  Po co katechizm, skoro jest Biblia???

  Dlaczego zaden katolik nie zna Biblii???
  Z milosci do Slowa Boga, Slowa Boga (Biblii) nie znaja????

  Piszesz:

  "Widzę natomiast, że uczyniłaś sobie z niej bałwana i nie przyjmujesz do wiadomości tego, że nie odzwierciedla w 90% co najmniej Słowa, ale zawiera zapisy ludzi. Masz oczy, a nie widzisz."

  Balwanem i nauczycielem balwochwalstwa jest papiez, a moze lepiej zwac go papierz, bo papierowy z niego wladca, a jego slowo KKK jest martwa litera na papierze!

  KKK jest slowem upadlego czlowieka, ktory powtarza po upadlym aniole-szatanie!

  Jezus Chrystus jest Slowem Boga, Zywym Slowem, On daje Zycie, On Zmartwychwstal i TYLKO On ma niesmiertelnosc!

  Zaden papiez-papierz NIE ma niesmiertelnosci, NIE jest zmartwychstwaniem i dlatego bramy hadesu ich przemagaja, sa smiertelni!

  http://interlinearbible.org/matthew/16-18.htm
  http://biblesuite.com/greek/86.htm

  Tylko Jezus Chrystus jest Niesmiertelny i dlatego BRAMY HADESU- SMIERCI Go nie przemogly i nie przemoga!

  " (16) JEDYNY, mający nieśmiertelność..." (1Tym.6:16)

  Niebo i ziemia przemina, a Jego Slowo NIE przeminie!!!


  "Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.
  (64) Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. ...
  (66) Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. (67) Rzekł więc Jezus do Dwunastu:
  Czyż i wy chcecie odejść?
  (68) Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
  Panie, do kogóż pójdziemy?
  Ty masz słowa życia wiecznego." (Jan.6:63, 64, 66-68)


  Bardzo slusznie napisal Keren, ze NIE Apostol Piotr - czlowiek jest SKALA, lecz Pan Jezus jest SKALA!

  Niestety bezczelne klamstwo papieskich antychrystow stawia czlowieka watykanskiego w miejsce Jezusa CHRYSTUSA!

  Oni mowia, ze to NIE Jezus Chrystus jest SKALA, lecz czlowiek Piotr (czlowiek) jest skala!

  TO jest OHYDNE Katolickie klamstwo!!!
 • @Trubadur 19:47:33
  Ksiezulku uprawiajay pedofilie, satanisto....

  Caly watykan RUNIE, bo taka jest WOLA Najwyzszego!
 • @bar-bara 20:07:00
  Kazdy ksiadz upawia pedofilie, bo zwodzi dzieci!

  Jak bylam dzieckiem TO WTEDY ksiadz mnie zwiodl!

  Naopowiadal mi klamsw o Bogu!!!

  Z czyjego polecenia ksiadz naopowiadal mi klamstwa o Bogu?
 • @
  O NAUCZYCIELACH, KTÓRYCH SERCA SĄ PEŁNE ZGNILIZNY I ROBACTWA!

  Witajcie!

  Tematem mojej pracy jest odezwa do katolików mówiąca o śmierci i zmartwychwstaniu.

  To, moim zdaniem bardzo ważny i potrzebny temat. Tylko niestety widzę, że główna myśl mojego arta, gdzieś znowu się zapodziała.

  Katoliku, mój wpis był przeznaczony dla Ciebie!
  Mówi on o tym, że np. Apostoł Paweł wcale nie myślał, że jego dusza, czy jakiekolwiek jego jestestwo, po zakończeniu życia stanie przed Obliczem Najwyższego.

  POMYŚL TROCHĘ!

  Pan Jezus Chrystus Jest Wzorem na zmartwychwstanie. Jest Pierwszym, Który Zmartwychwstał, zatem kłamstwem jest Jego Śmierć? Leżał w grobie, ale Jego ``dusza``, wstąpiła przed Tron Niebiański?
  A… Nie, nie! Przecież Twój Kościół uczy, że gdy leżał w grobie, to głosił duchom zamkniętym w więzieniu Dobrą Nowinę!

