Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bóg Ojciec kieruje człowieka ku Swojemu Synowi!

 

 

Niektórzy sądzą, że Pan Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Swoim Tatą. To nie jest prawdą. Pan Jezus jest Pośrednikiem  pomiędzy Bogiem Ojcem a Tobą uczniu Chrystusowy! Nie inaczej!


Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza 2/5 pisze: 


"(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też  pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek  Chrystus Jezus…".


 

Pan Jezus jest Pośrednikiem między Bogiem Ojcem  a ludźmi!


Tak, Zbawiciel jest Ojcowskim Pośrednikiem. Kiedyś dawno temu Apostoł Filip zażądał od Zbawiciela by Ten ukazał Apostołom Swojego Ojca?  Jakież musiało być Jego zdziwienie, gdy usłyszał odpowiedź:

 

"(9) Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie?  Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec,  który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie".

 

Ewangelia według Jana 14/9-11 Uczeń Chrystusowy i Chrystusowa uczennica powinni wskazać swojemu bliźniemu Drogę do Boga Ojca, ponieważ tylko dzięki Łasce Zbawiciela człowiek może poznać Ojcowską Moc i Potęgę.

 

  Tylko Zbawiciel jest Orędownikiem u wrót Ojcowskiego Majestatu.

 

Cytat:

 

"(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył,  mamy orędownika u Ojca,  Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata".

 

1 List Jana 2/1, 2

 

Inny cytat. Pan Jezus Mówi:

 


 

"(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (40) ale mimo to  do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot".

 

Ewangelia według Jana 5/39, 40

 

Bóg Ojciec w Swojej niezgłębionej miłości kieruje człowieka ku Swojemu Synowi ponieważ bez pomocy Syna Bożego nic uczynić nie możemy. W Synu Boga Ojca skryte są niedościgłe tajemnice.


Ludzie wierzący, uczniowie i uczennice Chrystusowi namawiają "drugiego człowieka" by ten służył Panu Jezusowi i wychwalał Synowskie Imię zgodnie z Wolą Boga Ojca!


 

  Tylko w Synowskiej Chwale, można dostrzec Ojcowski Majestat. Nie inaczej.


To Pan Jezus Jest Chlebem Żywota i Wodą Żywota… i – powtórzę – tylko w Nim Bóg Ojciec ukrył swoje tajemnice. Jeżeli więc kochamy Boga Ojca to szanujmy Ojcowską Wolę.KOMENTARZE

 • DO WSZYSTKICH ; BADACIE PISMA ; ALE DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE; ABY MIEĆ ŻYWOT ; EW. JANA ; 5,39
  Każdy człowiek , który uważa się za osobę prawdziwie wierzącą , kieruje swoją modlitwę i swoje prośby bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , który posłał do ludzi tylko swego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Pośrednika .

  Pomocny cytat ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny . Ew. Jana 3,16 .

  To Zbawiciel , Pan Jezus , a nie Bóg Ojciec , przekazuje królestwo ludziom , ponieważ to Pan Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem , a ludzmi .

  Pomocny cytat;

  A ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. Ew. Łukasza 22,29- 30.

  Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem Boga Ojca .Tak zadecydował Bóg Ojciec , że to Pan Jezus nikt inny jest Jego pośrednikiem pomiędzy nim ,a ludzmi .

  Pomocny cytat;

  Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik między Bogiem a ludzmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie . I list Pawła do Tymoteusza 2,5-6 .

  Wspaniałe przykłady do naśladowania ;

  Dobrze postąpili Mędrcy ze wschodu słońca , przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi nikomu innemu się nie pokłonili .

  Dobrze uczynił również łotr na krzyżu , on też bezpośrednio zwrócił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  Dobrze też postąpił Szczepan gdy go kamienowali , on też bezpośrednio modlił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  I jeszcze jedna ciekawostka dla wszystkich tu czytających ;

  Człowiek wierzący w Pana Jezusa , jeśli wytrwa do końca w wierze to znaczy zwycięży, tak jak zwyciężył Pan Jezus i zasiadł na Ojcowskim tronie . To taki człowiek , również zasiądzie z Panem Jezusem na Jego Tronie , a nie na Tronie Boga Ojca . Mówi o tym Jan w Objawieniu , które otrzymał od Pana Jezusa Ojcowskiego Pośrednika .

  Pomocny cytat;

  Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Objawienie Jana 3,21 .

  Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów .

  A jeśli , ktoś tu z czytający , czegoś nie rozumie , to ja zawszę radzę , każdemu człowiekowi , aby zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa . To Pan Jezus wam lepiej wytłumaczy ode mnie .
 • @ALL
  PROROCTWO IZAJASZA O BOGU MOCNYM CZYLI O PANU JEZUSIE!

  "(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG MOCNY, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów".

  9/5, 6


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  APOSTOŁ PAWEŁ NAZYWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA BOGIEM!

  "(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż W NIM mieszka cieleśnie CAŁA PEŁNIA BOSKOŚCI".

  List Apostoła Pawła do Kolosan 2/8, 9


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  KSIĄŻĘ MICHAŁ TO NIE PAN JEZUS CHRYSTUS! MICHAŁ JEST JEDNYM Z PIERWSZYCH KSIĄŻĄT A NIE NAJWIĘKSZYM KSIĘCIEM! PAN JEZUS NIE MOŻE BYĆ NAZWANY "JEDNYM Z PIERWSZYCH KSIĄŻĄT", PONIEWAŻ JEST BOGIEM I STWÓRCĄ!

  "(13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, JEDEN Z PIERWSZYCH KSIĄŻĄT Anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, (14) i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych".

  Daniel 10/13, 14


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  APOSTOŁ TOMASZ NAZYWA PANA JEZUSA BOGIEM!

  "(24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. (25) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.

  (26) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! (27) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i BÓG mój".

  Ewangelia według Jana 20/24-28


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  PAN JEZUS PROWADZIŁ LUD IZRAELSKI PRZEZ PUSTYNIĘ!

  "(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był CHRYSTUS. (5) Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię".

  1 List Apostoła Pawła do Koryntian 10/1-5


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  A MOŻE TAK JEDYNKOWICZ PARĘ SŁÓW CHOCIAŻ NAPISZE... ODWAGI!

  NO CHYBA, ŻE JEDYNKOWICZ POGNIEWAŁ SIĘ NA WERSETY BIBLIJNE...

  NO TO JA JUŻ NA TO NIC NIE PORADZĘ! Szkoda... Może wyszłaby fajna rozmowa?

  No ale skoro "jedynka" no to widocznie tak musi być!


  Pozdrawiam!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr Jassy!
  TAK SZCZERZE POWIEDZIAWSZY TO...

  Co taki czytający katolik, świadek, czy inny ekumenista lub osoba świecka może na ten temat wiedzieć, pozbawiony Ducha Chrystusowego człowiek, jest po prostu laikiem i jedyne co mu pozostaje by zaistnieć , to jedynka, która potrafi mu ulżyć.

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY