Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 3365 komentarzy

NUDA VERITAS

57KerenOr - Nuda Veritas (Naga Prawda!) Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi nauki zwodnicze i prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. 57kerenor@gmail.com

BÓG MOCNY, OJCIEC ODWIECZNY, KSIĄŻĘ POKOJU!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mojżesz i prorocy, sługami Syna Bożego...

 

 

List do Ciebie!

 

Wielokrotnie już na tym Portalu był przytaczany ten fragment ale jeszcze raz przypomnę słowa Izajasza, który w swoim prorockim przesłaniu, Mistrza z Nazaretu nazywa  Bogiem Mocnym  lub według innego Przekładu:  Bogiem Potężnym!


Cytat:


"(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca,  Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów". (9:5, 6)


http://www.biblia.info.pl/biblia.php


Pozwolę sobie tutaj zauważyć, że prorok Izajasz wyraźnie zaznacza, że ludzie będą owe Dziecko które się narodzi, nazywać Bogiem i to w dodatku, Mocnym.

 
ednak z powyższego zapisu wynika również jasno, że ci, którzy Pana Jezusa nie nazwą Bogiem, to sprzeciwiają się prorockiemu przesłaniu Bożego człowieka!


   Mojżesz!


Na pozór trudno jest udowodnić to, że w jakimkolwiek miejscu ten Boży człowiek nazywa Pana Jezusa Bogiem.
Jednak autor Listu do Hebrajczyków daje nam poważną wzmiankę na ten temat.


Mianowicie pisze:


"(24) Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, (25) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, (26)  Uznawszy  hańbę Chrystusową  za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę". (11/24-26)!


http://www.biblia.info.pl/biblia.phpMojżesz bardziej umiłował Bożego Chrystusa i prześladowanie z tego powodu, niż skarby i władzę we współczesnym mu Egipcie.


Najpierw warto zauważyć, że Mojżesz służył Panu Jezusowi a dowodów na to, że Pana Jezusa Któremu służył wielokrotnie nazwał Bogiem nie przytoczę, ponieważ musiałbym przywołać setki cytatów ze Starego Przymierza, gdzie właśnie ów Boży prorok, Pana Jezusa nazywa nie tylko Bogiem, ale i  Bogiem Yhwh  (Jahwe)!
Apostoł Paweł w rozwiązaniu tego zagadnienia jest nam tutaj "bardzo pomocny".
W swoim 1 Liście do Koryntian Boży Apostoł zaznacza:


"(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu, (3) I  wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła,  a skałą tą był Chrystus. (5) Lecz większości z nich  nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię". (10/1-5)!


http://www.biblia.info.pl/biblia.php


wróć uwagę Czytelniku na słowa Apostoła o czasach dawnych:


"Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła,  a skałą tą był Chrystus".


A zatem komu służył Mojżesz? Oczywiście, że Panu Jezusowi a dokładnie: Chrystusowi, Pomazańcowi Bożemu! "Lecz większości z nich  nie upodobał sobie  Bóg"!


Może powiesz mi, że to przecież Boży Syn wywyższa Swojego Ojca, że Mówi o Ojcu, że to On Go Posłał, że On Go Nauczył i że wszystko czyni Zbawiciel co Ojcowskiej Chwale się podoba? Słusznie powiesz!
Czy jednak te słowawedług Ciebie mają być dowodem na stwierdzenie, że Pan Jezus nie jest Bogiem?


Hmm...Właśnie to, że Boży Syn wywyższa Najwyższego i od Niego uzależnia swoje istnienie, jest dowodem na wszechogarniającą miłość Syna względem Ojca a z dyskusją na temat Bóstwa, ten fakt akurat nie ma nic wspólnego!

Pan Jezus nie tylko Jest Bogiem, ale również Stwórcą!
Sprawdź
Czytelniku co Apostoł Paweł ma Ci do powiedzenia na temat Syna Boga Ojca w Liście do Kolosan:


"(15)  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności;  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

 

(17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, społeczności wywołanych; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) Ponieważ  upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała  cała pełnia Boskości". (1:15-19)!


http://www.biblia.info.pl/biblia.phpauważ następujące zdanie traktujące o Ojcowskim Synu: "Wszystko  przez Niegoidla Niego zostało stworzone".

