Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
693 posty 3154 komentarze

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków…

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

KRZYSZTOFIE W. DO CIEBIE PISZĘ...

 

Do Ciebie  Krzysztofie J. Wojtasie  moje słowa kieruję i również do Adwentystów Dnia Siódmego. Tak do nich także!


Do tematu; "2 Listopada 2018! Fałszywy czyściec".


http://57kerenor.neon24.pl/post/146152,2-listopada-2018-falszywy-czysciec


 


 


Mówisz, że przepisy Prawa nie zostały zniesione! To ciekawe!

Dlaczego zatem, Apostoł Paweł głosi Galatom, że "Zakon był przewodnikiem do Chrystusa"? (3:24) Dlaczego mówi, że gdy przyszła wiara, to już nie jesteśmy pod opieką Zakonu, jako przewodnika? (3:25)

 

auważ, że wyraz "przewodnik" ma tutaj bardzo ważkie znaczenie, ponieważ przewodnik, jak sama nazwa na to wskazuje, prowadzi kogoś w pewne miejsce. To raczej pedagog, wychowawca i opiekun trzymający Cię za rękę i  wytyczający drogę. Dokąd?


Do Kogoś Doskonalszego, do Kogoś, kto Tobą zaopiekuje się lepiej niż sam pedagog i wychowawca. Do Przedwiecznego Ojca, do Tatusia, do Pana Jezusa, który przelał Swą Drogocenną Krew na krzyżu.  Bardzo łatwo jest, więc dojść do wniosku, że Prawa i Przepisy Zakonu, prowadziły ludzi do… Pana Jezusa!


Powtórzyłem się? Nie! To było tylko takie, "przybicie" poglądów Apostoła Pawła! Zakon, (a raczej Jego Prawa i Przepisy), był drogowskazem i "zatrzymał się" na Zbawicielu, na Odkupicielu, na Panu Bogu Jezusie Chrystusie. Rzekłbym: W Nim został wypełniony.


 Sam Zbawiciel, Uczy:

"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni".


Ewangelia według Mateusza 5/17, 18 – Biblia Tysiąclecia


   Niektórzy pastorzy i inni nauczyciele ludu, powiedzieli Ci, że to wspaniały dowód na to, że Pan Jezus nie zniósł Zakonu, że nadal na przykład masz obowiązek świętowania sabatu  co tydzień, czy oddawania im dziesięciny z Twojego zarobku. Wybacz Przyjacielu, ale to jest Twoja wina. Sam jesteś temu winny, ponieważ nie szukasz, nie czytasz, w końcu –  nie modlisz się!


   Pozwól, że powrócę do tekstu, który przytoczyłem wyżej. Przyjście na ziemię, czyli urodzenie się z niewiasty Pana Jezusa, nie może żadną miarą znieść Przepisów Prawa!


Celem około trzydziestoletniego życia Mesjasza, nie było wcale zniesienie Zakonu, lecz przede wszystkim, wypełnienie proroctw o Nim Samym, głoszonych przez Mojżesza, jak i proroków. W Nim, jak wspomniałem wyżej, nastąpiło dopełnienie i wypełnienie całego Prawa Mojżeszowego, jak i również wielu objawień prorockich, dotyczących Jego Osoby.


Mojżesz o Nim głosił:


"(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie".


Księga Powtórzonego Prawa 18:12-18, Biblia Warszawska

Izajasz o Nim prorokował:

"(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju". (9:5, Biblia Tysiąclecia)


Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, to tylko nieliczni prorocy, których zapowiedzi i przepowiednie wypełniły się w Osobie Zbawcy! Dopóki trwa ziemia, dopóki trwają niebiosa, wszystkie proroctwa dotyczące Pana Jezusa, muszą się wypełnić.


A jedno z najpiękniejszych, to, TO: "Oto panna pocznie i urodzi Syna…". (Ewangelia wg Mateusza 1:23) A oto następne, dające nadzieję: "On poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami" - Izajasz 53:12 (Biblia Warszawska)


A Tobie wmówiono, że powyższy fragment z Mateusza 5/17, 18 , jest dowodem na to, że Zakon nie został zniesiony! Póki jestem przy piórze, wskocz tutaj! Może zrozumiesz…


http://www.eioba.pl/a/2fhz/syn-czlowieczy-jest-panem-sabatu-ew-wg-lukasza-65

Najbardziej znanym arcykapłanem Starego Prawa był Aaron. Jednak Nowe Prawo ma Swojego Jedynego i Ostatecznego Arcykapłana, Który nie musi już składać corocznych ofiar za Siebie i Boży lud. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu to Najważniejsza Ofiara z Baranka ku czci i Chwale Boga Ojca! To przeprosiny za nasze grzechy.