  Zauważ, więc dziwną strategię papiestwa:
  Jeżeli Pan Jezus jest wzorem na zmartwychwstanie, to czyż (mówiąc po katolicku), Jego Dusza nie powinna z chwilą zakończenia życia Stanąć Przed Obliczem Boga Ojca?

  Jeszcze raz napiszę: POMYŚL!
  Jeżeli dusza dobrego, zwykłego człowieka, z chwilą śmierci staje przed Obliczem Bożym, to tym bardziej Dusza Zbawiciela przed Bogiem Ojcem Powinna Stanąć!
  Ale Twój Kościół uczy Cię, że tak nie było! Nie zastanawia Cię to?

  Może i nie zastanawia! Zbyt wiele masz na głowie! Musisz jutro odwiedzić znajomego, lub znajomą, a pojutrze również czeka na Ciebie wiele ważnych zajęć.

  Panu Jezusowi zapewne poświęcisz minutkę za parę dni. Spójrz w grafik i umów się z PANEM Bogiem na jakąś, pasującą Ci godzinę. W końcu, tyle razy przekładałeś Twoje z Nim spotkanie, że na temat życia i śmierci możesz porozmawiać za, powiedzmy 10 lat! Jaka to dla Ciebie różnica!?

  Dziś, albo za 10 lat!? Zapewne żadna! Przecież to Ty masz władzę nad starością i nad klepsydrą umykającego czasu, prawda? Siwy włos i wylatujące zęby nie dotyczą Ciebie! Sąsiada i sąsiadki, ale nie Ciebie. Ty masz władzę nad starością i nad słabością umysłu!
  Kiedy więc wyznaczysz Mu swoją audiencję?
  Za dwadzieścia lat?

  Hm… Za dwadzieścia lat, Twoje ciało mogą już pożreć robale i wtedy żaden papież, biskup, czy ksiądz, już Ci nie pomogą!

  No, ale przecież ja o czymś zapomniałem. Nie musisz niczego się obawiać. Przecież Twój Kościół przyobiecał Ci, że z chwilą śmierci pójdziesz do Nieba!

  Coś Ci powiem, tak wizualnie, ponieważ widzę, że zbyt mocno tradycja trzyma Cię za nogi.

  Nadstaw ucha:

  Gdy 1 Listopada 2012 roku staniesz ze świeczką przed grobem Twojego Dziadka, Ojca, Matki, lub jakiejś bliskiej Ci Osoby, to pamiętaj o tym, że tam, pod dwumetrową warstwą ziemi, toczy się straszliwa walka.

  Miliardy zgłodniałych, krwiożerczych wojowników, obracają moich i Twoich bliskich w perzynę. Idąc na skróty, powiem, że tam już nikogo nie ma i gdyby nie Moc Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Który potrafi ludzkie atomy pozbierać w całość i Który jest władny człowiekowi dać nowe ciało, to nad istotą ludzką zapanowałaby bezdenna czeluść i przepaść! Nijakiego powrotu i nijakiej nadziei.

  Czy teraz rozumiesz, chociaż troszeczkę, czego Boży Syn Dokonał blisko 2000 lat temu? Czy rozumiesz, choć troszeczkę to Boskie poświęcenie?
  On zmartwychwstając już zwyciężył szatana.
  A Ty Mu ciągle wyznaczasz nowy termin spotkania!
  Jak myślisz, czy będzie 1 Listopada wysłuchiwał Twoich modlitw zanoszonych do tych, którzy ponoć są już w Niebie?

  To może jeszcze inaczej:

  Jak wiesz, Objawienie dane było Apostołowi Janowi na wyspie Patmos około powiedzmy setnego roku naszej ery.
  W rozdziale siódmym Apostoł pisze o czasach wybiegających w daleką przyszłość. Tak, w daleką przyszłość.
  Zauważ, że stary już Apostoł, ani słóweczka nawet, nie poświęca w tymże rozdziale Marii, Królowej Niebios i tej, która jest pośredniczką i pocieszycielką. Apostoł mówi o Bogu Ojcu, o Baranku, o Aniołach, Starcach i Czterech Postaciach.

  I pomyśleć, że nie znalazło się w tym wspaniałym Boskim Gronie, SDPECJALNE MIEJSCE DLA KRÓLOWEJ!

  Napisałem powyżej: POMYŚL!