 

   To Pan Jezus Jest Stwórcą  wszystkiego. No chyba, że ktoś nie zgadza się z Apostołem Pawłem ale ja takiego zwyczaju nie mam.Ten, kto uważa,
że Pan Jezus nie Jest Bogiem, występuje przeciwko Ojcowskiej Chwale!  Bóg Ojciec upodobał sobie bowiem, żeby w Synu Bożym zamieszkała cała pełnia Boskości.  Czytelniku, musisz wybrać, tak jak wybierali izraelici w Starym Przymierzu: Albo "Góra Zbawienia", albo "Góra Potępienia". A ja Ci radzę: Wybierz "Zbawienie"!


 

Bóg Ojciec upodobał sobie by w Jego Synu zamieszkała cała pełnia Boskości!

Zbliż się więc do Pana Jezusa, Boga i Zbawiciela!  Taka jest Wola Boga Ojca!


 

KOMENTARZE

 • Prawda wymieszana z fałszem do postaci emulsji.
  I przyprawiona cechami - znakami - jednoznacznie kojarzącymi się. Właśnie dlatego lepiej poprzestać na nauce, która jest i której nie potrzebni teologowie, profesorowie, księża profesorowie, blogerzy, rady starszych etc.
  Ani ja ani nikt zapewne nie wie kto to jest Keren or Grzegorz, co na co dzień robi, czego nie robi. To samo zresztą można powiedzieć o mnie. Tylko że ja nie bawię się w nauczyciela. Nauczyciel jest jeden: jest nim Chrystus.
  Kazał modlić się krótko i zwięźle, podyktował nawet treść modlitwy: tę która ,,klepią" katolicy, ale nie zwięźle, bo potrafią klepać mantrycznie doklejając do niej gotowca od lekarza - Łukasza z Antiochii.
  Każdy kto pozna nauki Chrystusa i zastosuje się do nich, będzie wiedział jak odróżnić fałszywego apostoła od prawdziwego, fałszywego proroka od prawdziwego, odróżni prawdę od fałszu, dobro od zła.

  Szukajcie a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane.
 • @57KerenOr
  Keren ……. nie wiem ile byś ludziom tłumaczył na różne sposoby to i tak nie chcą uwierzyć . Oni są mądrzejsi od Pana Jezusa i Boga Ojca , to oni wiedzą lepiej , od Pana Boga co jest dobre , a co złe.
  To oni wiedzą najlepiej , kto napisał Biblię i od kogo ona pochodzi .

  To ludzie nie chcą uwierzyć Bogu Ojcu i to człowiek nie zgadza się z Wolą Boga Ojca , a na dodatek przeciwstawia mu się i obraca się plecami do Pana Boga . To ludzie nie przyjmują Prawdziwej Nauki Pana Jezusa , nie sprawdzają jej i na dodatek pysznią się bezpodstawnie, zapierając się Pana Jezusa .

  Dla ludzi ze świata liczy się Maria , papieże i inni wymyśleni przez ludzi . Ludzie wolą słuchać drugiego człowieka i jego nauki , a z Panem Bogiem się nie liczą i Naukę Bożą mają za nic . Umiłowali własną chwałę i własną naukę , która prowadzi do nikąd . Słuchają wszystkich / ludzi /co im powiedzą , a to co dał ludziom Bóg Ojciec z tym się nie liczą i nie chcą słuchać .

  Proroctwo , zapowiedziane tysiące lat temu przez , proroka Izajasza musi się wypełnić i człowiek nie ma nic do powiedzenia . To proroctwo mówi wyraźnie i dokładnie o Panu Jezusie , że jest Bogiem Mocnym posłanym przez Boga Ojca , aby zbawić , uratować rodzaj ludzki .

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . Księga Izajasza 9,5 .

  Wyrazna i prawdziwa , mowa jest o Panu Jezusie , a nie o kimś innym ;

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .
 • @Oracz
  CIEKAWE, ŻE SZCZEPAN MODLI SIĘ DO PANA JEZUSA A NIE ZWRACA SIĘ DO BOGA OJCA, KTÓREGO CHWAŁĘ WIDZI RÓWNIEŻ? WIESZ MOŻE KOLEGO ORACZ DLACZEGO?

  "(55) On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej (56) i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. (57) Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. (58) A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem.