 

akon był przewodnikiem do Pana Jezusa, ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem. Jednak, to nie Przyjście Zbawiciela znosi Zakon, a Jego Śmierć na Krzyżu.


Mówi o tym autor Listu do Hebrajczyków, w rozdziale dziewiątym:


"(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament".


   "Testament, bowiem po śmierci nabiera mocy". Czyżbyś o tak prostej sprawie nie wiedział?

 

chwilą Śmierci Zbawiciela - pisze Mateusz - zasłona świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zasłona zakrywająca dostęp do miejsca najświętszego, została zniweczona byś swoimi oczami mógł spojrzeć na Te Widoki, które dostępne były tylko dla oczu Aarona i innych arcykapłanów (27:51).  Przede wszystkim zaś, byś dostrzegł Prawdziwego Arcykapłana Nowego Przymierza i Boga Ojca.


Tobie powiedziano, że Pan Jezus swoim Przyjściem nie zniósł Zakonu.  I słusznie, ponieważ, "Testament po śmierci nabiera mocy".  Nie myśl zatem, że Pan Jezus Przyszedł znieść Prawo albo Proroków.


Przecież czytasz, że Przyszedł wszystko wypełnić a najdoskonalszymi słowami w tej materii, niech będą Słowa Samego Mistrza z Nazaretu: "Wykonało się"!

Ewangelia według Jana 19:30.


Zatem dopiero od momentu  Śmierci Zbawcy, już "nie jesteśmy pod opieką Zakonu, czyli przewodnika".

Czas więc wielki byś przejrzał na oczy Przyjacielu a najlepszą radą jaką mogę Ci służyć są słowa: Pomódl się do Arcykapłana Nowego Przymierza.


Pamiętaj!  To Syn Boży, Jest Panem Sabatu!

 


 

Do Krzysztofa W.


Napisałeś:


"Tych błędów i zafałszowań jest tu tyle, że nie chce mi się nawet analizować i porównywać". 


http://57kerenor.neon24.pl/post/146152,2-listopada-2018-falszywy-czysciec


Wiem, że wielu Bożych Słów nie wytłumaczył Ci ksiądz lub pastor. Jednak również wiem, że nie czytasz Pisma Świętgo a skoro nie czytasz i nie modlisz się do Pana Jezusa o zrozumienie to jakim prawem Krzysztofie W. nazywasz nas durniami i fałszerzami?


No i jeżeli piszesz, że nie chce Ci się tych słów analizować, to może prawda jest inna. Może po prostu nie wiesz co napisać? Zapewne!


Ja napisałem:"Syn Boga Ojca Ustanowił Swoje Prawo, Prawo Zmartwychwstania".


Ty napisałeś: "Jak można tak fałszować".


Doprawdy to ja fałszuję? Zartujesz sobie? Przecież Syn Boży Powiedział, że przyjdzie po ludzi wierzących z chwilą swojego powtórnrgo przyjścia a katolicy sprzeciwiają się Nauce Zbawiciela i głoszą kłamstwo mówiąc, że zaraz po zakończeniu życia wierzący człowiek staje przed Panem Bogiem! To  my fałszujemy czy raczej Wy?KOMENTARZE

 • @Krzysztof J. Wojtas
  ZAPEWNIAM PANA,

  Panie Wojtas, werset który Pan przytoczył, nie ma nic wspólnego , z Prawem Zmartwychwstania, które to Prawo, Wprowadził Pan Jezus.

  Także nie przeszkadza mi słowo dureń, czy fałszerz, gdyż ludzie Pańskiego pokroju, zapewne gotują się z nienawiści.

  Co do katolickich epitetów którymi raczy Pan obdarzać ''swych wielbicieli'' , radzę meliskę na noc, bo nie tylko łagodzi ona tzw. WERWĘ, ale również i obyczaje!

  Dureń pozdrawia Pana!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • DO JEDYNKOWICZA i nie tylko!
  PRAWEM PISARZA JEST DAĆ DRUGIEMU PISARZOWI JEDYNKĘ!