  Maria, zgodnie z Prawem Najwyższego, dawno temu umarła i jej ciało, również stoczyły robaki.

  Po to napisałem ten artykuł, by bronić Bożego, Zapisanego Słowa! By obnażyć Twoich nauczycieli, którzy ludziom wydają się piękni, lecz ich serce jest pełne zgnilizny i robactwa!

  No to trzymaj się! Do następnego razu!

  PS

  Mam nadzieję, że nastawiłeś budzenie na odpowiednią porę. Dzisiaj wylegujesz się dłużej!
  Chyba, że dla Ciebie jutra już nie będzie.
  Jednak o tym, to wie tylko Mój Zbawiciel!

  http://img844.imageshack.us/img844/1715/lewradzinowe.jpg


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @57KerenOr 03:08:16
  A KIEDY PÓJDĘ, PRZYJDĘ ZNOWU I ZABIORĘ WAS DO SIEBIE !

  Napisałeś:

  //To może jeszcze inaczej:

  Jak wiesz, Objawienie dane było Apostołowi Janowi na wyspie Patmos około powiedzmy setnego roku naszej ery.
  W rozdziale siódmym Apostoł pisze o czasach wybiegających w daleką przyszłość. Tak, w daleką przyszłość.
  Zauważ, że stary już Apostoł, ani słóweczka nawet, nie poświęca w tymże rozdziale Marii, Królowej Niebios i tej, która jest pośredniczką i pocieszycielką. Apostoł mówi o Bogu Ojcu, o Baranku, o Aniołach, Starcach i Czterech Postaciach.

  I pomyśleć, że nie znalazło się w tym wspaniałym Boskim Gronie, SDPECJALNE MIEJSCE DLA KRÓLOWEJ!

  Napisałem powyżej: POMYŚL!

  Maria, zgodnie z Prawem Najwyższego, dawno temu umarła i jej ciało, również stoczyły robaki.//

  .................................................................

  Nie sądzę Keren, by ludzie to zauważyli, choć nie powiem że nie zależy mi na tym. Bardzo bym chciał, by co niektórzy przestali wierzyć w nauczanie katolickich oszustów.

  Maria, jak i ci wszyscy Boży ludzie którzy umarli z Imieniem Pana Jezusa na ustach, któregoś pięknego dnia, kiedy ON PRZYJDZIE POWTÓRNIE, zostaną, w sposób tylko znany Zbawicielowi, powołani do życia.
  Tak mówi Słowo Boże i żadna inna bajka ludzka nie jest w stanie tego zmienić.


  Napisałeś:

  //Po to napisałem ten artykuł, by bronić Bożego, Zapisanego Słowa! By obnażyć Twoich nauczycieli, którzy ludziom wydają się piękni, lecz ich serce jest pełne zgnilizny i robactwa!//

  Zgadzam się z tym, nauczyciele katoliccy( i nie tylko katoliccy), kłamią swoich wiernych w żywe oczy, nie ma słów, które by mogły opisać ich podłą działalność mającą na celu, ich dobro materialne.

  Tylko tacy ludzie, wyzuci z wszelkiego człowieczeństwa mogą sobie pozwolić na takie oszustwo.

  Pan Jezus, Bóg, Zbawiciel, WPROWADZIŁ SWOJE PRAWO ZMARTWYCHWSTANIA I ŻADEN CZŁOWIEK, JESZCZE TEGO NIE DOSTĄPIŁ.
  Wszyscy leżą w grobach swych i oczekują powtórnego Przyjścia Zbawiciela.

  PAPIEŻE, BISKUPI, KSIĘŻĄ, ZAKONNICE, ZADAJĄ BEZCZELNY KŁAM, NAUCE ZBAWICIELA.

  Pozdrawiam!

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Trubadur 09:32:18
  Tak, zdemaskowalam..., klamstwo katolickie.
  Ja tylko zaluje, ze nie mam takiego slowa, ktore najlepiej odda to wielkie szatanskie klamstwo katolickie.

  Bo klamstwem jest, ze czlowiek po smierci idzie do nieba (piekla, czy czyscca).

  Dusza jest smiertelna.

  Jak Bog Stworzyl Adama, to Tchnal ducha-dech zycia i Adam STAL sie dusza!
  NIE dusze tchnal Bog, lecz dech-ducha ozywiajacego.
  Cialo oddychajace, zyjace jest DUSZA.

  "(7) Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą." (Rodz.2:7) Biblia Gdanska
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Smierc jest odwrotnoscia, duch wraca do Boga, a cialo do ziemi.

  "(7) i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a DUCH powróci do Boga, który go dał." (Koh.12:7)

  Maryja, ta ktora ukazuje sie katolikom to demon, bo Maria NIE zyje.
  Czeka na zmartwychwstanie., ktore nastapi kiedy Pan Jezus powtornie Przyjdzie.

  Pan Jezus powiedzial:

  "(32) Lecz o DNIU owym lub godzinie NIKT nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, TYLKO Ojciec. (33) Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. ("(Mr.13:32)

  NIKT o tym dniu nie wie, mamy CZEKAC i CZUWAC!

  "(26) Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. (27) WTEDY ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
  (28) A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze ODKUPIENIE." (Luk.21:26)


  "(30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i WTEDY będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. (31) Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego WYBRANYCH z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. ...
  (35) Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
  (36) Lecz o dniu owym i godzinie NIKT nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. " (Mat.24:30,31,35,36)


  Gdyby katolicy znali Biblie nie wierzyliby demonowi, a poniewaz Biblii nie znaja wierza w to co demon im opowiada i tego demona krolowa nieba zwa!


  Trubadur, po co bronisz tak glupiego klamstwa?
  Po co przeczysz Biblii?
  Jaki masz cel?
 • @Trubadur 12:22:53
  Napisales:

  "Ja szanuję inne wyznania i nie atakuję bzdur, jaki opowiadają rzekomo w imię Boga."

  Szanujesz ich za bzdury, ktore opowiadaja w imie Boga???
  Cos takiego wzbudza u ciebie szacunek?


  Napisales:

  "Ty natomiast nakręcasz sie jak typowa sekciara, przepełniona fanatycznym uwielbieniem dla swojego guru."

  Jakiego guru?
  Kogo nazywasz guru?
 • @Trubadur 14:57:16
  Zadalam tobie pytanie na temat guru, bo ty o guru mowisz.

  Ja nie mowie o guru.

  Nie ma wielu drog, jest Jedna Droga.
  Nie znasz DROGI?

  Ja znam Droge, to Jezus Chrystus.
  On jest Droga, Prawda i Zyciem i ja nie udaje, ze nie znam Drogi, ja NIE zapieram sie Jezusa Chrystusa!

  Wczesniej napisales:

  "Wyrywasz z kontekstu pojedyncze wersy, pomijasz Nowy Testament."


  A cytaty z Ewagelii wedlug Maraka, Lukasza, Mateusza, ktore podalam, sa wedlug ciebie w Starym Testamencie?
 • @Trubadur 14:57:16
  I jeszcze jedno Trubadur, mi nie chodzi o to, ze ludzie sie myla, bo my wszyscy omylni jestesmy.

  Ale jesli sie dowiaduje, ze sie mylilam, ze w Bibli tak nie pisze, to juz nie powinnam trwac w bledzie - grzeszyc.

  Mi chodzi o klamstwo, o tych, ktorzy klamia z premedytacja.

  Przywodcy religijni wlasnie to robia, oni klamia.

  Sprawa zmartwychwstanai jest bardzo wazna, bo jest powiazana ze Zbawicielem.

  Jesli wierzysz, ze ludzie po smierci ida do nieba, to po co przyszedl Zbawiciel i po co znow Przyjdzie?

  Widzisz, to klamstwo skierowane jest przeciwko Synowi Umilowanemu, przeciwko temu, ze On Jest Zbawicielem!

  Wszystkie klamstwa przywodcow religijnych maja ten sam cel, sa przeciwko Bogu i Zbawicielowi.

  To nie sa przypadkowe pomylki!

  Kult maryji jest rowniez po to by ludzie nie do Zbawiciela sie modlili!

  Zrodlem tych wszystkich nauk przywodcow religinych to szatan.


  Mnie jest wszystko jedno co ludzie o mnie mowia, ale NIE jest mi wszystko jedno, co ludzie o Bogu i Slowie Boga mowia!

  Klamstwo o Bogu i Slowie Boga boli mnie!
 • @Trubadur 17:47:03
  Nie, ja nie zaprzeczam zmartwychwtaniu, ja zaprzeczam klamstwu, ze zmartwychwstanie dzieje sie zaraz po smierci czlowieka.

  W Biblii napisano, ze nastapi dopiero przy powtornym Przyjsciu Pana Jezusa.
  Dopiero wtedy.

  W Ewangelii Apostol Jan pisze:

  " (23) Rzekł jej Jezus:
  Zmartwychwstanie brat twój.
  (24) Odpowiedziała mu Marta:
  Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
  (25) Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
  (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.
  Czy wierzysz w to?
  (27) Rzecze mu:
  Tak, Panie!
  Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat."

  Lazarz, jej brat wierzyl w Pana Jezusa, podobnie jak ona wierzyla.

  Jednak, mimo, ze Lazarz wierzyl, umarl, byl martwy, lezal w grobie.

  Nie byl w niebie.

  "(39) Rzekł Jezus:
  Usuńcie ten kamień.
  Rzekła mu Marta, siostra umarłego:
  Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie.
  (40) Rzekł jej Jezus:
  Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?
  (41) Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły.
  A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł:
  Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.
  (42) A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ZE WZGLEDU NA LUD stojący wkoło, ABY UWIERZYLI, żeś TY MNIE posłał.
  (43) A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem:
  Łazarzu, wyjdź!
  (44) I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą.
  Rzekł do nich Jezus:
  Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść."

  Czy Lazarz opowiadal o tym jak jest w niebie?
  Czy ktos go o to pytal?

  Czy wreszcie to zmarwtychstanie Lazarza jest tym zmartwychwstaniem, o ktorym Pan Jezus mowi w wersie:

  "(26) A kto żyje i wierzy we mnie, NIE UMRZE NA WIEKI." (Jan11:26)

  Czy Lazarz zyje, czy zmarl?

  "(25) Rzekł jej Jezus:
  Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. " (Jan.11:25)


  Wlasnie, Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i ci, ktorzy wierza w Pana Jezusa UMRA i zmartwychwstana, ale dopiero w dniu ostatecznym.

  Pan Jezus powroci, by zabrac SWYCH wybranych!
  Umarli nie wyprzedza zywych, ani zywi umarlych (zmartwychwstalych), lecz razem porwani beda do nieba.
  RAZEM.

  A skoro nie widzimy, by zywi znikali do nieba, to nie glosmy, ze umarli tam ida!

  UMRALI, beda martwi i jak kazdy martwy nic wiedza, ani ile czasu od smierci do zmartwychwstania uplynelo, ani nic innego.

  Dopiero nastapi zmartwychstanie.

  Zmartwychwtanie jest w Biblii powiazane z czasem Przyjscia Pana Jezusa.
 • @Trubadur 19:16:17
  Moja wiara jest zgodna z tym co napisano w Bibii.

  I tak dusza jest smiertelna, bo tak napisanow w Biblii.
 • @Trubadur 19:27:23
  O jakich wersach biblijnych sprzceznych z tym co ja mowie piszesz?
  O jakim tekscie mowisz?
 • To też jest w Biblii
  Ewangelia wg Św. Łukasza 23:43 "Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju"
  Z powyższego wynika, że jeden z ukrzyżowanych razem z NIM jest pierwszym świętym i to "kanonizowanym"przez samego Zbawiciela.
 • @J.P.Stankiewicz
  BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU - Niebezpieczny przecinek!

  Witaj!

  Otóż nie JP, cytat z Ewangelii według Łukasza 23: 43, w formie, w której przytoczyłeś, jest tylko i wyłącznie dostosowaniem Biblii do własnych poglądów, a przecież to nasze poglądy, winny być podporządkowane Pismu Świętemu.

  W grece w tamtych czasach pisano dużymi literami (majuskuła) i w dodatku nie oddzielano wyrazów, zatem dwukropek, czy przecinek tłumacze postawią w tym miejscu, w którym im ``pasuje``.

  Interesujący nas tekst, oddany po grecku:

  και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω

  http://www.biblia-internetowa.pl/Luk/23/43.html

  Do dzisiaj w grece w Nowym Przymierzu, nie stosuje się przecinków!

  Katolicy, skoro wierzą w życie po śmierci, napiszą dokładnie tak jak Ty to zrobiłeś. Ten człowiek, któremu zależy na Prawdzie zawartej w Ewangelii, powyższy cytat odda w następującym kształcie:

  "Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci Dziś: Będziesz ze mną w raju".

  Lub:

  "Jezus mu odpowiedział zaprawdę powiadam ci dziś będziesz ze mną w raju".

  Albo zgodnie z pisownią starożytną:

  "JEZUSMUODPOWIEDZIAŁZAPRAWDĘPOWIADAMCIDZIŚBĘDZIESZZEMNĄWRAJU".
  Ewangelia wg Św. Łukasza 23:43

  Z powyższego wynika, że już wtedy, na krzyżu, Pan Jezus Przyrzekł łotrowi zbawienie!

  To przyrzeczenie, odłożone jest jak Uczy Zbawiciel, czy Apostoł Paweł, do momentu Następnego Przyjścia Pana Jezusa.

  Nie jest też łotr żadnym ``kanonizowanym``, o którym piszesz!

  Zresztą, nie zarzucajmy Panu Jezusowi kłamstwa! Forma, w której ja oddałem ów tekst jest prawdziwa jeszcze z jednej, bardzo ważnej przyczyny. Pan Jezus, nie mógł być z łotrem tego samego dnia w Raju, ponieważ leżał martwy w grobie!

  Jeżeli nie stanowi do dla Ciebie problemu, to proponuję swój tekst:

  ``BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU! (Niebezpieczny przecinek)``

  http://57kerenor.nowyekran.pl/post/60783,bedziesz-ze-mna-w-raju-niebezpieczny-przecinek


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @J.P.Stankiewicz 06:12:34
  ŁOTR, RÓWNIEŻ OCZEKUJE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA ZBAWICIELA!

  Zadziwiający jest fakt, że co niektórzy, nie mając nic na swą obronę, powołują się na Ewangelię Łukasza, sądząc że ta rozmowa, zaważy na całości Mów Zbawiciela, kładąc niemal pokotem, wszystkie Nauki o Przyjściu Zbawiciela i Zmartwychwstaniu.

  Przyrzeczenie które miało miejsce na Krzyżu, NIE NASTĄPIŁO NATYCHMIAST!

  Co ciekawe, zadajmy sobie pytanie; dlaczego jeden werset, jeden przypadek, który dosłownie można wytłumaczyć spoglądając w przekład grecki, który nie ma przecinków, miałby POPSUĆ WIZERUNEK INNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KWESTII ZBAWIENIA, PRZYPADKÓW NAUCZANIA ZBAWICIELA. Komuś musi bardzo zależeć na tym, by ludzi wprowadzać w błąd!

  Tak więc, wzorując się na większości Mów Zbawiciela, nie sposób przyrównać jednego przykładu na krzyżu, do MNÓSTWA WERSETÓW, KTÓRE WYRAŹNIE MÓWIĄ; ŻE TEN DZIEŃ, DOPIERO NADEJDZIE.

  Tak więc, Panie J.P.Stankiewicz, proszę o sprawdzenie tej kwestii w przekładach greckich!

  Eliminując sprawy przecinka, których w grece nie ma , na pewno większość z was dojdzie do wniosku, że KTOŚ WAS OSZUKUJE.

  KEREN napisałeś:

  //Blisko 2000 lat temu Pan Jezus Przyobiecał swoim uczniom, że wstępuje do Swego Ojca, by przygotować im miejsce.
  Następnie Zauważył, że pewnego dnia Przyjdzie powtórnie i zabierze ich do Siebie, do Domu Ojca!//

  Znając więc powyższą mowę, wiemy, że i również Łotr, będzie zabrany do obiecanego raju, kiedy Zbawiciel Przyjdzie po raz wtóry.

  Przypomnę więc:

  "Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju"

  Znając więc Mowy Zbawiciela, WYTRAWNY BADACZ, jest w stanie poprawnie postawić przecinek, by, jednym ruchem ręki, pogodzić CAŁOŚĆ MÓW ZBAWICIELA, EWANGELISTÓW I APOSTOŁÓW.

  I wcale nie jest to takie trudne, jak mówią niektórzy 'nauczyciele'!

  Oczywiście, ci DOBRZY NAUCZYCIELE!

  Wypowiedź skopiowałem z:

  http://60grzegorz.nowyekran.pl/post/78121,smierc-i-zmartwychwstanie-wedlug-ewangelii

  http://img217.imageshack.us/img217/8230/okgrezegorzwymiar7.jpg
 • @Observator 00:02:34
  Witaj znowu,

  "Czy ktoś z blogerów jest fizykiem ???"

  Fizycy zaraz po krk to najwięksi bajkopisarze więc lepiej ich tu nie wyzywać.

  Napisałeś: "WIECZNOŚĆ - Boski Wymiar Istnienia - tam wszystko istnieje. Nie ma czasu w rozumieniu ludzkim."

  Sam sobie przeczysz, wg Ciebie wieczności ludzki umysł nie ogarnie to jakim cudem ją nam tu definiujesz i mówisz jak wygląda.

  Drugie pytanie: na jakiej podstawie twierdzisz, że w niebie płynie jakiś inny czas niż u nas?  Prawdopodobnie masz problem z ogarnięciem wieczności dlatego, że wyobrażając sobie czas masz przed oczami jakiś zegarek. I to jest błąd, bo zegarki nie mierzą czasu tylko liczą różne zdarzenia następujące po sobie.

  O czasie można powiedzieć tylko trzy rzeczy: coś było, coś jest, coś będzie. To jest zgodne z Biblią i tego należy się trzymać. Czytając Biblię i rozglądając się dookoła możemy stwierdzić co było, co się dzieję obecnie i co się wydarzy w przyszłości, np:

  Co było: Adam i Ewa, wyjście z Egiptu, zmartwychwstanie Jezusa.
  Co jest: Prawdopodobnie to co w NT nazywa się czasy końca
  Co będzie: Powtórne przyjście Pana Jezusa, zbudzenie zmarłych, sąd ostateczny.

  Wyobrażając sobie czas należy wyobrazić sobie CHRONOLOGIĘ, tzn. że różne wydarzenia dzieją się po sobie. Coś co wydarzyło się później nie może jednocześnie wydarzyć się wcześniej. Dlatego podróże w czasie albo alternatywne wymiary czasów na stan wiedzy z Biblii są niemożliwe.


  Pozdrawiam.

  p.s. ciekawostka dla wszystkich na dziś: studiując przyrodę z Biblią w ręku z łatwością ustrzeżesz się głupich teorii typu teoria ewolucji albo względności, które zaciemniają obraz rzeczywistości i oddalają od Boga.
 • @
  Chciałem się odnieść jeszcze do tematu co by było gdyby nie było krk.

  Najpierw należy sobie uświadomić, że instytucja krk powstała po to żeby dostosowywać nauki Pana Jezusa do wierzeń pogan oraz sprawić żeby ludzie nie czytali Biblii. Co jest faktem, ponieważ z każdym rokiem KRK zmienia Słowo Boga coraz bardziej a 99% katolików nie przeczytało Biblii. Mając na uwadze to jak szybko rozchodziły się nauki Chrystusa w czasach apostolskich możemy sobie wyobrazić, że bez krk nic w tych naukach by nie zmieniono i pewnie od dawna bylibyśmy w raju.


  Ale jak to mawiał wielki nieznany poeta "gdybać to sobie można palcem w d.." krk został dawno przed swoim powstaniem przewidziany, jego opis znajduję się np. w objawieniach Jana albo w księdze Daniela. To NIE są proroctwa warunkowe, więc odstępstwo musiało być dopuszczone do głosu. Tak więc dyskutowanie o tym co by było gdyby nie krk nie ma sensu.


  Pozdrawiam.
 • @Trubadur 14:47:19
  Zapewniam cie, ze z biblii katolickiej, czyli z katolchizmu kosciola katolickiego dowiesz sie tylko nieprawdy o naukach Pana Jezusa.

  Aby poznac nauke Pana Jezusa, to trzeba czytac Biblie, czyli spisane Slowo Boga!
 • @Trubadur 14:46:09
  "Czytając Biblię ustrzeżesz się durnowatej teorii o kulistej Ziemi. :)"

  W Biblii nie ma nauki o tym, ze ziemia NIE jest kulista.
 • @Trubadur 14:46:09
  Trubadur,

  "Nie tylko przyrodę. Czytając Biblię ustrzeżesz się durnowatej teorii o kulistej Ziemi. :)"

  Kolega chyba Biblii nie czytał

  "Obłoki są skrytością jego, iż nie widzi, a po OKRĘGU niebieskim przechadza się." (HIOBA 22:14)

  "Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał KRĄG nad powierzchnią toni." (PRZYPOWIEŚCI 8:27)

  "Ten, co mieszka nad KRĘGIEM ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny." (IZAJASZ 40:24)

  I dowód czasowy na to że w czasie sądu który będzie dla wszystkim w tym samym czasie na ziemi będzie noc (ludzie będą spać) i dzień (ludzie będą pracować) jak to na różnych półkulach bywa.

  "Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony." (ŁUKASZA 17:34-36)


  Jak widzisz palnąłeś głupotę

  Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że to krk sobie płaską ziemię wymyślił. Jak to w tej instytucji jest w zwyczaju zmieniać Nauki Boga.


  Pozdrawiam.
 • @Trubadur 16:06:29
  "Tyle, że chodziłem do szkół,zdawałem mature z matematyki, i dlatego wiem, że KRĄG, OKRĄG to figury PŁASKIE."

  Pytanie nr. 1 jak zdawales egzamin, to mogles nie znac czegokolwiek, co bylo w ksiegach z maty (byc moze na tym ziemskim padole mogles, ale nie na tym polega poznanie Zbawiciela)?

  A pytanie nr.2, to czy ty zdajesz sobie sprawe ze dzis, sa mapy ziemi (PLASKIE), ktore mamy dzis, a przeciez nikt, kto je produkuje, czy posluguje sie nimi nie wierzy, ze ziemia jest plaska!!!
 • @Trubadur 16:06:29
  Trubadur,

  Przeczytaj jeszcze raz te cytaty i zbierz je do kupy.

  Ziemia jest okręgiem i jednocześnie jest na niej noc i dzień. Jasno z tego wynika, że chodzi o kształt sferyczny.

  Napisałeś: "jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny." (IZAJASZ 40:24) również nie najlepiej świadczy o pojęciu starożytnych."

  A z polskiego to chyba jedynka była co? Ten środek stylistyczny nazywa się porównanie

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C3%B3wnanie


  Tak samo jak Ci powiem "ziemia jest jak okrąg" to ty w swojej głowie będziesz miał wyobrażenie kuli, bo widziałeś na pewno w TV ziemię z kosmosu. Żebyś miał wyobrażenie patelni ktoś musiałby Ci wciskać kit, że ziemia jest patelnią. Np. w Chinach wciskali ludziom, że ziemia jest osadzona na żółwiu. A kościół katolicki swoim zwyczajem czerpał całymi garściami z Babilonu i wciskał ludziom że ziemia jest płaska.

  Jako historyk powinieneś takie rzeczy wiedzieć.  Zamiast bezcelowo walczyć z Biblią raczej szukaj potwierdzenia jej w życiu.

  Pozdrawiam.
 • @Trubadur 18:25:41
  Dla mnie Biblia to zapisane Slowo Boga!
 • @Trubadur 18:25:41
  Trubadur,

  "Aaaaaaa, to wedle ciebie Stary Testament to po prostu atlas geograficzny? :)"

  http://bibleatlas.org/

  Chyba nie wydaje Ci się że wydarzenia z Biblii działy się na jakieś innej planecie? Wszystkie miejsca tam opisane mają odzwierciedlenie w rzeczywistości i ile oczywiście jeszcze istnieją. np. Taki stary Tyr już od dawna pływa pod wodą zgodnie z proroctwem biblijnym.

  Pozdrawiam.
 • @Trubadur 18:25:41
  NICZYM od DODY sie nie roznisz!!!
 • @Trubadur 22:06:21
  Napisales:

  "No i proszę, zamiast argumentów wrzask i tupanie."


  Jakich argumentow i w jakim temacie????

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TAGI

ULUBIENI AUTORZY