  (59) I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: PANIE JEZU, PRZYJMIJ DUCHA MEGO".

  Dzieje Apostolskie 7/55-59

  Jeszcze raz:

  CIEKAWE, ŻE SZCZEPAN MODLI SIĘ DO PANA JEZUSA A NIE ZWRACA SIĘ DO BOGA OJCA, KTÓREGO CHWAŁĘ WIDZI RÓWNIEŻ? WIESZ MOŻE KOLEGO ORACZ DLACZEGO?  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  IZAJASZ MA RACJĘ A NIE KOLEGA ORACZ!

  "(5) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: PRZEDZIWNY DORADCA, BÓG MOCNY, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju".

  Izajasz 9/5

  To ciekawe: Pan Jezus jest nazwany Przedziwnym Doradcą i BOGIEM MOCNYM lecz nie wolno się do Niego modlić?

  http://m.neon24.pl/e5caf00991ad79e6b5c3b8ee77a5831b,13,0.png Pan Jezus jest nazwany Przedziwnym Doradcą lecz nie wolno się Go w jakiejkolwiek sprawie radzić?

  Oracz, Kolego, Ty nie znasz Nauki Boga Ojca oraz Boga Syna!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  http://m.neon24.pl/663129eb0414359d7d6d3e8d0863d054,13,0.png PAN JEZUS JEST UBŁAGANIEM ZA NASZE GRZECHY!

  "(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, MAMY ORĘDOWNIKA U OJCA, JEZUSA CHRYSTUSA, który jest sprawiedliwy. (2) ON CI JEST UBŁAGANIEM ZA GRZECHY NASZE, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata".

  1 List Apostoła Jana 2/1, 2


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  A DLACZEGO APOSTOŁ JAN PISZE, ŻE MOŻNA MODLIĆ SIĘ DO PANA JEZUSA?

  "(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. (14) Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli PROSIMY O COŚ WEDŁUG JEGO WOLI, WYSŁUCHUJE NAS. (15) A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy".

  1 List Jana 5/13-15


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  BARDZO CIĘ PROSZĘ BYŚ USTOSUNKOWAŁ SIĘ DO WYPOWIEDZI SZCZEPANA I APOSTOŁA JANA A TAKŻE IZAJASZA!

  Oni wyraźnie zaznaczają, że powinniśmy się modlić do Pana Jezusa. No chyba, że Ty się z nimi nie zgadzasz ale jeśli tak to na moim blogu miejsca nie zagrzejesz!

  PS

  Ile jeszcze razy mam Ci napisać, że nie jestem żadnym Grzegorzem? Nie ośmieszaj się człowieku!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. I Jana 5,20 .

  Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu ; PAN MÓJ I BÓG MÓJ . Szczęśliwi , którzy nie widzieli , a uwierzyli Ew. Jana 20,28-29 .

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich . List do Hebrajczyków 1,8 .

  Oczekując Szczęśliwej Nadziei i Objawienia Chwały WIELKIEGO BOGA I ZBAWICIELA Naszego , Jezusa Chrystusa .Do Tytusa 2,13 .

  Oczekując Szczęśliwej Nadziei i Objawienia Chwały WIELKIEGO BOGA I ZBAWICIELA Naszego , Jezusa Chrystusa .Do Tytusa 2,13 .

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną . I List Piotra 1, 8 .

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce. Ew. Jana 3,35 .

  I tych cytatów w Piśmie Świętym jest bardzo dużo , które mówią ,że Pan Jezus jest Bogiem .
 • @57KerenOr 17:03:34
  Ja niczego nie zanegowałem, oprócz wiarygodności Łukasza z Antiochii i Pawła z Tarsu. Których ty będziesz do końca dni (najprawdopodobniej) podtykał pod nos wszystkim, w nadziei, że robota tego fałszywego proroka (ścięcie łba przez władzę świecką) nie pójdzie na marne.
  Treść modlitwy podyktowanej przez Syna Bożego, to modlitwa do Boga Ojca. Posłuszeństwo Synowi polega na słuchaniu Go. To taka subtelna różnica, dla podporządkowanych pod nauki ludzkie trudna do wychwycenia. Nie powiem, wzorem faryzeusza Szawła i dwojga jeszcze jego imion, wznosisz się na coraz wyższy poziom manipulacji i dyskusje z tobą zaczynają szkodzić sprawie. Dlatego w nieskończoność z tobą i podobnymi tobie rozmawiać nie będę, bo podejrzewam że rozmowa ta to rozmowa z księciem tego świata, który bije mnie na głowę pod względem znajomości Pism, sprytu i inteligencji. Patrz mój pierwszy wpis pod tym artykułem.

  Łatwo cię rozpoznać po uczynkach, lecz znacznie trudniej to potem udowodnić, bo gdy się skompromitujesz to zacierasz ślady, kasując własne wypociny. Byłoby uczciwej z twojej strony, gdybyś utrzymał banicję którą nałożyłeś na mnie. Bo po co mam w kółko dać się prowokować i tu prowadzić dyskusję? Zresztą ciebie obowiązuje posłuszeństwo każdej świeckiej władzy, a więc Mateusza od NWO aka Zrównoważonego Rozwoju, który klęczy przed boginią: królowa nieba. Trzymaj się tego i nie udawaj głupiego, bo jak widać aż taki glupi jak udajesz to nie jesteś. A może to projekt, nad którym pracują prawdziwi mędrcy społem? Kto to może wiedzieć.
 • @Oracz
  APOSTOŁ PIOTR CHWALI APOSTOŁA PAWŁA... ORACZ NIESTETY ALE JESTEŚ FAŁSZYWYM PROROKIEM!

  Apostoł Piotr nazywa Pawła "umiłowanym naszym bratem"!

  "(14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również UMIŁOWANY NASZ BRAT PAWEŁ według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę".

  2 List Apostoł Piotra 3/14 - 16

  PS

  Była powyżej poruszona kwestia modlitwy do Pana Jezusa! Do Zbawiciela bezpośrednio modlił się Szczepan a także pisał o niej Apostoł Jan. Czekam za ustosunkowaniem się do zagadnienia! Jeszcze czekam spokojnie!

  Aaaa... Nie podważam modlitwy "Ojcze Nasz", jednak nie bardzo widzę, że Ty ową Modlitwę rozumiesz!

  Napisałeś do mnie: "Łatwo cię rozpoznać po uczynkach, lecz znacznie trudniej to potem udowodnić, bo gdy się skompromitujesz to zacierasz ślady, KASUJĄC WŁASNE WYPOCINY".

  KŁAMIESZ!

  https://bebzol.com/data/201501/165149-3051c7f53c9abe64a1548782eb95c8eb.thumb.jpg

  Zastanów się nad odpowiedzią do mnie, ponieważ już raz fałszywie oskarżyłeś mnie mówiąc, że jestem Grzegorzem, teraz piszesz nieprawdę o tym, że kasuję niewygodne komentarze! Racz uważać co piszesz!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 18:10:00
  Tak mu zaufał, że przeczył proroctwa. Azja (zbory) wysłała Pawła na palmę, a Jan otrzymał proroctwo które chwaliło te zbory za prawidłowe rozpoznanie fałszywca. Apostoł Piotr zaś dał się wciągnąć w intrygę i razem z Szawłem stracił życie.

  Nie wygrażaj mi. Bo porozmawiam z administracją i może uda mi się przywrócić ci pamięć. A teraz żegnam.
 • @Oracz
  TY POROZMAWIAJ SOBIE Z ADMINISTRACJĄ A U MNIE MASZ BANA!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • do Kerena
  Witaj

  piszesz o bardzo ważnych sprawach , lecz to , o czym piszesz powyżej to
  to są bardzo głębokie sprawy . Tu trzeba mieć mądrość duchową , Ducha Prawdy . A tą jak wiemy otrzymują wybrani .
  Tego nie da się tak po prostu pojąć swoim umysłem . Tu trzeba mieć umysł Chrystusa . Dlatego wciąż są jakieś spory na tym tle .

  Myślę , że każdy kto szuka z otwartym sercem , chcącym poznać Prawdę dostanie to czego szuka , ale też każdy w swoim czasie , zamierzeń Ojcowskich .

  Bóg Ojciec upodobał sobie bowiem, żeby w Synu Bożym zamieszkała cała pełnia Boskości.


  Pozdrawiam
 • @Adamus... 11:05:27
  /// piszesz o bardzo ważnych sprawach , lecz to , o czym piszesz powyżej to
  to są bardzo głębokie sprawy . Tu trzeba mieć mądrość duchową , Ducha Prawdy . A tą jak wiemy otrzymują wybrani .
  Tego nie da się tak po prostu pojąć swoim umysłem . Tu trzeba mieć umysł Chrystusa . Dlatego wciąż są jakieś spory na tym tle . ///

  Adamus wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić go o pomoc i przebaczenie swoich grzechów i to jest aż tyle . Tylko ludziska nie chcą , oni są mądrzejsi od Pana Boga .

  Do tego trzeba Ducha Chrystusowego , Ducha jednomyślności , Ducha Prawdy , Ducha pokoju , który pochodzi od Pana Jezusa . Tylko On nikt inny tegoż ducha może przekazać , posłać do człowieka , do człowieka , który pokłoni się Panu Jezusowi i poprosi go o pomoc i zrozumienie Jego Nauki Świętej .

  O tego Ducha , o którym piszesz , trzeba poprosić Pana Jezusa nikogo innego , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .


  POZDRAWIAM !!!
 • @Adamus... jassy27
  Adamus... CZY UWAŻASZ, ŻE SZCZEPAN I APOSTOŁ JAN SIĘ MYLILI?

  Napisałaś, że, by pojąć Bożą Mądrość potrzebny jest Umysł Chrystusowy, Duch Prawdy, którego otrzymują wybrani. I owszem, Jassy nazwał to Duchem Chrystusowym I również słusznie!

  Napisałaś: "Myślę, że każdy kto szuka z otwartym sercem, chcącym poznać Prawdę dostanie to czego szuka".

  Zaiste czasami niezrozumiałe są dla nas Drogi Chrystusowe, ponieważ to od Niego zależy czy zostaniemy wybrani czy też nie. Pamiętasz Słowa Zbawiciela: "Nie wyście mnie wybrali ale JA WAS WYBRAŁEM..." albo słowa Pawła o glinie i Garncarzu?

  Jassy dodał, że wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa. Mówiąc z punktu wiary i miłości – owszem! Należy również o tym wyraźnie mówić. Na tym polega głoszenie Ewangelii. Bóg Ojciec Dał nam Syna Swego do którego powinniśmy się modlić, do którego powinniśmy się zwracać z naszymi problemami ale należy o Nim także głosić jednemu i drugiemu. Należy wyznać Imię Syna Bożego przed ludźmi!

  Zatem czy Szczepan miał rację gdy modlił się do Pana Jezusa jednocześnie widząc Chwałę Boga Ojca? Czyż nie powinien raczej (według niektórych) ominąć Synowski Majestat i skierować swoje oczy na Boga Ojca?

  A czy Jan powinien napisać, że mamy Orędownika stawiającego się za nami przed Ojcowskim Tronem? A czy Jan powinien napisać, że Pan Jezus wysłuchuje naszych próśb?

  No cóż, niektórzy uciekają przed odpowiedzią na te pytania!
  To prawda co piszesz Adamus..., "Bóg Ojciec upodobał sobie bowiem, żeby w Synu Bożym zamieszkała cała pełnia Boskości".

  I co bardzo dziwne... Gdy Syn Boży był na ziemi, to garnęło się do Niego tysiące chorych dusz, zbłąkanych i upokorzonych. Przyjmował ich i uzdrawiał. Wielokrotnie dał się im ubłagać. To właśnie było wysłuchiwanie próśb, to właśnie było wysłuchiwanie modlitw!

  Jednak okazuje się (według niektórych), że po wniebowstąpieniu, do Syna Bożego już modlić się ponoć nie wolno.... Gdy Pan Jezus był na ziemi, OWSZEM, lecz gdy zasiadł po Prawicy Boga Ojca, to pod żadnym pozorem nie wolno Pana Jezusa o nic bezpośrednio prosić!

  Dlaczego? Czy dlatego, że Oracz tak mówi? Czy dlatego, że tak mówią Świadkowie...? Co zrobiłby przykładowy Oracz, gdyby zasiadł z Panem Jezusem przy stole, przy wieczerzy? Zobacz: Objawienie Pana Jezusa dane Janowi 3:20! Czy odezwałby się do Mistrza? Powiedziałby kilka słów? A kogo prosił o zbawienie tak zwany "dobry" łotr na krzyżu? Zaraz, zaraz! Ów łotr poprosił Pana Jezusa czy Boga Ojca? Zatem czy w Piśmie Świętym są dowody na to, iż powinniśmy zgiąć kolana przed Majestatem Pana Jezusa czy ich nie ma?

  No i na koniec: Czy wypada podziękować bezpośrednio Panu Jezusowi, że uratował nam życie, biorąc nasze winy na Swoje Barki?

  Okazuje się, że niektórzy uważają, że nie wypada! Zatem czyż nie powinno się ostrzec ludzi przed fałszywym prorokiem Oraczem, który odrzuca Dzieje Apostolskie, wszystkie Listy Pawła, List Piotra i w końcu... za nic ma Naukę Boga Ojca?

  A co Ty Adamus... myślisz w kwestii bezpośredniej modlitwy do Syna Bożego?
  Jassy wyraził swoje zdanie a co Ty sądzisz na ten temat?

  Pozdrawiam Was!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  A WIĘC ORACZ MASZ JESZCZE ...

  Napisałeś:

  //Szukajcie a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane//

  Tak ,tak Oracz, a więc Oracz masz jeszcze daleką drogę do przebycia.

  A Keren czy ja o których tak skwapliwie pytasz nie mają nic do czynienia z malarstwem, co zaś tyczy się emulsji, to zapewne dawno temu przybrałeś barwy wojenne, skoro tak pałasz nienawiścią do apostoła Pana Jezusa jakim jest Paweł!

  Szukajcie a znajdziecie, ot znalazł się fałszerz który według własnego widzi misie nie prosi a myśli że mu dano!? A to dobre.

  Keren napisałeś:

  //Ten, kto uważa,że Pan Jezus nie Jest Bogiem, występuje przeciwko Ojcowskiej Chwale! Bóg Ojciec upodobał sobie bowiem, żeby w Synu Bożym zamieszkała cała pełnia Boskości. Czytelniku, musisz wybrać, tak jak wybierali izraelici w Starym Przymierzu: Albo "Góra Zbawienia", albo "Góra Potępienia". A ja Ci radzę: Wybierz "Zbawienie"!//

  Nic dodać , nic ująć!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • Witam
  Myślę , że się nie zrozumieliśmy . Może użyłam nieodpowiednich słów skoro obaj odebraliście mnie tak samo .

  Chodziło mi o to , że do zrozumienia tej prawdy jaką jest fakt , że jest Bóg Ojciec i Bóg Syn , że Pan Jezus jest Bogiem Mocnym , Księciem Pokoju potrzeba tego Ducha Chrystusowego , który jest również Duchem Prawdy .
  Natomiast nigdy nie wyrażałam takich poglądów , że nie należy się skierować w modlitwie bezpośrednio do Syna Bożego .

  Nie wiem dlaczego w ogóle powstała taka wątpliwość co do mnie ?

  Także , nie uważam też aby Szczepan czy Apostoł Jan się mylili !!!!

  I zgadzam się ze słowami Kerena ;
  // Bóg Ojciec Dał nam Syna Swego do którego powinniśmy się modlić, do którego powinniśmy się zwracać z naszymi problemami ale należy o Nim także głosić jednemu i drugiemu. Należy wyznać Imię Syna Bożego przed ludźmi! //

  Natomiast nie bardzo pojmuje słowa Jassego ;

  //Adamus wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić go o pomoc i przebaczenie swoich grzechów i to jest aż tyle . Tylko ludziska nie chcą , oni są mądrzejsi od Pana Boga .//

  To jest bardzo prosta rada i proste zdanie , lecz za tym kryje się bardzo wiele .
  Pan Bóg ocenia nasze serca i wie , kto go tak naprawdę szuka i wtedy ''pociągnie " , czy wywoła takiego człowieka ze świata na przysposobienie go na swoje dziecko . Taki wybraniec , jest naznaczony i musi przejść bardzo ciężką drogę oczyszczenia swego serca z brudu grzechu . Droga jest niewątpliwie ciężka , bo my ze swoją ludzką naturą musimy być przemienieni za pomocą tego Ducha Odnowy , który jest w Chrystusie w Dzieci Boże .

  Naród walczy przeciwko narodowi , Duch walczy przeciwko ciału !!!

  To jest wojna !!

  I to nie jest takie proste i łatwe .

  Pozdrawiam Was !
 • @60grzegorz @jassy27 @Adamus...
  JAKI NAUCZYCIEL TAKI UCZEŃ!

  Nikt z nas nie może powołać drugiego człowieka do zbawienia. Jedynie Pan Jezus jest władny to uczynić. Zatem głoszenie Ewangelii polega na jasnym stwierdzeniu: "Pomódl się do Syna Bożego a On, jeśli zechce to objawi Ci wspaniałe Tajemnice".

  No, niekoniecznie trzeba użyć dokładnie słów powyższych ale wyznać Syna Bożego należy....

  Oracz podważył tę tezę wielokrotnie. Odrzucił ów On Naukę Apostołów, naukę Syna Bożego, Naukę Boga Ojca, zatem ja oficjalnie napiszę teraz, że Oracz nie zna Ewangelii. Używam tutaj Jego pseudonimu Neonowego by każdy wiedział o kogo chodzi. Używam w ten sam sposób w jaki Apostoł Jan to czynił w swoim 3 Liście 1/9!

  Na Neonie zagnieździło się kilku antysemitów... Inni oficjalnie poniżają Naukę Boga Ojca oraz Jego Syna. Zatem o tych innych pisać należy personalnie by jeden z drugim kumali o kogo tutaj chodzi.

  Weźmy takiego Kolegę rouxa, który jest Świadkiem... chodzącym od domu do domu z fałszywą nauką na ustach. Być może wielu tutaj będących pisarzy wcale o tym nie wie, ponieważ ów roux potrafi przymilić się i raz to przybrać barwy sarny innym razem lisa!

  Przebywam na tym Portalu 8 lat i powiem, że tylu docinków antyizraelskich w różnej formie użytych do tej pory nie widziałem! A przecież są różni izraelici! A przecież nie każdego izraelitę interesuje polityka. A przecież bywają również izraelici, którzy są uczniami i uczennicami Chrystusowymi! Ale nie... Ale nie! Szlachetna gawiedź tutaj będąca wrzuca wszystkich izraelitów do jednego wora nazywając ich „Żydami”.

  Może nie powinienem się dziwić? Przecież jeśli owi oni mają fatalnych nauczycieli takich jak papież Jan Paweł II, czy imć Franciszek, no to... jaki nauczyciel taki uczeń!


  https://s6.ifotos.pl/img/NOWY-LEW-_qsaanxp.png
 • @Adamus... 10:01:01
  Witaj!
  //Natomiast nie bardzo pojmuje słowa Jassego ;

  //Adamus wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić go o pomoc i przebaczenie swoich grzechów i to jest aż tyle . Tylko ludziska nie chcą , oni są mądrzejsi od Pana Boga .//

  To jest bardzo prosta rada i proste zdanie , lecz za tym kryje się bardzo wiele . //
  Adamus , ja nie mam do ciebie żadnych pretensji . Jeśli zle to przyjęłaś co ja napisałem do Ciebie , to ja bardzo przepraszam Cię . Ja napisałem tylko do Ciebie i innych ludzi , że wystarczy się pomodlić do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc . I do tego nie trzeba Marii , papieży , księży , katechetów czy innych wyznań czy religii . Zbawia tylko Pan Jezus nikt inny . No i to wszystko , ale jeśli zle mnie odebrałaś to ja jeszcze raz Cię przepraszam i już nie będę cię niepokoił moim złym rozumowaniem i moim złym pisaniem do Ciebie Przepraszam . Cześć ! i życzę Tobie wszystkiego dobrego , pozdrawiam jassy27 .
 • @jassy27 18:19:15
  Ależ Jassy , ja tylko miałam pewne wątpliwości .
  Nie wiem co powiedzieć. Zaskoczyłeś mnie swoją skromnoscia , której tak szukam ..

  Dobrze piszesz i rozumujesz . Może ja czasem widzę coś inaczej . Ale czy ludzie tacy jak my nie powinni się wspierać i upominać czy napominać . Tak jak uczy Słowo .

  Życzę Tobie wszystkiego dobrego i chcę abyś mnie niepokoił .

  Pozdrawiam Cię serdecznie .

  Iwona ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

TAGI

ULUBIENI AUTORZY