  Jednak odwagą jest wykazanie własnego zdanie!
  Smutne jest nie mieć własnego zdania i dać jedynkę.
  Głupotą jest tylko patrzeć, znać prawidłową odpowiedź i nic nie napisać!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr
  POSŁUCHAJ KEREN,

  Cieszmy się z tego, że potrafią chociaż liczyć do co najmniej pięciu, zawsze to coś! Od czegoś w końcu trzeba zacząć!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas
  PRZEPISY STAREGO ZAKONU ZNOSI ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU A NIE JEGO PRZYJŚCIE!

  "(16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. (17) TESTAMENT bowiem PO ŚMIERCI NABIERA MOCY, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament".

  List Apostoła Pawła do Hebrajczyków 9/16, 17


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 00:27:05
  Jak widać jest Kościół Chrystusowy i Kościół Pawłowy.

  Nie przypominam sobie, aby Paweł był uczniem Chrystusa; w czyim imieniu się wypowiadacie, fałszerze?
 • @Krzysztof J. Wojtas
  ZADAM PANU MAŁE PYTANIE!?

  Panie Wojtas, jaka jest różnica między uczniem a sługą Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o przekaz Biblijny, rzecz jasna!


  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 13:28:13
  Chrystus pod koniec swego nauczania stwierdził w rozmowie z uczniami, że nie ma już różnicy między nimi - są braćmi.
  Paweł mógł być tylko sługą. I sprzeniewierzał, jak to sługa, który chce być lepszy od pana.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  MAM PROŚBĘ,

  Przypomnij mi, kiedy Paweł sprzeniewierzył się jako sługa i kiedy chciał być lepszy od Pana Jezusa!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz 18:38:30
  Choćby mówiąc : "zło dobrem zwyciężaj".
 • @Krzysztof J. Wojtas
  CZY JA ROZMAWIAM Z DOROSŁYM CZŁOWIEKIEM!?

  Proszę mi powiedzieć, proszę Pana , czy ja rozmawiam z dorosłym człowiekiem czy z dzieckiem.

  Proszę Pana, ja wiem że można Pisma Świętego nie znać, ale takie banialuki jak Pan napisał, nie napisze podejrzewam nawet dziecko, więc proszę Pana o nabranie rozumu i nie pisanie głupot!

  ''Zło dobrem zwyciężaj '' to pański argument na to, że Paweł chciał być lepszy od Zbawiciela!?

  Powiem Panu, brak mi słów by wyrazić PAŃSKI LAICYZM I KOMPLETNĄ NIEWIEDZĘ W TYCH SPRAWACH!

  Proszę mi wybaczyć ale zastanawiam się czy jest Pan teraz trzeźwy!?

  P.s Mój wnuczek, nie wpadł by na taką odpowiedź, mówię szczerze!

  Ma Pan ogromną lukę w kojarzeniu faktów nie wspomnę o logice!

  Życzę dobrej nocy!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas
  APOSTOŁ PIOTR BRONI PAWŁA A PAN PANIE WOJTAS NIE JEST OD PIOTRA MĄDRZEJSZY!

  Więc według Pana jest kościół Chrystusowy i kościół Pawłowy?
  No cóż, to nie jest prawdą! Jest tylko i wyłącznie kościół Chrystusowy. I dokładnie tak uczy ten nielubiany przez Pana Apostoł Paweł!

  "(11) Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. (12) Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. (13) Czyż Chrystus jest podzielony? CZYŻ PAWEŁ ZOSTAŁ ZA WAS UKRZYŻOWANY? CZYŻ W IMIĘ PAWŁA ZOSTALIŚCIE ZANURZENI?".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 1/11-13

  http://biblia.info.pl/biblia.html

  Wprowadza Pan ludzi w błąd swoimi teoriami! Paweł w ogóle w niczym nie występował przeciwko Nauce Pana Jezusa. Mi może Pan Panie Wojtas nie wierzyć bo co tam ja jestem, piórko zwykłe. Jednak jest ktoś mądrzejszy ode mnie i od Pana Panie Wojtas, który zamiast oskarżać Pawła jak Pan to robi, broni go przed fałszywymi oskarżeniami czyli między innymi przed... Panem Panie Wojtas!

  Tym kimś mądrzejszym jest Apostoł Piotr, uczeń Chrystusowy. Tenże uczeń znając Listy Apostoła Pawła i znając jego poglądy pisze:

  "(13) Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. (14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany NASZ BRAT PAWEŁ według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę".

  2 List Apostoła Piotra 3/13-16

  http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Tysiąclecia

  No cóż, ja muszę wybrać pomiędzy mową Apostoła Piotra a Pańskimi wywodami. Otóż Piotr wiedział lepiej od Pana i ode mnie kim był Paweł. Piotr nie nazywa Pawła swoim bratem, lecz używa określenia "NASZ BRAT PAWEŁ" Zatem Pańskie insynuacje wyssane są z palca, ponieważ poza Apostołem Piotrem i także inni nazywali Pawła bratem!

  Ale, jak pisze powyżej Apostoł Piotr, W LISTACH PAWŁA SĄ TRUDNE DO ZROZUMIENIA PEWNE SPRAWY, KTÓRE LUDZIE NIEDOUCZENI I MAŁO UTWIERDZENI OPACZNIE TŁUMACZĄ, TAK SAMO JAK I INNE PISMA, NA WŁASNĄ SWOJĄ ZGUBĘ".

  I Pan, Panie Wojtas należy do tych ludzi, którzy, (jak pisze Apostoł Piotr), tłumaczy Pisma na własną zgubę!

  Oskarżając Pawła, staje Pan po przeciwnej stronie barykady a zatem niestety ale Pan kłamie!

  Napisał Pan, że Paweł sprzeniewierzył się Nauce Pana Jezusa mówiąc: "Zło dobrem zwyciężaj".

  A ja myślałem, że Apostoł Paweł powiedział dokładnie to samo co Pan Jezus tylko innymi słowami. A co takiego Powiedział Zbawiciel. Ano powiedział wyraźnie: "Kto cię uderzy w prawy policzek nadstaw mu drugi"!

  Szczerze i bez podtekstu proponuję jednak by Pan pomodlił się do Pana Jezusa o zrozumienie Pisma Świętego, ponieważ nie pisze Pan dobrze! Wręcz powiem, że pisze Pan ŹLE!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 07:42:52
  Bzdety manipulatorówq.

  Nauka Chrystusa mówi o tym, aby nie walczyć z innymi, a Paweł stwierdza, że należy walczyć, bo wszak aby zło dobrem zwyciężyć, to trzeba walczyć.

  Jesteście podli i prostaccy, że tego nie rozumiecie, a swymi fałszami zatruwacie umysły innych.

  PS. Ja pisałem już jak należy interpretować ten pozorny dylemat, ale jakoś nie było komentarzy z waszej strony. Znaczy - nie potraficie się do tego odnieść.
  Jak lew wsadza głowę w piasek, to mu dupa wystaje.
 • @57KerenOr
  TEGO NIE PISZE OSOBA...

  No własnie Keren, napisałem wcześniej że to nie pisze osoba dorosła , to zapewne jakiś dzieciak, który biegle władając językiem polowym, chce przypodobać się co niektórym.

  Zobacz te ostatnie zdanie, to przykład typowej dziecinady, tak, to jakiś dzieciak!


  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas
  NIE CHCĘ BYĆ NIEGRZECZNY ALE TY CHYBA NIE ZNASZ ZA DOBRZE JĘZYKA POLSKIEGO!

  Krzysztofie, wiem, że Cię zdenerwowaliśmy i dlatego zaczynasz nie przebierać w słowach. Jak to mówią, "wyszło szydło z worka".

  Napisałeś: "Nauka Chrystusa mówi o tym, aby nie walczyć z innymi, a Paweł stwierdza, że należy walczyć, bo wszak aby zło dobrem zwyciężyć, to trzeba walczyć".

  Okazało się, że Ty raczej nie czytasz dokładnie naszych wpisów. Przyzwyczaiłeś się do "ochów" i "achów" na Twój temat na Neonie i popadłeś w samouwielbienie a czytając Twoje wytłumaczenie przytoczone przeze mnie powyżej to można faktycznie dostać ataku serca.

  Jeszcze raz: Pan Jezus Mówi by nadstawić drugi policzek. I dokładnie to samo mówi Paweł tylko innymi słowami: Na zło należy odpowiadać dobrem!

  Przykro mi to stwierdzić ale jeżeli nadal tak będziesz się denerwował to po prostu usunę Ciebie z mojej strony!

  Ja również, podobnie jak Grzegorz, zwróciłem uwagę na Twoje ostatnie zdanie w sposób szczególny bo do tego, że jestem podłym prostakiem to już się przyzwyczaiłem!

  Proponuję porzucić język kloszarda i zacząć myśleć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY